Summary Class notes - dierenvoeding

Course
- dierenvoeding
- Geert Janssens
- 2019 - 2020
- Ugent
- Diergeneeskunde
533 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - dierenvoeding

 • 1549926000 inleiding+water+deel koolhydraten

 • Wat is het verschil tussen een ingrediënt en een nutriënt?
  Een ingrediënt is een voedermiddel waar nutriënten inzitten. Ingrediënten zijn bijvoorbeeld soja, tarwe en de nutriënten zijn bijvoorbeeld het eiwit en vet dat erin zit
 • Hoe kun je de nutriënten indelen?
  zo, en niet van buiten leren, gewoon als leidraad
 • Welke opdeling kan er nog weer gemaakt worden binnen de vezels en waarom is dit handig?
  Er zijn vezels die wel oplosbaar zijn in een zuur milieu en er zijn vezels die zelfs dan nog te stug zijn (ADF). Ze zijn beiden niet oplosbaar in een neutraal milieu (NDF)
 • Welke analyse voor nutriënten wordt vaak gebruikt?
  Weende-analyse
 • Hoe werkt de Weende-analyse?
  Je bepaalt de volgende dingen
  - DS=droge stof
  - RAS=ruwe as, door te verbranden
  - RE=ruw eiwit, N meten, maar hier zit ook spul bij wat geen eiwit is
  - RC ruwe celstof--> niet echt betrouwbaar
  - RVET ruw vet-->door extractie met ether, niet alleen vet gaat eruit
  - OK overige koolhydraten zoals suiker en zetmeel
 • Wat is de formule van OK?
  OK=DS-RAS-RE-RVET-RC
 • Wat is de formule van DS?
  totaal-VO
  of RAS+RE+RVET+RC+OK
 • Wat is de formule van OS (organische stof)?
  OS=totaal-VO(vocht)-RAS
 • Wat is de grootste moeilijkheid in de voederformulatie?
  In ingrediënten zitten meer dan 1 nutriënt, dus het is lastig om het precies goed te doen
 • Welke diersoort maakt heel efficient gebruik van metabool water?
  vogels
 • Wat is metabolisch water?
  Water dat vrijkomt bij reacties
 • Wat is endogeen water?
  Water dat vrijkomt uit cellen
 • Je kunt de koolhydraten bepalen bij verse en bij gedroogde producten, wat is beter?
  Bij gedroogde producten
 • Wat is een voordeel van vezels?
  Ze zuigen water op als een spons, waardoor het later weer beschikbaar kan worden
 • Hoe kun je zeugen meer laten drinken?
  Zout toevoegen aan het eten (wateropname is belangrijk voor de melkproductie, dus vandaar dat je wil dat ze meer drinken)
 • Waar zitten koolhydraten veel in? (plant of dier?)
  plant, al is het daar niet altijd even makkelijk verteerbaar. Bij dieren zit het alleen in melk, bloed, spier, lever en gebonden
 • Wat zijn suikers?
  1 tot 10 monomeren van de bouwstenen van suiker
 • Wat zijn oligosacchariden?
  2 tot 10 monomeren
 • Wat zijn polysacchariden?
  lange ketens, opgedeeld in homosacchariden zoals zetmeel en heterosacchariden
 • Wat is makkelijker om af te breken door het lichaam: D of L isomeren?
  D
 • D-glucose, D-galactose, D-mannose, D-fructose: welke is hiervan het moeilijkst om af te breken?
  D-mannose
 • Koolhydraten opgebouwd uit pentosen zijn moeilijk enzymatisch verteerbaar
 • Wat zijn aminosuikers en geef een voorbeeld en waar komt het voor?
  suikers met een aminogroep ipv een hydroxylgroep, voorbeeld is glucosamine dat in het kraakbeen zit
 • Waarom zijn glucosiden vaak giftig?
  Omdat er blauwzuur=waterstofcyanide ontstaat bij de afbraak van deze producten, 
  voorbeelden zijn: linamarin, vicianin, amygdalin, dhurrin, lotaustralin (niet echt te kennen)
 • Waaruit is saccharose opgebouwd?
  glucose+fructose
 • Waaruit is maltose opgebouwd?
  glucose+glucose
 • Waaruit is lactose opgebouwd?
  glucose+galactose
 • Wat zijn de voorwaarden van een prebioticum?
  - niet verteerbaar voor de gastheer
  - gunstige werking op de gastheer
