Summary Class notes - ecologische interacties

Course
- ecologische interacties
- pietje
- 2014 - 2015
- rug
- biologie
273 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ecologische interacties

 • 1412114400 college 1 tinbergen

 • wat zegd de despersie index?
  I= Variantie(SD2)/Gemiddeld aantal (X)
  I=1 Random verspreiding
  I>1 Geclusterde verspreidingI<1 Regelmatige verspreidin
 • wat is het verschil tussen ultimaat en proximaart?
  proximate (hoe komt het? Causaal, het mechaniek)
   ultimate(waarom? Evolutionair voordeel)
 • Intraspecific competition (binnen soort) en interspecific (tussen soorten)
 • 1412200800 college 1 both

 • Wat is allopatrische soortvorming?
  Allopatrische soortvorming: oorsprokelijke populatie à barrier isoleert de populatie à evolutionaire verandering in de soorten à kan zijn dat de soorten, als ze weer bij elkaar kunnen komen, niet meer goed kunnen voortplanten à 2 aparte soorten.
 • wat is Sympathische soortvorming?
  Sympathische soortvorming: polymorphism binnen een bestaande populatie. Niet veel voorbeelden van, het is moeilijk om een nieuwe soort te krijgen zonder echt een vorm van isolatie.
 • wat is parapatrische soortorming?
  er komt een nieuw gebied erbij waar nieuwe nische is en daar specialiseren en evolueren die dieren naar
 • wat is ring evolutie achtig iets?
  als een ring om een onbewoonbar gebied breiden ze uit en veranderen dus licht en als de uiteinden bij elkaar komen zijn er andere soorten
 • wat is haplotype?
  eencombinatie van alelen wat dicht bij elkaar ligt wat samen word overgeerfd
  kan klein maar ookg root stuk wezen
 • begrippen
 • 1412287200 college 1 tieleman

 • waarom is fisiologie belangrijk?
  Integratief
  • Inzicht mechanisme en herkomst
  • Vorm en functie zijn gekoppeld
 • in welke 5 tijdfases kan physiologie veranderen?
  sdg
 • wat is Fenotypische plasticiteit?
  het vermogen van een individueel dier OM meerdere
  fenotypes te drukken
 • - Acclimation (laboratorium gecontroleerde factoren) ->
  acclimatiseren
  - Acclimatisatie (veld, suite van verschillende factoren) ->
  acclimatiseren
 • wat is omgeving?
  Alle fysische, chemische en biotische componenten van de omgeving van een organisme
 • Animals modify their environment
  – Small scale (e.g. nest)
  – Large scale: migration!
 • hoe kun je adaptatie bestuderen?
  1 Vergelijkende methode
  2 Kunstmatige selectie (laboratorium populaties)
  3 fylogenetische reconstructie
  4. Individuele variatie in het veld
  5 Experimentele manipulatie variatie creëren
  6 genetische structuur van natuurlijke populaties
 • wat is Conformeren?
  meegaan met de dingen buiten
 • wat is fenotupische plasticiteid?
  aanpassing aan veranderingen in de omgeving
 • 1412373600 college 1 dietz

 • wat is het gevolg van een hellingshoek lager dan 1?
  een groter best verminderd minder dan een klein beest
 • wat houd allometry phylogenie in?
  dat je rekening houd met de afstamming in je grafiek bouwen
  van verhoudingen met lichaamsgrote
 • spiersterkte hangt af van het aantal spiervezels
 • wat is het nadeel van snel ruien?
  lager kwaliteit
  feather strength
  - feather length
  - feather wear- lower insulatio
 • hoe zit de energie balans eruit?

  IN

  food
  body stores/reserves
  oOUT

  basal costs
  thermoregulation
  digestion
  activity
  synthesis/breakdown body stores/reserves/organs/extern (eg eggs, milk)

 • MEI + Etis = BMR + TR + SDA + S + A + Etis
  MEI = GEI x assimilation efficiency (Q)
  GEI = Gross Energy Intake = gross energy intake

 • MEI = Metabolisable Energy Intake
  Etis = energy in tissue
  BMR = basal metabolism (fasting, resting, in TNZ)
  TR = thermoregulation
  SDA = specific dynamic action (costs of digestion)
  S = synthesis or breakdown of tissue
  A = activity
 • hoe kom je achter de mei?
  Via MEI, this requires:
  - continous observation
  - food intake
  - E-content food
  - E-content faeces
 • hoe kom je achter de etis?
  fasting or starvation
 • hoe kom je achter de BMR + TR + SDA + S + A
  Score al behaviours of an
  animal (time budget)
  - determine energy-expenditure
  of all work types/behaviours- calculate DEE (Daily Energy Expenditur
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

was is `empirische model?
informeren over de configuratie
precies en realistishc
waarom is biodiversieteit goed?
voedsel
energie
gezondheid
schoon water
sociale relatie
vrijheid van keuze en acties
wat zijn de hoofdoorzaken van soorte verlies?
habitat verandering
overbevissing enzo
eutrofisicatie
invasive soorten
klimaat veranderingen
wat is het gevolg van mensen op aarde?
de ciculatie van hoofd elementen
energie balans
biodiversiteit
wat is ecosysteem ecologie?
hoe een ecosysteem werkt
hoe communities in het ecosysteem werken met de abiotische factoren
wat is comunity ecologie?
hoe soorten naast elkaar groeien en met elkaar omgaan
ook in welke verhouding ze naast elkaar ze bestaan
wat is populatie ecologie?
dynamiek van soort populaties en hoe ze omgaan met de omgeving
wat is een tropische cascade?
zijn wederkerig predator-prooi-effecten die de overvloed, biomassa wijzigen of
productie van een populatie, gemeenschap of trofische niveau in meer dan een schakel in een voedselweb.
hoe gaat een niet linear respons?
k
wat is het complementarity effectie?
soorten combinaties verbeteren de functie van ecosysteem maar

1) facilitatie: soorten hebben positief effect op elkaar
2)resource complementariteit: door het competeren om niches worden soorten die diverser zijn gebruiken de resources beter