Summary Class notes - examenjaar

Course
- examenjaar
- wouter
- 2015 - 2016
- Comenius College (Hilversum)
- Klas 5 HAVO (EM)
283 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - examenjaar

 • 1445119200 tv 1 prehistorie ( jager&boeren )

 • prehistorie eindigt wanneer
  de mens gaat schrijven
 • belangrijkste ontwikkeling voor de mensen in tv1
  van jager verzamelaars naar boeren (landbouw revolutie)
 • hoe leven jagers-verzamelaars
  in kleine groepen als nomaden. 
 • voorbeelden
  werktuigen, prehistorische afbeeldingen, jager uit de prehistorie (opzij)
 • wat kwamen ze te weten door otzi
  - leefde rond 3300 v. Christus
  - vlees- als graanproducten
  - overgangsperiode waarin mensen leven van zowel de jacht als landbouw
 • vruchtbare halve maan
  de oudste landbouwgebieden en oudste steden van de wereld liggen, in de vorm van een halve maan, in het Midden-Oosten en Egypte.
 • landbouw revolutie
  het ontstaan van landbouw & landbouwsamenlevingen. de verandering die dit voor de mensheid betekenden waren erg groot. 
 • wanneer en waar is landbouw ontstaan
  omstreeks 10.000 v. Christus. in het Midden-Oosten en daarna in Egypte
 • waarom deze gebieden?
  goed landbouwklimaat
 • einde van de ijstijd --> gevolg
  rond 10.000 v. Christus. --> Noord-Afrika de Saharawoestijn. 
  mensen trekken daar weg en gaan naar de NIJL
 • wat ontstaat in Egypte
  landbouwsamenleving die uitgroeit tot een landbouwstedelijke samenleving met hoge beschaving die indrukwekkende sporen heeft nagelaten.
 • waardoor konden boeren zich vestigen op vaste woonplaatsen
  dankzij de landbouw
 • wanneer de landbouw genoeg opleverde
  gingen een aantal bewoners zich bezighouden met ambachten, handel, bestuur en Godsdienst.
 • gevolg
  sommige dorpen --> stedelijke landbouwsamenleving met stenen huizen en stadsmuren. --> 1e landbouwstedelijke gemeenschapen met agrarischubrane samenleving ontstaan in zuiden van mesopotamie
 • oudste schriften onstaat
  spijkerschrift in mesopotamie en later het hiërogliefenschrift in egupte. ontstann in landbouwsamenlevingen die uitgroeien tot eerste stedelijke gemeenscchappen
 • oudste steden ter wereld zijn? 
  landbouwsamenlevingen --> vruchtbare halve maan. 
 • stedelijke gemeenschappen waar een aanzienlijk deel niet werkt in de landbouw opstaan: 
  ook in de halve maan (3500 v.Christus)
 • oudste schriften
  beeldschriften
 • mensen worden afhankelijk van elkaar
  grotere sociale verbanden.
 • 1445205600 tv 2 oudheid ( grieken&romeinen )

