Summary Class notes - Farmacologie

Course
- Farmacologie
- José Utrera Sandoz
- 2019 - 2019
- ROC Top (Amsterdam)
- Verpleegkundige
109 Flashcards & Notes
1 Students
 • These summaries

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Farmacologie

 • 1560808800 Psychofarmaca les 1

 • Psychofarmaca zijn chemische stoffen die toegepast worden om de cognitieve, affectieve en conatieve symptomen van psychiatrische stoornissen te behandelen
 • Noem de 5 groepen psychofarmaca

  1. Antidepressiva
  2. Antipsychotica
  3. Anxiolytica
  4. Stemmingsstabilisatoren
  5. Psychostimulantia
 • Wat zijn de voordelen van stoffen die in een lab tot stand zijn gekomen?
  1. De stof is zuiver, dus niet gemengd met andere stoffen
  2. De stof kan in de gwenste hoeveelheid worden aangemaakt
  3. De stof kan in de juiste dosering worden gepresenteerd
  4. Naar aanleiding van de stof kan worden gezocht naar verwante stoffen die wellicht een betere werking hebben en minder schadelijke bijwerkingen hebben
 • Hoe gaat het ontwikkeling van een medicijn in zijn werk?
  1. Voordat een middel in de handel komt moet er goed onderzoek naar gedaan worden
  2. Als het middel goed is bevonden wordt er door de fabriek patent op aangevraagd
 • Wat houdt "patent" in ?
  Andere fabrikanten mogen dit middel voor een bepaalde tijd niet namaken
 • Wat is de werking van medicijnen?
  medicijnen werken doordat ze op een bepaalde manier de chemische lichaamshuishouding beïnvloeden
 • Hoe werken psychofarmaca?
  Net als alle andere medicijnen werken psychofarma doordat ze op een bapaalde manier de chemische lichaamshuishouding beïnvloeden. In het geval van psychofarmaca is dat de cerebrale stofwisseling
 • Een psychofarmacon stuurt de hersenstofwisseling bij waar deze uit de pas is gaan lopen
 • Wat is een ander woord voor zenuwcellen?
  Neuronen
 • Wat doen neuronen?
  Neuronen zijn gespecialiseerd in het aannemen, verwerken en doorgeven van prikkels
 • Wat is de synaps?
  Dit is de spleet tussen de uitlopers van 2 neuronen
 • Wat is de functie van de synaps?
  In de synaps vind de informatie uitwisseling plaats
 • De uitwisseling van informatie gebeurd door chemische stoffen. Hoe worden deze chemische stoffen genoemd?
  Neurotransmitters
 • Bij psychiatrische stoornissen zijn er soms teveel of te weinig neurotransmitters aanwezig. De bedoeling van psychofarmaca is om dit te corrigeren. Een van de manieren om de werking van een neurotransmitter af te zwakken, is door de receptor te bezetten met een geneesmiddel. Daardoor kunnen minder neurotransmitters verbinding maken en hebben ze dus minder invloed. Dit heet receptorblokkade.
 • 1560895200 Antipsychotica

 • Bij welk ziektebeeld komt het gebruik van antipsychotoca het meeste voor?
  Schizofrenie
 • Hoe komt het dat patiënten snel willen stoppen met het gebruik van antipsychotica?
  Ze ervaren de bijwerkingen als zeer hinderlijk en voelen zich door de AP vaak mat
 • Er is nog een andere reden voor therapie-ontrouw: Het is bedreigend wanneer de patiënt beseft dat hij een tablet nodig heeft om goed te kunnen functioneren. Dat kan zo moeilijk aanvaardbaar zijn dat het makkelijker is om het te ontkennen.
 • Om een patiënt te motiveren om de medicatie in te blijven nemen is het belangrijk dat hij hierin goed begeleidt wordt. Een belangrijk aspect daarvan is om de juiste informatie aan de patiënt te geven over zijn ziektebeeld en wat de medicatie precies doet. Dit wordt psycho educatie genoemd.
 • De belangrijkste AP zijn

