Summary Class notes - Effectief Communiceren

Course
- Effectief Communiceren
- LOI
- 2017 - 2018
- LOI Hogeschool
- Informatica
346 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Effectief Communiceren

 • 1499724000 H1 - Spelling

 • Hoeveel spraakklanken kent het Standaardnederlands
   Het Nederlands kent ongeveer 40 spraakklanken
 • Op welke drie basisregels is onze spelling gebaseerd?
  1. We gaan uit van de standaarduitspraak (zie Groene Boekje GB)
  2. we gaan uit van vormovereenkomst. (vreemd ivm vreemde)
  3. we gaan uit van woordherkomst. 
 • Wanneer gebruiken we een hoofdletter?
  1. Aan het begin van een zin
  2. bij het schrijven van een eigennaam
  3. bij het schrijven van een geografische aanduiding
  4. bij initialen
  5. bij merknamen
 • Wanneer spreken we van een 'open lettergreep'
  Een open lettergreep eindigt op een klinker. (a-pen, lo-pen)
 • Is een evacué een man of een vrouw
  Een evacué is mannelijk net als logé
  Een evacuee is vrouwelijk net als een logee
 • Wat is kenmerkend voor een sterk werkwoord
  Een sterk werkwoord veranderd in de verleden tijd van klank
  loop, liep etc
 • Welke soorten streepjes bestaan er?
  • het weglatingsstreepje; kleuter- en basisonderwijs
  • verbindingsstreepje ex-voetballer
  • afbreekstreepje (bij regeleinde aan het einde van een lettergreep)
  • koppelteken
  • gedachtestreepje  
 • 1499810400 H2 - Spelling en Grammatica 1

 • Op welke drie basisregels is onze spelling gebasseerd
  1. Standaarduitspraak
  2. Vormovereenkomst
  3. Herkomst
 • Wat wordt verstaan onder 'Grammatica'
  Onder spelling verstaan we het omzetten van gesproken taal in tekens en symbolen. Grammatica staat voor spraakkunst of spraakleer. het is de studie die zich bezig houdt met de beschrijving en de verklaring van het systeem van de taal. Dit kan descriptief of prescriptief zijn.
  1. descriptief beschrijft hoe we het systeem hanteren hanteren
  2. prescriptief beschrijft hoe we de regels binnen het systeem moeten uitvoeren. 
 • Welke zinsdelen vormen de kern van de zin?
  De persoonsvorm en het onderwerp vormen de kern van de zin.
 • Wat is de definitie van een werkwoord?
  Het werkwoord is de enige woordsoort die van vorm en tijd kan veranderen. 
  Andere omschrijvingen stellen dat een werkwoord:
  - iets is wat je kunt doen
  - een handeling aangeeft
  Met die laatste omschrijvingen leveren werkwoorden als zijn en hebben problemen op.

  Werkwoorden kunnen mededelingen in een bepaalde tijd plaasten, of er mening, vermoeden of wens uitdrukken. Sommige werkwoorden kunnen daarnaast ook als niet werkwoordgebruikt worden. 

  Zij kan prima SPELLEN. - SPELLEN zijn gezellig voor de lange winteravonden.
  of gebruikt worden als ZELFSTANDIG naamwoord. Dit is het geval als  je er HET voor kan denken.
  (het) Voetballen vindt zij een geweldige sport.
 • Wat wordt verstaan onder het 'hele werkwoord'(de infinitief)?
  Hieronder verstaan we de onbepaalde wijs. Dit is de vorm die het woordenboek hanteert. Het is niet vervoegd naar persoon of getal.
 • Wat wordt verstaan onder vervoegen?
  Het aanpassen van een werkwoord aan onderwerp en tijd heet vervoegen.
 • Hoe herkent u een zelfstandig gebruikt infinitief?
  Door er het voor te denken. Als voor het werkwoord het geplaatst kan worden dan is het infinitief zelfstandig gebruikt. Je kan het ook controleren door het werkwoord te vervangen door een zelfgstandig naamwoord.

