Summary Class notes - Communicatieve vaardigheden

Course
- Communicatieve vaardigheden
- Jan Levijn
- 2016 - 2017
- Scheidegger
- Office Management
253 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Communicatieve vaardigheden

 • 1474236000 Les 1 Wat je zegt ben je zelf

 • Wat verstaan we onder communicatie
  De uitwisseling van informatie, feiten, ideeën en meningen. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen en geïnterpreteerd.
 • Welke zaken wil je teweeg brengen bij de ontvanger? Noem 5 voorbeelden van type communicatie. Wat voor soorten boodschappen zijn er?
  Informatie overbrengen: je zorgt dat via je boodschap voor de ontvanger duidelijkheid komt, bijvoorbeeld over een zaak, ding of omschrijving.
  Actie: Je zorgt dat iemand in actie komt. 
  Instructie geven: Je wilt dat de ander iets op jouw manier gaat uitvoeren.
  Overtuigen: Je wilt dat de ander een mening vormt of zijn mening gaat herzien.
  Have fun: Je wilt dat de ander het naar zijn zin heeft.
  Emotie: Je wilt dat de ander begrijpt wat je voelt.
 • Welke drie hoofdrolspelers zijn er bij communicatie?
  De zender
  De ontvanger
  De boodschap
 • Welk compact schema is communicatie?
  De zender stuurt de boodschap naar de ontvanger. De ontvanger stuurt een reactie naar de zender.
 • Wat is encoderen?
  De zender geeft zijn boodschap vorm en inhoud met onder andere woorden, gebaren en intonatie
 • Wat is decoderen?
  De ontvanger decodeert de boodschap als hij de informatie waarneemt, ontcijfert en interpreteert.
 • Welke vier soorten boodschappen (aspecten) zijn er? deze helpen bij effectieve communicatie als je deze onderscheid.
  1. het zakelijke aspect
  2. het expressieve aspect
  3. het relationele aspect
  4. het appellerende aspect
 • Wat is het zakelijke aspect?
  Dan is de boodschap een beschrijving van de feiten en geeft de letterlijke inhoud van de woorden en zinnen weer.
 • Wat is het expressieve aspect?
  De boodschap bevat dan naast de feitelijke inhoud ook informatie over de zender. door de woorden die worden gebruikt, zijn lichaamstaal, intonatie, oogcontact, kledingstijl etc.
 • Wat is het relationele aspect?
  De relatie die de zender en ontvanger met elkaar hebben speelt een grote rol. Bijvoorbeeld als je ruzie hebt gehad met een collega, dan beïnvloed dit de wijze waarop de ontvanger een boodschap interpreteert.
 • Wat is het appellerende aspect?
  Dit is de wil om iets teweeg te brengen bij de ontvanger, zodat deze in actie komt omdat hij zich aangesproken voelt.
 • Wat is een kanaal binnen de communicatie?
  Dit is het medium wat je gebruikt om een boodschap over te brengen. bijvoorbeeld e-mail, telefoon, brief etc.
 • Wat is eenzijdige communicatie?
  Als de boodschap van de zender naar de ontvanger wordt gebracht, maar de ontvanger niet kan reageren. Bijvoorbeeld bij een krant, radio etc.
 • Wat is tweezijdige communicatie?
  Als de communicatie twee richtingen op gaat, zodat de ontvanger wel kan reageren. dit kan bijvoorbeeld ook na een facebookbericht zijn.
 • Wat is het kernkwadrant van Ofman?
  Ofman is een bedrijfsdeskundige die het inzicht 'wat je zegt, ben je zelf' in een model heeft verwerkt. Dit kwadrant bestaat uit vier karaktereigenschappen die met elkaar verbonden zijn en samen een duidelijk inzicht geven in je eigen karakter. 
  Iedereen heeft bepaalde eigenschappen die specifiek bij die persoon horen. Daar ben je mee geboren en ze zitten in je DNA. Deze eigenschap is de kernkwaliteit van een persoon.
 • Welke vier kwadranten zijn er?
  1. Kernkwaliteit
  2. Valkuil
  3. Uitdaging
  4. Allergie
 • Wat zijn vier voorbeelden van kernkwaliteiten?
  1. Bedachtzaam
  2. Evenwichtig 
  3. Geduldig
  4. optimistisch
 • Wat is het nadeel van een kernkwaliteit?
  Wanneer je doorschiet in je kernkwaliteit, kan deze een valkuil worden. Je kernkwaliteit is dan zo sterk aanwezig, dat het je tegenwerkt. 
  Ofman noemt deze 'doorgeschoten kwaliteiten' vervormingen. Voorbeelden van vervormingen zijn:
  - onzeker
  - overmoedig
  - star
  - traag
 • Wat is het tegenovergestelde van iemands valkuil?
  Dat is de uitdaging. Je moet leren om niet drammerig te worden in drukke tijden. Je moet geduldig worden, wat niet je kernkwaliteit is. Daarom is het een uitdaging
 • Wanneer ontstaat allergie? Bij de zender en bij de ontvanger
  Op het moment dat je doorschiet in je gedrag, kan dit allergie opwekken bij jouw omgeving. Daadkrachtig gedrag wordt als drammerig ervaren. Ook kun je zelf allergie opwekken voor iemand, op het moment dat je zelf wil doorpakken maar de ander het eerst rustig wil overdenken.
