Summary Class notes - ddhh

Course
- ddhh
- velen
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
742 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ddhh

 • 1518217200 les 1 inleiding

 • Wat is ethologie?
  De biologische studie van gedrag
 • Wat is de triune brain theory?
  the reptilian brain is het oudst. Deze gaat over alles of niets situaties.
  Daaromheen zit the paleomammalian brain. Dit is het limbische systeem dat gaat over emotie en motivatie.
  Daaromheen ligt the neomammalian brain. Dit gaat over rationeel denken.
  Hoe intelligenter het dier is, des te groter is the neomammalian brain ten opzichte van the paleomammalian brain en the reptilian brain.
 • Wat is gedrag?
  moeilijk te definiëren. 
  - iedere uitwendig waarneembare activiteit van het organisme.
  - een eigenschap van het dier waarmee het zijn relatie tot het uitwendige milieu kan veranderen
 • In welke soorten vragen kun je de vragen van Tinbergen opdelen?
  ultimate vragen
  proximate vragen
 • Wat zijn de ultimate vragen van Tinbergen?
  - wat is de functie van gedrag?
  - hoe is gedrag ontstaan?
 • Wat zijn de proximate vragen van Tinbergen?
  - welke oorzaken laten het beschreven gedrag optreden?
  - hoe heeft het gedrag zich ontwikkelt tijdens het leven van het individu?
 • Welke vragen over gedrag kun je nog meer stellen naast de vragen van Tinbergen? (P. Wiepkema)
  - wat is het effect van leerprocessen op gedrag?
  - zijn er modellen mogelijk die gedrag kunnen verklaren en concepten integreren?
  - kan ethologische kennis iets zeggen over welzijn?
 • 1518303600 les 2 causaliteit