  - aripiprazol
  - clozapine
  - flufenazine

  - haldol
  - olanzapine
  - perfenazine
  - pimozide

  - quetiapine
  - risperidon
  - zulperide
  - zuclopentixol
 • Wat zijn de toedieningsvormen van AP?
  • Dragee
  • Injectie
  • Drankvorm
  • Depot
 • Hoe werkt een depot?
  Het geneesmiddel is opgenomen in een stof die heel langzaam en regelmatig in het bloed wordt opgenomen
 • Hoelang werkt een depot?
  tussen 2 en 4 weken
 • Voordelen van een depot
  • Medicatie kan niet vergeten worden
  • Eens in de 2 tot 4 weken ipv elke dag medicatie in moeten nemen
 • Wat betekent extrapiramidale bijwerking?
  Bijwerkingen die van invloed zijn op het bijregelen en afstemmen van bewegingen
 • Waar zijn extrapiramidale bijwerkingen het gevolg van?
  receptorblokkade van dopamine
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Farmacologie

 • 1519858800 8.1 Medicijnen

 • Wat wordt er verstaan onder een geneesmiddel
  Substantie welke is bestemd te worden gebruikt of op enigerlei wijze worden aangeduid of aanbevolen als zijnde geschikt voor:

  1. het genezen lenigen of verkopen van enige aandoening, ziekte, ziekteverschijnselen, pijn, verwonding of gebrek bij de mens
  2. het herstellen of verbeteren of wijzigen van functioneren van organen bij de mens
  3. het stellen van een medische diagnose door toediening aan, of aanwending bij de mens
 • Welke verschijningsvormen van geneesmiddelen zijn er
  1. capsule
  2. tablet
  3. injectie
  4. zetpil
  5. infuus
  6. ampul
  7. zalf       
 • Op welke wijze kunnen geneesmiddelen toegediend worden
  • Lokaal
  • systematisch
 • Wat betekend enteraal
  Via de maag-darm kanaal
 • Wat zijn voorbeelden van lokale wijze waarop geneesmiddelen toegediend worden
  1. Slijmvliezen
  2. huid
  3. plaatselijke infectie
 • hoe wordt de keuze voor een bepaalde toedieningsvorm afgewogen
  Is afhankelijk van de patiënt en welke bijzonderheden.
 • Welke informatie is op de etiketten van een verpakking te lezen
  1. etiketten bij afleveren op patientnaam
  2. naam van apotheek
  3. adres telefoonnummer
  4. datum
  5. patient gebruk
  6. geneesmiddel
  7. bewaring
  8. bewaarcondities
  9. eenheid aflever verpakking (EAV): ziekenhuis
  10. Etiketten / Verpakkingen van de fabrikant 
  11. merknaam
  12. sterkte
  13. stofnaam
  14. expiratiedatum
  15. bewaarcondities 
 • Wat geven etiketten met een rode band aan
  intraveneus gebruik, parenterale toediening voor injectie/infusie infuusconcentraat
 • Wat geven etiketten met een blauwe band aan
  Uitwendig gebruik rectaal, vaginaal, neus, maar ook inhalatievloeistof dermatica oog en oordruppels
 • Wat geven etiketten met een zwarte band aan
  oraal gebruik tabletten, capsules, vloeibare vormen
 • Wat geven etiketten met een gele band aan
  niet voor geneeskundig gebruik
 • Welke informatie is in de bijsluiter te lezen
  1. samenstelling
  2. eigenschappen
  3. farmacokinetiek
  4. indicaties
  5. contra-indicaties
  6. bijwerkingen
  7. waarschuwingen en voorzorgen
  8. gebruik bij zwangerschap en lactatie
  9. invloed op rijvaardigheid en bekwaamheid om machines te besturen
  10. interacties
  11. dosering en gebruiksaanwijzing
  12. symptomen bij en behandeling van overdosering
  13. bewaring en houdbaarheid
  14. verpakkingen
 • Wat is een intercaudiaal geneesmiddel
  adrenaline/epinefrime die rechtstreeks via het hart wordt toegediend
 • Wat zijn voorbeelden van systematische wijze van toedienen van geneesmiddelen
  1. oraal
  2. rectaal
  3. parenteraal
  4. subcutaan
  5. intracutaan
  6. intraveneus
  7. epiduraal
  8. intracardiaal
 • Wat betekend parenteraal
  niet via het maag darm kanaal /infuus
 • Wat betekend subcutaan
  onder de huid
 • Wat betekend intracutaan
  onder de huid
 • Wat betekend intramusculair
  in de spier
 • Wat betekend epiduraal
  Ruggenprik
 • Wat betekend intracardiaal
  In het hart
 • Wat betekend intraveneus
  In de ader
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Farmacologie

