Summary Class notes - economie en epidemiologie

Course
- economie en epidemiologie
- velen
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
324 Flashcards & Notes
3 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - economie en epidemiologie

 • 1518476400 les 1 inleiding en geschiedenis

 • Wat is epidemiologie?
  Beschrijven en verklaren van ziekten en fenomenen in hun natuurlijke omgeving
 • Wat is het verschil tussen epidemiologie en pathologie?
  Bij epidemiologie ga je kijken naar het verloop en effect van een ziekte binnen een populatie. Bij pathologie is dit op individueel niveau
 • Wat is het verband tussen epidemiologie en biostatistiek?
  biostatistiek is een hulpmiddel bij de epidemiologie
 • Wat gebeurde er voor en in de 18e eeuw?
  behandelen symptomen en afslachten
  hygiëne werd steeds belangrijker
 • Wat gebeurde er aan het eind van de 19e eeuw?
  opkomst microbiologie, oorzaken van ziekten werden nu duidelijk
 • Wat gebeurde er vanaf de 20e eeuw?
  verbetering van therapieën en preventie van ziekten
 • Wat is een postulaat?
  een bewering die niet bewezen is, maar wel aanvaard wordt
 • Wat zijn de postulaten van Koch (eind 19e eeuw)?
  1. agens is aanwezig bij alle dieren die de ziekte hebben
  2. agens komt niet voor bij dieren met een andere ziekte of bij niet-zieke dieren
  3. agens halen uit dier en dan kan het in reïncultuur gebracht worden
  4. agens isoleren uit ziek dier en in gezond dier zetten zorgt ervoor dat het gezonde dier dezelfde symptomen krijgt als het zieke dier
 • Wat zijn de postulaten van Evans?
  1. proportie dieren met ziekte in een groep met risicofactor is groter dan in een groep zonder risicofactor
  2. groep dieren met ziekte is significant meer blootgesteld aan de risicofactor dan de groep dieren zonder ziekte
  3. nieuwe ziektegevallen in de groep die bloot is gesteld aan de risicofactoren is groter dan in de groep die niet is blootgesteld aan de risicofactor
  4. ziekte volgt op blootstelling aan de risicofactor. De tijd ertussen in de incubatieperiode
  5. blootstelling aan risicofactor geeft een waaier aan gastheerreacties
  6. meetbare gastheerreactie is frequenter bij dieren die bloot zijn gesteld aan risicofactoren dan bij niet-blootgestelden
  7. onder experimentele omstandigheden komt de ziekte vaker voor bij dieren die blootgesteld worden aan de risicofactor dan bij niet-blootgestelden
  8. het wegnemen van de risicofactor zorgt voor een verminderd aantal nieuwe gevallen
  9. verhoogde gastheerreactie (bijvoorbeeld door vaccinatie) op blootstelling aan risicofactor zorgt ervoor dat de frequentie van de ziekte daalt
  10. verbanden tussen de risicofactor en de ziekte zijn verklaarbaar
 • 1518562800 les 2 tellen van gebeurtenissen, endemische en epidemische ziekten, (her)opkomende ziekten

