Summary Class notes - FA-BA303 Auto-immuniteit

Course
- FA-BA303 Auto-immuniteit
- Sarah Kidwai
- 2019 - 2020
- Universiteit Utrecht
- Farmacie
187 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - FA-BA303 Auto-immuniteit

 • 1567980000 Zelftest BA303, t.b.v. de toetsing van benodigde voorkennis

 • Uit welke verschillende verdedigingslinies bestaat het immuunsysteem ruwweg?
  Eerste linie (niet specifiek):
  Mechanische/Fysieke barrières: epitheelcellen met tight junctions, mucusproductie, beweging van cilia (bronchiën) of peristalsis (darmen).

  Tweede linie (niet specifiek):
  Chemische barrières: Defensins, Cathelicidines Cellen van de aangeboren afweer: NK-cellen, Neutrofielen, Macrofagen, Dendritische cellen (DCs)

  Derde linie (specifiek): Adaptief immuunsysteem T-cellen, B-cellen, antilichamen
 • Hoe zou je een antigeen definiëren?
  Een molecuul dat specifiek herkend kan worden door een antilichaam of T-cel receptor. (p.110)
 • Wat is een APC?
  een antigeen presenterende cel
 • Wat is een PAMP en een PRR?
  Een pathogen associated molecular pattern en een pattern recognition receptor
 • Wat is het nut van een ontstekingsreactie?
  Er zullen cellen naar de plaats van ontsteking worden getrokken (chemotaxis), deze kunnen ter plaatse het weefsel in doordat de expressie van adhesiemoleculen is verhoogd (agvg verhoogde expressie door IL1 en TNF). Door de verschillende cytokines en ook componenten van het complement systeem zal er activatie van APCs optreden, wat nodig is om tot volledige activatie van het adaptieve immuunsysteem te komen
  (signaal 2)
 • Wat zijn cytokines?
  Eencytokineis eenparacrienmolecuuldat een rol speelt in deimmuunafweeren het activeren van bepaaldereceptoren.

  Er bestaan verschillende soorten, die uitgescheiden worden door verschillende soortenlichaamscellen. Sommige soorten worden alleen uitgescheiden door geactiveerde cellen tijdens eenimmuunrespons, andere worden continu geproduceerd.

  Ook de hoeveelheid cytokinen varieert: sommige hoeveelheden uitgescheiden cytokinen werken alleen lokaal, andere door het hele lichaam.
  Naast de rol in ontstekingsreacties en aangeboren of aangepaste immuunafweer, spelen sommige cytokinen ook een rol bij de embryogenese.

  De meeste cytokinen heten interleukines omdat aanvankelijk gedacht werd dat ze alleen tussen witte bloedcellen werkten. Ook chemokines, interferonen en tumor-necrose-factor (TNF) vallen onder de cytokinen.
 • Wat is het verschil tussen een infectie en een ontsteking?
  Bij een infectie is er een pathogeen het lichaam binnengedrongen, hierop volgt dikwijls een ontsteking als (immuun) reactie op de binnendringende pathogenen.

  Een ontsteking kan ook plaatsvinden zonder infectie, als gevolg van weefselschade.
 • Hoe zou je immunologische tolerantie definiëren?
  Bij de aanmaak van lymfocyten ontstaat een enorm grote variatie aan antigeen-herkennende receptoren. Aangezien adaptieve immuunreacties hevig van aard zijn, is het heel belangrijk dat lichaamseigen antigenen niet herkend worden door de lymfocyten, zodat lichaamseigen weefsels niet aangevallen worden.
 • Welke cellen zijn met name betrokken bij de “uitvoering” van de adaptieve immuunrespons; i.e. welke effector-cellen zijn belangrijk in de adaptieve immuunrespons?
  B-cellen en T-cellen, waarbij de T-cellen nog onder zijn te verdelen in CD8+ cytotoxische Tcellen (ook wel cytotoxic T-lymphocyte; CTL) en CD4+ T-helper (Th) cellen. De Th cellen zijn ook weer onder te verdelen in verschillende subsets; TFH, Th1, Th2, Th17, Treg
 • 1568152800 H1 Abbas Eigenschappen en overzicht van immuunreacties

