Summary Class notes - CPT Introduction to Strategic Communication

Course
- CPT Introduction to Strategic Communication
- Tim Stevens
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Gezondheid en Maatschappij
104 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - CPT Introduction to Strategic Communication

 • 1567548000 College 1

 • Wat is communicatie?
  - (Symbolische) interactie tussen mensen
  - Symbolen (staan voor iets anders) en subjectiviteit van belang
  - Verbinding
  • VB communiceren via retweets --> Amerika: republikeinen vs democraten alleen eigen mening vooral retweeten
  - Beïnvloeding
  • Interventies, reclame, propaganda, publieke debat, alledaagse gesprekken

  - Speelt zich af op alle niveaus
 • Welke theoretische modellen van communicatie zijn er?
  - Klassiek model
  • Zender --> boodschap --> ontvanger
  • Kritiek
   • Verouderd
   • Geen oog voor: persoonlijke relatie, historische context, eigen interpretatie, meervoudige boodschappen, interactie

  - Interactiemodel
 • Welke drie perspectieven op communicatie zijn er?
  - Objectief of overdrachtsmodel
  • Wat is het informatie- of kennistekort?
  • Zender: expert, wetenschapper, docent, 'developed'
  • Ontvanger: leek, burger, student, 'developed country'
  • Informatie is objectief en onveranderlijk
  • Zender staat centraal: wat is de kennis die overgebracht moet worden?
  • Communicatieprobleem: gebrek aan kennis bij ontvanger
  - Subjectief of psychologisch model
  • Hoe wordt de boodschap geïnterpreteerd door de ontvanger,  en hoe beïnvloedt dat zijn/haar gedrag?
  • Symbolen worden verschillend geïnterpreteerd
  • Ontvanger staat centraal: de ontvanger begrijpen, wat heeft hij/zij nodig?
  • Communicatievraag: hoe wordt een boodschap geïnterpreteerd?

  - Interactief of constructivistisch model
  • Hoe wordt er betekenis gegeven door interacties?
  • Betekenis staat niet vast, maar wordt geconstrueerd in 'symbolische interactie': 'betekenisgeving'
  • VB kiloknaller is goedkoop vlees, nu kiloknaller is zielig dier
 • 1567634400 College 2

 • Wat is gedrag?
  - Gedrag bestaat uit alle bewuste of onbewuste handelingen, die al dan niet waarneembaar zijn
  - Alles wat we doen uit ons zelf, maar ook alles wat we doen als reactie op hetgeen dat om ons gebeurt
  - Reageren op prikkels uit je omgeving
 • Worden veel maatschappelijke problemen veroorzaakt door gedrag?
  - Gedrag heeft consequenties
  - Omgevingsfactoren zijn ook van invloed (beleid, klimaatverandering)
 • Wat is gedragsverandering?
  - If you want to change something, you first need to define very clearly the behaviour you want to see
  - That is the most important step in the whole process of change, and it is amazing how many people never think about this in change processes

  - VB meer water drinken--> in situatie en groep anders, welk gedrag hebben we het precies over. Meer water drinken voor kinderen is iets anders (hebben minder water nodig), dan meer water drinken voor sporters
 • Waarom is gedragsverandering zo moeilijk?
  - Verandering kost meer energie dan doen wat je altijd hebt gedaan (gewoonte, automatisme/onbewuste processen)
  - Fysieke en sociale omgeving --> voorzieningen (zwembad nodig om te zwemmen), groepsnormen (niet geaccepteerd)
  - Neiging om pijn, ongemak en verlies te vermijden --> lage motivatie om te leren en experimenteren
 • Bekijk de samenvatting van gedrag en gedragsverandering
  .
 • Wat zijn de determinanten van gedrag?
  Kennen, durven, mogen, willen, kunnen

  Om te kunnen veranderen moeten we eerst weten waarom iemand doet wat ie doet --> determinanten van gedrag
 • Wat houdt de theorie van gepland gedrag in?
  .
 • Hoe past het voorbeeld van determinanten van condoomgebruik onder jongeren in Oeganda in de theorie van gepland gedrag?
  .
 • Wat zijn de positieve en negatieve punten van de theorie van gepland gedrag?
  Positief
  • Geeft eenvoudig inzicht in belangrijke factoren die ons gedrag beïnvloeden
  • Geeft aangrijpingspunten om gedrag te veranderen, een attitude kan veranderen, eigen effectiviteit kan je vergroten

  Negatief
  • Niet alle relevante factoren komen terug: gedrag is complex
  • Met name niet-relationele afwegingen (intuïtie, impulsen, emoties) missen in dit model 
 • Hoe verschilt de subjectieve norm van de werkelijke norm?
  Subjectieve norm (wat ik denk dat er over mij gedacht wordt): de meerderheid van mijn leeftijdsgenoten drinkt minstens 4 glazen alcohol wordt er door iemand gedacht --> in werkelijkheid is dat maar 35%, dus veel minder (werkelijke norm) 
  Realistische informatie geven om subjectieve norm te veranderen
 • Wat houdt het elaboration likelihood model in?
  - Perifere route --> beïnvloeden, inwerken op emoties
  - Centrale route --> meer informatie gegeven, argumenten aangeboden
 • Wat is het referentiekader en de theorie van sociale beoordeling?
  .
 • Hoe past het referentiekader in het voorbeeld van de tienermoeders in Oeganda?
  - Probleem
  • Zwangerschap buiten huwelijk
  • Weggestuurd van huis en school
  • Psychologische en sociale problemen
  • Sociale normen hadden negatieve invloed op welzijn van tienermoeders
  - Interventie
  • Geit voor een tienermoeder
  • Melk voor baby
  • Verkoop van kleine geitjes
  • Eigendom
  • Respect
  - Proces
  • Lokale organisatie in Oeganda met vrijwilligers
  • Financiering door adopteer een geit
  • In 15 jaar: 2230 geiten voor tienermoeders

  - Referentiekader
  • Mensen geven betekenis vanuit specifiek referentiekader
  • Dit kader verandert
  • hangt samen met dat van collectief
  • Kan helpen om te begrijpen hoe manier van denken in elkaar zit 


  -Theorie van sociale beoordeling
  • Acceptatie zone - neutrale zone - verwerpingszone
  • Inzicht in referentiekader kan helpen om boodschappen af te stemmen op doelgroep
   • In acceptatiezone
  • Boodschap in interventie: tienermoeders zijn in veel gevallen niet 'schuldig' dat de zwanger zijn geraakt (verwerpingszone)
  • Het is belangrijk dat ongetrouwde tienermoeders weer terug gaan naar school (acceptatiezone)
 • Wat houdt de cognitieve dissonantie theorie in?
  - Consonant -> in harmonie
  •  Vliegen is slecht voor het milieu + ik vind reizen met de trein erg plezierig

  - Dissonant -> tegenstrijdig, toch doen terwijl je weet dat het slecht is
  • Vliegen is slecht voor het milieu + ik wil in de winter op vakantie naar de zon
  - Irrelevant -> geen samenhang
  • Vliegen is slecht voor het milieu + zonnepanelen zijn 'schone' energiebronnen


  --> dissonantie oplossen door nieuwe cognities toe te voegen (compenseren0
 • Bestudeer de samenvatting van de theorieën over gedrag verklaring
  .
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.