Summary Class notes - Diversiteit in de Zorg

Course
- Diversiteit in de Zorg
- Conny Seeleman
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
210 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Diversiteit in de Zorg

 • 1496268000 Week 1: introductie en religie

 • wat is het verschil tussen gender, genderrol en genderidentiteit?
  gender = sociale verwachtingen en normen rond mannelijkheid/ vrouwelijkheid. kunnen varieren naargelang tijd/context. 
  genderrol = welke rol(len) neem jij op, die de samenlang van jou verwacht als m/v
  genderidentiteit = voel je je m/v? psychische beleving van m en/of v zijn 
 • noem het verschil in voorkomen m/v bij angina pectoris?
  mannen krijgen meer infarcten dan vrouwen, vrouwen presenteren zich vaak atypisch (misselijkheid, moe, kortademig). 

  vrouwen krijgen door de menopauze hartinfarcten pas op hogere leeftijd. op hogere leeftijd presenteer je atypischer 
 • hoe hangt de SES van iemand samen met gezondheid?
  ze gaan ongeveer 5 jaar eerder dood. een groter verschil is het aantal ongezonde jaren: veel hoger bij mensen met lage SES (14 jaar). dus: hoe hoger je SES, hoe langer je gezond leeft.
 • waardoor heb je bij een lage SES een hoge ziektekans?
  • roken 
  • voeding (ongezond, fastfood, vet/koolhydraten, geld, kennis)
  • overgewicht
  • arbeid: bedrijfsongevallen, aard arbeid
  • minder lichamelijke beweging (kennis, geld)
  • zorg. vaker naar de dokter, minder vaak preventie
  • (alcohol), stress (huisvesting, lawaai, situatie waar je niet uit komt)
  • hygiene
 • hoe hangt iemands etniciteit samen met de gezondheid?
  migranten hebben sowieso vaker een lagere SES. mensen van Turkse en vooral Marokkaanse afkomst hebben vaker DM2 (eten ongezond).
 • waarin verschilt de communicatie bij een m/v arts?
  • vrouwelijke arts meer patientgericht en stimuleert pt tot meer activiteit, meer samen besluiten
  • vrouwen vragen meer naar emoties, behalve gynaecologen
  • patienten verschillen in voorkeur
  • meer 'positieve praat' vrouwelijke arts
  • de effecten op de ziekte zijn niet bestudeerd 

  geen verschil in biomedische informatie en voorlichting geven of in de sociale babbel die ze hebben
 • bij welke etniciteit komen HVZ vooral voor?
  bij Hindoestaanse Surinamers
 • wat zijn andere dingen waar je op moet letten bij andere etniciteitem?
  • familiaire mediterrane koorts
  • Ramadan
  • etnische verschillen in therapie: acnebehandeling bij donkere huid
  • invloed van migratie op gezondheid

  -> de tijd nemen om navraag te doen naar achtergronden van gedrag, houding familie
 • bij veel bevolkingsgroepen speelt het collectivisme een belangrijkere rol dan het individualisme. wat betekent dit voor iemands gezondheid?
  • familie speelt een belangrijke rol in besluitvorming rond ziekten
  • schaamte en eer belangrijk -> omzichtigheid vereist bij taboe beladen onderwerpen (seksualiteit, psychische problemen en hulpbehoevendheid in de familie)
  • gastvrijheid belangrijk
 • wat moet je onthouden bij jehovagetuigen?
  dat je geen bloedtransfusie mag geven (bevalling!). bij kinderen kan je de ouders kort uit hun ouderlijke macht zetten
 • waar/niet waar: moslim mag je morfine geven
  wel waar. mag je alleen niet in coma brengen. ook geen euthanasie of een termijn van leven geven of zeggen dat iemand doodgaat
 • hoe zien moslims hun ziekte?
  als een test van allah, maar sommige zien het als straf. ze hebben het weinig over hun ziekte met vrienden en familie
 • mag je uitgaan van de familie bij het afleveren van slecht nieuws?
  nee, iemand heeft het recht om het niet te weten, maar iemand moet instemmen met de behandeling. het is dan alsnog aftasten wat iemand precies niet wil weten. je moet iemand echter wel informed consent geven
 • 1496354400 Week 2: religie