 • Wat kun je leren van het Kernkwadrant van Ofman
  Het geeft je inzichten. Allereerst in jezelf, waar ben je echt goed in. Wat is je valkuil en wat moet je nog leren. Maar ook kun je jezelf afvragen hoe het komt dat je allergisch reageert op mensen. Van deze allergische reactie kun je leren hoe je zelf bent. 
  Maar vooral dat achter iedere onhebbelijkheid een kwaliteit zit. Als je zo naar de wereld kijkt, wordt deze een stuk leuker.
 • Wanneer ontstaat ruis in de communicatie?
  Ruis treedt op als er storing in de communicatie zit. Ruis kan op allerlei manier optreden en kan voor lastige situaties zorgen.
 • Welke twee soorten ruis zijn er?
  Interne en externe ruis
 • Wanneer spreek je van interne ruis? Licht deze toe bij de zender en bij de ontvanger
  De storing zit dan bij de zender en/of de ontvanger.
  Bij de zender als deze bijvoorbeeld zorgen heeft, afgeleid is, hoofdpijn heeft, geïrriteerd is, praat als de ander niets weet etc.   
  Bij de ontvanger als deze zorgen heeft, hoofdpijn heeft, het onderwerp niet boeit, geïrriteerd is etc.
 • Wanneer spreek je van externe ruis?
  Dit ontstaat wanneer de boodschap wordt verstoort door externe factoren. Bijvoorbeeld door hard praten, harde muziek, gehoest, een telefoon die over gaat etc. 
  Deze vorm van ruis is gemakkelijker te verhelpen dan interne ruis.
 • Wanneer ontstaat miscommunicatie?
  Dit ontstaat als signalen niet of verkeerd worden geïnterpreteerd. Dit kan zorgen voor grappige, pijnlijke en vervelende misverstanden.
 • Wat zijn de belangrijkste oorzaken van miscommunicatie?
  Bij het uitwisselen van informatie, ontvang je signalen, pikt ze op en interpreteert ze. Op het moment dat iemand heel enthousiast spreekt, maar zijn lichaamstaal geeft aan dat hij zich verveelt, dan ga je conclusies trekken.
 • Welke problemen kunnen tussen een zender en een ontvanger voorkomen? Noem vijf punten.
  1. Het hebben van vooroordelen, door het interpreteren van de boodschap vanuit zijn eigen referentiekader. 
  2. Het 'bukken' bijvoorbeeld bij moeilijke boodschappen. Dan heb je de neiging om het te negeren.
  3. Verborgen agenda's, op het moment dat je weet dat de boodschap niet met open armen ontvangen wordt, ga je manipuleren. Je gaat de boodschap zo verpakken dat je toch de gewenste reactie krijgt.
  4. Status, het verschil in positie tussen de zender en ontvanger.
  5. Tegengestelde belangen, op het moment dat jij naar links wil en de ander naar rechts. En jullie zijn beiden overtuigt van jullie gelijk.
 • Bestudeer het Kernkwadrant van Ofman op blz 26
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het voordeel van een keuzevraag voor de zender of de vrager
De keuzemogelijkheden worden bepaald door de zender/vrager
Welke vraagsoorten zijn er? 7 punten
- Open vragen
- Gesloten vragen
- Keuzevragen
- Suggestieve vragen
- Hypothetische vragen
- Reflecterende vragen
- Wedervragen
Waarop kun je samenvatten? 3 punten
- Op de inhoud
- Op het gevoel
- Op de structuur
Wat zijn de belangrijkste aspecten bij actief luisteren? 5 punten
- Doe je best
- Maak oogcontact
- Geef luistersignalen
- Stel vragen
- De kracht van de stilte
Wat heb je nodig om actief te luisteren. 4 punten
- Aandacht 
- Inlevingsvermogen
- Acceptatie
- Totaalbeeld van de boodschap
Hoe maak je concrete afspraken in een onderhandelingsgesprek? 3 punten
- Concrete voorstellen aanbieden en eventueel tegenvoorstellen
- Indien het niet lukt met de deal, ga dan terug naar de fase van posities innemen en bespreek wat je wilt en waarom
- Als de deal gesloten is, zet je de puntjes op de i en check je of alle punten zijn behandeld.
Hoe tast je de mogelijkheden af in een onderhandelingsgesprek? 3 punten
- Je kunt proefballonnen oplaten en samen bepalen waar je het over eens bent en welke mogelijkheden het biedt.
- Samen de uitgangspunten bepalen waar de overeenkomst aan moet voldoen.
- Een slag om de arm houden en nog niets vastleggen.
Hoe neem je in een onderhandelingsgesprek je positie in? 3 punten
- Beide partijen leggen de wensen en bijbehorende argumenten op tafel
- Beide partijen luisteren naar elkaar en stellen vragen
- Benoem gemeenschappelijke belangen
Wat doe je in de voorbereiding van een onderhandelingsgesprek? 4 punten
- Doelstelling bepalen
- De doelen van de andere partij bepalen
- Ondergrens van jezelf bepalen, wat wil je minimaal uit de onderhandeling halen
- Alternatieven bepalen, welke speelruimte is er
Welke stappen neem je in een onderhandelingsgesprek? 4 stappen
Voorbereiding, positie innemen, mogelijkheden aftasten en concrete afspraken maken