Summary Class notes - conversation biology

Course
- conversation biology
- olsen
- 2014 - 2015
- rug
- biologie
203 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - conversation biology

 • 1417388400 college 1 en 2 olsen

 • de noordwest pasage is geopend in2007 watnooit verwcht was
  het was al 30 miljoenjaar dicht
 • wa is conservation biology?
  Een integrale aanpak van de bescherming en het beheer van de biodiversiteit

  het make van oplossingen
  Byutilizingcontributionsfromscience
  Byrecognizing the contribution of allbiodiversity
  Byincluding non-scientist stakeholders(public, economists, sociologists, policy makers
  )
 • handig
 • hoe hebbe mensen de wereld vernield?
  de eerste menen hebbe het al veranderd door branden clearing en cultiveren
  zorgen voor mega fauna uitsterven
 • overzich
 • warom naar fosielen en stenen kijken?
  patronen gaan herkennen
 • hoe kun je bepalen hoe oud dingetjes er zijn?
  moluculaire klok
  carbon dineteje(niet lang genoe)
  waa gevonden


 • Factoren die van invloed ontstaan door middel van verschillende termijnen?
  1. Er is een sterke correlatie tussen de toegenomen diversiteit en intense geologische activiteit
  2. Invasie van nieuwe adaptieve "zones"
  3.Ecological vervanging veroorzaakt door veranderingen in de fysieke omgeving die uitsterven tarieven onafhankelijk te verhogen van concurrerende uitsluiting (bijvoorbeeld, klimaat)
  4. Verhoging van de 'milieugebruiksruimte' als gevolg van de toegenomen hulpbronnen, i..e., Soorten zelf worden middelen.
 • hijvlak afomdat je competietie krijgt opvullingen loopt vol
  darom stijgt e xteninti
 • In ondiep tijd, ecologische studies tonen aan dat biologische processen zeker  diversiteit in de buurt van een evenwicht reguleren

  De vormen van curve schijnen tijdschaal onafhankelijkte zijn (dwz, soorten bochten in het fossielenbestand door diepe tijd vaak spiegelen diversiteit bochten in de huidige tijd
 • wat is de oorzak en gevolg an mass extintions?
  Oorzaken: Vulkanisme, ijstijden waaronder gelijktijdige effecten van de bedenktijd van de aarde, de zee-niveau veranderingen, neerslag; buitenaards evenementen zoals asteroïdeninslagen.

  Gevolgen: Massa-extincties-zo dramatisch als ze zijn- alleen van invloed op de biodiversiteit voor 1-8 MY dat is "een instant" in de geologische tijd.
  Hun belang is in "het opruimen van de tafel", die nieuwe soortvorming en uitsterven evenwichten zal bevorderen.
 • wat is vershcil tuss competative displacement en indipendent replacement?
  competatief. beiden bestonden en een won
  indipedent. beiden bestonden maar ze hebben gen invloed op elkaar mar een overlefd wel ander niet
 • wat is press extincions?


  - Periodes gekenmerkt door een verhoogde belasting van het milieu waarin een "snelle evolutionaire" respons is noodzakelijk. Zo soorten verhuizen naar refugia, aanpassen of uitsterven.
  - Biologische attributen die zal helpen de soort te overleven zijn: genetische variatie, grootte van de populatie, dispersievermogen, reproductieve eigenschappen.
  - De LGM is een voorbeeld van een pers uitsterven.
 • watis het evolutionaire effect op de totstand koming van e passage?
  diern kunnen inens bij elkaar komen terwijl ze heel lang niet bij elkar zijn geweest
 • Geneticvariation is important for fitness, continuedadaptationandspeciation
 • grote populaties zijn beter bestnd tegen mutaties
  mak ons zorgen over kleine populaties
 • wat is geneische drift?
  the random change in allele frequencies/generation in which the probability of fixation of an allele is 1/2N.
  Drift is heavily influenced by population size; stochastic process.
  àSmall populations are at higher
 • wat gaat vooraf aan finess changes
  x
 • wat si gene flow?
  the realizedmigration or dispersal of individuals in whichgenes are exchangedamongpopulations. Deterministicprocess.


 • Gene flow heeft de neiging om de bevolking te homogeniseren; terwijl genetische drift heeft de neiging om differentiatie veroorzaken. Bij afwezigheid van selectie, de balans tussen gene flow en genetische drift bepaalt populatie genetische structuur.
  For behoud, het probleem is vaak bevolking fragmentatie, isolatie en het verlies van gene flow (werkcollege Komdeur)
 • wat is selecti?
  Environmentalstressor/pressureacting on the phenotypewherebysomeindividualswithadvantageoustraits (alleles/genotypes) willleave more offspringandvice versa.
  Selectionmay act postively or negativelyleaving the populationeitherbetteradapted or worseadapted.
 • wat is het gevolg van bevissing?
  Catch ratesdroppedsharply
  Maturation at lowerage.Sexualmaturity at age 4-5 ratherthan 7-8.
  Maturation at smaller size. Fewereggs (femalesproduce more andbettereggs as they get older)
  Evidencefor small Ne despite large census estimates
  Allee effects, abnormalmatingbehaviour
  Loss of geneticvariation
 • wat doe je met vissen?
  Making the populations smaller, removal of large size classes, disruption of spawninggrounds, decreased food supplies
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat zijn robleme bij hotspos?
inbredin
jacht
competitie
somige dieren kunnen eruit komen en dan n niet beveulugd gebiedkomen
wat is belangrijk voor het make van ee hotspot?

1.Decide on the objective of the reserve
2.Identify which areas of land are available for designation as reserves
3.Survey each patch that might become a reserve, obtain list of species (and if possible abundance of each species)
4.Formulate starting rule for selecting first reserve, and how subsequent patches will be chosen in sequence
wat zijn Aims of a reserve?
1.Conserve specific animals andplant communities
Managed by intervention
2.Allow the system to exist in its natural state
No management
welke strategien zijn er?
Working on credibility: better/new data


Biologically sound and societally sound iterative and adaptive management


Segregation- partitioning

Integrating ‘hybrid’ concepts
Involvement in societal processes
social involvement and joint fact finding


Linking conservation biology to economy
wat zijnnatuur grenzen?

A set of strict and comparable ‘limit values’ for the most important nature parameters. Scientists agree that human activities are possibl within these values without affecting natural processes

in the Wadden Sea
ho los je pblem met commnicatie op?

Producing new and better data

Iterative and adaptive management

Segregation

Hybrid concepts

Social involvement, joint fact finding

Linking biology to economy
wat zij problemen van weteschappes naar politie?
wetenschakan politek niet hepen
complexe sytemeen
gen grote xpiimente mogelijk
data ekort
belangrijke punten van ovberbrengen an informatie?
he versand van zake
weesredelijk
relevant voor politik
wat zin bedrigingen vor biodiversiteit?

•Downstream effects of land use (water quality issues)
•Coral bleaching
•Coastal developments
•Increasing fishing effort and impacts
•Shipping & pollution incidents
•Increasing tourism and recreation
•Climate change
•Invasive species
wat is dePublic Consultation?
A has a position but triestounderstand B.
A is willingtoseriously listen to B thusproviding an incentive for B toactivelyparticipate (transparency, disclosure, accountability)
But thisalso has limitationsbecause of “abstraction”,
which is hard for the public tograsp(A= the decision maker; B = stakeholder/public)