 • wat is het gevolg van het verspreidde landbouw tot Griekenland
  ontstaan diverse landbouwsamenleving die uitgroeien tot stedelijke gemeenschappen. (polia) 
 • wat is belangrijk is een polis
  filosofie en wetenschap hoog in aanzien en delen over burgerschap en politiek tot onwikkeling
 • wat gebeurd er in de polis
  cultuur tot bloei. ieder eigen bestuur eigen wetten en eigen leger. 
 • welke politieke bestuursvormen ontstaan er in de stadstaten
  monarchie, aristocratie, en democratie.
 • hoe denken de oude grieken over Godsdienst
  Polytheisme, verstandelijk denken --> liefde voor de waarheid
 • heeft een polis altijd maar 1 vorm gehad
  nee, monarchie, aristocratie, tirannie en democratie.
 • hoe komt de griekse cultuur in rome
  romeinen veroveren griekenland --> onder indruk van Griekse cultuur. Griekse beelden als oorlogsbuit meegenomen naar rome
 • wat deden e met de grieken
  kunst overgenomen en grieken mee genomen naar rome en talie om te gaan werken
 • wat is hiervan het gevolg
  nieuwe Grieks-Romeinse cultuur. 
 • romanisering
  door de groei van Romeinse Rijk volkeren in Europa beïnvloed door GR-cultuur.
 • wat is hiervan een gevolg
  hoogontwikkelde Grieks-Romeinse beschaving verspreidt zich over Europa
 • wat gebeurt er met de germaanse cultuur
  sterk beïnvloed door de GR-Cultuur.
 • romeinse overheersing en romanisering betekent veel voor de latere bloei en ontwikkeling in de gebieden in noorden. 
  in de nederlandse gebieden bijvoorbeeld hebben de Romeinen als eersten wegen aangelegd. kanalen gegraven  en dijken gebouwd. 
 • wat deon germanen in het dagelijks leven
  niet ten strijde dan jagen
  grootste del met ledigheid overgevend aan slapen en eten.
  moedigsten doen niks 
  germanen wonen in dorpen, zelfs geen steen.
 • bataafse opstand (69-70 na Christus)
  - o.l.v. Julius Civilus. een bataaf die Romeinse burgerrecht heeft gekregen. 
  -bataven bondgenoten Romeinen.  
  - julius verraad want wil niet optrekken met kandidaten naar rome.julius kan hier niet tegen en begint opstand. 
  - bataven halen overwinning op romeinen. 
  - pas in 70 neergeslagen en weer bontgenoten
 • 3e eeuw na Christus
  germanen plunderend in rome en stichten rijkjess. 
 • julius ceasar veroverd gallie (lees pagina 18
  .
 • joden geloven in 
  1 god, Jahweh.
 • wanneer wordt jaruzalemhoofdstad van joodse rijk
  1000 v. Christus. (onder Koning David.)
 • hoezo daar
  volgens Joden heeft Jahweh dit land aan de joden beloofd. in Jeruzalem bouwen de Joden de eerste tempel ter ere van Jahweh. 
 • verschillen Jodendom & Christendom
  de verschillen hebben tot grote spanning en gewelddadige conflicten geleid. 
 • islam
  ontstaat later, naast tijden van harmonie en goede samenwerking zijn er geregeld gewapende confilten gewest tussen de 3.
 • (lees kenmerken blz 19)
  .
 • Joodse diaspora
  6e eeuw v Chr Jeruzalem verwoest door babyloniers en joden weggevoerd naar babylon.
  -  geloof Jahweh ontstaan. 
  - messias zou komen die t volk zou bevrijden. 
  1e eeuw na Chr wordt gebied waar joden naar teruggekeerd waren door romeinen ingelijfd. 
  66 na C komen de joden in instant tegen romeinen. 
  begin 2e eeuw joden weer in opstand, ook verloren. 
 • hoe beint het conflict jodendom-christendom
  de volgelingen van jezus zich als christenen afsplitsen van de joodse kerk. 
 • vervolging van Christenen
  romeinen accepteerde dat iedereen geloofde, in iets anders, zolang ze maar niks verkeerds deden met de rituelen van hun, de christenenen deden dit. 
  daardoor vervolgt --> groei christendom
  begin 4e eeuw bekering constantijn --> godsdienstvrijheid in romeinse rijk.
  eind 4e eeuw. theodosius verbied heidense erediensten. --> Christendom staatsgodsdienst. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

gevolg
karel treed af. filips komt.
vrede van Augsburg 1555
compromis waardoor Duitse vorsten voortaan zelf de geloofszaken in hun eigen vorstendom mogen bepalen. 
wat is hiervan het gevolg
Godsdienstdiscussie leidt tot grote spanningen. splisting kerk in rooms-katholieke en protestantse richting. 
maarten luther
machtaanspraken en zelfgemaakte wetten en regels van kerk onterecht. omdat bijbel richtinggevend is. 
hoe centraliseert karel dit
collaterale raden 1531
gevolg bloeiende handel en nijverheid
toenemende verstedelijking
stevige machtpositie burgerij. 
karel V wil gezag meer centraliseren
verandering nederlanden 15e en 16e eeuw
alle 17 gewesten in handen karel V
oorzaken uitbreken opstand 1515-1572
1. centralisatiepolitkek
2. afkeer onder nederlandse protestanten en katholieken tegen ed steeds geweldadiger en intensiever wordende kettervervolging in de nederlande gewesten. 
1648
verdrag van Munster maakt einde aan oorlog tussen spanje en de voortaan internationaal erkende republiek der zeven verenigde nederlanden. 
conflict
raakt in conflict met Luther en Calvijn. dit staat aan de basis van de opstand in de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing.