Summary Class notes - examen loi 1

Course
- examen loi 1
- uhyrderftgyhujikol
- 2018 - 2019
- LOI
- mmmmm
157 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - examen loi 1

 • 1536789600 ex1

 • Wat betekend sociale segregatie?
  Mensen van verschillende groepen hebben nauwelijks contact met leden van andere groepen.
 • Wat is polarisatie?
  Wijze op sterke verschillen tussen groepen en deze verschillen in negatief daglicht zetten.
 • Wat is demonisering?
  Bewust zwart maken van een andere groep.
 • Wat is radicalisering?
  Een proces waarbij individuelen of groepen zichzelf vervreemden of verwijderen van de normen en waarden van hun eigen groep.
 • Wat betekend integratie?
  Mensen hebben een binding met de cultuur waar ze vandaan komen, maar ze zijn ook verbonden met het nieuwe cultuur.
 • Wat betekend sociale segregatie?
  Sociale netwerk van migranten bestaan vooral uit mensen uit hun eigen cultuur.
 • Wat is culturele assimilatie?
  Migranten laten hun cultuur volledig los en nemen de nieuwe cultuur over.
 • Wat betekend marginalisatie?
  Migranten hebben geen binding met de oude cultuur en ook niet met het nieuwe cultuur. Ze vallen buiten beide culturen.
 • Wat betekend diversiteit?
  Dat mensen onderling verschillen.
 • Om welke vorm van integratie gaat het hier: het loslaten van de oude cultuur en het aannemen van de nieuwe.
  Culturele assimilatie.
 • Wat is het nadeel van marginalisatie?
  Iemand heeft geen sociaal vangnet.
 • Iemand met chronische leukemie wil het recht om mee te beslissen over zijn eigen behandeling. Waarvan is dit een voorbeeld?
  Van de emancipatie van chronisch zieken.
 • Wat leert iemand bij een inburgeringscursus?
  Lezen en rekenen.
  De Nederlandse taal.
  De geschiedenis van de Nederlanden.
  De Nederlandse gebruiken en gewoonten.
 • Wat is een grote uitdaging voor kinderen van migranten?
  Het leren van de Nederlandse taal.
  Het kiezen van een opleiding.
  Het opgroeien tussen twee culturen.
  Het opbouwen van een band met hun familie.
 • Bij welke term hoort onderstaande omschrijving?
  Het streven naar een gelijkwaardige behandeling vanuit een achtergestelde positie.
  Emancipatie.
 • Waarvan zijn zwarte scholen een voorbeeld?
  Segregatie.
 • Welke term past bij onderstaande uitspraak?
  Homo’s hebben allemaal vrouwelijke trekjes.
  Generalisatie.
 • Welk gevolg kan een vooroordeel op lange termijn hebben?
  Mensen waarop het vooroordeel betrekking heeft, gaan zichzelf gedragen naar het vooroordeel.
 • Wat is een bijeffect van segregatie?
  Meer vooroordelen ten aanzien van andere groepen.
 • Als u de verschillen tussen bepaalde bevolkingsgroepen sterk negatief benadrukt en deze verschillen in een negatief daglicht zet, dan doet u aan ...
  polarisatie.
 • Sommige mensen behoren tot groepen die ongelijk behandeld worden in onze samenleving. Tot welke gevoelens kan dit op langere termijn leiden?
  Frustratie.
  Standvastigheid.
  Doorzettingsvermogen.
 • Wat zijn signalen van radicalisering?
  Afzondering, extreem idealisme, gevoelens van bedreiging, verandering van uiterlijk, loyaliteit naar groepsgenotenactiebereidheid
 • Welke uitspraak gaat over vooroordelen?
  Door vooroordelen hebt u zich al een mening gevormd voor u de feiten kent.
 • Als iemand een verblijfsvergunning wil aanvragen, zijn er verschillende trajecten mogelijk. Waarvan hangt de keuze voor een specifiek traject af?
  Het land van herkomst en de reden voor de aanvraag.
 • Wanneer benadert u het antidiscriminatiebureau?
  Als u ongelijk behandeld wordt.
 • Wat is de belangrijkste voorwaarde voor integratie in de Nederlandse samenleving?
  Willen integreren.
 • Welke term hoort het beste bij onderstaande definitie?
  Ongelijk behandeld worden op basis van uw ras of huidskleur.
  Racisme.
 • Wat is GEEN goede manier om een vooroordeel over een andere bevolkingsgroep weg te nemen?
  Mensen verbieden om over het vooroordeel te praten.
 • Bij welke doelgroep komt het syndroom van Korsakov vaker voor?
  Bij alcoholisten.
 • Wat is een stemmingsstoornis?
  aandoening waarbij je gemoedstoestand of emotie verstoord is.
 • Wat is een depressieve stoornis?
  twee weken somber afwezig zin in niks
 • Wat is een bipolaire stoornis?
  depressieve en manische periodes afwisselen.
 • Wat is manie?
  actief en super goed voelen.
 • Wat is een persoonlijkheids-stoornis?
  andere gedachtes, gevoelens en gedragingen vertonen.
 • Wat is paranoïde persoonlijkheids-stoornis?

