Summary Class notes - Cytologie

Course
- Cytologie
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
353 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Cytologie

 • 1612738800 Les 1 = sereus vocht en mesotheel

 • Waar zit sereus vocht?
  Pleura, pericard en peritoneum.
 • Welke cellen latten gemakkelijker los? Pre-existent of maligne?
  Maligne
 • Wat zijn de functies van de capilaire spleet rond orgnanen?
  Bescherming van organen. Productie van dun slijmerig vocht voor smering (sereus vocht).  Bewegingsruimte voor orgaan volume veranderingen.
 • Wat is mesoderm?
  Het dubbelwandige vlies gevuld met een sereus vocht.
 • Uit welke vliezen bestaan het mesoderm?
  Het pariëtale (buitenste) en het viscerale (orgaanzijde).
 • Met wat voor cellen is het mesoderm bekleed?
  Met mesotheel cellen.
 • Mesotheel cellen:
  - Zijn gespecialiseerde cellen met vorm en functie die lijkt op endotheel. 
  - Produceren collageen voor elasticiteit. 
  - Cytoplasma bevat glycogeen en hyaluronzuur.
  - Verbonden met elkaar door desmosomen, celbruggen. 
  - het celmembraan vormt microvilli en cilia als celreactie voor bescherming bij vrijving, letsel of beknelling.
 • Wat zijn desmosomen?
  De celbruggen die je kan zien tussen mesotheel cellen.
 • Wat zijn de 2 oorzaken voor overmatige vocht ophoping tussen de vliezen van het mesoderm?
  Transudaat, vocht wat van buitenaf komt. Exsudaat, vocht wat van binnenuit komt.
 • Waar ligt de oorzaak van transudaat?
  Systemisch, verstoord evenwicht tussen vochtvorming en vochtopname.
 • Wat zijn de 2 oorzaken van transudaat?
  Hydrostatische druk, door verminderde bloedtoevoerd ontstaat er dukverhoging in bloedvaten en gaat plasma naar holten. Colloïd-osmotische druk, veranderde eiwit concentratie in het bloed zorgt voor een drukverhoging en gaat plasma naar holten.
 • Bij welke aandoeningen komt transudaat door hydrostatische druk voor?
  Hartfalen en trombose.
 • Bij welke aandoeningen komt transudaat door colloïd-osmotische durk voor?
  Levercirrhose en nierziekten.
 • Waar ligt de oorzaak van exsudaat?
  Lokaal, door verhoogde permeabiliteit van bloedvaten.
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van exsudaat?
  Ontstekingen, tumoren en dunnedarm-obstructie. Door de celwandbeschadiging komen ook eiwitdeeltjes in het vocht.
 • Sereus vocht wordt altijd vers en zonder fixatief verstuurd.
 • Wat zijn de pre-existente cellen die sereus vocht voor komen?
  Mesotheelcellen, leukocyten en erytrocyten.
 • Morfologie van benigne mesotheel cellen. 

  Normaal: uniforme, ronde cellen met centrale kern. Cytoplasma dens, onscherp celmembraan (microvilli) zichtbaar door endo/ecto plasma = two tone effect.

  Reactief: zelfde basis kenmerken + sterke anisonucelose, prominente ronde macronucleoli. Sterke cytoplasma vacuolen. Meerkerning en soms mitose figuren.