 • Meeste aandoeningen zijn multi-factorieel. Hierbij kun je denken aan mastitis
 • Wat is het verhaal van Snow in het kort?
  Snow was een dokter in Londen. Hij zag dat er veel doden kwamen en hij heeft op een mapje uitgetekend waar die doden vooral voorkwamen. De meeste doden gebruikten allemaal dezelfde pomp. Pomp uitgeschakeld-->aantal doden gingen naar beneden
 • Met welke punten moet je rekening houden bij het tellen van gebeurtenissen?
  - je doet het via een representatieve steekproef, anders ben je te lang bezig
  - je moet een goede definitie hebben van de ziekte: wat is ziek en wat is een natuurlijke variatie?
  - je moet het betrouwbaar kunnen meten
 • Wat is ziekte?
  toestand waarin de gezondheid of het functioneren van het dier suboptimaal is
 • Wanneer is de detectie van ziekten slecht en waarom is dit een probleem?
  Wanneer het dier milde, of zelfs helemaal geen symptomen vertoont. Het is een probleem omdat het dier de ziekte wel door kan geven aan andere dieren
 • Wat is subklinisch?
  infectie zonder symptomen
 • Wat zijn de eigenschappen van een endemische ziekte?
  - situatie is stabiel
  - weinig variatie in voorkomen in een bepaalde populatie gedurende een bepaalde periode
  - voorkomen is voorspelbaar
  - het kan weinig of heel veel voorkomen
  - ook niet-infectieuze aandoeningen kunnen endemisch zijn
 • Wat zijn de eigenschappen van een epidemische ziekte?
  - duidelijke en onverwachte stijging van het aantal ziektegevallen
  - fluctuerende incidentie
  - kan een nieuwe stam zijn van een endemische ziekte
  - een epidemische ziekte kan na verloop van tijd endemisch worden
 • Wat is een pandemie?
  epidemie over de hele wereld
 • Geef een voorbeeld van hoe een epidemie kan ontstaan
  varkenspest kwam subklinisch voor bij duitse everzwijnen. Deze zwijnen aten van het voer voor de varkens. Deze varkens werden naar nederland geëxporteerd en ze veroorzaakten daar een epidemie
 • Welke epidemiehaard is erger: de eerste of de tweede?
  De tweede, want dan komt het al op meer plekken voor en dan kan het zich gemakkelijker verspreiden
 • Wat zijn de oorzaken van (her)opkomende ziekten?
  - stijgende wereldbevolking, ook ontstaan van megasteden waar mens en dier heel veel met elkaar in contact komen, waardoor mutaties van ziekten frequenter worden
  - stijgende mobiliteit van mens en dier
  - stijgende wereldhandel (ook illegaal)
  - toenemende intensiteit van productie
  - klimaatverandering, vooral voor parasitaire overbrenging. Parasieten kunnen nu op plekken overleven waar ze dat eerst niet konden
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Sinds wanneer geldt er in EU een vaccinatieverbod voor klassieke varkenspest?
1992
Wanneer mag een land een importverbod opstellen voor dieren/producten van een ander land?
Wanneer het risico voor inheemse populatie groter is dan het aanvaardbaar risico
Wat is het verschil tussen nul risico en aanvaardbaar risico?
Bij nul risico neem je alle maatregelen om het te voorkomen, maakt niet uit hoeveel het kost
Bij aanvaardbaar risico kijk je of de maatregel wel uit kan
Uit welke onderdelen bestaat de risico analyse?
1. identificatie van het gevaar
2. inschatting van het risico
3. beheersing van het risico
4. communicatie
Welke componenten heeft risico?
- onzekerheid over de uitkomst (wel of niet?)
- onzekerheid over de gevolgen van de ongewenste uitkomst (vliegtuig stort neer: kleine kans dat het gebeurt, groot negatief gevolg. auto krijgt ongeluk, grotere kans, maar kan een kleiner gevolg hebben-->mensen zijn banger voor vliegtuig dan voor auto)
Wanneer was er een blauwtong epidemie?
2006-2007
Wanneer was er een hoog pathogene aviaire influenza epidemie in Nederland?
2003
Wanneer was er een mond en klauwzeer epidemie in het verenigd koninkrijk?
2001
Wanneer was er een klassieke varkenspest epidemie in nederland?
1997
Welke manieren zijn er voor bestrijding van epidemische dierziekten?
1. routine vaccinatie
Gebeurt bij hoog risico op introductie of spreiding. Je moet een voldoende groot deel van de populatie vaccineren. De nadelen zijn dat je steeds weer met de kost van het vaccineren zit en er veel handelsbelemmeringen zijn 

2. stamping-out
= alle dieren op geïnfecteerde bedrijven vernietigen en ook alle risicocontacten vernietigen
Het heeft een grote invloed 

3. noodvaccinatie
= haarden opruimen en risicogebieden vaccineren. Je moet hiervoor wel een goed vaccin hebben en je moet de gevaccineerde dieren nog wel kunnen verkopen, vaak niet het geval