 • 1506290400 Thema 1 Hoorcolleges

 • Waaruit bestaat pharmokinetics?
  absorption
  distribution
  metabolism
  excretion
 • Wat is pharmacodynamics?
  drug-receptor interaction
 • What does a full agonist?
  Drug mimics the action, 
  gives a strong effect
 • What does a partial agonist?
  Drug mimics the action, smaller effect
 • What does an antagonist?
  Durg blocks the action, 
  no effect
 • Wat is Ehrlich's Principle?
  Zonder binding geen effect
 • Which 3 players in drug action?
  Drug, receptor, endogenous ligand
 • What determines binding?
  Size
  Shape
  Charges
 • What does stereo specific mean?
  Je hebt verschillende stereoisomeren. 
  Isomeren verschillen in de kant waarop ze draaien (links en rechts), omdat ze positieve en negatieve bindingsplaatsen hebben.
  Waarde is hoe goed een stereo-isomeer bindt.
 • Welke human cellular targets zijn er voor drugs?
  proteins: receptors, enzymes, ion channels, tarnsporters, pumps, nucleic acids
 • Welke non-human targets zijn er?
  chemical targets: ions, surfactans, bowel in GI tract
  micor-organisms
 • Wat zijn over het algemeen de targets?
  Elk eiwit dat kan worden bereikt met antibodies
 • What is covalent binding in chemotherapy?
  Drugs that bind to a very specific part of DNA.
  Syntheses  A, C, G, T - ribonucleotides - deoxyribonucleotides - DNA - RNA - protein
 • Which targets have non-physiological binding sites?
  chemical targets
  microorganisms
 • Which targets have drugs interfereing with physiological binding sites
  human cellular targets, proteins

  receptors: targets for endogenous signaling molecules
  other targets: pumps, enzymes, channels; important but not meant for intracellular signalling
 • Which four classes of proteins mediate signalling.
  ion channels 
  G-protein coupled receptors
  kinase receptors
  nuclear receptors   

  dedicated binding site, high affinity, different mechanisms.
 • Wat zijn eigenschappen van ion-channels
  millisecondes
  GABA/glutamaat
  transmitter or drug comes in and opens the ion channel
 • Wat zijn eigenschappen van G-protein coupled receptors?
  seconds
  Noradrenaline
  MOlecule binds the receptors, this starts a cascade of event
 • Wat zijn eigenschappen van kinase receptors?
  minutes
  inusline growht factors
  binds on membrane -> cascade of reaction -> phosphrylation
 • Wat zijn eigenschappen van nuclear receptors?
  uren
  steroids
   ze liggen niet in de membraan maar in de cel (intracellular)
  Ligand die er aan bindt is lipofiel en kan door de membraan heen.
  Ligand bind aan de receptor, receptor gaat naar DNA en werkt als een transcrptiefactor.   
  Cel gaat vervolgens zijn identiteit veranderen, dit geeft een lange termijn verandering
 • Which neutrotransmitters do you have?
  GABA
  glutamate
  serotonine
  acetylcholine
 • Leg uit hoe de conformatie van ionchannels is en waar dit tot leidt.
  Ion channels bestaan uit verschillende delen. 
  Dit leidt tot variatie en multiple bunding sites.

  rest fase
  open fase
  closed fase
 • How does Gs protein coupled receptor work?
  Gs coupled receptor
  Adenylyl cyclase
  cAMP
  pkA aangezet
  leidt tot effect van enzymen, ionkanalen, transport eiwitte
 • Hoe werkt tyrosine kinase receptor?
  Insuline growth factors binden hier bijvorbeeld aan.
  Kinase receptor leidt tot dimerizatie en dat leidt tot anabole respons en groei systeem.
  Uiteindelijk een cascade aan reacties van enzym activiatie leidt tot een respons in de nucleus en tissue response
 • Hoe werkt een nuclear receptor?
  Steroid receptor
  Steroid gaat door membraan heen bindt aan een een complex. Dit complex gat naar de nucleus. mRNA transcriptie = transanctivatie
  of geen mRNA transcriptie = transrepressie.
  Het effector mechanisme ir mRNA synthese
 • Wat is het effector mechanisme van nucleus receptors?
  mRNA synthese
 • Wat is het receptor mechanisme van GABA-A receptor?
  ion-flux; elektricity
 • Hoe werkt een GABA-A receptor>
  Multiple sites of drug action. 
  Benzodiazepine, barbituraat, picrotoxoin en alcohol kunnen allemaal binden aan de GABA receptor.
 • Waarom mag je geen alcohol met benzodiazepine en slaappillen combineren?
  Alcohol, benzodiazepine en slaappileln werken allemaal op de GABA receptor. Wanneer je alcohol neemt verhoog je GABA transmissie en dat zorgt er voor dat je je inhibitory neuronen stimuleert, je zet je hersenen uit.
 • Hoe kunnen enzymen werken  als een target?
  Medicijn kan zich voordoen als een substraat. 
  Normaal wordt substraat door enzym omgezet naar een product.

  Nu wordt medicijn omgezet naar een abnormaal product.

  Je krijgt daardoor competitieve inhibite.
  In plaats van dat steeds het substraat wordt omgezet door het enzym naar het product, wordtn u het medicijn omgezet naar een abnormaal product.


  Medicijn kan binden aan een enzym
  - enzyminhibitie, dus substraat kan niet meer worden omgezet
  - enzyme block: substraat kan nog wel binden, maar werkt niet meer
  - enzyme activation: er wordt juist meer product omgezet
 • Hoe kunnen pompen werken als target voor medicijnen?
  de pompen kunnen geblokkeerd worden.
 • Wat is aan agonist?
  Activeert een receptor
 • What happens when you add pilocarpine?
  heart slows down
 • What happens when you add atropine?
  heart speeds up
 • What happens when you stimulate nervus vagus?
  Acetylcholine comes out -> bradycardia
 • Wat is een antagonist?
  blocks the effect of the agonist by binding the same receptor
 • How does an agonist work?
  Agonist binds to the receptor and gives a conformational change.
 • How does an antagonist work?
  Antagonist binds to the receptor, there is no change in receptor conformation. The only effect is that no other substance can bind to the receptor.
 • Wat is de formule voor bound and unbound receptors
  L + R <-> LR
  K+1 = association/ binding
  K-1 = dissociation
 • Wat is de affinity constant?
  Ka: measure of how well a particular molecule binds to a receptor. 
  Affinity constant unit is 1nM 

  High affinity means high likelihood of occupancy.

  Ka = concentration at half maximal occupation of population
 • What is Pa?
  The degree of occupancy of a receptor population
 • Waar hangt Pa van af?
  Ka en de ligand concentratoin
 • What if [A] >>> Ka?
  Pa = ongeveer 1, maximum occupancy
 • What if [A] << Ka?
  Pa = ongeveer 0, low occupancy
 • What if [A] = Ka??
  Pa =0.5
 • Waarover geeft de conentration-binding curve je informatie?
  hoeveelheid receptors
  affiniteit van de receptor voor het ligand, je weet Ka
 • Wat is het nadeel van het meten van receptor binding op 1 concentratie?
  je weet niet of de affinity is verminderd of dat de hoeveelheid receptoren is veranderd. 
  Je hebt een concentratiecurve nodig.
 • What is intrinsic efficacy?
  Ability to induce an active confomation of the receptor
  Highest full active conformation shape is 1.
  Antagonist does not have a conformational change, so intrinsic efficacy is 0!!!!
 • Waar hangt de respoen van af?
  Intrinsic efficacy
  number of receptors
  concentration of the drug
  affinity constant
 • Hoe groot is de intrinsic efficacy van een full agonist?
  1
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Summary - Class notes - Farmacologie

 • 1466373600 H10-Inflammatie - Deel 1

 • Wat zijn de belangrijkste effecten van histamine?
  effecten komen tot stand via 3 types receptoren 
  1. over algemeen: contractie van gladde spiercellen (o.a. bronchi via H1), maar kan ook INDIRECT vasodilatatie veroorzaken via NO uit endotheelcellen (via H1)
  2.Toename vasculaire permeabiliteit (H1), mn postcapp venules
  3.Prikkelt sensibele zenuwuiteinden: jeuk, pijn (h1)
  4.stimulatie van maagzuursecretie (H2)
  5.Stimulatie van het hart (H2)

  H3 receptoren bevinden zich op presynaptische zenuwuiteinden en inhiberen de vrijstelling van verschillende neurotransmitters
 • Wat is de rol van histamine in de fysiopathologie?
  • verhoogde maagzuursecretie: beh: H2 antagonisten
  • IgE gemediteerde overgevoeligheidsreacties

  Allergische rinitis en conjunctivitis (beh: H1 antagonisten)
  urticaria (galbulten/netelroos) (beh: H1 antagonisten)
  Anafylactische shock (bovenmatige activering van mestcellen via IgE
 • Beschrijf H1-antihistaminica
  Competitieve H1-antagonisten

