Summary Class notes - Ethologie, dierenethiek, rassen en beoordelingsleer.

Course
- Ethologie, dierenethiek, rassen en beoordelingsleer.
- Christel moons
- 2021 - 2022
- Ugent
- Dierengeneeskunde
115 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Ethologie, dierenethiek, rassen en beoordelingsleer.

 • 1612911600 Ethologie A inleiding

 • Wat is ontongenetisch onderzoek?
  Onderzoek naar ontwikkeling van gedrag.
 • Wat is amerikaans behaviorisme?
  Ontwikkeling van gedrag via leerprocessen.
 • Wat is europese ethologie?
  Ontwikkeling van gedrag via genen.
 • Wat is Ethologie?
  Biologische studie van gedrag.

  'Biologisch'
  • wetenschappelijke methoden
  • vergelijkende studies
  • Evolutieleer als achtergrond.

     
 • Triune brain theory
 • Wat zijn de functies van de reptilian?
  Hersenstam, Zorgen voor gedragingen die bijdragen tot de overleving van de soort van de individu.  vrij gestereopiteerd. Alles of niets gegeven.
  voeden, vechten, aggresief enz...
 • Wat zijn de functies van de Paleomammalian?
  Is betrokken bij emotie, bij leren en geheugen.
  limbic systeem
 • Wat zijn de functies van de neomammalian?
  Zijn betrokken bij complexe stimulus analyse, toelaten om abstract te redeneren. Redeneren over dingen die niet voor je neus staan.
 • Gedrag bedoelt is om levende organismen om toegestaan om te overleven en te onreproduceren. Dus gedrag is een futamentele eigenschap dat inwerkt op die levende organismen om overleving kans maximaal te hebben.
 • Chauffage voorbeeld
 • Vragen van ethologie:
  • Hoe ziet gedrag eruit.
  • Tinbergen:
  2 ultimate vragen 'waartoe'
  1. Functie: Wat is de functie of overlevingsvragen van het gedrag.
  2. Evoltutie of fylogenie: Hoe is het gedrag ontstaan doorheen de evolutie en heeft het zich genetisch vastgelegd.
  2 proximate vragen 'waardoor'
  1. veroorzaking of causaliteit: welke oorzaken doen het beschreven gedrag optreden.
  2. ontwikkeling: Hoe heeft het gedrag zich ontwikkeld in de loop van het leven van een individu?
 • Wat veroorzaakt dat vogels gaan zingen in het voorjaar?
  Door temperatuur en daglengte
  daglengte langer wordt en warmer wordt.
  zorgt voor meer testosteron, dat het zingen veroorzaakt.
 • 1613084400 LES-Rassen- en Beoordelingsleer