 • wat is polio? omschrijf de eigenschappen
  veroorzaakt door poliovirus. endemisch in Azie, daarvoor ook India, Pakistan en Afghanistan. veroorzaakt een acute slappe verlamming (0,5-1%) -> binnen enkele dagen maximum. 
  • foeco-orale transmissie
  • meestal asymptomatisch
  • griepachtig beeld
  • verslechtering: koorts, hoofdpijn, meningeale prikkeling. 
 • wonen gereformeerden alleen in de Bible belt?
  nee, 25% van de gereformeerden woont er buiten
 • wat zijn de mazelen? beschrijf de eigenschappen
  acute virale infectie. koorts, exantheem, hoesten en conjunctivitis. kan in pieken voorkomen. veel besmettelijker dan polio. complicaties;
  • otitis media
  • pneumonie
  • encephalitis
 • waarom vaccineren we tegen rode hond?
  dit kan tijdens de zwangerschap het congenitaal rubella syndroom veroorzaken (gehoor- en visusstoornissen)
 • welke drie bevolkingsgroepen hebben bezwaar tegen vaccineren?
  • bevindelijk gereformeerden (verschillende takken denken er anders over)
  • antroposofen
  • kritische prikkers 
 • wat zijn de verschillende overtuigingen van gereformeerden wat betreft vaccineren?
  • traditioneel vaccinerende ouders: goddelijke voorzienigheid: niet geoorloofd
  • weloverwogen niet-vaccinerende ouders: goddelijke voorzienigheid, vertrouwen op god.
  • weloverwogen vaccinerende ouders: eigen verantwoordelijkheid, want geschenk van god. bijwerkingen teken van god.
  • traditioneel vaccinerende ouders: geen relatie tussen geloof en vaccinatie
 • hoe moet je gereformeerde mensen informeren over vaccinaties?
  ze hebben de meeste behoefte aan informatie uit hun eigen gemeenschap en dan ook religieus (mag wel/niet). ze hebben ook wel medische info nodig
 • hoe denken antroposofen in het algemeen?
  • wereld bestaat uit meer dan wat waarneembaar-meetbaar is
  • er bestaat ook nog een spirituele/geestelijke relaiteit
  • drie- of vierledig mensbeeld 
  • als de leraar op school, de opvoeder, bij de essentie van het kind kan komen, kan hij het kind helpen in zijn ontwikkeling naar het volwassen worden
  • als de arts, genezer, komt bij de essentie van ziekte kan hij de mens genezen
  • biodynamische landbouw 
 • hoe denken antroposofen over vaccinatie?
  relatief veel in Zeist, omdat daar de uni's met antroposofie begonnen.

  ze hebben bezwaar tegen vaccinatie van niet-ernstige ziekte. vanuit de anroposofische visie enten ze wel tegen DKTP, maar van de BMR zeggen ze 'dat zijn kinderziekten, die goed zijn om door te maken, waardoor het kind zich ontwikkelt en de relatie ouder-kind verbetert.'

  ze hebben ook kritiek op de maatschappij wat betreft omgang met ziekte en ongemak

  stel dat ze geen rodehond hebben meegemaakt als kind, dan gaan ze zich op volwassen leeftijd wel vaccineren, bijv wanneer ze zwanger zijn
 • welk voordeel hebben de weloverwogen niet vaccinerende ouders tov van de gereformeerde mensen in de bible belt?
  de weloverwogen niet vaccinerende ouders wonen in een gebied waar wel mensen zich vaccineren, dus hebben die gebieden meer herd immunity
 • hoe denken kritische prikkers over vaccinatie?
  denken dat je de ziekte er juist mee doorgeeft en het niet erg is als kinderen ziek worden. dit hebben ze niet bedacht vanuit geloof of levensvisie, maar omdat ze de pro's en contra's hebben afgewogen. ze denken dat er allerlei vaccinatiegevolgen zijn (retinopathie, blindheid, atypische mazelen, buikpijn, convulsies, meningeale prikkeling, verwardheid, apathie, bewusteloosheid, bronchitis, longontsteking, astma, allergie, sterfgevallen, diabetes, autisme)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