 • Welke soorten prikkels zijn er?
  deblokkerende prikkels 
  oriënterende prikkels
 • Wat is het verschil tussen een deblokkerende prikkel en een oriënterende prikkel?
  Is het best uit te leggen aan de hand van een voorbeeld:
  de dagen beginnen te lengen en de temperatuur gaat omhoog, waardoor mannelijke duiven meer testosteron gaan produceren. Wanneer een mannelijke duif dan een vrouwelijke duif ziet, zal hij baltsgedrag vertonen. 
  Hierbij is het lengen van de dagen en de stijgende temperatuur de oriënterende prikkels en het zien van het vrouwtje de deblokkerende prikkel
 • Is een prikkel en een stimulus hetzelfde?
  ja
 • Welke functies hebben stimuli?
  - gedrag opwekken
  - gedrag sturen
  - algemene waakzaamheid verhogen
 • Via welke structuur wordt de algemene waakzaamheid verhoogt?
  formatio reticularis
 • Wat zijn receptoren?
  De receptoren van een dier zijn de cellen waaruit de zintuigen bestaan. De meeste receptoren zitten in groepjes. Drukreceptoren zitten meestal alleen
 • Waarom moet je weten wat de leefwereld is van een (proef)dier?
  Omdat zij de wereld anders ervaren dan wij. Muizen horen bijvoorbeeld ultrageluiden van de computer. Als je dus onderzoeken doet in een ruimte met computer, kunnen ze daar gestrest van raken
 • Waarvoor worden ultrageluiden gebruikt?
  Ultrageluiden worden door dolfijnen en vleermuizen gebruikt om te jagen met echografie
 • Waarvoor worden infrageluiden gebruikt?
  Olifanten gebruiken infrageluiden omdat infrageluiden ver kunnen dragen. Zo kunnen ze over grote afstanden met elkaar communiceren
 • Waarvoor wordt infrarood gebruikt?
  De groefkopadder kan door middel van infrarood kleine temperatuursverschillen al zien. Dit helpt ook weer bij het jagen
 • Waarvoor worden magnetische velden gebruikt?
  door duiven om hun plek te vinden
 • Op welke manieren kan het testen van zintuigelijk vermogen gebeuren?
  1. fysiologische kenmerken bestuderen
  2. gedragsproeven uitvoeren
 • Wat doe je met conditioneren?
  Je zorgt ervoor dat een dier een bepaald gedrag vertoont wanneer hij een bepaald iets opmerkt
 • Welke soorten filteringen bestaan er?
  centrale filtering
  perifere filtering
 • Wat gebeurt er bij centrale filtering?
  Bij centrale filtering worden de prikkels wel opgevangen en doorgegeven naar het centrale zenuwstelsel, maar ze worden daar als onbelangrijk gezien en niet verwerkt
 • Wat gebeurt er bij perifere filtering?
  De prikkels worden of niet opgevangen door het zintuig, of niet doorgestuurd naar het centrale zenuwstelsel
 • Wat is een sleutelprikkel?
  Een sleutelprikkel is een specifieke stimulus waarop dieren reageren met een welbepaald gedrag
 • Geef een voorbeeld van een sleutelprikkel?
  de bruine vlek op de kop van de bankivahoenkuikens lokt moedergedrag uit. Als een bankivahoenkuiken deze vlek niet heeft, of op een andere plek heeft dan de kop, dan wordt het kuiken niet gezien als eigen kuiken en genegeeerd of zelfs uit het nest gewerkt.
 • Wat is gestaltkarakter?
  In het voorbeeld van de bankivahoenkuiken: de plaats waar de vlek zit moet ook juist zijn
 • Wat is de drempelwaarde?
  De laagste waarde die nog een reactie uitlokt
 • Moet een sleutelprikkel natuurgetrouw zijn?
  Nee, het moet die prikkel bevatten en verder boeit het niet
 • Wat is heterogene summatie en geef een voorbeeld
  heterogene summatie zijn 2 prikkels die elkaar versterken
  voorbeeld: een hengst checkt op 2 manieren of een merrie hengstig is. Hij produceert baltsgedrag en hij raakt de merrie aan in de flanken en de genitalia. Als je als mens wilt kijken of een merrie hengstig is, kun je dit baltsgedrag opnemen van een hengst en afspelen, of je kunt de flanken en genitalia van de merrie aanraken. Als je beiden doet, krijg je de sterktste reactie
 • Wat is de adaptieve waarde en geef een voorbeeld
  het vergroot de kans op overleven of voortplanten. Sleutelprikkels verhogen de adaptieve waarde vaak.
  voorbeeld: kuiken reageert op silhouet van roofvogel, maar niet op die van andere vogels (korte nek, lange staart). Als een gans bijvoorbeeld wegvliegt, kan het ook lijken alsof een roofvogel naar het kuiken toekomt, maar daar reageert een kuiken niet op. De kant waar het beest heengaat is dus ook van belang
 • Zijn sleutelprikkels altijd soortspecifiek? Waarom wel, niet?
  Ze zijn vaak soortspecifiek, behalve de sleutelprikkels die te maken hebben met overleven.
  Als een dier van de ene soort een noodkreet voortbrengt, zullen andere soorten ook wegvluchten, zelfs als die soort zelf nooit een noodkreet produceert
 • Wat is een supernormale stimulus en geef een voorbeeld
  De sterkste reactie wordt niet uitgelokt door de natuurlijke prikkel, maar door een andere prikkel die groter is
  voorbeeld: Gans zal een ei dat uit het nest is gerold willen terugrollen. Wanneer je een groter ei naast het nest legt, dan zal de gans nog verwoeder proberen om het ei weer terug te rollen.
 • Wat is communicatie en geef een voorbeeld
  De informatie over het individu die het produceert is voordelig voor beide partijen. Hierbij is de sleutelprikkel een signaal
  voorbeeld: veren van een mannelijke pauw zeggen tegen het vrouwtje hoe gezond hij is en hoeveel moeite hij wil doen. Dus het maakt de keuze van het vrouwtje makkelijker en het zorgt ervoor dat het mannetje een partner krijgt
 • Wat zijn interoceptoren?
  receptoren van het inwendige milieu. Hierbij reageert het zenuwstelsel snel en het hormonale stelsel langzamer. De stoffen zijn: glucose, neurotransmitters, hormonen
 • Wat is de directe pathway en geef een voorbeeld
  Hormoon triggert gedrag
  voorbeeld: gecastreerde haan krijgt geen secundaire kenmerken en is niet agressief
 • Wat is de indirecte pathway en geef een voorbeeld
  gebeurtenis/gedrag triggert hormoonvrijstelling en dat triggert weer gedrag
  voorbeeld: stier produceert testosteron wanneer hij bij een koe mag zijn. En dat triggert dan weer dekgedrag
 • Hormonen hebben invloed op de ontogenische ontwikkeling. Geef hiervan een voorbeeld
  Wanneer je een neonate vrouwelijke rat castreert en testosteron geeft en dan laat opgroeien. Later oestrogenen geven en dan gebeurt er niets, geef je testosteron dan vertoont ze dekgedrag.

