Summary Class notes - Course 2 Epidemiology and EBP; DESIGNS

Course
- Course 2 Epidemiology and EBP; DESIGNS
- diversen
- 2019 - 2020
- Universiteit van Amsterdam
- Evidence Based Practice in Health Care
151 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Course 2 Epidemiology and EBP; DESIGNS

 • 1574290800 1 Philosophy of causation

 • Wanneer er een associatie is tussen een determinant en uitkomst is er sprake van een causaliteit. Om deze te kunnen beoordelen zijn er 7 richtlijnen (claim op causaliteit). Welke richtlijnen zijn dit?
  • Experimenteel bewijs
  • temporele/tijd relatie
  • sterkte van de associatie
  • dosis-responsrelatie
  • biologische plausibiliteit
  • consistentie
  • reversibiliteit
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Experimenteel bewijs is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Hoe beter het experimenteel onderzoek hoe meer bewijs dit kan aanleveren. Volgorde van RCT, CCO, patientserie etc. Maar zegt nog niets over de validiteit van het onderzoek. Verstoring door bias en confounding zijn belangrijk.
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Temporele/ tijd relatie is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Wanneer duidelijk is dat de oorzaak later in de tijd heeft plaatsgevonden dan het verwachte gevolg is dat een (zeer) sterk argument dat tegen causaliteit pleit. Dus eerst oorzaak en dan gevolg
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Sterkte van de associatie is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Een sterke associatie, bijv een groot RR is een sterk bewijs voor causaliteit omdat dit moeilijk verklaard kan worden door de invloed van , veelal zwakke confounders. Een zwakke associatie is een (erg) zwak argument om causaliteit uit te sluiten.
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Dosis-responsrelatie is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Grotere determinant (hogere dosis) gaat vaak samen met een grotere outcome en andersom. Wel rekening houdend met een plafondwaarde (>) of drempelwaarde (<).
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Biologische plausibiliteit is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Heeft te maken met beperkt brein. De evt verbanden moeten wel eerst door de mens bedacht worden. En de vraag is in welke mate eerdere bevindingen / evidence generaliseerbaar is naar het huidige onderzoek en hoe actueel deze evidence is.
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Consistentie is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Meerdere studies met verschillende opzet en onder verschillende omstandigheden leiden tot dezelfde conclusie= sterk argument voor causaliteit en andersom.
 • Beoordelen van een causaliteit kan mbv 7 richtlijnen van Bradford Hill.
  Reversibiliteit is 1 van de richtlijnen. Wat houdt dit in en noem een voorbeeld.
  Het wegnemen van de expositie/determinant leidt tot een verminderd risico op ziekte. Let hierbij op confounding.
 • Waarom is het zo belangrijk om causaliteit aan te kunnen tonen?
  Interventies zijn alleen mogelijk waar causaliteit is en dus zijn causale realties essentieel voor de epidemiologie.
 • Er zijn altijd meerdere oorzaken bij het ontstaan van een ziekte. Door interpretatie van observationeel verkregen resultaten kun je onderzoeken hoe deze factoren tot een bepaalde outcome leidt.  Welke types oorzaken zijn er?
  • Voldoende oorzaak
  • Noodzakelijke oorzaak
 • Er zijn altijd meerdere oorzaken bij het ontstaan van een ziekte. Door interpretatie van observationeel verkregen resultaten kun je onderzoeken hoe deze factoren tot een bepaalde outcome leidt. 
  Wat is een voldoende oorzaak?
  Een verzameling determinanten die een bepaalde ziekte tot gevolg heeft.  MEERVOUD/SET. Als het setje (triviantje) vol is, wordt de patient ziek.
 • Er zijn altijd meerdere oorzaken bij het ontstaan van een ziekte. Door interpretatie van observationeel verkregen resultaten kun je onderzoeken hoe deze factoren tot een bepaalde outcome leidt. 
  Wat is een NOODZAKELIJKE oorzaak?
  Zonder deze factor/ determinant is er geen ziekte. Bijv zonder griepvirus kan zich geen griep ontwikkelen. Zit altijd in het setje (triviantje)
  ENKELVOUD
 • DAG's is een grafische taal met pijlen om meer structuur in het causaal pad te krijgen. Een logische wiskundige taal. Wat zijn regels in de DAG mbt symbolen
  Nodes= rondje, dit zijn alle relevante factoren
  Nodes zijn verbonden met directe pijlen ->
  Het mag geen cirkel of loop worden
  Het leidt naar de outcome  
  logisch redeneren, je mag verschillende DAG's maken bij 1 onderzoeksvraag
 • In een DAG kun je meerdere confounding 'opsporen' in 1 onderzoek. Wat doe je met die confounding?
  Je hoeft niet alles te corrigeren. De verbinding/lijn met de outcome moet 'doorgeknipt'worden waardoor de verbinding met de outcome wegvalt. Inzicht door DAG te maken, deze moet je kunnen beargumenteren.
 • Wat is een counterfactual
  Een tegenfeitelijkheid. Vanuit het nu kijk je terug. Wat zou er gebeurt zijn als...... Vragen
 • Binnen de wetenschap kun je spreken van een empirische cyclus.
  Uit welke 2 fases bestaat dit?
  • Inductie ; empirisch, toegepaste wetenschap. Op basis van regelmatigheden vanuit bv praktische ervaring werk je toe naar een theorie.
  • Deductie; rationalisme, vanuit een theorie zoek je naar bewijzen.
 • Er zijn 3 vormen/insteek van onderzoek en analyses.
  Welke zijn dit?
  • Explorerend/ inventariserend; onderzoeken van verbanden/ associaties en patronen
  • Verklarend; verklaren van fenomenen en het causale pad (etiologie/ counfounders / effectmodificatie.
  • Voorspellend; prognotiseren in de praktijk
 • Aristoteles benoemt 4 soorten / smaken van causaliteit. Welke zijn dit?
  • Material cause; echte materialen
  • formal cause; het idee of blueprint
  • efficient cause; het effect
  • final cause; doeloorzaak, ligt in de toekomst

  Het is een circulair gebeuren.
 • The Causal Line is een medische kijk op causaliteit, wat houdt deze causale lijn in? Noem 1 vb
  Is een bepaalde associatie genetisch of vanuit de omgeving ingegeven?
  Stel je bent genetisch belast met diabetes, dan heb je een verhoogd risico om dit te krijgen. Indicatie voor de associatie.
 • The Causal Triangle is een medische kijk op causaliteit, wat houdt dit in? Noem 1 vb
  Samenspel tussen Host - Environment- Agent. Je hebt een gastheer (waar die op overleefd, een omgeving en een agent nodig (daar waar je ziek van wordt).
  vb Ebola uitbraak te maken met schuilen in grotten (environment), de vleermuizen (de host) dragen de virus bij zich (de agent). Door het contact met de vleermuizen raken de mensen die in de grotten schuilen ziek.
 • The Causal Wheel is een medische kijk op causaliteit, wat houdt dit lijn in? Noem 1 vb
  Dit is een combinatie van de causale lijn en de causale driehoek.
  vb longkamer bij bouwvakker; oorzaken? Veel buiten, contact asbest of meeroken collega's, of genetisch belast?
 • The Causal Web is een medische kijk op causaliteit, wat houdt dit in? Noem 1 vb
  Alles hangt met alles samen. Wat is precies oorzaak/gevolg? Geeft weinig vooruitgang van het onderzoek, alleen beschrijvend nut.
 • Wat is een unbiased effect of estimate?
  In je onderzoek wil je bias uitsluiten om een zuiver resultaat te krijgen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.