  Mijn broer houdt niet van tennissen. - mijn broer houdt niet van zuurkool
 • Wat wordt verstaan onder verbuigen?
   verandering van de uitgang van een woord volgens de grammatica taalkunde. bijvoorbeeld bij een Tegenwoordig deelwoord (ook wel onvoltooid deelwoord genoemd) (dit wordt gebruikt om aan te geven dat een handeling nu gaande is. 
  - het huilende kind.
 • Wat is het kenmerk van een voltooid deelwoord?
  De vorm van een deelwoord die volgt na "ik heb" of "ik ben"
 • Wat is het kenmerk van een passief deelwoord?
  Het verschilt niet van een voltooid deelwoord alleen hoeft het niet in de voltooide tijd te staan. het onderwerp doet zelf niets. Zij wordt gefotografeerd is een passieve zin omdat het onderwerp (gefotografeerd) zelf niets doet. het kan in de onvoltooid tegenwoordige tijd staan. Je kan het passief of voltooid deelwoord ook bijvoegelijke gebruiken. bv. De gefotografeerde dame
 • Wanneer wordt een deelwoord verbogen?
  een voltooid of passief deelwoord wordt verbogen als het bijvoegelijk wordt gebruikt.
  de gefotografeerde dame
 • Wanneer is er sprake van een volledige zin.
  In een volledige zin staat altijd een persoonsvorm en een onderwerp
 • Op welke manier kunt u de persoonsvorm vinden.
  1. De zin vragend maken. De persoonsvorm komt dan voor aan de zin te staan. Morgen en overmorgen wordt het slecht weer. Wordt het morgen en over...... ?
  2. Zet de zin in een andere tijd: de persoonsvorm verandert dan. ik wil je best helpen - ik wilde je best helpen
  3. Zet het onderwerp in een ander getal; (enkelvoud naar meervoud of andersom) : het werkwoord dat veranderd is de persoonsvorm. Hij heeft gevoetbald. Die mensen hebben gevoetbald.
 • hoe vindt je het onderwerp
  Stel je zelf de vraag :
  wie of wat + pv 
  Die bal heeft Peter vorige week door de ruit van de buren geschopt.
  PV = heeft.
  Wie of wat heeft? 
  Onderwerp = Peter
 • Wat is het kenmerk van een samengestelde zin.
  Een samengestelde zin bevat meerdere persoonsvormen.
 • Wanneer wordt de persoonsvorm van de tweede persoon enkelvoud gespeld met alleen de stam.
  - Als de stam al op een t eindigt
  - Als er je of jij achter het werkwoord staat en dit werkwoor ook onderwerp is.
  (je kan je in jij veranderen)  

  jij loopt en jij loot(t)
  Raadt je zus ook altijd alle goede uitslagen
 • Hoe ziet het tegenwoordig deelwoord van spelen er uit.
  .
 • Hoe wordt de gebiedende wijs gespeld?
  Met de gebiedende wijs maken we met alleen de stam van het werkwoord iets duidelijk.
  In dien het werkwoord gescheiden kan worden (bij een samengesteld werkwoord) hoort het gescheiden deel of een voorzetsel er ook bij
  Ga 
  Lees
  Schiet op
  Kom terug.
 • Hoe wordt de aanvoegende wijs gespeld.
  Infinitief zonder de 'n'
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom een kernzin of kernboodschap
 1. Houdt het publiek gefocust op de belangrijkste boodschap
 2. zet zich vast in de herinnering van mensen
 3. Geeft uzelf houvast. Het is de rode draad in het verhaal
 4. houdt je gefocust. De kernzin brengt je terug naar het verhaal als je af dreigt te wijken.
In hoeverre speelt cultuur een invloed bij het houden van slechtnieuwsgesprekken
In Nederland is de structuur -
 1. Breng het slechte nieuws 
 2. vang emoties op
 3. Argumenteer 
 4. oplossing bespreken 
 5. afronding 
Leg uit wat Leary bedoeld met 'tegengesteld interveniëren' - Geef hiervan een voorbeeld
Niet de intuitieve reactie geven maar een reactie geven die hieraan tegengesteld is. Hierdoor kunnen escalaties worden voorkomen.
 • Bij Boven/Tegen (wedijveren) - dus niet (vermijden of wedijveren)  - maar Boven/Samen (leiding nemen) 
 • Bij Onder/Tegen (vermijden)  - niet boven tegen - maar onder samen (Aanpassend)
 • Bij boven/samen (leiding nemen) - niet onder samen  - maar boven/tegen (Wedijveren)
 • Bij onder/Samen (aanpassend) - boven samen - Onder-tegen (vermijdend)
Welke luistervoorkeuren kan je herkennen en wat zijn de sterke en zwakke punten
luistervoorkeur
Sterke punten                                       
Zwakke punten
Mensgericht
Merkt stemmingen op
Is geïnteresseerd in het opbouwen
van relaties

