Summary Class notes - ECOLOGIE

Course
- ECOLOGIE
- NO ONE
- 2019 - 2020
- Avans Hogeschool (Avans Hogeschool Breda, Breda)
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
315 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - ECOLOGIE

 • 1562018400 Ecologie


 • Planten ________den om zichzelf te beschermen tegen herbivoren.
  A.gebruik doffe kleuren
  B.gebruik chemische toxines
  C.word erg lang
  D.Geen van de vermelde antwoorden is correct.
  E.verminderen hun suikergehalte
  B.    gebruik chemische toxines

  Planten gebruiken chemische gifstoffen om zichzelf te beschermen tegen herbivoren.

  Ecologen gebruiken de term herbivorieom te verwijzen naar een interactie waarbij een organisme delen van een plant of alg eet. Hoewel grote herbivoren van zoogdieren zoals runderen, schapen en waterbuffels het meest bekend zijn, zijn de meeste herbivoren eigenlijk ongewervelde dieren zoals sprinkhanen, rupsen en kevers. In de oceaan omvatten herbivoren zee-egels, sommige tropische vissen en bepaalde zoogdieren. Net als roofdieren hebben herbivoren veel gespecialiseerde aanpassingen. Verschillende plantenetende insecten hebben chemische sensoren op hun voeten waarmee ze planten kunnen onderscheiden op basis van hun toxiciteit of voedingswaarde. Sommige herbivoren van zoogdieren, zoals geiten, gebruiken hun reukvermogen om planten te onderzoeken, sommige af te wijzen en anderen te eten. Ze kunnen ook alleen een specifiek deel van een plant eten, zoals de bloemen. Veel herbivoren hebben gespecialiseerde tanden of spijsverteringssystemen aangepast voor het verwerken van vegetatie. In tegenstelling tot prooidieren, kunnen planten niet wegrennen om te voorkomen dat ze worden opgegeten. In plaats daarvan kan het arsenaal van een plant tegen herbivoren chemische toxines of structuren omvatten zoals stekels en doornen. Onder de plantensamenstellingen die dienen als chemische afweer zijn het gif strychnine, dat wordt geproduceerd door de tropische wijnstokStrychnos toxifera ; nicotine, geproduceerd door de tabaksplant; en tannines, die worden geproduceerd door een verscheidenheid aan plantensoorten. Verbindingen die niet giftig zijn voor mensen maar voor veel herbivoren onsmakelijk zijn, zijn verantwoordelijk voor de bekende smaken van kaneel, kruidnagel en pepermunt. Bepaalde planten produceren chemicaliën die abnormale ontwikkeling veroorzaken bij sommige insecten die ze opeten.

  Zeeleeuw!
  "Gebruik doffe kleuren", "" heel groot worden "en" hun suikergehalte verlagen "zijn onjuist omdat planten chemische gifstoffen produceren om herbivorie te voorkomen.
 • _________ is de neiging van eigenschappen om meer te divergeren in sympatrische dan in allopatrische populaties.
  A.Resource partitionering
  B.Draagvermogen van het gebied
  C.Karakter verplaatsing
  D.Concurrerende uitsluiting
  E.Een demografische overgang
  C.       Karakter verplaatsing
 • Een zoönotisch pathogeen is _________.
  A.overgedragen van mens op mens
  B.overgedragen van dieren op dieren
  C.overgedragen van mensen op andere dieren
  D.overgedragen aan de mens van andere dieren
  E.overgedragen van mens naar dier in dierentuinen
  D.      overgedragen aan de mens van andere dieren

  Een zoönotisch ziekteverwekker wordt overgedragen van andere dieren op mensen .

  Driekwart van de opkomende ziekten bij de mens en veel van de meest verwoestende ziekten worden veroorzaakt door zoönotische ziekteverwekkers, die door andere dieren worden overgedragen op de mens, hetzij door rechtstreeks contact met een geïnfecteerd dier, hetzij door middel van een intermediaire soort, een vector genaamd. De vectoren die zoönosen verspreiden zijn vaak parasieten, waaronder teken, luizen en muggen. Door de levenscycli van parasieten te begrijpen, kunnen wetenschappers manieren bedenken om zoönotische ziekten onder controle te houden. De ziekte rivierblindheid, bijvoorbeeld, wordt veroorzaakt door een nematode overgedragen door de beet van een blackfly. Toen de Wereldgezondheidsorganisatie begon aan een wereldwijde strijd tegen rivierblindheid, hadden artsen geen medische behandelingen voor de ziekte. Wetenschappers richtten zich in plaats daarvan op het beheersen van de zwarte vliegen die de pathogene nematoden verspreiden. Ze gebruikten vliegtuigen om biologisch afbreekbare insecticiden te sproeien (die werden gemonitord om schade aan aquatische gemeenschappen te minimaliseren). Ivermectin, een medicijn dat de nematoden doodt, werd in 1987 ontwikkeld en sindsdien heeft de combinatie van vectorcontrole en ivermectinegebruik de aanblik van naar schatting 300.000 mensen gered. Onderzoek suggereert echter dat de nematoden resistentie tegen ivermectine ontwikkelen, dus bestrijding van zwartvliegen blijft een belangrijk onderdeel van het programma om de ziekte te bestrijden. Andere geneesmiddelen worden ook bestudeerd. onderzoek suggereert dat de nematoden resistentie ontwikkelen tegen ivermectine, dus bestrijding van zwartvliegen blijft een belangrijk onderdeel van het programma om de ziekte te bestrijden. Andere geneesmiddelen worden ook bestudeerd. onderzoek suggereert dat de nematoden resistentie ontwikkelen tegen ivermectine, dus bestrijding van zwartvliegen blijft een belangrijk onderdeel van het programma om de ziekte te bestrijden. Andere geneesmiddelen worden ook bestudeerd.   

  "Overgebracht van mens op mens," "overgedragen van dieren op dieren", "overgedragen van mens op andere dieren" en "overgebracht van mens naar dier in dierentuinen" zijn allemaal onjuist omdat zoönotische ziekteverwekkers worden overgedragen op mensen van andere dieren, ofwel door direct contact met een geïnfecteerd dier of door middel van een intermediaire soort, een vector genaamd.  
 • De volgorde van de fasen van primaire opeenvolging, te beginnen met gletsjerretraite zoals te zien in Glacier Bay, Alaska, is ________.
  A.Pionier, Dryas, elzen & spar stadia
  B.Pionier, Dryas, spar & elzen stadions
  C.Pionier, vuren, Dryas & elzen stadions
  D.Pionier, spar, elzen-, & Dryas stadions
  E.Pionier-, elzen-, Dryas- & spar-podia
  A.      Pionier, Dryas, elzen & spar stadia


  WAT JE MOET WETEN  De volgorde van de fasen van primaire opeenvolging die begint met gletsjerretraite zoals te zien in Glacier Bay, Alaska, zijn Pioneer, Dryas , Elzen/Adler en Vurenstadia .

  Ecologen hebben enkele van de meest uitgebreide onderzoeken naar primaire successie uitgevoerd in Glacier Bay in het zuidoosten van Alaska, waar gletsjers zich sinds 1760 meer dan 100 km hebben teruggetrokken. Door de gemeenschappen op verschillende afstanden van de monding van de baai te bestuderen, kunnen ecologen verschillende stadia in opvolging. De blootgestelde gletsjermorene wordt eerst gekoloniseerd door baanbrekende soorten zoals levermossen, mossen, wilgenroosje, verspreide Dryas (een matvormende struik) en wilgen. Na ongeveer drie decennia, Dryasdomineert de plantengemeenschap. Een paar decennia later wordt het gebied binnengevallen door elzen, die dicht struikgewas vormen van maximaal 9 m hoog. In de volgende twee eeuwen zijn deze elzenkraampjes eerst overwoekerd door Sitka-sparren en later door westelijke hemlock en berg hemlock. In gebieden met een slechte waterafvoer wordt de bosbodem van dit sparrenhemel bezaaid met veenmos, dat water vasthoudt en de grond verzuurt en uiteindelijk de bomen doodt. Zo bestaat de vegetatie, ongeveer 300 jaar na de terugtrekking van de ijstijd, uit veenmuggen op de slecht doorlatende vlakke gebieden en sparrenmarmerenbos op de goed doorlatende hellingen.
 • Wat zijn twee sleutelfactoren in equatoriaal-polaire gradiënten van soortenrijkdom?
  A.Lengte van seizoenen en beschikbaarheid van water
  B.Hoogte en evolutionaire geschiedenis
  C.Zonnestraling en beschikbaarheid van water
  D.Evolutionaire geschiedenis en klimaat
  E.Evapotranspiratie en temperatuur
  D.      Evolutionaire geschiedenis en klimaat


  WAT JE MOET WETEN  Evolutionaire geschiedenis en klimaat zijn twee sleutelfactoren in equatoriaal-polaire gradiënten van soortenrijkdom.

  In de loop van de tijd kan de soortendiversiteit in een gemeenschap toenemen omdat er meer speciatie-evenementen hebben plaatsgevonden. Tropische gemeenschappen zijn over het algemeen ouder dan poolgemeenschappen. De klimatologische factoren van de input van zonne-energie en de beschikbaarheid van water zijn primaire oorzaken van de breedtegradiënt in biodiversiteit. Dus, "evolutionaire geschiedenis en klimaat" is het juiste antwoord.  