  -  selectief stimuleren van de groei of activiteit van een of een paar bacteriën in de dikke darm
 • Hoe gaat lactose salmonella tegen bij kippen?
  het wordt gefermenteerd tot melkzuur en salmonella haat een zure omgeving
 • Hoe gaat mannose salmonella tegen bij kippen?
  door aan de fimbriae te hechten waar salmonella op wil zitten
 • Wat zijn de functies van polysacchariden?
  - energieopslag zoals bij zetmeel
  - structuur zoals bij cellulose
 • Waarom is cellulose zoveel moeilijker af te breken dan zetmeel? Ze bestaan beiden uit glucose...
  Omdat cellulose een betabinding heeft tussen de glucoses en zetmeel een alfabinding heeft
 • Wat kan het nut zijn van een beetje gist beta-glucanen toe te voegen aan de voeding?
  immuunmodulatie: macrofagen worden actiever
 • Zetmeel bestaat uit amylose en amylopectine. Amylose is beter verteerbaar dan amylopectine. Toch is zetmeel beter verteerbaar wanneer er ook amylopectine in zit. Hoe komt dat?
  Amylose wordt heel dicht op elkaar gestapeld waardoor de enzymen er moeilijk bij kunnen. Amylopectine maakt de boel wat luchtiger
 • Wat krijg je bij hydrolyse van glycogeen?
  glucose
 • Hoe ontstaat dextrine?
  amylopectine heeft op sommige plekken een 1-6 binding tussen glucoses ipv 1-4. Dit is dan op die 1-6 plekken niet verteerbaar en daardoor krijg je dextrine. Dextrine zijn dus 2 glucosemoleculen aan elkaar
 • Wat doet dextrine?
  Het verlaagt de darm-pH
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke mechanismen zijn er om via additieven de darmmicrobiota te moduleren?
- nutriënten geven aan de microbiota--> (prebiotica) mannose helpt tegen salmonella. of NSP-afbrekende enzymen toevoegen om de passagesnelheid of verteerbaarheid te beïnvloeden
- toxines geven om de slechte microbiota af te laten sterven--> zoals plantenextracten
- concurrenten geven, dus andere organismen (probiotica)
- klimaat veranderen, dus bijvoorbeeld de pH omlaag doen
- gastheersignalen induceren; vb. boterzuur stimuleert genexpressie van verdedigingsmechanismen in de kip
Welke additieven behoren tot de zoötechnische additieven?
- verteerbaarheidsbevorderaars
- darmflorastabilisatoren
Welke additieven behoren tot de nutritionele additieven?
- vitaminen
- aminozuren
- sporenelementen
Welke additieven behoren tot de sensorische additieven?
- smaakstoffen
- geurstoffen
- kleurstoffen
Welke additieven behoren tot de technologische additieven?
- bewaarstoffen
- antioxidanten
- emulgatoren
- stabilisatoren
- zuurtegraadregelaars
- kuiladditieven
Welke soorten additieven zijn er volgens EFSA?
- technologische additieven
- sensorische additieven
- nutritionele additieven
- zootechnische additieven
- coccostatica en histomonastatica
Welke soort nutriënten gaan het snelst kapot?
vitaminen, vooral A en C
Wat is het probleem van segregratie?
=uitzakking= verlies van homogeniciteit.
kleine partikels gaan naar beneden, waardoor je niet in het hele voer dezelfde samenstelling hebt
Waarom kun je niet zomaar iets toevoegen aan voeder?
Omdat je dan de rest van de nutriënten gaat verdunnen
Waarom is het verstandig om pair feeding te gebruiken bij sommige onderzoeken?
Bij sommige onderzoeken krijgen de dieren ad libitum te eten en dan eet de controlegroep meer dan de echte groep die een behandeling heeft ondergaan en dan kun je confounding krijgen (hetgeen je dan eigenlijk meet is wat de invloed is van de hoeveelheid voeder) Bij pair feeding krijgt de echte groep ad libitum te eten en de controlegroep krijgt evenveel als de echte groep wil eten