Summary Class notes - Engels eindexamen

Course
- Engels
- 2020 - 2021
547 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Engels eindexamen

 • 1604703601 Basiswoordenlijst 1 SE 1

 • To abandon
  In de steek laten
 • To acquire
  Verwerven
 • To oblige
  Verplichten
 • To mend
  Repareren
 • To attribute to
  Toeschijven aan
 • To launch
  Lanceren
 • To bargain
  Onderhandelen
 • To justify
  Rechtvaardigen
 • To collapse
  Ineenstorten
 • To ignore
  Negeren
 • To confine
  Beperken
 • To inherit
  Erven
 • To imply
  Suggereren
 • To despise
  Verachten
 • To gain
  Verkrijgen, verwerven
 • To dread
  (doods)bang zijn voor
 • To grant
  Geven, toekennen
 • To exaggerate
  Overdrijven
 • To expel
  Verbannen
 • To reverse
  Omkeren
 • 1604790001 Vocabulary Sec. 1

 • Overdag
  In the daytime
 • Nu en dan
  Occasionally
 • Voorlopig
  For the time being
 • Om de andere dag
  Every other day
 • Tegenwoordig
  Nowadays
 • Zo spoedig mogelijk
  As soon as possible
 • Overmorgen
  The day after tommorow
 • Tegen het eind van de week
  By the end of the week
 • Binnen twee weken
  Within two weeks
 • Over een maand
  In a month
 • Een uur vertraging
  An hour's delay
 • In/ naar het buitenland
  Abroad
 • Afhalen/ophalen
  Pick up
 • Dienstregeling/rooster
  Timetable
 • Afschuweljik
  Awful
 • Vreselijk saai
  Terribly boring
 • Teleurstellend
  Disappointing
 • De moeite waard om te zien
  Worth seeing
 • Uiterst boeiend
  Extremely fascinating
 • Tamelijk indrukwekkend
  Quite impressive
 • Aangrijpend
  Moving
 • Ontzettend spannend
  Extremely exciting
 • Zeer plezierig
  Thoroughly enjoyable
 • Dol op
  Fond of/keen on
 • Niet kunnen uitstaan
  Can't stand
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Zoals
Such as
Bijvoorbeeld
Forexample/ for instance
Op dezelfde manier
Likewise/similarly
Evenzeer/ evenzo
Equally
Zo/ op die manier
Thus
Daarom
That's why/ therefore
Dus/ daarom
So
Kortom
In short
Daarom/ zodoende
Hence
Als gevolg/ met als gevolg
As a result/ consequently