  1e generatie: promethazine & Cinnarizine
  Kunnen ook serotonine/muscarine receptoren bezetten (o.a.)--> bijwerkingen. 
  binnendringen van CZS--> sedatie. (frequent)
  Anticholinerge effecten: droge mond, dysurie, hartkloppingen en gezichtsstoornissen. --> vermoedelijk: deel efficaciteit bij bewegingsziekte (parkinson)(producten met uitgesproken anticholinerg effect)

  2e generatie: Cetirizine
  Dringen minder door BHB--> minder sedatief 
  minder anticholinerge bijwerkingen

  klinisch gebruik:
  • allergische reacties 
  • Anti emetica en preventie van bewegingsziektes 
  • Als sedativa (bv kleuter met allergische aandoening voor bedtijd)
  • Weinig waarde bij asthma, verkoudheid, anti hoest, lokaal anestheticum. 
 • Promethazine?
  H1 antihistaminicum 
  competitieve antagonist, 1e generatie
  Fenothiazinylalkylamines werken uitgesproken anticholinerg - sterk sederend -sterk anti emetisch - sterk lokaal anesthetisch effect
  Gebruik als sedativa: (bv kleuter met allergische aandoening voor bedtijd)
 • Cinnarizine
  H1 antihistaminicum 
  competitieve antagonist, 1e generatie
  piperazinen: licht sederend, en licht anticholinerg, sterk anti emetisch
  gebruik: anti-emetica en preventie van bewegingsziekten
 • Cetirizine?
  tweede generatie anti histaminica
  Allergische reacties (hooikoorts, urticaria, insetenbeten,overgevoeligheid voor een GM bijv)
  Dringen minder door BHB--> minder sedatief
  Minder anticholinerge bijwerkingen
 • Natriumcromoglycaat?
  Indirect werkende antihistaminica
  Mechanisme onduidelijk. Mogelijk stabiliseren ze mestcellen en daardoor remmen ze niet enkel de vrijstelling v histamine maar ook van andere mediatoren (leukotrienen, platelet activering factor)
  zijn profylactisch actief bij allergische reacties
 • Cimetidine?
  Minder aanmaak maagzuur
  (bij maagklachten zie GIS)
  werkt in op H2 receptor
 • Wat zijn eicosanoiden? biosynthese, kort?
  Eicosanoïden zijn een verzameling lokaal werkende (paracriene) weefselhormonen die zijn afgeleid vanessentiële vetzuren. De groep werd vroeger ook wel foutief aangeduid met de term prostaglandinen, maar deze groep omvat meer dan alleen prostaglandinen. Andere leden van de groep zijn de leukotriënen, prostacyclines en thromboxanen.

  biosynthese: zie afbeelding

  COX is gebonden aan endoplasmatisch reticulum en ontbreekt daardoor in RBC, 2 activiteiten: synthase, peroxidase 
  2 types: COX 1: constitutief, rol in normale fysiologie
  COX 2: induceerbaar, expressie geïnduceerd door inflammatoire stimuli zoals IL, endotoxines, interferonen. 

  Inhibitoren: glucocorticoiden, NSAIDS, acetylsalicylzuur (irreversibel)
 • Welke receptoren zijn van toepassing bij de prostaglandines, en verschillende functies?
  Namen receptoren komen dus overeen met desbetreffende PG. 
  Allemaal G-proteine gekoppelde receptoren

  Fysiologische rol is beperkt: rol partus, remmen maagzuursecretie en thrombocytenaggregatie

  Overmatige PG productie bij inflammatie: 
  --> veroorzaken van ontstekingssymptomen. 

  Abnormale synthese van PGs, naast rol inflammatie, vermoedelijk betrokken in verhoogde tendens tot vorming thrombocytenaggregaten (trombose), bij premature uteruscontracties, bepaalde vormen van diarree (na radiotherapie) e.a.
 • Verklaar waarom gebruik van NSAID's niet altijd gepaard gaat met afname van het ontstekingsproces?
  hogere concentraties PGE2 zijn in staat afgifte van andere onstekingsmediatoren (histamine) te onderdrukken. Zodat de PGs dus ook anti inflammatoire eigenschappen vertonen. (afhankelijk van concentratie)
 • Prostaglandine E2?
  Via EP2: vaatverwijding (verhogen permeabiliteit op zichzelf niet): maar potentiering van oedeemvorming door histamine/bradykinine (ook zo bij sensibilisatie pijnzenuwen), versterken pijnverwekkend effect van bradykinine of histamine. 