  "Lengte van seizoenen en beschikbaarheid van water" is onjuist. Dit antwoord is te specifiek. Overweeg wat de lengte van seizoenen, vooral de lengte van het groeiseizoen, beïnvloedt. Houd er ook rekening mee dat de beschikbaarheid van water slechts een van de vele belangrijke klimatologische factoren is.

  "Hoogte en evolutionaire geschiedenis" is onjuist. Evolutionaire geschiedenis is een belangrijke factor. Hoogte heeft invloed op de tweede sleutelfactor, het klimaat.

  "Evapotranspiratie en temperatuur" is onjuist. Beide keuzes hebben betrekking op het sleutelfactorklimaat. Evapotranspiratie is de verdamping van water uit de bodem plus de transpiratie van bladeren. Echter, noch verdamping, noch temperatuur verklaren de tijd die soorten hebben moeten ontwikkelen in bepaalde regio's van de wereld.

  Ten slotte is "zonnestraling en beschikbaarheid van water" onjuist. Beide zijn klimatologische factoren. Evolutionaire geschiedenis is ook een belangrijke factor.
 • De pijl-en-pijlkikkers Dendrobates van tropisch Amerika zijn allemaal fel gekleurd en hebben zeer vergelijkbare patronen. Hoewel elke soort onaangenaam is voor roofdieren en ze allemaal giftige afscheidingen van de huid hebben, leven sommige soorten behoorlijk gescheiden van de andere soorten.De adaptieve relatie tussen deze soorten wordt het best aangeduid als __________.
  A.Batesiaanse mimiek
  B.Mülleriaanse mimiek
  C.parasitisme
  D.cryptische kleuring
  E.commensalisme
  B.      Mülleriaanse mimiek


  WAT JE MOET WETEN  De pijl-en-pijlkikkers Dendrobates van tropisch Amerika zijn allemaal fel gekleurd en hebben zeer vergelijkbare patronen. Hoewel elke soort onaangenaam is voor roofdieren en ze allemaal giftige afscheidingen van de huid hebben, leven sommige soorten behoorlijk gescheiden van de andere soorten. De adaptieve relatie tussen deze soorten is het best aangeduid als Mülleriaanse mimiek . In Mülleriaanse mimiek lijken twee of meer onverteerbare soorten op elkaar.  

  Cryptische kleuring helpt bij het voorkomen van detectie; deze dieren zijn fel gekleurd.

  Parasitisme is een relatie die de parasiet ten goede komt en de fitheid van de gastheer vermindert.

  Commensalisme beschrijft een relatie waarin slechts één lid van een soortpaar profiteert; in deze situatie profiteren alle kikkers met gifpijlen.

  Tenslotte, in Batesiaanse mimiek, worden schadelijke of onsmakelijke soorten nagebootst door onschadelijke, smakelijke soorten.
 • _________ wordt gebruikt om de diversiteit van gemeenschappen in tijd en ruimte te vergelijken.

  A.Communautaire diversiteit
  B.Soortenrijkdom
  C.Relatieve overvloed
  D.Soortdiversiteit
  E.Shannon-diversiteit
  E.       Shannon-diversiteit 


  WAT JE MOET WETEN


  Shannon-diversiteit wordt gebruikt om de diversiteit van gemeenschappen in tijd en ruimte te vergelijken.
  De soortendiversiteit van een gemeenschap - de variëteit van verschillende soorten organismen waaruit de gemeenschap bestaat - heeft twee componenten. Een daarvan is soortenrijkdom, het aantal verschillende soorten in de gemeenschap. De andere is de relatieve overvloed van de verschillende soorten, het aandeel van alle individuen in de gemeenschap dat elke soort vertegenwoordigt. Stel je twee kleine bosgemeenschappen voor, beide met 100 individuen verdeeld over vier boomsoorten (A, B, C en D) als volgt: 
  • Gemeenschap 1: 25A, 25B, 25C, 25D; 
  • Gemeenschap 2: 80A, 5B, 5C, 10D. 

  De soortenrijkdom is hetzelfde voor beide gemeenschappen omdat ze allebei vier soorten bomen bevatten, maar hun relatieve overvloed is heel verschillend. Je zou gemakkelijk de vier soorten bomen in gemeenschap 1 opmerken, maar je zou misschien alleen de overvloedige soort, A, in het tweede bos kunnen zien. De meeste waarnemers zouden intuïtief gemeenschap 1 beschrijven als de meer diverse van de twee gemeenschappen. Ecologen gebruiken veel hulpmiddelen om de diversiteit van gemeenschappen in tijd en ruimte te vergelijken, en ze berekenen vaak indices van diversiteit op basis van soortenrijkdom en relatieve overvloed. Een veel gebruikte index is Shannon-diversiteit (H ): 

          H = - ( p A ln p A     +     p B ln p B    +      p C ln p C    + ...)      

  "Soorten diversiteit" is onjuist, omdat dit de verscheidenheid is van verschillende soorten organismen waaruit een gemeenschap bestaat.

  "Relatieve overvloed" is onjuist omdat dit het aandeel is van alle individuen in een gemeenschap die elke soort vertegenwoordigt.

  "Soortrijkdom" is onjuist omdat dit het aantal verschillende soorten in een gemeenschap is.

  "Communautaire diversiteit" is onjuist, omdat dit alle organismen zijn die in een bepaald gebied wonen.
 • De relatie tussen een organisme en individuen van andere soorten in een gemeenschap omvat _________.
  A.een ecologische voetafdruk
  B.een demografische overgang
  C.een ecologische niche
  D.interspecifieke interacties
  E.draagvermogen van het gebied
  D.      interspecifieke interacties

  WAT JE MOET WETENDe relatie tussen een organisme en individuen van andere soorten in een gemeenschap omvat interspecifieke interacties .

  Enkele belangrijke relaties in het leven van een organisme zijn de interacties met individuen van andere soorten in de gemeenschap. Deze interspecifieke interacties omvatten competitie, predatie, herbivorie, symbiose (inclusief parasitisme, mutualisme en commensalisme) en facilitatie.

  "Een ecologische niche" is onjuist omdat dit de som is van het gebruik van een soort van de biotische en abiotische bronnen in zijn omgeving.

  "Een ecologische voetafdruk" is onjuist, omdat dit het verzamelde land- en wateroppervlak is dat een persoon, stad of land nodig heeft om alle hulpbronnen te produceren die het verbruikt en om al het afval dat het genereert te absorberen.

  "Draagvermogen van het gebied" is onjuist, omdat dit de maximale populatiegrootte is die een bepaalde omgeving kan behouden.

  "Een demografische overgang" is onjuist omdat deze overgang plaatsvindt in een stabiele populatie, waar een verschuiving plaatsvindt van hoge geboortecijfers en sterftecijfers naar lage geboortecijfers en sterftecijfers.
 • Facilitatie is _________.
  A.Een symbiotische interactie waarbij het ene organisme voeding ontleent aan een ander organisme
  B.Een interactie waarbij soorten positieve effecten hebben op de overleving en voortplanting van andere soorten zonder noodzakelijkerwijze te leven in het directe en intieme contact van symbiose.
  C.Een interactie tussen soorten die een van de soorten ten goede komen, maar die de andere soort niet schaden of helpen
  D.Een interspecifieke interactie die beide soorten ten goede komt het begin van een ecologische interactie tussen twee soorten
  B.      Een interactie waarbij soorten positieve effecten hebben op de overleving en voortplanting van andere soorten zonder noodzakelijkerwijze te leven in het directe en intieme contact van symbiose.

  WAT JE MOET WETEN
  Facilitatie is een interactie waarbij soorten positieve effecten hebben op de overleving en voortplanting van andere soorten zonder noodzakelijkerwijs te leven in het directe en intieme contact van symbiose .

  Facilitatie komt vooral veel voor in plantecologie. Bijvoorbeeld, de zwarte stormloop Zilte rus maakt de bodem meer gastvrij voor andere plantensoorten in sommige zones van New England kwelders. Juncus helpt zoutophoping in de bodem voorkomen door het grondoppervlak te beschadigen, waardoor de verdamping wordt verminderd. Juncus voorkomt ook dat de kwelderbodems geen zuurstof meer krijgen omdat het zuurstof transporteert naar de ondergrondse weefsels. In een onderzoek, toen Juncus werd verwijderd uit gebieden in de intertidale zone in het midden, ondersteunden die gebieden 50% minder plantensoorten.


  "Een wisselwerking tussen soorten die een van de soorten ten goede komen maar noch de andere soort schaadt noch helpt" is onjuist, omdat dit commensalisme is.

  "Een interspecifieke interactie die beide soorten ten goede komt" is onjuist, omdat dit een mutualistische symbiose of mutualisme is.

  "Een symbiotische interactie waarbij het ene organisme voeding ontleent aan een ander organisme" is onjuist omdat dit parasitisme is.

  "Het begin van een ecologische interactie tussen twee soorten" is onjuist omdat dit geen voorbeeld is van symbiose.
 • Bepaalde soorten acaciabomen in Midden- en Zuid-Amerika hebben holle doornen met stekende mieren, die alles aanvallen dat de boom aanraakt. De mieren voeden zich met voedingsstoffen geproduceerd door de acacia's. Dit is een voorbeeld van __________.
  A.commensalism
  B.parasitisme
  C.mutualisme
  D.predatie
  E.faciliterin

  C.       mutualisme
  WAT JE MOET WETEN  Bepaalde soorten acaciabomen in Midden- en Zuid-Amerika hebben holle doornen met stekende mieren, die alles aanvallen dat de boom aanraakt. De mieren voeden zich met voedingsstoffen geproduceerd door de acacia's. Dit is een voorbeeld van mutualisme . Mutualisme is een symbiotische relatie die beide deelnemers ten goede komt.  

  Bij parasitisme neemt de fitheid van de parasiet toe, terwijl de fitheid van de gastheer afneemt.

  In predatie neemt de conditie van het roofdier toe, terwijl de fitheid van de prooi afneemt. Commensalisme is een + / 0-relatie; hier profiteren zowel de mieren als de boom van.

  Tot slot, in faciliterende relaties, profiteert de ene soort van de andere zonder in symbiose te leven. Hier zijn de mieren en acacia's symbiotisch.
 • In de Noordelijke Stille Oceaan zijn zeeotters hoeksteenroofdieren. Een vermindering van hun aantal heeft geresulteerd in welke veranderingen in de mariene gemeenschap?

  A.Concurrerende uitsluiting, waardoor de soortenrijkdom is verminderd
  B.Resource partitioning, waardoor anders concurrerende soorten naast elkaar kunnen bestaan
  C.Verminderde gemeenschapsdiversiteit
  D.Mutualisme onder prooisoorten, die de soortenrijkdom handhaafden
  E.Orka's beginnen te jagen op zee-egels

  C.       Verminderde gemeenschapsdiversiteit

  WAT JE MOET WETEN  In de Noordelijke Stille Oceaan zijn zeeotters hoeksteenroofdieren. Een vermindering van hun aantal heeft geresulteerd in een afgenomen gemeenschapsdiversiteit . De afname van de dichtheid van zeeotters heeft ertoe geleid dat de dichtheid van zee-egels toenam en uiteindelijk de kelpbossen verminderde.  

  Hoewel de soortenrijkdom afneemt als gevolg van de afname van het aantal zeeotters, is dit niet te wijten aan uitsluiting van concurrenten.

  De prooisoorten voor de zeeotters waren zee-egels. Vanwege het verval van de zeeotters hebben de zee-egels de kelpbossen verminderd.

  Orka's zijn gedwongen om te jagen op zeeotters, waardoor de populatie zeeotter is afgenomen.

  Tot slot, hoewel resource partitioning de effecten van concurrentie zal verminderen, was het niet verantwoordelijk voor veranderingen in de samenstelling van de gemeenschap.

  vorigevolgendebekijk de juiste antwoorden
 • Een zoönotisch pathogeen is _________.
  A.overgedragen van mensen op andere dieren
  B.overgedragen van mens op mens
  C.overgedragen aan de mens van andere dieren
  D.overgedragen van dieren op dieren
  E.overgedragen van mens naar dier in dierentuinen
  C.       overgedragen aan de mens van andere dieren
 • De bloemvlieg lijkt op een honingbij, maar de bloemenvlieg heeft geen angel. Dit is een voorbeeld van __________.
  A.cryptische kleuring
  B.Geen van de vermelde antwoorden is correct.
  C.Batesiaanse mimiek
  D.interspecifieke concurrentie
  E.Müllerian mimicry
  C.       Batesiaanse mimiek


  WAT JE MOET WETEN  De bloemvlieg lijkt op een honingbij, maar de bloemenvlieg heeft geen angel. Dit is een voorbeeld van Batesiaanse mimiek .

  In dit soort mimiek bootst een smakelijk of onschadelijk soort een onverteerbare of schadelijke soort na om roofdieren te vermijden.  

  Mulleriaanse mimiek treedt op wanneer schadelijke soorten elkaar nabootsen.

  Cryptische kleuring helpt bij het voorkomen van detectie; de bloemenvlieg probeert echter niet om detectie te voorkomen.
 • Een bloedzuiger die zich hecht aan een zwemmer is een voorbeeld van __________.
  A.een ziekteverwekker
  B.een endoparasiet
  C.prooi
  D.een parasitoïde
  E.een ectoparasiet

  E.       een ectoparasiet 

  WAT JE MOET WETEN


  Een bloedzuiger die zich hecht aan een zwemmer is een voorbeeld van een ectoparasiet . Bloedzuigers voeden zich aan de buitenkant van hun gastheer, een kenmerk van alle ectoparasieten.  

  Prooien zijn de slachtoffers van roofdieren. In dit geval is de bloedzuiger geen slachtoffer.
  Parasitoïden zijn insecten waarvan de larven uitkomen en zich voeden met hun gastheren.
  Endoparasieten leven in het lichaam van hun gastheren. Voorbeelden van endoparasieten zijn lintwormen.  
  Ten slotte zijn ziekteverwekkers vergelijkbaar met parasieten; parasieten zijn echter meestal meercellig, terwijl pathogenen typisch micro-organismen zijn. Bovendien brengen ziekteverwekkers hun gastheer gewoonlijk grotere schade aan dan parasieten.
 • In een gebied waar de grond nog niet is gevormd, primaire opeenvolging genoemd, zijn de levensvormen die het eerst worden gevonden _________.
  A.wormen en struiken
  B.wormen en korstmossen
  C.prokaryoten en protisten
  D.protisten en ringwormen
  E.korstmossen en mossen
  C.       prokaryoten en protisten

  'Protisten en ringwormen', 'wormen en korstmossen', 'korstmossen en mossen' en 'wormen en struiken' zijn allemaal onjuist, want in een levenloos gebied waar nog geen bodem is gevormd, zijn de enige levensvormen die in eerste instantie aanwezig zijn, prokaryoten en protists.
 • De pijl-en-pijlkikkers Dendrobates van tropisch Amerika zijn allemaal fel gekleurd en hebben zeer vergelijkbare patronen. Hoewel elke soort onaangenaam is voor roofdieren en ze allemaal giftige afscheidingen van de huid hebben, leven sommige soorten behoorlijk gescheiden van de andere soorten.
  De adaptieve relatie tussen deze soorten wordt het best aangeduid als __________.

  A.commensalisme
  B.Batesian mimicry
  C.Mülleriaanse mimiek
  D.parasitisme
  E.cryptische kleuring
  C.      Mülleriaanse mimiek
 • Commensalism is ________.
  A.het begin van een ecologische interactie tussen twee soorten
  B.      een interactie tussen soorten die een van de soorten ten goede komen, maar die de andere soort niet schaden of helpen
  C.       Een interactie tussen verschillende vormen van overproductie en voortplanting van andere soorten zonder noodzakelijkerwijze te leven in het directe en intieme contact van symbiose
  D.      een interspecifieke interactie die zowel soorten als goede goede dingen
  E.       een symbiotische interactie het een organisme voeding ontleent aan een ander organisme 
  B.      een interactie tussen soorten die een van de soorten ten goede komen, maar die de andere soort niet schaden of helpen
 • Voorbeelden van verdedigingsaanpassingen omvatten alle volgende, behalve ________.
  A.predatie
  B.mechanische verdediging
  C.aposematische kleuring
  D.Mülleriaanse mimiek
  E.Batesiaanse mimiek
  A.      predatie


  WAT JE MOET WETEN  Voorbeelden van verdedigingsaanpassingen omvatten geen predatie .

  Dieren vertonen verschillende morfologische en fysiologische verdedigingsaanpassingen. Predatie verwijst naar een interactie tussen soorten waarbij een soort, het roofdier, de andere soort, de prooi, doodt en eet. Hoewel de term predatie over het algemeen zulke beelden oproept als een leeuw die een antilope aanvalt en opeet, komt predatie eigenlijk voor in een breed scala aan interacties.

  Mechanische of chemische verdedigingen beschermen soorten zoals egels en octopus. Sommige dieren, zoals de Europese vuursalamander, kunnen gifstoffen synthetiseren; anderen accumuleren giftige stoffen passief van de planten die ze eten. Dieren met effectieve chemische afweer vertonen vaak heldere aposematische of waarschuwende kleuring, zoals die van cinnibarmotten. Een dergelijke kleuring lijkt adaptief te zijn omdat roofdieren vaak felgekleurde prooien vermijden. Cryptische kleuring, of camouflage, maakt de prooi moeilijk te zien.

  Sommige prooisoorten worden beschermd door hun gelijkenis met andere soorten. In Batesian-mimicry bootst een smakelijke of onschadelijke soort een onverteerbare of schadelijke soort na. De larve van de hawkmoth Hemeroplanes ornatus puffert zijn hoofd en thorax bij verstoring, waardoor het lijkt op het hoofd van een kleine giftige slang. In dit geval heeft de mimicry zelfs betrekking op gedrag: de larve weeft zijn hoofd heen en weer en sist als een slang. In Mülleriaanse mimiek lijken twee of meer onsmakelijke soorten, zoals de koekoek en gele jas, op elkaar.
 • Onder welke van de volgende omstandigheden zou interspecifieke concurrentie het meest voor de hand liggen?
  A.Wanneer een niet-verbindend organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap
  B.In aanwezigheid van een keystone-soort
  C.Wanneer middelen het meest overvloedig zijn
  D.Wanneer organismen heel verschillende ecologische niches hebben
  E.Onder soorten waarvan de trofische niveaus verschillend zijn
  A.      Wanneer een niet-verbindend organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap

  Interspecifieke concurrentie zou het meest duidelijk zijn wanneer een niet-verenigbaar organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap . Dit komt omdat niet-natieve soorten, die niet zijn geëvolueerd met de leden van de gemeenschap waarin ze worden geïntroduceerd, mogelijk het potentieel hebben om inheemse soorten uit te schakelen.    
  Totdat de bevolkingsomvang toeneemt om aan de overvloed te voldoen, zou de concurrentie minder voor de hand moeten zijn als er overvloedige middelen beschikbaar zijn.

