Summary Class notes - ecenomie

Course
- ecenomie
- jsl
- 2014 - 2015
- Candea
- kb
197 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ecenomie

 • 1411682400 hoofdstuk 1

 • directe ruil
  ruilen van goederen tegen goederen (of diensten), zonder gebruik te maken van geld
 • indirecte ruil
  ruilen met geld als ruil middel
 • functies van geld
  geld kan dienen als spaarmiddel, rekenmiddel, ruilmiddel
 • inkomen
  het geld dat binnenkomt voor huishouden
 • uitkering
  inkomen betaald door de overheid, dit geldt voor bepaalde situaties, bijv. als je oud bent, jonge kinderen hebt of langdurig ziek bent
 • begroting
  een overzicht van de uitgaven die je nog moet doen en de inkomsten die je nog moet krijgen
 • dagelijkse uitgaven
  gewone uitgaven voor boodschappen die je betaald van het huishoudgeld
 • vaste lasten
  uitgaven voor het huishouden en de kosten die regelmatig terugkeren
 • incidentele uitgaven
  uitgaven die je niet zo vaak doet, of waar je voor moet sparen
 • sparen
  het niet uitgeven, maar bewaren van een deel van je inkomsten
 • rente
  - Rente over spaargeld is een vergoeding aan de bank voor jou spaargeld
  - rente over leengeld moet je betalen aan de bank
  - de rente wordt berekend in procenten (%)
 • spaarmotief
  reden dat je spaart, er zijn drie spaarmotieven:voor een doel, voor de rente en uit voorzorg
 • lenen
  geld gebruiken waar je zelf niet over beschikt
 • 1416178800 Hoofdstuk 2

 • primaire behoeften
  de behoefte aan voeding kleding en gezondheidszorg en onderwijs
 • secundaire behoeften
  de behoeften aan luxegoederen
 • consumeren
  het kopen van goederen of diensten om je behoeften te vervullen
 • welvaart
  de mate waarin je in je behoeften kunt voorzien. kun je in veel behoeften voorzien dan is je welvaart groot
 • schaarste
  de middelen zijn te beperkt om in al je behoeften te voorzien
 • economie
  hoe mensen hun schaarse middelen inzetten om in hun behoeften te voorzien wordt bestudeerd in het vak economie
 • bestedingspatroon
  het besteedingspatroon van mensen is waar ze hun geld in het algemeen aan uitgeven
 • sociale beinvloeding
  meningen van familie of vrienden die consumeten beinvoeden
 • commerciele beinvloeding
  verkopers proberen invloed te hebben op jouw keuzes, meestal door reclame
 • reclame
  aandacht vestigen op een product
 • doelgroep
  een groep mensen waar de reclame zich op richt
 • consumentenorganisatie
  organisatie die info over een product geeft aan consumenten
 • vergelijkend warenonderzoek
  een test van een consumentenbond naar prijs en kwaliteit van protucten
 • garantie
  de producent belooft je dat het product goed is garantie geld meestal voor een bepaalde tijd bijv drie maanden of een jaar
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

sculturele hulp
hulp op lange termijn die gericht is op het zelf standig worden van onjtwikkelingslanden
monocultuur
als een land voor zijn export afhankelijk is van de opbrengste van een of enkele producten
internationale handel
kopen van of verkopenaan bedrijven i n het buitenland. importeren of exporteren
internationale arbeidsverdeling
landen specialiseren zich in producten waarin zij het best zijn of die ze het goedkoopst kunnen maken
inkomen per hoofd van de bevolking
het inkomen per inwoner van een land
handelsbalans
een overzicht van de uitvoerende en de invoerwaarde van goederen
fair trade
eerlike handel
exportsubsidie
geld dat de overheid geeft aan bedrijven die expoteren zodat zij hun producten voor een lagere prijs kunnen verkopen
europese monetaire unie
zestien eu landen die de zelfde munteenheid hebben de euro
contingentering
ee beperking van de hoeveelheid die mag worden ingevoerd