 • Benoem de fysiologische functie van het immuunsysteem
  afweer tegen infectieuze microben; maar ook niet-infectieuze vreemde stoffen en weefselschade kunnen immuunreacties veroorzaken.
  Soms kan er ook auto-immuniteit optreden.
 • Hoe noem je de twee vormen van immuniteit waarmee verdediging tegen microben plaatsvindt?
  Aangeboren en adaptieve immuniteit
 • Wat doet aangeboren immuniteit?
  Aangeboren immuniteit is essentieel voor de verdediging tegen microben in de eerste uren of dagen na infectie, voordat zich adaptieve immuun responsen hebben ontwikkeld. Aangeboren immuniteit vindt plaats middels mechanismen die aanwezig zijn net voordat een infectie optreedt (vandaar aangeboren) en die snelle reacties op binnendringende microben mogelijk maakt.
 • Wat doet adaptieve immuniteit?
  Adaptieve immuunrespons ontwikkelt zich later en vereist de activering van lymfocyten.
 • Leg de figuur uit
  Aangeboren en adaptieve immuniteit.
  De mechanismen van aangeboren immuniteit bieden de eerste verdediging tegen infecties.
  Adaptieve immuunresponsen ontwikkelen zich later en vereisen de activering van lymfocyten.
  ILC, aangeboren lymfoïde cel; NK, natuurlijke moordenaar.
 • Vertaal de tabel voor aangeboren immuunsysteem
  Aangeboren immuunsysteem
  eigenschappen:
  specificiteit: voor moleculen door microben en moleculen die geproduceerd zijn door beschadigde gastheercellen. 
  diversiteit: beperkt. Herkenningsmoleculen gecodeerd door geërfde genen. 
  Geheugen: geen of beperkt. 
  nonreactiviteit t.o.v. Zelf: ja 

  componenten:
  cellulaire en chemische barrières: huid, slijmvliesepitheel; antimicrobiële moleculen 
  Bloedeiwitten: Complement, verschillende lectines en agglutinines
  Cellen: Fagocyten (macrofagen, neutrofielen), dendritische cellen, natuurlijke killercellen, mestcellen, aangeboren lymfoïde cellen
 • Vertaal de tabel voor adaptieve immuunsysteem
  adaptieve immuunsysteem
  eigenschappen:
  specificiteit: voor microbiële en niet-microbiële antigenen 
  diversiteit: Zeer groot; receptorgenen worden gevormd door somatische recombinatie van gensegmenten in lymfocyten
  Geheugen: ja
  nonreactiviteit t.o.v. Zelf: ja 

  componenten:
  cellulaire en chemische barrières: Lymfocyten in epitheelcellen; antilichamen afgescheiden op epitheeloppervlakken
  Bloedeiwitten: antilichamen 
  Cellen: lymfocyten 
 • Reageert het immuunsysteem ook op eigen antigenen en weefsels?
  Het immuunsysteem van elk individu is in staat om vele vreemde (niet-zelf) antigenen te herkennen, erop te reageren en te elimineren, maar reageert meestal niet tegen de eigen (zelf) antigenen en weefsels van die persoon. Het aangeboren en adaptieve immuunsysteem gebruikt verschillende mechanismen om reacties tegen gezonde zelfcellen te voorkomen.
 • Is immuniteit systemisch?
  ja, vanwege het vermogen van lymfocyten en andere immuuncellen om tussen weefsels te circuleren, is immuniteit systemisch, wat betekent dat zelfs als een immuunrespons op één plaats wordt geïnitieerd, deze op afgelegen plaatsen bescherming kan bieden. Deze functie is natuurlijk essentieel voor het succes van vaccinatie - een vaccin toegediend in het onderhuidse of spierweefsel van de arm kan beschermen tegen infecties in elk weefsel.
 • Hoe worden immuunreacties gereguleerd?
  Immuunreacties worden gereguleerd door een systeem van positieve feedback lussen die de reactie versterken en door controlemechanismen die ongepaste of pathologische reacties voorkomen. Wanneer lymfocyten worden geactiveerd, activeren ze mechanismen die de omvang van de respons verder vergroten.
  Deze positieve feedback is belangrijk om het kleine aantal lymfocyten dat specifiek is voor elke microbe in staat te stellen een grote respons te genereren die nodig is om die infectie uit te roeien.
  Veel controlemechanismen worden actief tijdens immuunreacties, die overmatige activering van lymfocyten voorkomen die collaterale schade aan normale weefsels kunnen veroorzaken, en ook reacties tegen zelf-antigenen voorkomen.
 • Beschrijf de aangeboren immuniteit: de vroege verdediging (first line defense)