  Een keystone-soort zal de niveaus van competitie tussen prooidiersoorten verminderen.

  Het hebben van verschillende ecologische niches zou de mate van concurrentie verminderen.

  Ten slotte concurreren soorten op verschillende trofische niveaus niet om voedsel.
 • Wanneer het evenwicht op een eiland is bereikt, __________.
  A.uitsterving zal ophouden
  B.ecologische storing wordt geminimaliseerd
  C.het aantal soorten immigratie zal gelijk zijn aan het uitsterven van soorten
  D.het aantal organismen verandert niet
  E.het voedselweb zal zeer stabiel zijn
  C.       het aantal soorten immigratie zal gelijk zijn aan het uitsterven van soorten


  WAT JE MOET WETENWanneer het evenwicht op een eiland wordt bereikt, zal de snelheid waarmee soorten worden geëmigreerd gelijk zijn aan het uitsterven van soorten . Dit hangt samen met de grootte van het eiland en de afstand tot het vasteland.  

  Equilibrium verwijst naar het soortnummer, niet het aantal individuen. Verstoring wordt in de hypothese niet beschouwd. Verschillende niveaus van verstoring kunnen het aantal soorten beïnvloeden.

  Voedselwebben komen voort uit trofische interacties die niet gerelateerd zijn aan eilandgeografie.

  Ten slotte kan het soortnummer hetzelfde blijven, zelfs als het met uitsterven wordt bedreigd, zolang de immigratie maar doorgaat.
 • Bot is een soort vis die op de zeebodem lijkt. Dit is een voorbeeld van __________.
  A.waarschuwingskleuring
  B.Batesiaanse mimiek
  C.karakter verplaatsing
  D.cryptische kleuring
  E.Mülleriaanse mimiek
  D.      cryptische kleuring


  WAT JE MOET WETEN  Bot is een soort vis die op de zeebodem lijkt. Dit is een voorbeeld van cryptische kleuring , die ontstaat wanneer de kleuring van een organisme het mogelijk maakt om op te gaan in de achtergrond, waardoor het moeilijk te zien is.  

  In Mülleriaanse mimiek evolueren twee of meer onsmakelijke soorten soortgelijke waarschuwingskleuren. Waarschuwing kleuring zorgt ervoor dat het organisme zich onderscheidt van de achtergrond en dient als een waarschuwing voor potentiële roofdieren.

  Bij karakterverplaatsing verschillen twee soorten die soortgelijke hulpbronnen gebruiken, meer in gebieden waar hun distributies elkaar overlappen dan in gebieden waar hun distributies elkaar niet overlappen.

  Tenslotte, in Batesiaanse mimiek, worden schadelijke of onsmakelijke soorten nagebootst door onschadelijke, smakelijke soorten.
 • Wanneer interspecifieke concurrentie een uitkomst heeft die concurrerende uitsluiting wordt genoemd, _________.
  A. beide soorten zullen uitsterven
  B. beide soorten zullen blijven naast elkaar bestaan

  C. de inferieure concurrent blijft in de niche wonen, maar dan in kleinere aantallen

  D. de superieure deelnemer vindt een manier om ruimte te maken voor de andere soort

  E. de inferieure deelnemer wordt geëlimineerd
  E. de inferieure deelnemer wordt geëlimineerd


  WAT JE MOET WETEN  Wanneer interspecifieke concurrentie een uitkomst heeft die competitieve uitsluiting wordt genoemd, zal de inferieure concurrent worden geëlimineerd .

  In 1934 gebruikte de Russische ecoloog GF Gause laboratoriumexperimenten om te kijken naar wat er in een gemeenschap gebeurt wanneer twee nauw verwante soorten van gedroogde protisten, Paramecium aurelia en Paramecium caudatum , strijden om beperkte middelen. Hij kweekte de soort onder stabiele omstandigheden en voegde elke dag een constante hoeveelheid voedsel toe. Toen Gause de twee soorten afzonderlijk kweekte, nam elke populatie snel toe en daarna af op het schijnbare draagvermogen van de cultuur.
 • Een groep populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar wonen om samen te werken, wordt een __________ genoemd.
  A.familie
  B.clade
  C.biome
  D.biologische gemeenschap
  E.taxon
  D.      biologische gemeenschap


  WAT JE MOET WETEN  Een groep populaties van verschillende soorten die dicht genoeg bij elkaar wonen om samen te werken, wordt een biologische gemeenschap genoemd .

  Ecologen definiëren de grenzen van een bepaalde gemeenschap om aan hun onderzoeksvragen te voldoen. Ze zouden de gemeenschap van ontbindende organismen en andere organismen die leven op een rottend blok, de bentische gemeenschap in Lake Superior of de gemeenschap van bomen en struiken in het Sequoia National Park in Californië kunnen bestuderen.

  "Familie" is onjuist omdat in de Linnaean-classificatie een familie de taxonomische categorie boven genus is.

  "Clade" is onjuist omdat een clade een groep soorten is die een voorouderlijke soort en al zijn afstammelingen omvat.

  "Taxon" is onjuist omdat een taxon een benoemde taxonomische eenheid is op een gegeven niveau van classificatie.

  "Biome" is onjuist omdat een bioom een ​​van de belangrijkste ecosysteemtypen ter wereld is.
 • Een diagram van de trofische relaties van een gemeenschap die laat zien wie eet wie een (n) __________ wordt genoemd.
  A.mariene voedselketen
  B.terrestrische voedselketen
  C.dienst grafiek
  D.energetische hypothese
  E.voedselweb
  E.       voedselweb 


  WAT JE MOET WETEN  Een diagram van de trofische relaties van een gemeenschap die laat zien wie eet wie een voedselweb wordt genoemd .

  In de jaren 1920 erkende de bioloog van de Universiteit van Oxford, Charles Elton, dat voedselketens geen geïsoleerde eenheden zijn, maar feitelijk met elkaar zijn verbonden in voedselwebben. Ecologen diagrammen de trofische relaties van een gemeenschap met behulp van pijlen die soorten koppelen aan wie eet wie. In een Antarctische pelagische gemeenschap zijn de primaire producenten bijvoorbeeld fytoplankton, die dienen als voedsel voor het dominante graasdierlankton, vooral krill en roeipootkreeften, die beide schaaldieren zijn. Deze zoöplanktonsoorten worden op hun beurt door verschillende carnivoren gegeten, waaronder andere plankton, pinguïns, zeehonden, vissen en baleinwalvissen. Pijlinktvissen, die carnivoren zijn die zich voeden met vis en zoöplankton, zijn een andere belangrijke schakel in deze voedselwebben omdat ze worden gegeten door zeehonden en tandwalvissen. Toen walvissen over het algemeen op voedsel werden gejaagd, de mens werd het hoogste roofdier in dit voedselweb. Na vele walvissoorten te hebben gejaagd tot lage aantallen, oogsten mensen nu op lagere trofische niveaus en vangen ze krill en vissen als voedsel.  "Terrestrische voedselketen" en "mariene voedselketen" zijn onjuist omdat ze de energie en voedingsstoffen opsporen die door de trofische niveaus van een gemeenschap gaan wanneer organismen zich voeden met elkaar.

  "Productiviteitstabel" en "energetische hypothese" zijn onjuist omdat ze verklaren waarom voedselketens relatief kort zijn.
 • Wat gebeurt er met het aantal soorten in een gemeenschap naarmate het gebied van die gemeenschap toeneemt?
  A.Het aantal soorten in de gemeenschap neemt toe.
  B.Het aantal soorten verandert niet.
  C.Het gebied van de gemeenschap is niet betrokken bij het bepalen van het aantal soorten.
  D.Geen van de tabel antwoorden is correct.
  E.Het aantal soorten daalt.
  A.      Het aantal soorten in de gemeenschap neemt toe.
 • De potentiële evapotranspiratie wordt bepaald door __________.
  A.seizoen
  B.grondsoort
  C.helling
  D.zonnestraling
  E.wind

  D.      zonnestraling

  WAT JE MOET WETEN  De potentiële verdamping wordt bepaald door zonnestraling . Zonnestraling, temperatuur en beschikbaarheid van water zijn de primaire invloeden op potentiële evapotranspiratie.  
  Wind is niet een van de grootste invloeden op potentiële evapotranspiratie. Bodemtype is niet een van de grootste invloeden op potentiële evapotranspiratie. Helling is niet een van de grootste invloeden op potentiële evapotranspiratie. Ten slotte is het seizoen niet een van de grootste invloeden op potentiële evapotranspiratie.
 • Wat zijn twee sleutelfactoren in equatoriaal-polaire gradiënten van soortenrijkdom?
  A.Hoogte en evolutionaire geschiedenis
  B.Zonnestraling en beschikbaarheid van water
  C.Lengte van seizoenen en beschikbaarheid van water
  D.Evolutionaire geschiedenis en klimaat
  E.Evapotranspiratie en temperatuur
  D.      Evolutionaire geschiedenis en klimaat


  WAT JE MOET WETEN  Evolutionaire geschiedenis en klimaat zijn twee sleutelfactoren in equatoriaal-polaire gradiënten van soortenrijkdom.

  In de loop van de tijd kan de soortendiversiteit in een gemeenschap toenemen omdat er meer speciatie-evenementen hebben plaatsgevonden. Tropische gemeenschappen zijn over het algemeen ouder dan poolgemeenschappen. De klimatologische factoren van de input van zonne-energie en de beschikbaarheid van water zijn primaire oorzaken van de breedtegradiënt in biodiversiteit. Dus, "evolutionaire geschiedenis en klimaat" is het juiste antwoord.  