  Degeneratief: toename in cytoplasma vacuolen. Sterk two-tone cytoplasma met opvallende villi en blebs --> pietenkragen. Fijn uitgeponst cytoplasma. Zegelring vacuolen --> halvemaan vormen.
 • Wat is engulfment?
  Cellen die tegen elkaar liggen en elkaar lijken te ontarmen.
 • Wat is window vorming?
  Intercellulaire leegte tussen rijtjes cellen.Cellen die tegen elkaar aanliggen met de zijkanten. Hierdoor ontstaat er hiertussen een lichte vlek tussen de cellen.
 • Sheet van mesotheel cellen komen voor bij manipulatie. Dit kan dus worden gezien bij buikspoelvocht. Vlakke ligging.
 • Collageenbollen van mesotheel cellen. Is benigne. Het collageen kan door de mesotheel cellen zelf worden gemaakt.
 • Cytoplasma vacuolen. 
  Is vocht ten gevolgen van degeneratie, celproductie of fagocytose. 
  Bij levertumoren kunnen zo ook vet bevatten, aan te tonen met ORO.
 • Macrofagen zijn te herkennen aan het schuimige cytoplasma. Dit ontstaat door fagocytose. Liggen altijd los.
 • Waar is de CD68 immunomarker positief bij?
  Macrofagen
 • Waar zijn BerEP4 en MOC31 positief bij?
  Epitheel cellen.
 • Waar is calretinine posities bij?
  Mesotheel cellen.
 • Mesothelioom.

  Doet er lang over zicht te ontwikkelen, hierdoor wordt het eigenlijk alleen bij oudere mensen gezien. Het ontstaat meestal in de longen ten gevolge van asbest blootstelling, deze deeltjes blijven in de longen achter wat voor continue irritatie zorgt. Zijn als halters in een preparaat zichtbaar. 

  Geeft een vochtophoping aan 1 zijde. Pas bij metastase aan 2 zijde en verder rond de long. Is op foto's te zien aan verdikt mesoderm. 

  Is niet te behandelen, prognose minder dan 1,5 jaar.
 • Voorbeelden van mesothelioom.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Cytologie

 • 1458169200 Punctiecytologie (FNAC)