Geeft om anderen
Is opdringerig
Te betrokken bij anderen
Handelingsgericht  
Snel tot de kern van de zaak
Geeft feedback over verwachtingen
Moedigt beknoptheid aan
Ongeduldig
Trekt snel conclusies
Lijkt overdreven kritisch
Inhoudsgericht
Waardeert technische informatie
Verwelkomt complexe en uitdagende informatie
Toets op helderheid en begrip
Sterk gericht op details
Kan intimiderend overkomen door gerichte vragen
Heeft veel tijd nodig om tot een beslissing te komen
Tijdsgericht
Beheert tijd op efficiënte wijze
Zorgt dat wijdlopige sprekers geen tijd verspillen
Geeft richtlijnen over tijdsduur van gesprekken
Jaagt mensen op
Beperkt creativiteit door opleggen tijdsdruk
Valt anderen in de rede
Geef een voorbeeld van een open vraag
Een antwoorden hoeft niet te kiezen uit de antwoorden
Wat is uw favoriete vakantieland
Waar moet je rekening mee houden met het geven van feedback in een interculturele cultuur
Je moet het goed inleiden
maak duidelijk wat de feedback is, stel de onderlinge relatie veilig en zorg dat iemand geen gezichtsverlies lijdt.
hoe bouw je vertrouwen op.
Er zijn hoog vertrouwenculturen waarbij iemand vertrouwen krijgt tenzij hij bewijst dat hij het schendt.
laag vertrouwenculturen zijn in de meerderheid waarbij het lang duurt tot je vertrouwen krijgt.

Hoogvertrouwen:
 1. Ik vertrouw u tenzij het tegendeel is bewezen   
 2. Vertrouwen is onpersoonlijk, in werksituaties verbonden aan imago van bedrijf
 3. eerlijkheid en duidelijkheid staan voorop

Laagvertrouwen
 1. Ik vertrouw u niet tenzij u doordringt in mijn vertrouwensgroep
 2. vertrouwen is persoonlijk en gebaseerd op persoonlijke relatie
 3. respect en beleefdheid en voorkomen van gezichtverlies staan voorop
Hoe bouw je vertrouwen op.
In Nederland (hoog vertrouwen cultuur) bouw je vertrouwen op door:
 • Afspraak is afspraak (doen wat je zegt)
 • feiten presenteren (gebaseerd op harde cijfers)
 • kennis van zaken hebben ( praktijkervaring/opleiding)
 • niet met praatjes aankomen
 • efficiënt en snel werken.

Laag vertrouwen cultuur:
 • Compassie tonen
 • bereid te zijn open te staan voor een langdurige relatie
 • niet allen willen scoren ten koste van anderen, maar ook aan de ander denken
 • respectvol gedrag tonen
 • focussen op relatie, en minder op inhoud.
 • de relatie niet tot de context van zakendoen beperken.
Wat houdt sensitiviteit in
 1. Rekening houden met de gevoelens van anderen
 2. anderen in hun waarde laten
 3. bewust zijn van de gevoelens en behoeften van anderen
 4. bewust zijn van uw gedrag op anderen


Voorbeelden van sensitief gedrag
 • Vertrouwen in iemand uitspreken
 • Waardering tonen door complimenten te geven
 • Gevoelens en behoeften van een ander verwoorden
 • luisteren naar de boodschap die de gesprekspartner wil overbrengen
 • gesprekspartner ruimte geven om zich uit te spreken
 • gesprekspartner motiveren en stimuleren
 • rekening houden met lastige onderwerpen of omstandigheden van de gesprekspartner
 • in de gaten hebben dat mensen elkaar niet begrijpen of langs elkaar heen praten
 • begrip tonen voor andere standpunten, culturen en omgangsvormen
 • u bent in staat uw gedrag tijdens een gesprek afhankelijk van de situatie aan te passen aan de ander
Kan je de vier beïnvloedingsstijlen classificeren
Richten
Stijl
Gedrag
Duwen                       
Overtuigen                     
Voorstellen doen


Argumenteren
Aansporen
Normen stellen


Beroep doen op autoriteit


Oordelen
Trekken
Onderzoeken
Vragen stellen


Luisteren


Persoonlijk beroep doen


Coalities sluiten
Inspireren