  "Lengte van seizoenen en beschikbaarheid van water" is onjuist. Dit antwoord is te specifiek. Overweeg wat de lengte van seizoenen, vooral de lengte van het groeiseizoen, beïnvloedt. Houd er ook rekening mee dat de beschikbaarheid van water slechts een van de vele belangrijke klimatologische factoren is.

  "Hoogte en evolutionaire geschiedenis" is onjuist. Evolutionaire geschiedenis is een belangrijke factor. Hoogte heeft invloed op de tweede sleutelfactor, het klimaat.

  "Evapotranspiratie en temperatuur" is onjuist. Beide keuzes hebben betrekking op het sleutelfactorklimaat. Evapotranspiratie is de verdamping van water uit de bodem plus de transpiratie van bladeren. Echter, noch verdamping, noch temperatuur verklaren de tijd die soorten hebben moeten ontwikkelen in bepaalde regio's van de wereld.

  Ten slotte is "zonnestraling en beschikbaarheid van water" onjuist. Beide zijn klimatologische factoren. Evolutionaire geschiedenis is ook een belangrijke factor.
 • Onder welke van de volgende omstandigheden zou interspecifieke concurrentie het meest voor de hand liggen?
  A.Wanneer middelen het meest overvloedig zijn
  B.Wanneer organismen heel verschillende ecologische niches hebben
  C.Onder soorten waarvan de trofische niveaus verschillend zijn
  D.In aanwezigheid van een keystone-soort
  E.Wanneer een niet-verbindend organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap
  E.       Wanneer een niet-verbindend organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap 


  WAT JE MOET WETEN
  Interspecifieke concurrentie zou het meest duidelijk zijn wanneer een niet-verenigbaar organisme wordt geïntroduceerd in een gemeenschap . Dit komt omdat niet-natieve soorten, die niet zijn geëvolueerd met de leden van de gemeenschap waarin ze worden geïntroduceerd, mogelijk het potentieel hebben om inheemse soorten uit te schakelen.  
  Totdat de bevolkingsomvang toeneemt om aan de overvloed te voldoen, zou de concurrentie minder voor de hand moeten zijn als er overvloedige middelen beschikbaar zijn.

  Een keystone-soort zal de niveaus van competitie tussen prooidiersoorten verminderen.

  Het hebben van verschillende ecologische niches zou de mate van concurrentie verminderen.

  Ten slotte concurreren soorten op verschillende trofische niveaus niet om voedsel.
 • Vergelijkbare soorten kunnen naast elkaar bestaan ​​in een gemeenschap door _________ te gebruiken.
  A.een demografische overgang
  B.predation
  C.bron partitionering
  D.karakter verplaatsing
  E.concurrerende uitsluiting
  C.       bron partitionering


  WAT JE MOET WETEN  Vergelijkbare soorten kunnen naast elkaar bestaan ​​in een community door resource partitioning te gebruiken .

  De nis van een tropische boomhagedis, bijvoorbeeld, omvat het temperatuurbereik dat het tolereert, de grootte van takken waarop het neerstrijkt, het tijdstip waarop het actief is en de afmetingen en soorten insecten die het eet. Dergelijke factoren bepalen de niche of ecologische rol van de hagedis, hoe deze in een ecosysteem past. Het principe van concurrerende uitsluiting stelt dat: Twee soorten kunnen niet permanent naast elkaar bestaan ​​in een gemeenschap als hun niches identiek zijn. Ecologisch vergelijkbare soorten kunnen echter in een gemeenschap naast elkaar bestaan ​​als zich in de loop van de tijd een of meer significante verschillen in hun niches voordoen. Evolutie door natuurlijke selectie kan ertoe leiden dat een van de soorten op verschillende tijdstippen van de dag of het jaar een andere reeks bronnen of soortgelijke bronnen gebruikt. De differentiatie van niches waardoor vergelijkbare soorten naast elkaar kunnen bestaan ​​in een community, wordt resource partitioning genoemd.  

  "Concurrentie uitsluiting" is onjuist, omdat dit een concept is dat wanneer populaties van twee vergelijkbare soorten strijden om dezelfde beperkte middelen, één populatie de hulpbronnen efficiënter zal gebruiken en een reproductief voordeel zal hebben dat uiteindelijk zal leiden tot de eliminatie van de andere populatie.

  "Een demografische overgang" is onjuist omdat dit gebeurt in een stabiele populatie, waar een verschuiving plaatsvindt van hoge geboortecijfers en sterftecijfers naar lage geboortecijfers en sterftecijfers.

  "Predatie" is onjuist omdat dit een interactie is tussen soorten waarbij een soort, het roofdier, de andere soort, de prooi, eet.

  "Karakterverplaatsing" is onjuist omdat dit de neiging is dat kenmerken meer divergent zijn in sympatrische populaties van twee soorten dan in allopatrische populaties van dezelfde twee soorten.
 • Een gemeenschap van meren met vier trofische niveaus lijdt plotseling aan algenbloei. Met behulp van de strategie van biomanipulatie kan een ecoloog __________ voorstellen.

  A.vis verwijderen die zoöplankton eet
  B.het toevoegen van vissen die zoöplankton eten
  C.het verwijderen van het vierde trofische niveau in het meer
  D.minerale voedingsstoffen toevoegen aan het water
  E.het verwijderen van zoöplankton
  A.      vis verwijderen die zoöplankton eet
 • _________ wordt gebruikt om de diversiteit van gemeenschappen in tijd en ruimte te vergelijken.

  A.Communautaire diversiteit
  B.Soortdiversiteit
  C.Soortenrijkdom
  D.Relatieve overvloed
  E.Shannon-diversiteit
  E.       Shannon-diversiteit
 • De som van het gebruik door een soort van de biotische en abiotische bronnen in zijn omgeving wordt __________ genoemd.
  A.een gemeenschap
  B.zijn ecologische niche
  C.de draagkracht van het gebied
  D.zijn ecologische voetafdruk
  E.een demografische overgang
  B.      zijn ecologische niche


  WAT JE MOET WETEN


  De som van het gebruik door een soort van de biotische en abiotische bronnen in zijn omgeving wordt de ecologische niche genoemd .

  De Amerikaanse ecoloog Eugene Odum gebruikte de volgende analogie om het nicheconcept te verklaren: als de habitat van een organisme het 'adres' is, is de niche het 'beroep' van het organisme."De ecologische voetafdruk" is onjuist, omdat dit het totale land- en wateroppervlak is dat een persoon, stad of land nodig heeft om alle hulpbronnen te produceren die het verbruikt en om al het afval dat het genereert te absorberen.


  "De draagkracht van het gebied" is onjuist omdat dit de maximale populatiegrootte is die een bepaalde omgeving kan behouden.

  "Een gemeenschap" is onjuist omdat een gemeenschap alle organismen is die in een bepaald gebied wonen.

  "Een demografische overgang" is onjuist omdat dit gebeurt in een stabiele populatie, waar een verschuiving plaatsvindt van hoge geboortecijfers en sterftecijfers naar lage geboortecijfers en sterftecijfers.
 • Opvolging van community's vindt plaats omdat __________.
  A.Geen van de vermelde antwoorden is correct.
  B.elke bestaande gemeenschap verandert de omgeving
  C.klimaatveranderingen leiden tot verminderde waterbeschikbaarheid
  D.de meeste populaties hebben een beperkte levensduur en sterven, waardoor er ruimte is voor anderen
  E.middelen in een gebied zijn beperkt
  B.      elke bestaande gemeenschap verandert de omgeving


  WAT JE MOET WETEN  Opvolging van community's vindt plaats omdat elke bestaande community de omgeving verandert .

  Overgangen in soortensamenstelling over ecologische tijd vertegenwoordigen een proces dat ecologische successie wordt genoemd. Omdat de beschikbaarheid van hulpbronnen in de loop van de opeenvolging verandert, concurreren verschillende soorten beter in verschillende stadia. Vroege kolonisatoren met hoge voortplantingssnelheden behouden zichzelf door voortdurend nieuwe gebieden te koloniseren voordat betere concurrenten op dezelfde plaats gevestigd kunnen worden.  

  De andere antwoordkeuzen zijn onjuist. Opvolging van gemeenschappen komt niet voor omdat klimaatveranderingen leiden tot verminderde waterbeschikbaarheid. Deze keuze verwijst naar geologische processen die mogelijk verantwoordelijk zijn voor een verstoring, maar niet voor opeenvolging van gemeenschappen.

  Opvolging van gemeenschappen komt niet voor omdat de meeste bevolkingsgroepen een beperkte levensduur hebben en sterven, waardoor ruimte wordt gemaakt voor anderen, omdat bevolkingsgroepen niet noodzakelijk een beperkte levensduur hebben.

  Opvolging van gemeenschappen komt niet voor omdat de middelen in een gebied beperkt zijn, omdat de middelen in meer of mindere mate altijd beperkt zijn.