 • De organen in de G1 tract zijn maag, pancreas, lever en bijnier.
 • Met behulp van FNA (Fine needlins aspiration cytology) kan men vaste weefsel verkrijgen met een fijne naald. Het is een veilige methode en levert weinig complicaties op.
 • Een laesie is elk afwijkend weefsel in een organisme doorgaans het gevolg van een ziekte of lichamelijke verwonding.
 • Bij FNA wordt een fijne naald in het weefsel gebracht en door suctie woren er cellen en biopten meegenomen. Cellen worden direct op glas bekeken en mogelijk nog gekleurd.
 • Endoscopic ultrasound guided fine needle aspiration (EUS-FNA) maakt het mogelijk om materiaal te verkrijgen van gastrointestinale tract en pancreatobiliary.
 • Acinaire/exocriene cellen zijn normale cellen in de pancreas
 • Acinaire/exocriene cellen liggen in trosjes en rozetten, zijn pyramide vormige cellen met onscherpe begrenzing. Hebben royale heldere/gevacuoliseerde/granulae cytoplasma en ronde uniforme perifeer gelegen kernen met egaal chromatine en geen opvallende nucleoli.
 • Ductale cellen zijn normale cellen in de pancreas. Het zijn cilindrische cellen in honingraat. Ze hebben fijn gevacuoliseerd cytoplasma en normale, kleine rondovale kernen met fijn en uniform chromatine. Geen opvallende nucleoli.
 • Ductale cellen in de pancreas (normaal)
 • Endocriene cellen in de pancreas zijn losliggende rond/ovale cellen met ronde kernen, zout en peper chromatine en eosinofiel-achtig cytoplasma met onscherpe celgrenzen
 • Endocriene cellen in de pancreas (normaal)
 • Bij een ontsteking in de pancreas ziet men vlakke groepen epitheel. Let op ontstekingscellen.
 • Typen tumoren in pancreas:
  1. Primair ductaal adenocarcinoom (85%)
  2. Neuro-endocriene tumoren (NET)
  3. metastasen
  4. NHL (o.a plasmocytoom)
 • Primair ductaal adenocarcinoom ziet men vaker bij ouderen en bij mannen. Daarnaast komt het vaker voor in de pancreaskop dan in de staart en body.
 • Acute en chronische pancreatitis worden vaak veroorzaakt door overmatig alcohol. 
  Acuut: overmatig medicijnen, infecties, galstenen of primaire tumor
  Chronisch: trauma of erfelijke factoren
 • Wat zijn voordelen van FNAC?
  Snel, betrouwbaar, lage kosten. Kan metastase ontdekken.
 • Wat zijn complicaties van FNAC?
  Sommige delen zijn moeilijk bereikbaar door slechte bloedcirculatie. Heel soms komt een infectie voor.  Bij diepe leasies kunnen hemorrhage, infecties of heel soms translocatie van tumor cellen.
 • Wat is hemorrhage?
  Een bloeding dor beschadiging van de bloedvaten.
 • Met welke kleuringen kan men wat aangeven:
  Giemsa kleuring : bacteriën
  AFB kleuring : Acid fast bacilli
  PAS en GMS voor fungi
 • Directe smeren bevatten op de achtergrond nog debris en blood, nuclei van maligne cellen zijn hyperchromatisch en dicht. Bij een Thinprep is de achtergrond van bloed verwijderd en de kernen minder hyperchromatisch en dicht.
 • Tot welke methode behoort dit celbeeld?
  Direct smear
 • Tot welke methode behoort dit celbeeld?
  Thinprep
 • In welke twee subgroepen is FNA van de hoofd en nek verdeeld?
  Bulten en hobbels en Speekselklieren lesies
 • Leeftijd en geschiedenis is in het gebied van hoofd en nek erg belangrijk. Bij kinderen zijn leasies vaak benigne en onsteking. Bij volwassen is het vaak maligne met vaakst voorkomend een metastase van plaveiselcel carcinoom. (vaak afkomstig van oropharynx)
 • Leasies in de nek kan leiden tot lymfoma, hodgkin's disease en carcinoma.
 • Als bij een FNA van het nek/hoofd gebied veel atypische lymfocyten proliferatie aanwezig is zal men het monster met een flow cytometer bekijken.
 • Knobbels in het nek/hoofd gebied kan ook komen door benigne cystes. Een cyste van branchial cleft of thryoglossal duct zijn vaakst aanwezig. Hierbij zie je veel macrofagen en gevarieerd celbeeld. Vaak bevatten zo ook atypische plaveiselcellen.
 • In de speekselklieren ziet men vaak metastases van de parotid (gedifferentieerde plaveiselcel carcinoom).
 • De branchial cleft cyste wordt ook wel lymphoepitheliale cystes genoemd.
 • Plasmacytoid heeft eccentrisch cytoplasma.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke 2 soorten cellen zal je zien in een benigne aspiraat van de speekselklier?
Sereus en mucineus acinair klier weefsel
Welke andere tumor wordt naast adenoom en NET ook wel in de pancreas gezien?
Acinaire cel carcinoom, kanker van de acinaire cellen.
In welke 2 soorten zijn pancreas tumoren te onderscheiden en van welke cellen gaan deze uit?
Pancreas adenocarcinoom, wat uit gaat van de exocriene cellen. 
Pancreas neuro endocriene tumor, wat uit gaat van de endocriene cellen.
Wat is een cholangiocarcinoom?
Een tumor in de galbuizen.
Welke hormonen produceren de endocriene cellen van de pancreas?
Insuline, glucagon, somatostatine en gastrine.
Welke cellen in de pancreas zijn verantwoordelijk voor de productie van de endocriene enzymen?
De Langerhans cellen.
Welke cellen in de pancreas zijn verantwoordelijk voor de productie van de exocriene enzymen?
De acinaire cellen.
Wat is de schildwachtklier?
De eerste lymfeklier waar een tumor op draineert.
Hoe ziet een zwangerschapsbeeld van de mamma er uit?
Celrijk, uniforme epitheel cellen met granulaire cytoplasmavacuolen, nucleoli en eiwit achtergrond.
Hoe wordt bij een echocrafie onderscheid gemaakt tussen en tumor of cytste?
Op basis van het verschil in terugkaatsing van geluidsgolven in weefsel.