noem een aantal ziektebeelden die meer voorkomen bij andere etniciteiten dan NL
 • depressie
 • psychiatrische aandoeningen
 • hypertensie
 • DM
 • infectieziekten (TBC)
 • hemoglobinopathie
 • vit D deficientie
hoe ontstaat een vooroordeel?
om iedereen te zien als individu is vermoeiend, dus je gaat categoriseren in oa blanken/zwarten/aziaten maar ook in m/v. hierop plak je labels. als je ergens bang voor bent of ergens een slechte ervaring mee hebt gehad, is je instinct om daarvan uit de buurt te blijven.
er zijn grote verschillen tussen collectivistische en individualistische maatschappijen. noem de verschillen en benoem vanuit beide kanten. collectivistisch vs. individualistisch
 • mensen worden geboren in uitgebreide families (wij-cultuur) vs. mensen groeien op om voor zichzelf te zorgen (ik-cultuur)
 • mens ontleent identiteit aan sociale netwerk vs. mens ontleet identiteit aan zichzelf
 • de harmonie moet altijd bewaard blijven en directe confrontaties vermeden worden vs. een eerlijk mens zegt wat hij denkt
 • sterkte context-communicatie vs. zwakke context communicatie
 • diploma's geven toegang tot groepen met hogere status vs. diploma's verhogen je economische waarde en zelfrespect
 • personeelskeuzen/promoties worden bepaald door de groep waartoe je behoort vs. dit wordt gebaseerd op bekwaamheid en regels
 • leiding wordt gegegven aan de groep vs. leiding wordt gegeven aan individuen
 • persoonlijke relatie gaan voor de taak vs. taak gaat voor persoonlijke relatie
 • misstap leidt tot schaamte vs misstap leidt tot schuldgevoel
wat is het verschil tussen  de organisatie van de mantelzorg van ouderen van Turkse/Marokkaanse afkomst en van Antilliaanse/Surinaamse afkomst?
Turkse/Marokkaanse zorgvragers mogen volledig passief zijn. zij verwachten de hulp van kinderen. het liefst wonen ze hier ook bij in. de mantelzorgers ervaren het als hun plicht en zien het als vanzelfsprekend om voor de ouders te zorgen. 

de Antilliaanse/Surinaamse zorgvragers wonen liever niet bij de kinderen in. ze willen wel dat de kinderen hulp aanbieden, want ze willen liever geen vreemden
wat zijn de belangrijke principes waaraan de zorg rondom mensen met een verstandelijke beperking ten grondslag ligt?
 • clienten moeten zich emotioneel goed voelen
 • moeten zich lichamelijk goed voelen
 • moeten prettig wonen en hun eigen bezittingen hebben
 • moeten met familie, vrienden en anderen contact hebben
 • zelf keuzes kunnen maken
 • zichzelf kunnen ontwikkelen
 • deelnemen aan maatschappij: werk, activiteiten, vrijetijdsbesteding
 • volwaardig meedoen: rechten uitoefenen en plichten naleven
wat is seksueel disfunctioneren?
bij seksueel disfunctioneren is er sprake van dyspareunie, een verhoogde spanning van de bekkenbodemspieren, of niet goed functioneren van een of meer fasen van seksuele respons. seksueel disfunctioneren hoeft geen seksueel probleem te zijn.
wat is een disharmonisch ontwikkelingsprofiel?
discrepantie tussen cognitief en sociaal-emotioneel functioneren. sociaal-emotioneel is vaak lager dan cognitief functioneren, waardoor iemand te hoog wordt ingeschat.
welke etnische groepen hebben meer kans op schizofrenie?
Marokkanen en Surinamers
Is de incidentie bij Turken of Marokkanen hoger?
Marokkanen
waarin verschillen traditiionele anti-vaccinatie gereformeerden met weloverwogen anti-vaccinatie gereformeerden?
traditionele anti-vaccinatie ouders geloven dat vaccinaties verboden zijn door God en dat alles met een rede van God gebeurt. 

weloverwogen anti-vaccinatie ouders hebben vertrouwen in God dat hij hen alleen met dingen zal belasten die zij kunnen dragen. uit vertrouwen in God vaccineren zij hun kinderen niet.