Summary Class notes - eventmanagement/financien

Course
- eventmanagement/financien
- cerezo
- 2018 - 2019
- Inholland Haarlem
- Sport en Bewegen
151 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - eventmanagement/financien

 • 1554415200 les eventmanagement 1

 • wat is aanbesteding/Tender?
  Bekendmaking van opdrachtgever voor opdracht
 • acquisitie is?
  werven/binnenhalen
 • wat is een pitch?
  kans om je idee/voorstel te presenteren
 • wat is een bidbook?
  voordrachtsdossier/ uitgebreide informatie om evenement binnen te halen
 • wat is een evenement?
  (event)
  georganiseerde gebeurtenis met een bepaalde grootte
 • welke stakeholders heb je? noem de 11 (betrokkenen)
  opdrachtgever
  deelnemers
  sponsers
  donateurs
  overheid
  omwonenden
  leveranciers
  Personeel Ioc.beheerder
  locatiebeheerder
  vrijwilligers 
  bezoekers
 • formuleer stappenplan evenement
  1. formuleer je idee
  2. onderzoek de haalbaarheid
  3. organiseer je team
  4. promoot je evenement.
  5. bereid de uitvoering voor
  6. stel een draaiboek op
  7. voer het event uit
  8. handel het event af
 • wat is een stakeholder?
  een persoon, bedrijf of een groep mensen die direct of indirect betrokken zijn bij het evenement
 • wat is briefing?
  staat wat de opdracht is en wat er wordt verwacht
 • waaruit bestaat het evenementenvoorstel?
  1. titelblad,voorwoord, inhoudsopgave, inleiding
  2. contactgegevens
  3. evenementorganisatie
  4. debriefing
  5. voorlopigprogramma
  6. voorlopige begroting
 • wat is propositie?
  vertelt hoe problemen worden opgelost,  wat de voordelen zijn en waarom u deze (opdrachtgever) moet kiezen en waarom niet de ander
 • wat is homogeen? en heterogeen?
  mensen met dezelfde achtergrond, bijv studenten hoge school
  en heterogeen is heel divers. (mensen kun je moeilijk bereiken)
 • 1554501600 les eventmanagement 2 en 3

 • waaruit bestaat een eventdossier?
  evenementvoorstel + risicoanalyse + haalbaarheid en begroting
  team en planning
  communicatieplan
  offertes
  voorbereiden uitvoering
  draaiboek
  evaluatie arrangement
 • welke 6 heb je nodig voor de haalbaarheid?
  1. rechtsvorm
  2. technische haalbaarheid
  3. personele haalbaarheid:
  4. praktische uitvoerbaarheid
  5. voldoende belangstelling
  6. financiƫle haalbaarheid
 • wat is een rechtsvorm?
  juridische vorm van een organisatie
 • wat valt onder technische haalbaarheid?
  Accomodatie, locatie, capaciteit, bereikbaarheid enz.
 • wat valt onder personele haalbaarheid?
  werving personeel
  uitzendbureau
  vrijwilligers
 • wat valt onder praktische uitvoerbaarheid?
  beheersbaar, omvang kwaliteit
  planning, tijdsbestek
  externe factoren
  negatieve emoties/imago
 • hoe onderzoek je over er genoeg belangstelling is voor een evenement?
  door een marktonderzoek
 • hoe kan je zien of een evenement financiĆ«le haalbaar is
  door een sluitende begroting
 • welke 5 dingen komen kijken bij uitvoering van de risicoanalyse?
  inventariseer de risico's
  beoordelen
   beheersing van de risico's
  voor passende maatregelen uit
  evalueer de risico's achteraf
 •  hoe wordt de taakverdeling gedaan bij evenement?
  naar aandachtgebieden bijv.
  financien
  inkoop
  eventmanagement
 • welke taken heeft de eventmanager? (eventmanager, projectleider, projectmanager, coordinator)
  aanspreekpunt
  voorzitter vergaderingen
  coordineren grote lijnen
  opstellen en bewaken planning en deadlines
  bewaken proces
  eindverantwoordelijk draaiboek
 • hoe wordt een organisatieschema ook wel genoemd?
  een organogram
 • noem de 3 planningstechnieken?
  een balkenschema - begin project
  to do lijst -gedurende  het project
  een draaiboek   - rondom uitvoer evenement
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.