  Ten slotte is het onjuist om te zeggen dat geen van de vermelde antwoorden correct is; een is correct.
 • Een soort malaria-dragende mug leeft in een bos waarin twee soorten apen, A en B, naast elkaar bestaan. Soort A is immuun voor malaria, maar soort B is dat niet. De malaria-dragende mug is het belangrijkste voedsel voor een bepaald soort vogels in het bos.
  Als al deze vogels plotseling door jagers werden geëlimineerd, welke van de volgende zou een onmiddellijk waarneembaar gevolg zijn?
  A.Verhoogde mortaliteit bij apensoorten B
  B.Verhoogde mortaliteit bij de malaria-dragende muggen
  C.Opkomst van malaria-gevoelige stammen bij apensoort A
  D.Verhoogde mortaliteit (sterftecijfer) bij apensoort A
  E.Opkomst van malaria-resistente stammen bij monkey species B
  A.      Verhoogde mortaliteit bij apensoorten B

  WAT JE MOET WETEN  Een soort malaria-dragende mug leeft in een bos waarin twee soorten apen, A en B, naast elkaar bestaan. Soort A is immuun voor malaria, maar soort B is dat niet. De malaria-dragende mug is het belangrijkste voedsel voor een bepaald soort vogels in het bos. Als al deze vogels plotseling door jagers zouden worden geëlimineerd, zou een verhoogde mortaliteit bij aapsoort B een onmiddellijk waarneembaar gevolg zijn.

  Als de vogels die de mug opeten plotseling werden geëlimineerd, zou vermoedelijk de muggenpopulatie snel toenemen en zouden er meer muggen beschikbaar zijn om aapsoort B met malaria te infecteren.  

  De andere antwoordkeuzen zijn onjuist. Hoewel de toename van muggen een irriterend effect kan hebben op aapsoort A, is de soort resistent tegen malaria. De verwachting zou een toename van de populatie van de malariadragende muggen zijn, en geen verhoogde sterfte in de malariadragende muggen.

  De opkomst van malaria-resistente stammen bij aap soorten B kan op de lange termijn voorkomen, maar niet als een onmiddellijk gevolg.

  Ten slotte zou een toename van malaria-dragende muggen het selectieve voordeel van malaria-resistentie versterken, dus de opkomst van malaria-gevoelige stammen bij aapsoort A is niet het juiste antwoord.
 • In de Noordelijke Stille Oceaan zijn zeeotters hoeksteenroofdieren. Een vermindering van hun aantal heeft geresulteerd in welke veranderingen in de mariene gemeenschap?
  A.Orka's beginnen te jagen op zee-egels
  B.Verminderde gemeenschapsdiversiteit
  C.Mutualisme onder prooisoorten, die de soortenrijkdom handhaafden
  D.Concurrerende uitsluiting, waardoor de soortenrijkdom is verminderd
  E.Resource partitioning, waardoor anders concurrerende soorten naast elkaar kunnen bestaan
  B.      Verminderde gemeenschapsdiversiteit


  WAT JE MOET WETEN  In de Noordelijke Stille Oceaan zijn zeeotters hoeksteenroofdieren. Een vermindering van hun aantal heeft geresulteerd in een afgenomen gemeenschapsdiversiteit . De afname van de dichtheid van zeeotters heeft ertoe geleid dat de dichtheid van zee-egels toenam en uiteindelijk de kelpbossen verminderde.  

  Hoewel de soortenrijkdom afneemt als gevolg van de afname van het aantal zeeotters, is dit niet te wijten aan uitsluiting van concurrenten.

  De prooisoorten voor de zeeotters waren zee-egels. Vanwege het verval van de zeeotters hebben de zee-egels de kelpbossen verminderd.

  Orka's zijn gedwongen om te jagen op zeeotters, waardoor de populatie zeeotter is afgenomen.

  Tot slot, hoewel resource partitioning de effecten van concurrentie zal verminderen, was het niet verantwoordelijk voor veranderingen in de samenstelling van de gemeenschap.
 • Noord-Amerikaanse en Afrikaanse woestijnplanten hebben vergelijkbare kenmerken, maar verschillende evolutionaire paden als gevolg van __________.
  A.convergent evolution
  B.genetische drift
  C.een knelpunteffect in woestijnen
  D.het oprichtereffect
  A.      convergent evolution
 • De verplaatsing van individuen of gameten weg van hun herkomstgebieden of van centra met een hoge bevolkingsdichtheid wordt _________ genoemd.
  A. geografische distributie
  B. soort transplantatie
  C. habitat selectie
  D. verspreiding
  D.  Verspreiding


  WAT JE MOET WETEN  De verplaatsing van individuen of gameten van hun herkomstgebieden of centra met een hoge bevolkingsdichtheid wordtdispersie genoemd.

  Een andere
  factor die in belangrijke mate bijdraagt ​​tot de verspreiding van organismen in het algemeen, is verspreiding.Een biogeograaf die de verspreiding van soorten in de context van de evolutietheorie bestudeert, zou verspreiding kunnen overwegen bij het stellen van de hypothese waarom er geen saguaros zijn in de Sahara-woestijn van Afrika: een barrière kan hen ervan weerhouden hebben het continent te bereiken.Hoewel landgebonden saguaro's Afrika niet op eigen kracht hebben bereikt, hebben andere organismen die zich gemakkelijker verspreiden, zoals sommige vogels, Afrika bereikt.
  De verspreiding van organismen is cruciaal om de rol van geografische isolatie in de evolutie te begrijpen, evenals de patronen van soortverdeling die we vandaag zien.


  "Soorten transplantatie" is onjuist omdat dit hetgevolg is van het opzettelijk of per ongeluk transplanteren van een soort naar gebieden waar het voorheen niet aanwezig was.

  "Geografische spreiding" is onjuist omdat het kijkt naarde factoren die de verspreiding van een soort in een regio beperken.

  "Habitatselectie" is onjuist omdat dit een gedrag is dat de verspreiding van een organisme bepaalt eneen van de minst begrepen is van alle ecologische processen.
 • Een onvolwassen kikker (een kikkervisje) leeft in een vijver of meer. De volwassen kikker heeft echter speciale aanpassingen die het mogelijk maken om te overleven in een aardse omgeving.Deze speciale aanpassingen __________.
  A. maximaliseer de snelheid van waterverlies uit zijn lichaam
  B. aat de volwassen kikker toe om zijn interne waterbalans te handhaven gezien de opgeloste concentratie van zijn hypotone omgeving
  C. helpen voorkomen dat het lichaam van de volwassen kikker uitdroogt
  D. maximaliseren van de interceptie van zonne-energie
  E. maximale lichaamstemperatuur
  C. Helpen voorkomen dat het lichaam van de volwassen kikker uitdroogt


  WAT JE MOET WETEN  Een onvolwassen kikker (een kikkervisje) leeft in een vijver of meer.De volwassen kikker heeft echter speciale aanpassingen die het mogelijk maken om te overleven in een aardse omgeving.Deze speciale aanpassingenhelpen voorkomen dat het lichaam van de volwassen kikker uitdroogt.

  Op het land zorgen hoge temperaturen en wind ervoor dat terrestrische organismen water verliezen, wat essentieel is voor alle levende wezens.Om dit waterverlies te bestrijden, heeft een volwassen kikker vele aanpassingen, zoals een waterdichte huid, die waterverlies vertragen.  

  De andere antwoordkeuzen zijn onjuist.Overmatige lichaamstemperatuur kan metabole enzymen vernietigen en het waterverlies door verdamping verhogen.

  Terrestrische organismen maken zich weinig zorgen over het feit dat hun lichaam te veel water uit hun omgeving haalt.

  Ten slotte kan overmatige blootstelling aan zonne-energie leiden tot een gevaarlijk hoge lichaamstemperatuur in een kikker, waardoor de huid uitdroogt.De conclusie is dat volwassen kikkers aanpassingen hebben die hen helpen om waterverlies te minimaliseren.
 • Het gebied dat periodiek wordt ondergedompeld tussen het land en de oceaan, wordt de _________-zone genoemd.
  A. Fotische
  B. intergetijdengebied
  C. Aphotic
  D. Pelagische
  C.  Thermocline
  B. Intergetijdengebied


  WAT JE MOET WETEN  Het gebied dat periodiek wordt ondergedompeld tussen het land en de oceaan wordt deintergetijdenzone genoemd.

  Een intergetijdenzone wordt twee keer per dag onder water ondergedompeld door de getijden op de meeste mariene kusten.Bovenzones ervaren langere blootstelling aan lucht en grotere variaties in temperatuur en zoutgehalte.Veranderingen in fysische condities van de bovenste naar de onderste intergetijdenzones beperken de verdelingen van veel organismen tot bepaalde lagen of lagen.


  "Pelagische zone" is onjuist omdat deze waterzone de open-watercomponent van aquatische biomen is.

  "Thermocline" is onjuist omdat een thermocline een smalle laag is van abrupte temperatuurverandering in de meeste meren en de oceaan.

  "Photic" is onjuist omdat deze aquatische zone de smalle bovenlaag van een oceaan of meer is, waar licht voldoende doordringt om fotosynthese te laten plaatsvinden.

  "Aphotic" is onjuist omdat dit de aquatische zone is waar weinig licht doordringt.

 • Een grote steen of blok dat dieren van extreme temperaturen en vocht beschermt, wordt een (_________) genoemd.
  A. baldakijn
  B. microklimaat
  C. savanne
  D. chaparral
  E. ecotone
  B. Microklimaat


  WAT JE MOET WETEN  Een grote steen of blok dat dieren beschermt tegen extreme temperaturen en vocht wordt eenmicroklimaat genoemd.