  Het aangeboren immuunsysteem reageert vrijwel onmiddellijk op microben en beschadigde cellen en herhaalde blootstellingen roepen vrijwel identieke aangeboren immuunresponsen op. De receptoren van aangeboren immuniteit zijn specifiek voor structuren die gebruikelijk zijn voor groepen verwante microben en maken geen onderscheid tussen fijne verschillen tussen microben.
  De belangrijkste componenten van aangeboren immuniteit zijn (1) fysische en chemische barrières, zoals epithelia en antimicrobiële chemicaliën geproduceerd op epitheliale oppervlakken; (2) fagocytische cellen (neutrofielen, macrofagen), dendritische cellen (DC's), mestcellen, natuurlijke moordenaar (NK-cellen) en andere aangeboren lymfoïde cellen en mestcellen; en (3) bloedproteïnen, inclusief componenten van het complementsysteem en andere mediatoren van ontsteking. Veel aangeboren immuuncellen, zoals macrofagen, DC's en mestcellen, zijn altijd aanwezig in de meeste weefsels, waar ze fungeren als schildwachten om te waken voor binnendringende microben. De aangeboren immuunrespons bestrijdt microben door twee hoofdreacties - door fagocyten en andere leukocyten te werven die de microben vernietigen, in het proces dat ontsteking wordt genoemd, en door virale replicatie te blokkeren of door virus geïnfecteerde cellen te doden zonder een ontstekingsreactie. 
 • Beschrijf de adaptieve immuunrespons
  De adaptieve immuunrespons wordt gemedieerd door cellen die lymfocyten worden genoemd en hun producten. Lymfocyten brengen zeer diverse receptoren tot expressie die in staat zijn een groot aantal antigenen te herkennen. Er zijn twee belangrijke populaties van lymfocyten, B-lymfocyten en T-lymfocyten genaamd, die verschillende soorten adaptieve immuunresponsen bemiddelen.
 • Benoem de eigenschappen van het adaptieve immuunsysteem die de eigenschappen weerspiegelen van de lymfocyten die de immuunreacties bemiddelen.

  Specificiteit en diversiteit.
  Immuunresponsen zijn specifiek voor verschillende antigenen en vaak voor verschillende delen van een enkel complex eiwit, polysaccharide of ander macromolecuul (Fig. 1.2). De delen van complexe antigenen die specifiek worden herkend door lymfocyten worden determinanten of epitopen genoemd. Deze specificiteit bestaat omdat individuele lymfocyten membraanreceptoren tot expressie brengen die subtiele verschillen in structuur tussen verschillende epitopen kunnen onderscheiden.
  Klonen van lymfocyten met verschillende specificiteiten zijn aanwezig in individuen die niet immuun zijn en kunnen vreemde antigenen herkennen en erop reageren (Fig. 1.3). Dit concept wordt klonale selectie genoemd. Deze hypothese legt uit hoe het immuunsysteem kan reageren op een groot aantal en verschillende antigenen. Volgens deze hypothese, die nu een bewezen kenmerk van adaptieve immuniteit is, ontwikkelen antigeen-specifieke klonen van lymfocyten zich vóór en onafhankelijk van blootstelling aan antigeen.
  Een geïntroduceerd antigeen bindt aan (selecteert) de cellen van de reeds bestaande antigeen-specifieke kloon en activeert ze. Als gevolg hiervan prolifereren de cellen die specifiek zijn voor het antigeen duizenden nakomelingen met dezelfde specificiteit, een proces dat klonale expansie wordt genoemd. Geschat wordt dat het immuunsysteem van een individu 10^7 tot 10^9 verschillende antigeen determinanten kan onderscheiden. Dit vermogen van het 'lymfocytenrepertoire' om een ​​zeer groot aantal antigenen te herkennen, diversiteit genoemd, is het resultaat van variabiliteit in de structuren van de antigeen-bindende plaatsen van lymfocytenreceptoren voor antigenen. Met andere woorden, er zijn veel verschillende klonen van lymfocyten en elke kloon heeft een unieke antigeen-receptor en daarom een ​​unieke antigeen-specificiteit, die bijdraagt ​​aan een totaal repertoire dat zeer divers is. De expressie van verschillende antigeen-receptoren in verschillende klonen van T- en B-cellen is de reden waarom van deze receptoren wordt gezegd dat ze klonaal zijn verdeeld. Diversiteit is essentieel als het immuunsysteem individuen moet verdedigen tegen de vele potentiële pathogenen in de omgeving.
 • Leg 'klonen selectie' middels figuur uit
  Klonen selectie.
  Elk antigeen (X) selecteert een reeds bestaande kloon van specifieke lymfocyten en stimuleert de proliferatie en differentiatie van die kloon.
  Het diagram toont alleen B-lymfocyten die aanleiding geven tot antilichaam-afscheidende effectorcellen, maar hetzelfde principe is van toepassing op T-lymfocyten
 • Beschrijf het immunologisch geheugen.