  Wanneer je een neonate mannelijke rat castreert en geen testosteron geeft en dan laat opgroeien. Later oestrogenen geven en dan reageert hij daar wel op. Geef je hem daarna testosteron dan reageert hij daar niet op
 • Vroege ervaring heeft een invloed op het gedrag. Geef hiervan een voorbeeld
  Mannelijke cavia's die opgegroeid zijn in groepen, vertonen meer sexueel gedrag dan mannelijke cavia's die zijn opgegroeid in isolement. Wanneer je beide groepen castreert dan vertonen ze gelijk sexueel gedrag. Geef je ze daarna testosteron, dan zal de groep van het isolement minder sexueel gedrag vertonen dan de groep die in een groep heeft geleefd
 • Waarvoor zijn feromonen bedoeld?
  informatie-overdracht binnen dezelfde soort. Het behoort toto de olfactorische communicatie en ze zijn bedoeld om bij de ontvanger een reactie uit te lokken. Alle feromonen zijn geuren. Niet alle geuren zijn feromonen
 • Waar kunnen feromonen inzitten?
  urine
  faeces
  speeksel
  zweet
 • Hoe kunnen feromonen verspreid worden?
  via de lucht
  op een voorwerp aangebracht
  op een dier aangebracht
 • Geef een voorbeeld van feromonen die op een voorwerp worden aangebracht
  antiloop markeert zijn territorium door fermonen uit zijn preorbitaalklier aan te brengen op een tak
 • Geef een voorbeeld van feromonen die op een dier worden aangebracht
  mannetjes is polygamische soorten merken de vrouwtjes met feromonen zodat andere mannetjes weten dat ze bezet zijn
 • Geef een voorbeeld van feromonen die door de lucht verspreid worden
  vrouwelijke motten maken feromonen die de mannelijke motten over een afstand van 4 km kunnen ruiken. Dan vliegen ze tegen de gradiënt in om de vrouwelijke mot te vinden
 • Waar zit het vomeronasaal orgaan en hoe kan het beter functioneren?
  Bij de meeste dieren zit het in de neus, behalve bij de kat, daar zit het in de mond.
  Wanneer het vochtig is, werkt het beter
 • Wat is het Bruce effect?
  een vrouwelijke muis wordt drachtig. Als zij na 5 dagen urine ruikt van een ander mannetje, dan wordt de dracht afgebroken.
 • Wat is het Lee-Boot effect?
  vrouwelijke muizen die in een groep zitten zonder mannetje zijn vaker schijndrachtig
 • Wat is het Whitten effect?
  vrouwelijke muizen die in een groep zitten zonder mannetje en urine ruiken van een mannetje, worden allemaal schijndrachtig
 • Wat is het Vandenbergh effect?
  vrouwtjes die in een gemengde groep zitten bereiken eerder de puberteit dan vrouwtjes die in een groep zitten met alleen maar vrouwtjes
 • Op welke manieren kunnen de aanpassingen van het gedrag gebeuren?
  ontogenese en leerprocessen
  fylogenese
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

In welke risicoklassen worden proefdierexperimenten ingedeeld?
1 tot 4, 1 is ongevaarlijk, 4 komt zeer weinig voor
Wat is het doel van de monitoring van de gezondheid van dieren?
- nagaan of dieren geschikt zijn voor de dierexperimenten
Wat zijn individueel geventileerde kooien?
elke filter-top kooi heeft een eigen ventilatie
Wat zijn filtertopkooien?
deksel met filter op de kooi
Wat zijn gnotobiotische dieren?
dieren waarbij de gehele flora bekend is
Wat zijn SPF dieren?
dieren die specifiek pathogeen vrij zijn
Wat doe je met dieren van niet-veilige leveranciërs?
- quarantaine
- verklikkerdieren
- kleine eenheden met apart personeel en in/uitgang
Waarvoor dient het health report?
dit wordt geleverd door commerciële bedrijven en het zegt welke ziektes het dier niet heeft van de geteste ziekten
Wat zijn de redenen voor preventie van infectieziekten bij proefdieren?
- dierenwelzijn verbeteren
- interferentie met experimentele data voorkomen
- kwaliteit van biologische producten behouden
- zoönoses voorkomen
Hoe verfijn je het experiment en waarom zou je dat doen?
- standardisatie van omgevingsfactoren

Minder variatie in uitkomsten--> minder dieren nodig om een resultaat te krijgen