 • Variatie in huisdierrassen: onnatuurlijk
  bv. Bambino sphynx en Naakte molrat
 • De basisprincipes van Darwin zijn?
  - Variatie
  - Erfelijkheid
  - Selectie
 • Wat zijn mutaties?
  Plotse verandering in genetische code.
 • Evolutie:
  - Mutaties veroorzaken onderliggende variaties in een bestaande populatie (genetische diversiteit)
    - bepaalde mutaties (variaties) worden bevoordeeld door bepaalde omgevingsfactoren.
  (survival of the fittest & sexual selection)
  -   door scheiding in tijd (miljoenen jaren), voedingspatroon (niche) en ruimte (eillandeffect) ontstaan uiteindelijk aparte diersoorten of species.
 • Mutaties zijn vaak verlies mutaties.
 • Wat is achondroplasie?
  Kort benigheid.
  kraakbeen omzetten naar been , is weggevallen.
 • Sexuele selectie bevoordeelt bepaalde mannetjes:
  - vrouwtjes paren met de dominante man na competitie.
  - vrouwtjes selecteren man op uiterlijke kenmerken.
 • Eilandeffect of regel van foster:
  - kleine diersoorten (knaagdieren) worden groter (Insuiar gigantism) 
  - grote diersoorten (hoefdieren) worden kleiner (insular dwarfism) 
  - (vogels groter en niet-vliegend)
  - (bepaalde kenmerken breiden zich sneller uit foor inteelt).
 • Equus asinus = binomenaal
  Equus africanus asinus =  trinominaal
 • Soorten, ondersoorten en rassen:
  - Geslacht
  - Soort
  - Ondersoort
 • Wat is een soort? (niet kennen, ter info)
  • Typologisch (morfologisch): aan de hand van morfologische kenmerken.
  • biologisch: een reproductieve gemeenschap van populaties die een specifieke niche innemen in de natuur.
  • evolutionair: een lijn afstammelingen die hun identiteit behouden ten opzichte van andere afstammelingen en die eigen evolutionaire tendensen vertoont.
  • fylogenetisch: groep dieren die onderscheiden kan worden van andere diergroepen en waarbij een patroon van gezamenlijke afkomst duidelijk is.
 • Wat is een soort?
  - gebaseerd op voortplantingsvermogen.
  - een soort bestaan uit alle individuen die:
  • natuurlijke omstandigheden spontaan onderling voortplanten   
  • daarbij vruchtbare nakomelingen opleveren
  • morfologische en genetische overeenkomsten vertonen.
 • Wat is een ondersoort?
  Een ondersoort bestaat uit alle individuen die:
  • die zich onder natuurlijke omstandigheden spontaan zouden kunnen voortplanten, maar dit niet doen omdat ze in verschillende niches aanwezig zijn.
  • daarbij vruchtbare nakomelingen opleveren.
  • Morfologische en/of genetische verschillen vertonen met de moedersoort 
 • Wat is een ras?
  Een ras bestaat uit dieren van eenzelfde soort die door selectief fokken op elkaar zij gaan lijken en deze kenmerken op een uniforme manier doorgegeven aan hun nakomelingen.
 • Barrières bij ontstaan van soorten:
  - Prezygotische barrières (5): voorkomt vorming van zygoteof bevruchte eicel.
  -  Postzygotische barrières (3): voorkomt vorming van fertiele nakomeling.
 • Prezygotische barrières:
  - habitat isolatie b.v. Ijsbeer en zwarte beer (afstand ver van elkaar)
  -  Temporale isolatie ( ander paarseizoen)
  - Gedragsisolatie: herkennen elkaar niet wegens verschil in zang tussen soorten.
  - Mechanische isolatie: vorm geslachtsorganen passen niet in elkaar.  
  - Gameet isolatie: gameten kunnen niet versmelten (bv. Aquatische soorten)
 • Postzygotische barrières:
  - niet-leefbare hybriden: genetische mismatch zorgt dat embryo afsterft of zwak individu wordt.
  - steriele hybriden: gezonde hybriden ontstaat maar kan geen fertiele gameten vormen tijdens meiose.
  - hybride breakdown: F1 generatie kan fertiel zijn maar F2 is infertiel of zwak door incompatibiliteit tussen interagerende genen.
 • Regel van Haldane is:
  •  Bij vorming van F1 -hybriden is het heterogametische geslacht onleefbaar ( afwezig) of infertiel (bij zoogdieren mannetjes (XY), bij vogels vrouwtjes (WZ))
 • Voorbeeld postzygotische barrières:
  Steriele hybriden: bv. Paardenmerrie x ezelhengst = muildier
  Kunnen paren maar zullen daarbij onvruchtbare gezonde nakomelingen opleveren.
 • Wat is een hybride?
  - In de biologie is een hybride , kruising of bastaard het resultaat van sexuele voortplanting van twee verschillende types planten of dieren. 
   - de ouders van de kruising moeten herkenbare eenheden zijn, zoals:
  • soorten
  • ondersoorten
  • variëteiten
  • rassen 
 • Natuurlijke selectie=
  Survival of the fittest (soorten)
 • Wat is artificiële selectie=
  Kenmerken die door de mens gewenst zijn (rassen.)
 • Dominant en recessief (vachtkleur):
  Vachtkleur bij labrador:
  - B-locus voor vachtkleur bepaald door allellen B (dominant zwart) en b (recessief bruin)
  - zwart (BB/Bb) is dominant over bruin (bb- homozygoot recessief)
 • Complexe kenmerken - apporteren:
  - complexe kenmerken worden beïnvloed door verschillende genen en zijn moeilijk om op te selecteren.
  - bv. Hoe goed is een hond in apporteren?
 • Inteelt:
  • Nieuwe gewenste kenmerken zijn vaak aanwezig bij verwante dieren
  • inteelt is het paren van verwante individuen (vader-dochter, broer-zus, zoon-moeder)
  • kan recessieve kenmerken doen optreden , die anders niet zichtbaar zijn in populatie
  •  kan vertiliteit doen verminderen door complexe overerving (inbreeding depression)
  • meer abnormale spermacellen, geknikte staarten bij ingeteelde dieren.
 • Darwin
 • kwadraat van Punnett
 • Evolutie en onnatuurlijke selectie (eind les)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is het uiterlijk van domesticatiesyndroom?
- andere vachtkleuren
- veranderingen in oor en staart vorm
- minder grote tanden en veranderde craniofaciale morfologie
Wat is het gedrag van domesticatiesyndroom?
- behoud jeugdig gedrag (neotenie) 
- minder adrenalinesecretie
- Reductie in hersengrootte  en limbisch system
Wat is neotenie:
'jong blijven' of het behoudt van juveniele kenmerken op volwassen leeftijd.
Voorwaarden domesticatie KHD:
- aaibaar
- vertonen in huis gewenst gedrag (zindelijk, niet destructief) of kunnen hierop getraind worden
- afhankelijk ten opzichte van de mens
interactie tussen mens en dier / emotionele band.
Voorwaarden domesticatie GHD:
Minder dan 20 van de 148  grote diersoorten boven 45 kg, werden gedomesticeerd voor 2500 voor cristus
6 vereisten voor succesvolle domesticatie diersoort:
 1.  Planten zich voort in gevangenschap (geen panda's)
 2. Handelbaar gedrag binnen omheining (geen antilopen) 
 3. Sociale dieren (geen neushoorns of grizzlyberen)
 4. voedsel waarin mens kan voorzien (geen miereneters)
 5. groeien snel op (geen olifanten)
 6. korte intervallen tussen de drachten (geen olifanten)
Wat is temmen?
Dat het dier niet bang is van mensen.
Wat zijn de 5 fasen van wild naar gedomesticeerd?
 1.  Wilde dieren
 2. wilde dieren in gevangenschap
 3. gedomesticeerde dieren
 4. hybriden tussen wilde en gedomesticeerde dieren.
 5. verwilderde dieren (feral animals)
Wat is een huisdier volgens Isaac (1970):
 1.  Het dier is waardevol voor de mens en wordt met een duidelijk doeleinde door de mens gehouden.
 2. De voortplanting van het dier wordt door de mens gecontroleerd.
 3. De overleving van het dier hangt af van de mens.
 4. Het gedrag van het dier is veranderd als gevolg van domesticatie.
 5. Morfologische karakteristieken verschijnen bij huisdieren die niet of bijna nooit voorkomen bij hun wilde soortgenoten.
Wat zijn gezelschapsdieren of hobbydieren?
Zoals honden, katten, duiven, (sier)kippen, konijnen en cavia's. (en eventueel paarden, ezels, minivarkens) volière vogels en siervissen.