  Koorts: in hypothalamus invloed op thermoregulatiecentrum, thermostaat wordt hoger gezet--> lichaamstemperatuur stijgt. 
 • Wat zijn de klinische toepassingen van prostaglandines?
  zie afbeelding
 • Beschrijf de biosynthese van de leukotrienen
  de novo synthese uit arachidonzuur door lipoxygenases omgezet in LTA-4 --> LTB4  of LTC4.
  Lipoxygenase komt vooral voor in neutrofielen, eosinofielen en mestcellen
  Activering: oiv ontstekingsmediatoren (TNFa, C5a), TLR liganden (endotoxinen), antigeen-al reacties, en tijdens fagocytose. 

  Inhibitie: net zoals bij PGs --> glucocorticoiden onderdrukken synthese door remmend effect van lipocortine 1 (annexine 1) op de vrijstelling van arachidonzuur. 
  NSAIDS geen effect op lipoxygenasen. (evt zelfs shift of pathway, verhoogde beschikbaarheid arachidonzuur door inhibitie COX)
 • Wat zijn de functies van de leukotrienen?
  zie afbeelding

  LTB4: potente chemotactische stof (aanlokken chemische stoffen)
  Ontstekingsmediator. 

  LTC4 & LTD4: astma! (inflammatoir proces dat leidt tot obstructie bronchi, luchtwegvernauwing, uitgelokt door diverse aspecifieke prikkels. antagonist: zafirlukast
 • Zafirlukast?
  Competitieve antagonist van de LTD4 en LTC4 receptoren. Gebruikt in de profylactische en chronische behandeling van astma
 • Wat is bradykinine (synthese kort), farmacologische effecten?
  zie afbeelding 
  • vasodilatatie (arteriolen via NO/PGI2)
  • Stijging vas permeabiliteit (vene)
  • stimulatie prijsgevoelige zenuwuiteinden
  • stimulatie ionentransport in epitheelcellen en veroorzaakt toename vloeistofsecretie in luchtwegen en SVS
  • Contractie GS van uterus en SVS


  er zijn 2 subtypes receptoren B1 en B2
  B1 wordt gestimuleerd door des-Arg-Bk. 
  B2: medieert de meeste effect v bradykinine
 • Wat zijn de 3 hoofdklassen van GM met ontstekingsdempende werking?
  zie afbeelding
  Niet sferoïdale anti inflammatoire farmaca (NSAIDs)
 • Wat is het effect van NSAIDs?aangrijpingspunt?
  Anti inflammatoire effecten mn door inhibitie van COX2 in ontstekingscellen
  Nevenwerkingen: COX1
 • wat zijn de nevenwerkingen van PG  via COX 1 ?
  zie afbeelding

  acetylsalicylzuur: remming TXA2 in bloedplaatjes: verlengde bloedingstijd. 

  Neutralisatie anti-hypertensief effect (verloopt deels via verhoogde PG synthese)

  astma aanval: verschuiving van arachidonzuurmetabolisme --> synthese leuktotrienen. 
  (kruisgevoeligheid met andere NSAIDs dan aspirine)
 • Wat zijn nevenwerkingen van NSAIDs die niet gerelateerd zijn aan COX?
  (niet gerelateerd aan inhibitie van PG synthese)
 • Welke 2 types van inhibitie van het cycli-oxygenase kunnen worden onderscheden?
  irreversibele inactivering: 
  enkel acetylsalicylzuur (aspirine (r))  acetyleert serine in het actieve centrum irreversibel. Synthese van een nieuw enzym is vereist om biosynthese van PG weer op gang te brengen

  competitieve reversibele inhibitie: 
  competitie tussen arachidonzuur en NSAID voor actieve centrum.  alle andere NSAIDs vb. ibuprofen  & celecoxib 
 • Acetylsalicylzuur? als anti -inflammatoir middel
  (MI=myocard infarct),

  sterke 1e passage--> bij dosisverhoging treedt verzadiging op en bereikt deel van het acetylsalicylzuur de systemische circulatie 

  (salicylaat is veel minder krachtig en remt op reversibele wijze het COX)

  Niet selectief
  lage dosis; anti trombotisch
  Hoge dosis: Anti inflamm, analgetisch, antipyretisch
 • Wat zijn neveneffecten van acetylsalicylzuur?
  Onderste ter illustratie

  gevolg; stijging risico op bloeding, hyoglycemisch coma.
  syndroom v Reye een zeldzame kinderziekte die optreedt wanneer toegediend aan kinderen met virale infecties. 
 • Ibuprofen?

