Summary Class notes - EHO

Course
- EHO
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Geneeskunde
231 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - EHO

 • 1605999600 DRS.ABCDE

 • DRS. ABCDE
  • Danger
  • Response
  • Shout for help
  • Airway and C-spine
  • Breathing
  • Circulation
  • Disability
  • Exposure
 • Waarom gebruik je de DRS. ABCDE?
  • Systemische benadering
  • Houvast in stressvolle situaties
  • Eenduidigheid in hulpverlening 
  • Minder risico op het missen van een levensbedreigend letsel
   • VOLLEDIG doorlopen
   • Treat first what kills first!
 • Danger
  • Controleer veiligheid
   • Jezelf
   • Omstanders
   • Het slachtoffer
  • Veiligheid waarborgen
  • Ongevalsmechanisme
 • Wanneer en waarom doe je de noodvervoersgreep van Rautek?
  • Wanneer: als het slachtoffer per direct verplaatst moet worden uit een gevaarlijke situatie
  • Waarom: meest effectieve en veilige manier, kost minder kracht
 • Response
  Hierbij spreek je de slachtoffer aan/ schudden
  • Bij beuwstzijn?
   • "wat is er gebeurd?"
   • "heeft u ergens pijn?"
  • Buiten bewustzijn?
   • Aangepast protocol 
 • Welke situaties hebben voorrang op het protocol?
  1. Verdenking wervelletsel
  2. Slagaderlijke bloeding
  3. Brandwonden
 • Protocol bij bewustzijn: A (airway)
  Airway and C-spine
  1. Luchtweg vrij?
   - Luchtwegobstructie
  2. Luchtweg bedreigd?
   - Luchtwegobstructie
  3. Mond laten leegmaken
  4. Verdenking wevelletsel?
   - Immobilisatie 
 • Wat is een indicatie voor C-spine (bij bewustzijn)?
  • Ongevalsmechanisme met verdenking op wervelletsel
  • Pijn aan nek of rug
  • Tintelingen of dof gevoel in armen en benen
  • Ledematen niet meer kunnen bewegen
 • Protocol bij bewustzijn: B (breathing)
  • Evalueer ademhaling:
   • Ademfrequentie
   • Diepte
   • Bijgeluiden
   • Verwondingen
   • Borst/buik ademhaling
  • Aandoeningen:
   • Hyperventilatie
   • Astma 
   • Pneumothorax/ fladderthorax
 • Protocol bij bewustzijn: C (circulation)
  • Stelp bloeding
  • Controleer circulatie
   • Frequentie
   • Kwaliteit
  • Controleer shock
   • Huid: kleur, vochtigheid, temperatuur
   • Capillair refill
   • Ongevalsmechanisme
  • Aandoeningen
   • Inwendige bloeding
   • Angina pectoris/ myocardinfarct
 • Wanneer vraag je disability 1 uit?
  • Kracht ingewerkt op hoofd of nek van slachtoffer
  • Hoogenergetisch trauma (HET)
  • Aanwezijingen voor hoofd/hersenletsen (H/HL)
 • Hoe vraag je hoofd/hersenletsel (H/HL) uit?
  1. Ongevalsmechanisme aanwijzing voor (bepaald type) H/HL?
  2. Neem EMV of AVPU score af
  3. Posttraumatische amnesie (PTA)?
  4. Retrograde amnesie (RA)?
  5. Alarmysmptomen H/HL?
 • Wat zijn de alarmsymptomen voor H/HL?
  • Pupilafwijkingen
  • Battle's sign
  • Brilhematoom
  • Liquor/ bloed uit neus of oor
  • Uitvalsverschijnselen
  • Bewusteloosheid
 • Wanneer vraag je Disability 2 uit?
  ALTIJD
  • FAST test 
  • Veranderd bewustzijn?
   • Syncope
   • Epilepsie
   • Diabetes mellitus 
   • Warme/koude letsel
   • Intoxicaties 
 • Protocol bij bewustzijn: E (exposure)
  • Hypo-/hyperthermie voorkomen
  • SAMPLE
   • Symptoms
   • Allergy
   • Medication
   • Past Illness
   • Last meal
   • Events/ Environment
  • Inspectie (AKUT)
   • Abnormaliteiten lichaam
   • Kleur huid
   • Urine/ ontlasting
   • Temperatuurstoestan
 • Wat moet je melden bij 112?
  • Melding:
   • Nodig - ambulance
   • Locatie
   • Aantal SO's
   • Leeftijd SO
   • Reden/ letsel


  Laat de persoon terugkomen
 • DRS. ABCDE
  Monitoren!
 • Wanneer en waarom doe je een buik-rug ligging?
  • Wanneer: voor het omdraaien van een slachtoffer dat op zijn buik ligt (buiten bewsutzijn)
  • Waarom: goede evaluatie van Airway en Breathing kan pas als het slachtoffer op zijn rug ligt
 • Protocol buiten bewustzijn: S (shout for help)
  1. Spreek persoonlijk aan!
  2. Laat 112 bellen voor een slachtoffer buiten bewustzijn
  3. Laat een AED halen
 • Protocol buiten bewustzijn: A (Airway and C-spine)
  Wervelletsel?
  • Ja: jaw thrust
  • Nee: chin lift

  vasthouden!!
 • Protocol buiten bewustzijn: B (Breathing)
  • Kijken, voelen, luisteren (10 sec)


  • Niet normaal -> reanimeren
  • Normaal -> Aandoeningen?
   • Pneumothroax/ fladderthroax
 • Protocol buiten bewustzijn: C (circulation)
  • Stelp bloeding
  • Controller circulatie -> Reanimeren?
  • Controller shock
  • Aandoeningen:
   • Inwendige bloeding
   • Shock
   • Angina Pectoris
   • Acuut coronair syndroom
 • Protocol buiten bewustzijn: D&E (disbality/ exposure)
  • Trauma? -> EMV score
  • Levensbedreigende aandoeningen
  • Airway blijven verzekeren
  • Hypothermie/ hyperthermie voorkomen
 • Wanneer doe je de stabiele zijligging?
  • Wanneer: het slachtoffer is buiten bewustzijn of als je het slachtoffer alleen moet laten om zelf hulp te zoeken
  • Waarom: de ademweg blijft vrij, zodat je de chinlift niet vast hoeft te houden


  ZWANGERE VROUW NOOIT OP RE LEGGEN
 • MIST-protocol (buiten bewustzijn)
  • Mechanism of injury
  • Injuries found and suspected
  • Signs 
  • Treatment given
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Criteria voor verwijzing voor behandeling of SEH wonden
 • Wonden die gehecht of geplakt moeten worden
  • (snij)wonden >1 cm
  • wonden in gelaat 
  • wonden met rafelige wondranden 
   * Hechten kan alleen binnen een aantal uur, anders is infectiegevaar te groot 
 • Diepe wonden
  • wonden waarbij bodem wond niet zichtbaar is en mogelijk onderliggende structuren beschadigd zijn
 • Vuile wonden
  • gecontamineerd met straatvuil
  • bijtwonden van mens of dier
  • vleesmedverwondingen
  • wonden met veel zand of steentjes 
   * tetanusprofylaxie 
 • Wonden over gewrichten
  • risico op contractuurvorming en een hoger infectierisico
 • Wonden waarbij veel bloed is verloren/ gaat verliezen
  • arteriele bloedingen
  • forse veneuze bloedingen
Alamerende symptomen spier- en peesletsel
 • Functiebeperking
 • Veel zwelling
(Wond)drukverband
 • Wanneer:
  • Wonddrukverband: slagaderlijke bloeding
  • Drukverband: kneuzing of extra steun gewenst (niet bij een breuk)


Welke kennen we?
 • Wonddrukverband
 • Drukverband van de hand
 • Drukverband van de knie
 • Drukverband om de enkel 
Wanneer doe je een drukverband pols?
 • Wanneer: bij een kneuzing of andere situaties waar extra steun gewenst is
  • CAVE: NIET bij een breuk
 • Waarom: tijd overbruggen tot proffesionele hulp en het geven van verlichting van klachten
Wanneer gebruik je wonddrukverband?
 • Wanneer: bij een slagaderlijke bloeding
 • Waarom: tijd overbruggen tot professionele hulp


Welke kennen we?
 • Drukverband pols
 • Drukverband enkel
 • Drukverband knie
Wanneer gebruik je wonddekverband?
 • Wanneer: bij een milde verwonding
 • Waarom: beschermen tegen verdere schade en ter afdekking tegen bacterien


Welke kennen we?
 • Algemeen dekverband
 • Dekverband hand
 • Dekverband voet
 • Vingerverband
Wanneer en waarom gebruik je een brede das?
 • Wanneer: bij een ontwrichting of breuk van de ellleboog, bovenarm, sleutelbeen of schouder
 • Waarom: geeft verlichting van de klachten, geeft steun en de arm blijft hoog (minder vocht naar arm)
Wanneer en waarom gebruik je een mitella?
 • Wanneer: bij een verwonding, kneuzing of breuk van de onderarm en distaler
 • Waarom: geeft verlichting van de kalchten, geeft steun en de arm blijft hoog (minder vocht naar arm)
Luxatie
 • Symptomen
  • Pijn
  • Stand
  • Onbeweeglijk
  • Zwelling
 • Handelen
  • DRS.ABCDE
  • Steun geven
  • SEH
Fractuur of distorsie?
 • Asdrukpijn
 • Standsafwijkingen
 • Crepitaties
 • Bewegingsbeperking