  Extreem wantrouwend en achterdochtig.
  Snel bedreigd, vernederd en argwaan.
 • Wat is schizoïde persoonlijkheids-stoornis?

  Weinig behoefte aan contacten en vaak alleen.
  Weinig emoties tonen en missen sociale vaardigheden.
 • Wat is Schizotypische persoonlijkheids-stoornis?

  Afwijkende gedachten over zichzelf en de omgeving.

  Mensen denken dat ze bijzondere krachten hebben.
 • Wat is een antisociale persoonlijkheids-stoornis?
  Slecht ontwikkeld geweten. Ze voelen zich nergens schuldig over.
 • Wat is een histrionische persoonlijkheids-stoornis?

  Overdreven emoties en drang om in het middelpunt te staan.

  Alle aandacht dient op hen gericht te worden en komt vaak flirterig over.

  Ook zien ze er er overdreven verleidelijk uit.

 • Wat is een narcistische persoonlijkheids-stoornis?

  Hebben extreme behoefte om bewonderd te worden.

  Ze vinden zichzelf geweldig en leiden aan een grootheidswaan.

  Andere moeten zien hoe goed en succesvol ze zijn.

  Arrogant en zelf ingenomen.
 • Wat is een borderline persoonlijkheids-stoornis?

  Instabiel zelfbeeld en instabiele relaties.

  Iemand is intens en geweldig, maar als de gene niet aan de verwachtingen voldoen, dan zijn ze opeens waardeloos.

  Meeste zijn sombert en prikkelbaar hebben vaak zelfmoord gedachtes en meeste doen ook een zelfmoord poging.
 • Wat is een vermijdende persoonlijkheids-stoornis?

  Zijn bang om afgekeurd te worden.

  Onzeker over zichzelf en bang om uitgelachen te worden.

  Zijn daardoor voorzichtig om relaties of vriendschappen aan te gaan.

  Vermijden zoveel mogelijk contacten.
 • Wat is een afhankelijke persoonlijkheids-stoornis?

  Behoefte waarbij iemand een overdrevenheid verzorgd wilt worden.
 • Wat is een dwangmatige persoonlijkheids-stoornis?
  Hebben last van dwangmatige handelingen.
 • Wat is een sociale angststoornis?
  Bang voor situaties waarin ze beoordeeld of afgekeurd kunnen worden.
 • Wat is een gegeneraliseerde angststoornis?

  Heel erg bang over zaken die kunnen gebeuren.

  Tevens slecht slapen en zorgen maken.
 • Wat is een separatiestoornis?

  Bang om gescheiden te worden van de persoon aan wie hij het meest gehecht is.
 • Wat betekend depersonalisatiestoornis?

  Is een stoornis waarbij iemand zich vervreemd voelt van zichzelf.

  Het lijkt net of zij in een droom leven.
 • Wat betekend dissociataieve stoornis?

  Kan belangrijke persoonlijke informatie en gebeurtenissen niet meer herinneren.

  Kan niet herinneren bijvoorbeeld wat er de vorige dat gebeurd is of waar die persoon was.
 • Wat is dissociatieve identiteitsstoornis?

  Bestaat uit meerdere personen.

  Dit noemen ze Alters.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.