  Blootstelling van het immuunsysteem aan een vreemd antigeen verbetert zijn vermogen om opnieuw op dat antigeen te reageren. Reacties op tweede en daaropvolgende blootstellingen aan hetzelfde antigeen, secundaire immuunrespons genoemd, zijn meestal sneller, groter in omvang en vaak kwalitatief verschillend van de eerste, of primaire, immuunrespons op dat antigeen (zie figuur 1.2). Immunologisch geheugen treedt op omdat elke blootstelling aan een antigeen langlevende geheugencellen genereert die specifiek zijn voor het antigeen.
  Er zijn twee redenen waarom de secundaire respons doorgaans sterker is dan de primaire immuunrespons - geheugencellen accumuleren en worden talrijker dan de naïeve (onvolwassen) lymfocyten die specifiek zijn voor het antigeen die bestaan ​​op het moment van initiële blootstelling aan antigeen, en geheugencellen reageren sneller en krachtiger op de antigeen uitdaging dan naïeve lymfocyten. Geheugen stelt het immuunsysteem in staat verhoogde reacties op persistente of terugkerende blootstelling aan hetzelfde antigeen op te zetten en zo infecties door microben te bestrijden die in de omgeving voorkomen en herhaaldelijk worden aangetroffen.
 • Beschrijf het mechanisme van 'zelftolerantie' (nonreactivity to self)
  Een van de meest opmerkelijke eigenschappen van het immuunsysteem van elk normaal individu is het vermogen om veel vreemde (niet-zelf) antigenen te herkennen, erop te reageren en te elimineren, terwijl het niet schadelijk reageert op de eigen (zelf) antigenen van die persoon.
  Immunologische nonreactiviteit wordt ook tolerantie genoemd. Tolerantie voor eigen antigenen of zelftolerantie wordt gehandhaafd door verschillende mechanismen. Deze omvatten het elimineren van lymfocyten die receptoren tot expressie brengen die specifiek zijn voor sommige zelf-antigenen, het inactiveren van zelf-reactieve lymfocyten, of het onderdrukken van deze cellen door de acties van andere (regulerende) cellen.
  Afwijkingen bij de inductie of instandhouding van zelftolerantie leiden tot immuunresponsen tegen zelf (autologe) antigenen, wat kan leiden tot aandoeningen die auto-immuunziekten worden genoemd.
 • Welke twee vormen adaptieve immuniteit zijn er?
  humorale immuniteit en cel-gemedieerde immuniteit,
  Deze vormen van adaptieve immuniteit worden geïnduceerd door verschillende soorten lymfocyten en functioneren om verschillende soorten microben te elimineren
 • Hoe vindt humorale immuniteit plaats?
  Bij humorale immuniteit scheiden B-lymfocyten antilichamen af die infecties voorkomen en extracellulaire microben elimineren.

  Humorale immuniteit wordt gemedieerd door moleculen in het bloed en mucosale secreties (speekselklier), antilichamen genaamd, die worden geproduceerd door B-lymfocyten. Antilichamen herkennen microbiële antigenen, neutraliseren de infectiviteit (besmettelijkheid) van de microben en richten zich op het elimineren van microben door fagocyten en het complementsysteem.
  Humorale immuniteit is het belangrijkste afweermechanisme tegen microben en hun toxines die zich buiten cellen bevinden (= extracellulair) (bijv. In de lumens van het maagdarmkanaal en de luchtwegen en in het bloed) omdat uitgescheiden antilichamen aan deze microben en toxines kunnen binden, ze kunnen neutraliseren en helpen bij de eliminatie ervan .
 • Beschrijf cel-gemedieerde immuniteit
  In cel-gemedieerde immuniteit activeren helper-T-lymfocyten macrofagen en neutrofielen om gefagocyteerde microben te doden, of cytotoxische T-lymfocyten vernietigen geïnfecteerde cellen direct.
 • Welke verschillende klassen van lymfocyten zijn er?
  Klassen van lymfocyten:
  B-lymfocyten herkennen veel verschillende soorten antigenen en ontwikkelen zich tot antilichaam-afscheidende cellen.
  - Helper T-lymfocyten herkennen antigenen op het oppervlak van antigeenpresenterende cellen en scheiden cytokines af, die verschillende mechanismen van immuniteit en ontsteking stimuleren.
  -Cytotoxische T-lymfocyten herkennen antigenen op geïnfecteerde cellen en doden deze cellen.
  -Regulerende T-cellen onderdrukken immuunreacties (bijv. Op zelfantigenen).
 • Beschrijf actieve immuniteit en passieve immuniteit

