Summary Class notes - EMIR

Course
- EMIR
- Krugers, Mostert, Ghijsen, Stein
- 2016 - 2017
- Universiteit van Amsterdam
- Psychobiologie
358 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - EMIR

 • 1491256800 1: HPA-as & autonoom zenuwstelsel

 • Wat is de functie van stress?
  -Adequaat reageren op stressvolle situatie
  -Homeostase handhaven of herstellen
  -Herinnering van stressvolle gebeurtenissen
 • Welke systemen beïnvloeden het CNS bij een stressor?
  Conscious: eyes, ears, skin, skeletal muscles
  Unconscious: Body organs 
  Hormones
 • Welke systemen beïnvloedt het CNS bij een stressor?
  Voluntary: skeletal muscles
  Autonomic: Glands, smooth muscle, heart muscle
  Neurohormones
 • Welke systemen worden geactiveerd na een stressor en wat is het effect hiervan?
  -HPA-as: cortisol, langzame activatie
  -Sympatisch autonoom zenuwstelsel: (nor)adrenaline, snelle activatie
  Snellere hartfrequentie, hogere ademhaling, gespannen spieren, zweten, droge mond
 • Met welke stoffen beïnvloedt het (para)sympatische zenuwstelsel welke organen?
  Parasympatisch: Ach
  Sympatisch: Ach, noradrenaline
  speeksel, longen, hart, lever, pancreas, maag, darmen, blaas
 • Welk anatomisch verschil bestaat er tussen het sympatische en parasympatische zenuwstelsel?
  Parasympatisch ontspringt vanuit hersenstam, sympatisch vanuit ruggenmerg
 • Van welke neurotransmitters maken de zenuwstelsels gebruik?
  Parasympatisch: zowel pre- als postganglion Ach
  Sympatisch: Ach in preganglion en noradrenaline in postganglion
 • Op welke receptoren kan noradrenaline binden?
  -alfa1: smooth muscle contraction
  -alfa2: smooth muscle contraction, negative feedback
  -beta: heart muscle contraction, smooth muscle relaxation, glycogenolyse
  Alledrie G-eiwit!
 • Op welke receptoren kan Ach binden?
  -Nicotinereceptor: in sympaticus en preganglionic parasympaticus
  -Muscarinereceptor: in postganglionic parasympaticus
 • Hoe verloopt noradrenaline signalering globaal in de hersenen?
  Afferent:
  -Nuleus solitarius projecteert via hersenstam en ruggengraat -> reflexen
  -Projecteert naar midden- en voorhersenen -> gedrag
  -Krijgt projecties vanuit hart en darmen
  -Ook indirect naar subcorticale gebieden 

  Efferent:
  -vanuit sensorische info
  -via nucleus solitarius
  -Naar organen zoals het hart en de hersenstam
 • Welk orgaan is een cruciale component van zenuwstelsels en hormoonregulatie?
  Hypothalamus: emoties, voortplanting, ANS, hormoonhuishouding
 • Waar komt de input van de hypothalamus vandaan?

  •ruggenmerg, vanuit de exterosensoren, intersosensoren, propriosensoren

  •Retina; vezels van de nervus opticus staan in verbinding met de hypothalamus

  •Limbisch en olfactorisch systeem; onder andere de amygdala, de hippocampus en de reukschors (cortex olfactorius)

  •Daarnaast heeft de hypothalamus receptoren om de temperatuur en de ionenhuishouding bij te houden; thermoreceptoren en osmoreceptoren
 • Welke verschillende functies heeft de hypothalamus?

  •De hypothalamus integreert gedrags- (somatosensorische), autonome en neuroendocrienereponsenin vitale functies

  •Bloeddruk en samenstelling van elektrolyten - PVN
  •Energiemetabolisme - arcuate en PVN en laterale hypothalamische gebied
  •Reproductief (seksueel en ouder) gedrag – ventromediale en ventrale premammilaire nuclei
  •Lichaamstemperatuur – preoptische gebied
  •Verdedigend gedrag - PVN en laterale hypothalamische gebied
  •Slaap-waak cyclus – laterale hypothalamische gebied 
 • Hoe reguleert de hypothalamus de hypofyse voor- en achterkwab?
  Slide 28.
 • Hoe werkt de HPA-as?
  Sllide 29.
 • Wat voor ritmiek vertonen cortisolconcentraties en waar komt dat vandaan?
  Circadiane ritmiek; is resultaat van gemiddelde van pulsen van ultradiane ritmiek
 • Welke test wordt veel gebruikt om het effect van cortisol te testen?
  Trier social stress test: persoon wordt aan bureau voor 3 zwijgende personen gezet en moet aftellen van 314 in stappen van 17.
 • Aan welke typen receptoren kan cortisol binden en waar zitten die?
  Mineralocorticoid: hoge affiniteit, in membraan (non-genomisch) en cytosol
  Glucocorticoid: Lage affiniteit, locatie en functie idem dito
 • Welke temporele effecten kan stress hebben?
  Rapid: snelle verdedigings/aanpassingsreactie door MR's
  Slow: geheugen van gebeurtenis en neuronale aanpassingen door MR's en GR's
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe kan er in mensen gekeken worden naar de cellulaire regulatie van eetgedrag?
Je kan op scans niet losse hypothalamuskernen onderscheiden, maar serotonine heeft invloed op POMC en NPY/AgRP.
=> Onderzoek: mensen met BMI boven 25 hebben lagere levels 5-HT transporters in arcuate nucleus. 

=> Onderzoek: mensen met high fat high sugar dieet hebben minder SERT binding in hypothalamus dan vóór dieet; vooral bij mensen die váker eten, niet bij mensen die méér eten per keer.
Hoe beïnvloedt het dieet activiteit in de hypothalamus bij ratten?
-Bij high fat dieet wordt activiteit in NPY minder => minder eetsignaal => inname gaat weer terug naar normaal
-Bij high fat high sugar dieet gaat activiteit van NPY omhoog => meer eetsignaal, en activiteit van POMC omlaag => minder remsignaal => overeating
Hoe beïnvloedt het dieet eetgedrag bij ratten?
-Bij dieet met zowel veel suiker als veel vet, gaat calorie-intake omhoog
-Intake gaat na tijdje weer omlaag als het een dieet is zonder keuze, bij dieet met keuze blijft intake hoog!
-Dieet met vloeibare suiker zorgt voor snacken: niet zo veel eten per keer, maar wel vaak.
-Ratten drukken veel vaker op lever voor eten met high fat high sugar => meer motivatie
Wat is er aan de expressie van ritmische genen te zien bij mensen met type 2 diabetes?
Veel minder ritmische genen komen tot expressie dan bij controles.
Wat is een theoretische verklaring voor obesitas en diabetes type II die te maken heeft met de bioklok?
Klokken lopen niet altijd synchroon: breinklok ziet licht, maar perifere klokken niet => perifere klokken worden gelijk gezet door SCN en door energielevel. Dus: als het donker is, maar men eet, zegt breinklok tegen organen dat het nacht is => geen vertering, terwijl er toch eten binnenkomt. Als het licht is terwijl er niet meer gegeten wordt en het bedtijd is, zegt breinklok tegen organen dat ze moeten verteren, terwijl er geen eten is. Zo zouden mensen bijv. minder goed glucose kunnen opnemen => diabetes.
Waar komt het moleculaire mechanisme voor de bioklok voor?
In heel veel organen: heeft waarschijnlijk functie om klok van SCN te versterken/compleet te maken. Zonder klok van SCN loopt klok van organen nog een tijdje ongestoord door.
Hoe lang is het werkelijke bioritme van mensen?
24 u en een kwartier: normaliter zou je elke dag een kwartiertje later wakker worden => uitslapen in weekend. Licht gaat dit tegen: als licht op je retina komt, wordt klok kwartiertje teruggezet. Als er geen licht zou zijn, ga je uit de pas lopen.
Welke genen regelen het dag/nachtritme?
-Genen clock en Bmal maken eiwitten PERs en CRYs => eiwitten inhiberen Clock en Bmal => cyclus begint opnieuw
Wat gebeurt er als de SCN uitvalt?
Dier kan prima overleven en uiterlijke maten (lichaamstemperatuur, gewicht etc) blijven hetzelfde, maar er is geen verschil tussen dag en nacht. => al die maten worden gereguleerd door andere gebieden, die normaal gesproken onder invloed staan van de SCN, die er een dag/nachtritme van maakt.
Hoe loopt de pathway die het effect van orexine veroorzaakt?
Nucleus suprachiasmaticus stimuleert orexineneuronen => signaal naar hersenstam => signaal naar lever voor glucoseproductie.