  Vele kenmerken van de omgeving beïnvloeden het microklimaat door schaduw te gieten, de verdamping van de grond te veranderen of het windpatroon te veranderen.Bosbomen matigen vaak het microklimaat onder hen.Gewiste gebieden ervaren daarom doorgaans grotere extreme temperaturen dan het binnenste van het bos vanwege de grotere zonnestraling en windstromen die het gevolg zijn van het snel verwarmen en koelen van open land.In een bos is laaggelegen grond meestal natter dan hoger gelegen grond en wordt het meestal bezet door verschillende boomsoorten dan het hogere.Een blok of grote steen kan organismen zoals salamanders, wormen en insecten beschermen.

  "Chaparral" is onjuist omdat dit een kreupelhout bioom is van dichte, stekelige groenblijvende boom die te vinden is op de middelmaat langs kusten, waar koude zeestromingen offshore circuleren.

  "Savanna" is onjuist, omdat dit gebied een tropisch grasland-bioom is, met verspreide individuele bomen en grote herbivoren, dat wordt onderhouden door incidentele bosbranden en droogte.

  "Luifel" is onjuist omdat dit de bovenste laag van vegetatie in een terrestrische biome is.

  "Ecotone" is onjuist omdat dit gebied de overgang is van het ene type habitat of een ecosysteem naar een ander, zoals dat van bos naar grasland.
 • Terrestrische biomen omvatten alle van de volgende gebieden metuitzondering vanhet _________-gebied.
  A. Toendra
  B. Taiga
  C. Savanne
  D. Chaparral
  E. Zoetwater-
  E. Zoetwater-  


  WAT JE MOET WETEN

  Terrestrische biomen omvatten niet delimetischeregio, wat de goed verlichte open oppervlaktewateren voor de kust van een meer is.

  Voorbeelden van terrestrische biomen zijn de gematigde graslanden, de toendra, de savanne en de chaparral.De taiga, of het noordelijke naaldbos, is het grootste terrestrische bioom op aarde.Het wordt gedomineerd door kegeldragende bomen zoals dennen, sparren, dennen en dollekervel en door dieren zoals elanden, bruine beren en Siberische tijgers.
  • De toendra is een terrestrische biome op de uiterste grenzen van plantengroei.Aan zijn noordelijke grenzen wordt het arctische toendra genoemd en op hoge breedtegraden, waar plantvormen beperkt zijn tot lage, struikachtige of matige vegetatie, wordt het alpiene toendra genoemd.Dieren in dit bioom zijn muskusossen en kariboes en rendieren.


  • De dominante herbivoren zijn eigenlijk insecten en termieten.Dieren in dit bioom omvatten grote plantenetende dieren zoals gnoes en zebra's en roofdieren zoals leeuwen en hyena's.De savanne is een tropisch grasland-bioom met verspreide individuele bomen en grote herbivoren die worden onderhouden door af en toe vuren en droogte.

  • De chaparral is een kreupelhout bioom van dichte, stekelige groenblijvende struiken te vinden op midlatitudes langs kusten, waar koude oceaanstromingen offshore circuleren, en wordt gekenmerkt door milde, regenachtige winters en lange, hete, droge zomers.Zijn dieren omvatten herten, geiten, kleine dieren, amfibieën, vogels en andere reptielen en insecten.
 • Een abiotisch effect dat de groei van bomen op grote hoogte beperkt, is __________.
  A. Gebrek aan wind voor bestuiving
  B. Extreem hoge temperaturen
  C. Ultraviolette straling
  D. Te veel vocht
  C. Ultraviolette straling


  WAT JE MOET WETEN  Een abiotisch effect dat de groei van bomen op grote hoogte beperkt, isultraviolette straling.

  Te veel licht kan ook de overleving van organismen beperken.In sommige ecosystemen, zoals woestijnen, kunnen grote lichtniveaus de temperatuurstress verhogen als dieren en planten niet in staat zijn het licht te vermijden of zichzelf af te koelen door verdamping.


  Op grote hoogten hebben de zonnestralen ook meer kans om DNA en eiwitten te beschadigen, omdat de atmosfeer dunner is en minder ultraviolette (UV) straling absorbeert.Schade door UV-straling, in combinatie met andere abiotische spanningen, voorkomt dat bomen boven een bepaalde hoogte overleven, wat resulteert in het verschijnen van een boomgrens op berghellingen.

  "Te veel vocht", "extreem hoge temperaturen" en "gebrek aan wind voor bestuiving" zijn onjuist omdat organismen die op grote hoogte leven, daadwerkelijk worden blootgesteld aan vochtgebrek, vriestemperaturen en harde wind.
 • Na verrijking met voedingsstoffen door rioolverontreiniging wordt een meer vaak onherbergzaam om te vissen. Waarom?A.Nutriënteninvoer naar een meer vergiftigt de organismen die vissen eten.
  B.De toevoer van voedingsstoffen naar een meer veroorzaakt de explosieve groei van algen en cyanobacteriepopulaties. Dit vermindert de penetratie van licht in het meer, de watertemperatuur daalt en uiteindelijk sterft de vispopulatie.
  C.De toevoer van voedingsstoffen naar een meer veroorzaakt de explosieve groei van algen en cyanobacteriepopulaties. Ontleding van dode algen en cyanobacteriën door bacteriën resulteert in de uitputting van zuurstof in het water, wat leidt tot de dood van vissen.
  D.De toevoer van voedingsstoffen veroorzaakt de dood van algen en cyanobacteriën en daarmee de ultieme bronnen van organische verbindingen in een ecosysteem van meren. Uiteindelijk vermindert dit de beschikbaarheid van voedsel voor vissen in het meer, wat leidt tot hun dood.
  E.Nutriënteninvoer naar een meer vergiftigt de vis.
  C. De toevoer van voedingsstoffen naar een meer veroorzaakt de explosieve groei van algen en cyanobacteriepopulaties. Ontleding van dode algen en cyanobacteriën door bacteriën resulteert in de uitputting van zuurstof in het water, wat leidt tot de dood van vissen.


  WAT JE MOET WETEN  Na nutriëntenverrijking door rioolverontreiniging wordt een meer vaak onherbergzaam om te vissen omdatde toevoer van voedingsstoffen naar een meer de explosieve groei van algen en cyanobacteriepopulaties veroorzaakt.Ontleding van dode algen en cyanobacteriën door bacteriën resulteert in de uitputting van zuurstof in het water, wat leidt tot de dood van vissen.

  De andere antwoordkeuzen zijn onjuist.Hoewel een vermindering van de lichtpenetratie veroorzaakt door de explosieve groei van algen en cyanobacteriepopulaties voorafgaat aan vissterfte in een meer, is de lichte reductie zelf niet de oorzaak van vissterfte.

  De toevoer van voedingsstoffen naar een meer vergiftigt geen vissen of organismen die vissen eten.De voedingsstoffen in rioolwater, vooral stikstof en fosfor, werken als meststoffen voor algen en cyanobacteriën, maar ze hebben geen direct schadelijke effecten op vissen of organismen (bijvoorbeeld insecten en andere vissen) die de vissen eten.

  Ten slotte veroorzaakt de toevoer van voedingsstoffen naar een meer een explosieve groei van algen en cyanobacteriële populaties, geen achteruitgang.
 • De term die een meer beschrijft dat arm is aan voedingsstoffen en zuurstofrijk is, is __________.
  A. fotosynthetische
  B. heterotrofe
  C. eutrofische
  D. autotrofe
  E. voedselarme
  E. Voedselarm
 • Wat is het belang van omzet in gematigde meren?
  A. Het brengt zuurstofrijk water naar de bodem en voedingsrijk water naar de oppervlakte.
  B. Het brengt bentische organismen naar de oppervlakte, waar ze toegang hebben tot meer licht en zuurstof.
  C. Het komt constant voor tijdens de zomer, die de meren een duistere verschijning geven.
  D. Het verandert de relatieve posities van de photische en afotische zones.
  E. Het helpt bij het opzetten van een thermocline in het meer.
  A. Het brengt zuurstofrijk water naar de bodem en voedingsrijk water naar de oppervlakte.

  WAT JE MOET WETEN  • Omzetbrengt zuurstofrijk water naar de bodem en voedselrijk water naar de oppervlakte.Omzet in meren herverdeelt voedingsstoffen en zuurstof naar alle niveaus van het meer, waardoor zuurstofrijk water naar de bodem en voedselrijk water naar de oppervlakte komt.Omzet helpt niet bij het opzetten van een thermocline in een meer;het verstoort de thermocline in een meer omdat het warm en koud water herverdeelt.
  • Omzet brengt geen bentische organismen naar de oppervlakte.
  • Omzet gebeurt niet in de zomer, het gebeurt tijdens de lente en de herfst.

  Ten slotte verandert de omzet de relatieve posities van de photische en afotische zones in een waterlichaam niet.De zon bepaalt de posities van de photische en afotische zones.

 • Temperatuur, neerslag, zonlicht en wind zijn de belangrijkste componenten van __________.
  A. biomes
  B. verspreiding
  C. ecosystemen
  D. klimaat
  E. biotische factoren
  D. klimaat


  WAT JE MOET WETEN  Temperatuur, neerslag, zonlicht en wind zijn de belangrijkste componenten van hetklimaat.

  Het is onjuist om te zeggen dat dit biotische factoren zijn;het zijn abiotische factoren.

  Biomen en ecosystemen bestaan ​​uit zowel abiotische factoren zoals de hier genoemde als gemeenschappen van organismen.

  Ten slotte zijn dit geen kenmerken van verspreiding.Dispersie is de verplaatsing van individuen of gameten weg van hun ouderlocatie, dit breidt soms het geografische bereik van een populatie of soort uit.  Het is onjuist om te zeggen dat dit biotische factoren zijn;het zijn abiotische factoren.