  Actieve immuniteit wordt verleend door een reactie van de gastheer op een microbe of microbieel antigeen, terwijl passieve immuniteit wordt verleend door overdracht van antilichamen of T-lymfocyten die specifiek zijn voor de microbe, bv middels een serum (antilichamen van een immuun individu). Beide vormen van immuniteit bieden weerstand tegen infectie en zijn specifiek voor microbiële antigenen, maar alleen actieve immuunresponsen genereren immunologisch geheugen. 
 • Beschrijf de ontwikkeling van adaptieve immuunresponsen.

  Adaptieve immuunresponsen bestaan uit verschillende stappen.
  De eerste drie zijn:
  -de herkenning van antigeen,
  -de activering van lymfocyten en
  -de eliminatie van antigeen (de effectorfase).

  De respons krimpt (neemt af) als antigeen-gestimuleerde lymfocyten sterven door apoptose (=herstel van homeostase) en de antigeen-specifieke cellen die overleven zijn verantwoordelijk voor het geheugen. De duur van elke fase kan variëren in verschillende immuunresponsen.

  Deze principes zijn van toepassing op humorale immuniteit (gemedieerd door B-lymfocyten) en celgemedieerde immuniteit (gemedieerd door T-lymfocyten).
 • Wat doet een antigeenpresenterende cel?
  De meeste microben en andere antigenen komen binnen via epitheelbarrières en adaptieve immuunresponsen op deze antigenen ontwikkelen zich in perifere (secundaire) lymfoïde organen. De initiatie van adaptieve immuunresponsen vereist dat antigenen worden gevangen en aan specifieke lymfocyten worden getoond. De cellen die deze rol vervullen, worden antigeenpresenterende cellen (APC's) genoemd. De meest gespecialiseerde APC's zijn dendritische cellen, die microbiële antigenen van buitenaf vangen, deze antigenen naar lymfoïde organen transporteren en de antigenen aan naïeve T-lymfocyten presenteren om immuunresponsen te initiëren. Andere celtypen functioneren als APC's in verschillende stadia van celgemedieerde en humorale immuunresponsen.
 • Wat is een naïeve lymfocyt?
  Een lymfocyt die nog niet op een antigeen heeft gereageerd en dus nog niet 'volwassen' lymfocyt is.
 • Beschrijf de rol van cytokines
  De cellen van het immuunsysteem interageren met elkaar en met andere gastheercellen tijdens de initiatie- en effectorstadia van aangeboren en adaptieve immuunresponsen. Veel van deze interacties worden gemedieerd door cytokines. Cytokines zijn een grote groep afgescheiden eiwitten met verschillende structuren en functies, die vele activiteiten van de cellen van aangeboren en adaptieve immuniteit reguleren en coördineren. Alle cellen van het immuunsysteem scheiden ten minste enkele cytokines af en brengen specifieke signaalreceptoren voor verschillende cytokines tot expressie. Onder de vele functies van cytokines die we in dit boek zullen bespreken, zijn het bevorderen van de groei en differentiatie van immuuncellen, het activeren van de effectorfuncties van lymfocyten en fagocyten en het stimuleren van gerichte beweging van immuuncellen van bloed naar weefsels en in weefsels.
 • Humorale immuniteit

  B-lymfocyten die antigenen herkennen prolifereren en differentiëren tot plasmacellen die verschillende klassen antilichamen met verschillende functies uitscheiden
 • Cellulaire immuniteit
  T-lymfocyten, de cellen van cellulaire immuniteit, herkennen de antigenen van cel-geassocieerde microben, en verschillende soorten T-cellen helpen fagocyten om deze microben te vernietigen of de geïnfecteerde cellen te doden
 • Hoe zit cellulaire immuniteit in elkaar?
  celgemedieerde immuniteit wordt gemedieerd door T-lymfocyten en hun producten, zoals cytokines, en is belangrijk voor de verdediging tegen intracellulaire microben.
  CD4 + helper T-lymfocyten helpen macrofagen om opgenomen microben te elimineren en helpen B-cellen om antilichamen te produceren.
  CD8 + CTL's doden cellen met intracellulaire pathogenen, waardoor reservoirs met infecties worden geëlimineerd.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.