Summary Class notes - Dento-alveolaire traumatologie 2

Course
- Dento-alveolaire traumatologie 2
- ..
- 2020 - 2021
- Inholland Amsterdam
- Mondzorgkunde
165 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Dento-alveolaire traumatologie 2

 • 1577833200 college deel 1

 • Wat is een triage?
  Letterlijk sorteren van patienten letsels
 • Wat doe je bij een triage
  Je sorteert de erngst van de verwonding of ziektebeeld. Je beoordeel de slachtoffers bij grotere ongevallen en/of rampen
 • Als je gaat kijken hoe het met de patient gaat dan kijk je of er bedreigende vitale functies zijn. Je kijkt dan eerst naar de primaire functies was zijn dat?
  1. Ademhaling
  2. bloedverlies
  3. neurologische 
  4. overige letsels
 • Wat is retrograde amnesie
  Is een andere woord voor niet weten wat er gebeurd is.
 • Waar kijk je naar als je een neuro trauma wilt afsluiten?
  Anamnese 
  orientait patient 
  bewustzijnsverlies& retrograde amnesie
  misselijkheid/braken 
  intoxicaties 
 • Wat vraag je bij een medische amamnese bij een trauma
  Is de patient onder medische behandeling?
  - bloedingsstollingsstoornissen 
  - immunodeficiëntie 
  medische behandelingen in het verleden 
  medicijngebruik 
  allergieën 
  intoxicaties
 • Wat neem je af bij een trauma anamnese
  Wanneer vond het trauma plaats 
  waar vond het trauma plaats 
  hoe is het trauma ontstaan 
  is de patiënt al eerder behandeld voor een dergelijke trauma 
  heeft de patient ooit eerder traumata aan gebitselementen gehad
 • Waar kijk je naar bij een EOO
  Zwellingen 
  hematomen 
  laceraties
  excoriaties
  sensibiliteitsstoornis
  nervus facialis 
 • Waar kijk je naar bij een intra- oraal onderzoek
  Weke delen:
  - laceraties, hematomen , zwellingen 
  beweegbaarheid of verplaatsing van elementen 
  beweegbaarheid of verplaatsingen van processus alveolaris 
  glazuur/dentine beschadeging 
  pulpa-expositie 
  druk pijn of percussiepijn
  copus alienum 
  sensibiliteitesten 
  lichtfotos 
 • Wat is copus alienum
  Een vreemd stukje in de mond zoals een stukje steen
 • Wat zegt de NMT over de sensibiliteit test
  Sensibiliteitscontrole kan worden uigesteld tot de eerst komende periode controle
 • Wat kan je zeggen over de filmplaatsing van een peri-apicale rontgen opname?
  De wortelpunten met minimaal 3 mm van het omgevende bot
 • Beeldvroming: peri-apicale röntgen opname de elementen zijn op ware grootte
  verticaleinstelling
 • Beeldvorming: peri-apicale röntgen opname geen overlapping van de gebitselementen
  Horizontale instelling
 • In hoeveel richtingen kan je beeldvormen met rontgen?
  2 richtingen
 • Wat is het doel van de therapie na een trauma
  Anatomie functie en esthetiek herstellen
 • Het dento-alveolaire letsel komt in verschillende gradaties voor. Benoem de gradaties van klein naar groot er zijn er 5
  1. Kroon-dentine fracturen 
  - ongecompliceerd vs gecompliceerd 
  2. Radix fracturen 
  3.  luxaties ( subluxatie, lateraal, extrusie, intrusie)
  4. Avulsies
  5 processus alveolaris 
 • Welke weefsels zijn er betrokken bij een trauma?
  - tandweefsel
  - pulpa weefsel
  - parodontaal ligament 
  - processus alveolaris 
 • Welke fractuur zie je op de foto en. Wat is de behandeling hier van. 

  Hoeveel is de kans op pulpa necrose?
  Dit is een kroon-dentine fractuur ongecompliceerd. 
  de behandeling is composiet of glasionomeer 
  de kans op pulpa necrose is nihil
 • Hoe heet deze fractuur en hoe is de pulpa toestand
  Dit is een gecompliceerd kroon dentine fractuur en de kans op een pulpa necrose is nihil
 • Wat zijn de behandel opties bij een gecompliceerd kroon dentine fractruur?
  Directe pulpa overkapping
  of vital pulptherapy: partiele pulpotomie+ aanbgrengen van MTA stop op pulpawond en verder overkappen met composiet of eigen tandmateriaal.
 • Wat is dit voor een kroon-dentine fractuur?
  Gecompliceerd
 • Wat is de behandeling van een radix fractuur?
  6 weken rigide spalken
 • Als er bij de radix fractuur tot coronale deel is gefractureerd hoeveel procent is er dan kans op pulpa necrose?
  20-44%
 • Als er bij een radix fractuur tot de apicale zijde is gefractureerd hoeveel procent is er dan kans op een pulpa necrose
  0%
 • Als je een radix fractuur hebt en het is obliteratie hoeveel procent is er dan op pulpa necrose?
  69%
 • Hoeveel procent heb je op wortelresorptie bij een radix fractuur?
  60%
 • Wat voor fractuur is dit?
  Radix fractuur
 • Als je een sub luxatie hebt hoeveel procent is er kans op een pulpa necrose bij een open apex en bij een gesloten apex?
  Open apex is Nihil 
  en gesloten apex is 20%
 • Wat is dit voor een fractuur?
  Een sub luxatie
 • Wat is de ergste luxatie?


  A intrusie 
  B extrusie 
  C Laterale luxatie 
  A Intrusie
 • Hoe heet deze luxatie?
  Laterale luxatie
 • Hoe heet deze luxatie?
  Dit is een intrusie
 • Hoe heet deze luxatie?
  Dit is een extrusie
 • Benoem de precentages kans op pulpa necrose bij een open apex van een 

  Laterale luxatie 
  intrusie 
  extrusie 


  Laterale luxatie 10%
  intrusie 60%
  extrusie 10%
 • Benoem de precentages kans op pulpa necrose bij een gesloten apex van een 

  Laterale luxatie 
  intrusie 
  extrusie 


  Laterale luxatie 80 %
  intrusie 100%
  extrusie 60%
 • Benoem deze luxcatie van links naar rechts
  Extrusie, intrusie luxatie, laterale luxatie
 • Welke element is het meets geavulseerd?
  Centrale boven incisief
 • Welke elementen zijn het meest zeldzaam bij een avulsie?
  De onderkaak
 • Welke elementen zijn het meest avulsies de s...... Elementen
  Solitair
 • Welke leeftijd heeft het meest te maken met een avulsie en wat is hiervan de reden?
  Leeftijd 7-11 jaar omdat ze erupterende incisieven hebben en een losse PDL
 • Welke apex heeft het meeste kans op een pulpa necrose bij een avulsie?
  Een gesloten
 • Bij een avulsie heb je kans op een pulpa necrose. Vanwaar is dit afhankelijk?
  Afhankelijk van grootte open apex tot 55% en afhankelijk van de replantatietijd
 • WETEN: GESLOTEN APEX BIJ EEN AVULSIE IS DE KANS GROOT DAT HET ELEMENT MINDER VITAAL BLIJFT.
 • Wat is het belangrijkste doel bij een avulsie?
  PDL genezing zonder wortel resorptie
 • Wat is de meest kritische factor bij een avulsie?
  Behoud van een intact en vitaal parodontaal ligament op het wortel oppervlak
 • Wat is de reactie van een parodontaal ligament?
  Oppervlakte resorptie 
  vervangingsresorptie 
  onstekings resorptie 
 • Wat zien we hier op de foto over het parodontaal ligament?
  De oppervlakte resorptie
 • Wat zien we hier over het parodontaal ligament?
  Vervangingsresoptie ( ankylose)
 • Wat is een ankylose?
  Dat is een vervangingsresorptie van het parodontaal ligament
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.