  Biomen en ecosystemen bestaan ​​uit zowel abiotische factoren zoals de hier genoemde als gemeenschappen van organismen.

  Ten slotte zijn dit geen kenmerken van verspreiding.Dispersie is de verplaatsing van individuen of gameten weg van hun ouderlocatie, dit breidt soms het geografische bereik van een populatie of soort uit.
 • Factoren die van invloed zijn op wereldwijde klimaatpatronen zijn alle volgende,behalve_________.
  A.luchtcirculatie en neerslagpatronen
  B.oppervlaktewatercirculatie en opwelling
  C.longitudinale variatie in zonlichtintensiteit
  D.breedtegraad en seizoenen
  E.diepe oceaanstromingen
  E.       diepe oceaanstromingen


  WAT JE MOET WETEN  Factoren die mondiale klimaat patronen veranderennietonderdiepe oceaan stromingen.

  Wereldwijde klimaatpatronen worden grotendeels bepaald door de input van zonne-energie en de beweging van de aarde in de ruimte.De zon verwarmt de atmosfeer, het land en het water.Deze opwarming bepaalt de temperatuurvariaties, cycli van lucht- en waterbeweging en verdamping van water, die allemaal dramatische breedteverschillen in het klimaat veroorzaken.

  Deze figuurvat de klimaatpatronen van de aarde samen en hoe ze zijn gevormd.Klimaatpatronen zijn seizoensgebonden variatie en kunnen worden gewijzigd door andere factoren, zoals grote watermassa's en bergketens.De gekantelde rotatieas van de aarde en de jaarlijkse doorgang rond de zon veroorzaken sterke seizoenscycli op middellange tot hoge breedtegraden.

  Naast deze globale veranderingen in daglengte, zonnestraling en temperatuur, beïnvloedt de veranderende hoek van de zon in de loop van het jaar lokale omgevingen. De banden van natte en droge lucht aan weerszijden van de evenaar bewegen bijvoorbeeld enigszins noordwaarts en zuidwaarts met de veranderende hoek van de zon, met duidelijke natte en droge seizoenen rond 20 ° noord en 20 ° zuiderbreedte, waar veel tropische, loofverliezende bossen groeien.


  Daarnaast veranderen seizoensveranderingen in windpatronen de zeestromingen, wat soms de opwelling van koud water uit diepe oceaanlagen veroorzaakt.Dit voedingsrijke water stimuleert de groei van het op de oppervlakte levende fytoplankton en de organismen die zich eraan voeden.Deze opwellingszones vormen slechts een paar procent van de oceanen, maar zijn verantwoordelijk voor meer dan een kwart van de wereldwijd gevangen vis.Zeestromingen beïnvloeden het klimaat langs de kusten van continenten door bovenliggende lucht te verwarmen of af te koelen.Kustgebieden zijn ook over het algemeen natter dan in het binnenland op dezelfde breedtegraad.

  “Longitudinaal variatie in zoninstraling,” “luchtcirculatie en neerslagpatronen,” “breedtegraad en het seizoen,” en “oppervlak watercirculatie en opwelling” onjuist omdat deze factorenhebbeninvloed klimaat patronen.Dit is eenuitzondering, daarom zijn deze antwoorden onjuiste keuzes.
 • Het gebied dat overgaat tussen een rivier en de zee wordt een (n) __________ genoemd.
  A.pelagische zone
  B.riviermonding
  C.stroom
  D.gebied tussen eb en vloed
  E.wetland
  B.      riviermonding


  WAT JE MOET WETEN  Het gebied dat overgaat tussen een rivier en de zee wordt eenestuarium genoemd.

  Zeewater stroomt het estuaire kanaal omhoog tijdens een vloed en stroomt terug door het kanaal tijdens het vloed.Vaak neemt zeewater met een hogere dichtheid de bodem van het kanaal in en mengt het weinig met het rivierwater met lagere dichtheid aan de oppervlakte.


  "Stream" is onjuist omdat een stream of rivierwordt beschreven door de snelheid en het volume van de stroom.De stromingen van de hoofdwaterstromen zijn over het algemeen koud, helder, turbulent en snel.Verder stroomafwaarts, waar verschillende zijrivieren zich hebben aangesloten en een rivier hebben gevormd, is het water over het algemeen warmer en troebeler vanwege gesuspendeerd sediment.Beken en rivieren zijn gestratificeerd in verticale zones.

  "Wetland" is onjuist omdat dit een habitat is die ten minste een deel van de tijd wordt overspoeld met water en die planten ondersteunt die zijn aangepast aan met water verzadigde grond.

  "Pelagische zone" is onjuist omdat deze waterzone de open-watercomponent van aquatische biomen is.

  "Intertidale zone" is onjuist omdat dit de ondiepe zone van de oceaan is die grenst aan het land en tussen de hoog- en laagtijlijnen ligt.
 • Een _________ vergelijkt de jaarlijkse temperaturen en regenval in verschillende _________.
  A.distributiekaart; klimaten
  B.Geen van de vermelde antwoorden is correct.
  C.Klimatogram; klimaten
  D.Klimatogram; biomes
  E.range; biomes
  D.Klimatogram; biomes


  WAT JE MOET WETEN  Eenclimosvergelijkt de jaarlijkse temperaturen en regenval in verschillendebiomen.


  Bovenstaandeis een climograaf van enkele van de biomen die in Noord-Amerika worden gevonden.Merk bijvoorbeeld op dat het neerslagbereik in noordelijke naald- en gematigde bossen vergelijkbaar is, maar dat gematigde bossen over het algemeen warmer zijn.Graslanden zijn meestal droger dan beide soorten bos en woestijnen zijn nog droger.Andere factoren dan gemiddelde temperatuur en neerslag spelen ook een rol bij het bepalen van de aanwezigheid van biomen.Sommige gebieden in Noord-Amerika met een bepaalde combinatie van temperatuur en neerslag ondersteunen een gematigd breedbladig bos, maar andere gebieden met vergelijkbare waarden van deze variabelen ondersteunen een naaldbos.Omdat een climo op jaargemiddelde is gebaseerd, is het patroon van klimaatvariatie even belangrijk als het gemiddelde klimaat.Sommige gebieden kunnen het hele jaar door regelmatig worden neergestreken,

  “Range;biomen "is onjuist omdat een bereik de geografische verspreiding van een soort is.

  “Klimatogram;klimaten "is onjuist omdat een klimaat de weersomstandigheden op lange termijn op een bepaalde plaats is."Distributiekaart;klimaten "is onjuist omdat een distributiekaart de belangrijkste biomen van de wereld weergeeft.
 • Kenmerkend voor oceaanstromingen op het oppervlak is dat ____________.
  A.Noord-Pacifische en Zuid-Pacifische subtropische gyres stromen allemaal in kloksgewijze richting
  B.Noord-Atlantische en Noord-Pacifische subtropische gyres stromen allemaal in een richting tegen de wijzers van de klok in
  C.Zuid-Atlantische en Zuid-Pacifische subtropische gyres stromen allemaal met de klok mee
  D.Westerse zijden van Zuid-Amerika en Afrika hebben warmere tropische wateren
  E.Noord-Atlantische en Noord-Pacifische subtropische gyres stromen allemaal in kloksgewijze richting
  E.Noord-Atlantische en Noord-Pacifische subtropische gyres stromen allemaal in kloksgewijze richting


  WAT JE MOET WETEN  Kenmerkend voor oceaanstromingen aan het oppervlak is dat desubtropische gyres indeNoordatlantische en de Noordelijke Stille Oceaan allemaal in kloksgewijze richting stromen.

  Zeestromingen beïnvloeden het klimaat langs de kusten van continenten door bovenliggende lucht te verwarmen of af te koelen.Kustgebieden zijn ook over het algemeen natter dan in het binnenland op dezelfde breedtegraad.Het koele, mistige klimaat dat wordt geproduceerd door de koude California Current, die naar het zuiden stroomt in het westen van Noord-Amerika, ondersteunt een conische ecosysteem van regenwouden langs een groot deel van de Pacifische kust van het continent en grote redwood-bosjes verder naar het zuiden.Omgekeerd heeft de westkust van Noord-Europa een mild klimaat omdat de Golfstroom warm water transporteert van de evenaar naar de Noord-Atlantische Oceaan.Dientengevolge is het noordwesten van Europa warmer in de winter dan het zuidoosten van Canada, dat verder naar het zuiden ligt, maar wordt gekoeld door de Labrador-stroom die zuidwaarts stroomt van de kust van Groenland.


  "Subtropische gyres in de Noordatlantische en de Noordelijke Stille Oceaan stromen allemaal tegen de wijzers van de klok in" "De subtropische gyres in de Noordelijke Stille Oceaan en de Zuidelijke Stille Oceaan stromen allemaal met de klok mee" en "de subtropische gyres van de Zuid-Atlantische Oceaan en de Zuidelijke Stille Oceaan lopen allemaal met de klok mee" omdat oceaanstroomgyres op het noordelijk halfrond altijd in kloksgewijze richting stromen, terwijl oceaanstroomgyres op het zuidelijk halfrond altijd tegen de wijzers van de klok in stromen.

  "Westerse zijden van Zuid-Amerika en Afrika hebben warmere tropische wateren" is onjuist omdat de westelijke kanten van continenten in zowel de noordelijke als de zuidelijke hemisferen koude stromingen ervaren.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.