  •Niet selectief: COX1 & COX2
  •Lage dosis: vooral analgetisch
  •Hoge dosis: ook anti-inflammatoir
  •Reversibel
 • Celecoxib?

  •Celecoxib (celebrex®)
  •Selectief COX2, Reversibel
  •Anti-inflammatoir, minder neveneffecten, maar:
  •Hoger risico CVD (hartinfarct) bij > 18 mnd gebruik
 • Paracetamol?
  werkingsmechanisme onbekend
  toxische dosis: ter illustratie
 • Wat zijn de voornaamste toepassingen van NSAIDs?
  zie afbeelding
 • Wat zijn glucocorticoiden?
  Endogene hormonen die (“te sterke”) lichaamsreacties uitgelokt door inflammatie of andere stress-stimuli afremmen (uit bijnierschors vrijgesteld wanneer we blootgesteld worden aan allerlei vormen v stress) (excessieve ontstekingsreacties tegengaan)
 • Wat is het werkingsmechanisme van glucocorticoiden?
  zie afbeelding

  niet genomische effecten (op kleinere schaal)
 • Hoe vindt de regulatie van afgifte van glucocorticoiden plaats?
  negatieve feedback door: cortisol in plasma 
  --> kan verstoord worden door toevoegen van exogene corticosteroïden. secretie CRF daalt --> ACTH daalt --> hypotrofie bijnierschors.  (! kan leiden tot acute bijnierschors insufficiënte, Addinsons crisis) --> daarom dosis/duur/frequentie v behandeling tot minimum  beperken
  Minste verstoring: ochtend toediening. 

  synthese van bijnierschorshormonen (cortisol) gebeurt uitgaande van cholesterol
 • Beschrijf de kinetiek (absorptie, distributie ) van de glucocorticoiden
  CBG: hoge affiniteit, lage capaciteit
  albumine: lage affiniteit, hoge capaciteit
  Bij normale concentraties-> grootste deel gebonden aan CBG

  Vrije fractie: diffundeert naar weefsels en is verantwoordelijk voor de effecten
  (synthetische hogere vrije fractie)

  Bij hypoalbuminenie: hogere vrije fracties aangetroffen, gemakkelijker ontstaan van neveneffecten
 • Beschrijf (schematisch) de effecten en functies van glucocorticoiden
  metabool; diabetogeen effect( toestand hyperglycemia)
  met secundair hyperinsulinisme
  Verhoogd katabolisme (EW) mn in de spieren
  Verhoogde lipolyse (extremiteiten), verhoogd lipogeen : romp/nek: buffalo hump --> vetdistributie
  In hoge concentraties: mineraalcorticoid effect, water en zoutretentie--> kan resulteren in toename van de bloeddruk

  effecten op negatieve fb: verminderde vrijstelling ACTH en endogene GC, hypotrofie evt. 

  effecten vasculair: verminderde vasodilatatie, herstel van gestoorde permeabiliteit, verminderde vochtexudatie

  effecten cellulair: zie afbeelding

  effecten op ontstekingsmediatoren
  • minder synthese v pro inflammatoire proteinen: (COX2, IL, etc..)
  • verhoogde productie anti-inflammatoire cytokines en EW (annexine-1, Il-12, Il-10)
  • Minder vorming PGs (inhibitie COX2, en door annexine-1)
  • minder productie igG
  • Verminderde vrijstelling histamine uit basofielen
  • reductie complementfactoren in plasma


  OVERALL effect: 
  reductie van chronische ontsteking en auto-immuunreactie, maar tevens afname in het genezingsproces (vertraagde wondheling) en afname protectieve aspecten vh genezingsproces


  DUS: anti-inflammatoir, immuunsuppresieve, metabole effecten, vertraagde wondheling 
 • Wat zijn de ongewenste effecten van glucocorticoiden?
  • verminderde afweer bij infectie
  • onderdrukking endogene GC productie
  • Metabole effecten ---->hyperglycemie
  • Osteoporose (OC + verminderde absorptie calcium darm, verhoogde excretie nier)
  • Spieratrofie
  • groeiremming kind, vroegtijdig sluiten epifysaire groeischijven
  • hiudatrofie
  • Hoge BD (MC effect)
  • stemmingsveranderingen (euforie,depressie)
  • dit alles kan leiden tot iatrogeen syndroom v Cushing             Het 'syndroom' van Cushing is de verzamelnaam van alle klachten die veroorzaakt worden door de (meestal langdurige) blootstelling aan teveel cortisol in het bloed. Een patiënt met deze klachten heeft de ziekte van Cushing.  (NW zijn minder bij substitutietherapie)
 • Wat zijn de voornaamste klinische toepassingen van glucocorticoiden?
  toediening: kan zowel lokaal, peroraal als parentaal. Lokale toediening waar mogelijk verdient voorkeur, reductie v NW.
 • Wat zijn DMARDs?
  antireumatica; traagwerkende producten die niet alleen de symptomen verbeteren, maar ook het inflammatoir proces onderdrukken, Vertragen progressie v ziekte, maar genezen de ziekte niet volledig. 

  heterogene groep
 • Methotrexaat?
  Foliumzuur antagonist.
  Remt celproliferatie (T-cellen)

  (DMARD, anti reumatica)

  (zie onderdeel III)
 • Infliximab?
  anticytokines (DMARDs)
  (deze stoffen beïnvloeden TNF-alfa nog andere cytokines betrokken bij RA)

  -->monoclonale antilichamen (mab) tegen TNF-alfa
 • Etanercept?

  anticytokines (DMARDs)
  (deze stoffen beïnvloeden TNF-alfa nog andere cytokines betrokken bij RA)
  --> TNF-alfa receptor gebonden op Fc domein van humaan IgG
 • Leflunomide?
  antireumatica (DMARDs)

  inhibitor (van proliferatie en cytokine productie) door geactiveerde T-cellen
 • Geef 3 mogelijke werkingsmechanisme van immunosuppresiva (kort)
  zie afbeelding

  ter info:

  Interleukine-2 (IL-2), ook bekend als lymfokine en T-cel-groeifactor (TCGF), is een cytokine die belangrijk is bij de proliferatie van T- en B-lymfocyten.  GC: inhiberen v expressie van IL-2 en hebben bovendien daarnaast belangrijke anti-inflammatoire effecten via andere cytokines 
 • Ciclosporine?

  •Bindt aan cyclofiline --> inhibitie calcineurine -->minder transcriptie IL-2


  (Immunosup: interferentie Il2)


  belangrijkste NW: nefrotoxiciteit
 • Basiliximab?

  •Antilichaam, blokkeert IL-2 receptor op T-helpercel (Th)


  (gehumaniseerd muizenmonoclonale Al tegen Il2 receptor)
 • Sirolimus?

  •Bindt aan FKBP --> inhibitie mTOR --> minder proliferatie T-cellen o.i.v. IL-2.


  (=rapamycine)
  dus onderdrukking van IL-2 signaal transductie
 • Azathioprine?

  Inhibitie DNA-synthese


  •Via 6-mercaptopurine (metaboliet)
  •Inhibeertclonale expansie T en B cellen
 • Wat zijn de voornaamste klinische toepassingen van immunosuppressiva?
  zie afbeelding
 • Wat is de pathogenese van jicht?
  Metabole aandoening gepaard met verhoogde productie of verminderde uitscheiding van urinezuur (afkomstig uit purines).
  Gaat gepaard met: intermittente aanvallen acute artritis, ten gevolge van neerslag van uraatkristallen in synoviaal weefsel v gewrichten.Deze kristallen lokken een acute ontstekingsreactie uit., accumulatie van WBC, die fagocyteren uraatkristallen wat resulteert in productie melkzuur en uiteindelijk cellist met vrijstelling proteolytische enzymes. 
 • Colchicine?

  Bij acute aanval: MIGRATIE VAN WBC in gewrichten tegengaan


  •Dissociatie microtubuli neutrofiel (PMN)
  •Minder influx in ontstekingshaard
  •Minder melkzuur, minder uraatkristallen


  NW: nausea, braken en diarree = limiterende factor bij opdrijven dosis
  nauwe therapeutische marge
 • Van welke middelen kun je gebruik maken bij acute jicht aanval?
  Colchicine: migratie WBC in gewrichten tegengaan
  NSAIDs vanwege anti inflammatoir en analgetisch effect
  allopurinol: inhiberen synthese v urinezuur
  producten die excretie v urinezuur bevorderen
 • Voorbeeld van een middel dat je kunt gebruiken bij chronische jicht?
  Allopurinol: inhibitie urinezuurvorming
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.