Summary Class notes - FCH-12306

Course
- FCH-12306
- Julia Diederen
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
224 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - FCH-12306

 • 1557093600 introductiecollege in de levensmiddelentechnologie

 • Waar houdt de levensmiddelentechnologie zich mee bezig?
  • de samenstelling 
  • productie 
  • kwaliteit 
  • veiligheid 
  • houdbaarheid 

  van levensmiddelen 
 • intrinsieke producteigenschappen
  • kleur, smaak, geur 
  • textuur 
  • chemische samenstelling 
  • nutritionele waarde
  • houdbaarheid 
  • veiligheid 
  • etc


  consument ervaart producteigenschappen 
 • hoe ziet een keten van grondstof tot consumptie eruit bij levensmiddelentechnologie
  opslag/vervoer grondstof 

  verwerken 

  verpakken/opslag/vervoer product 
 • productieproces voor helder appelsap
  1. inspectie band 
  2. crusher 
  3. toevoegen enzym, breekt cellen af: verhoogt pers rendement 
  4. reaction tank 
  5. perzen 
  6. pasteuriser
  7. reaction tank 
  8. toevoegen enzym, laat polysacchariden samenklonten tot grote vlokken
  9. filtratie 
  10. concentrator 
  11. opslag 
 • ingrediënten =/ (is niet gelijk aan) nutriënten 

  meeste ingrediënten zijn niet zuiver 
 • hoe wordt de mate van trypsine digestie bepaald van verhit en onderhit soja-eiwit
  via de analyse van vrije -NH2 groepen (opa-assay)
 • om de hoeveelheid zetmeel in bloem te bepalen is de bloem geincubeerd met alfa-amylase en amyloglucosidase. de oplossing is 100x verdund. in een glucose essay van de verdunde oplossing is 3 mg/ml glucose gevonden. bereken uit hoeveel zetmeel dit is gevormd, in mg/ml (onverdund).
  correctie voor de verdunning = 3 mg/ml glucose X 100 = 300 gm/ml

  correctie voor bindingswater =. 100 X (162/180) = 270 mg/ml zetmeel 

  als je nu weet met hoeveel gram bloem je bent begonnen in hoeveel mL, dan kun je het % zetmeel in bloem berekenen (mg zetmeel/100 mg bloem)
 • vanuit 1 g zetmeel wordt dus meer glucose gevormd; hoeveel meer?
  dat is de ratio tussen Mw glucose en MW anhydroglucose = 180/162 keer meer.
 • 1557180000 levensmiddelensystemen en stabiliteit

 • definitie systemen
  de structuur van een levensmiddel op microscopisch niveau.
 • Noem 6 systemen

  • vaste oplossing 
  • oplossing/suspensie
  • gel 
  • emulsie 
  • vast schuim 
  • vloeibaar schuim 


  degene met gas hoeven niet 
 • de gedivergeerde fase en een continue fase
  de continue fase is de basis waarin de gedivergeerde fase is 'opgelost' of 'ingemengd'.
 • cellulair systeem
  product bestaat uit cellen 

  intact plantenmateriaal is altijd cellulair, net zoals dierlijk. door bewerken, zoals verhitten of malen gaat een deel van deze structuur kapot.
 • oplossingen systeem
  homogeen mengsel van componenten die zijn opgelost 

  oplossingen zijn meestal helder en homogeen. 
 • suspensie systeem
  mengsel van vloeibaar en vast. de vaste stof is niet opgelost. troebel. 

  vloeistoffen die niet helder zijn en waarin dus kleine deeltjes zweven die eruit gefilterd kunnen worden zijn een suspensie, ze zijn troebel. 
 • colloïde (suspensie) systeem
  mengsel van vloeibaar en vast. de vast stof is niet opgelost. troebel, maar zakt niet uit. 

  de vloeistof is niet helder maar de deeltjes zijn zo klein dat ze er niet makkelijk uitgefilterd kunnen worden en ook niet uitzakken. 
 • emulsie systeem
  mengsel van 2 vloeistoffen die niet in elkaar oplossen. 

  • olie in water (melk, mayonnaise en de meeste sauzen)
  • water in olie  (halvarine, margarine of boter) 
 • voorbeelden van emulgatoren
  emulgatoren maken emulsies stabiel 

  • mono-en diglyceriden van vetzuren 
  • lecithine (van soja, ei, of zonnebloemen)
  • eiwitten 
 • hoe wordt een emulsie stabiel gemaakt?
  door emulgatoren. 
  je kunt het toevoegen aan de continue fase of aan de gedispergeerde fase, ligt eraan waar die beter in op lost. 

  sommige emulgatoren moeten iets verwarmd worden voordat ze kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld lecithine. 
 • homogenisator, wordt gebruikt in de fabriek, is?
  hierbij wordt onder grote druk het mengsel door een hele kleine opening geduwd. de vetdeeltjes klappen uit elkaar en de emulgator beweegt zich naar het grensvlak. 

  hoe kleiner en gelijkmatiger qua grootte van de gevormde deeltjes hoe stabieler de emulsie 
 • emulsies zijn niet stabiel, wat gebeurt er met de emulsie
  flocculatie: deeltjes gaan aan elkaar hangen in aggregaten, omdat de afstoting niet voldoende is. 
  coalescentie: deze aggregaten kunnen groter groeien en de deeltjes kunnen gaan samenvloeien 
  opsomming: de emulgator verdwijnt tussen de grensvlakken en de oliedruppels worden groter. deze samengegroeide deeltjes gaan sneller bovenop de emulsie drijven. 
  breken: als alle deeltjes zijn samengevloeid zijn is de emulsie gebroken en drijft de olie bovenop het water.
 • gel systeem
  3-D structuur in een levensmiddel (door koolhydraten of eiwitten)

  een gel bestaat uit een product waarin een vloeistof zit ingesloten in een netwerk van bijvoorbeeld eiwit of een koolhydraat. 
 • gels van hydrocolloïden
  de pectine uit het fruit of toegevoegd, vormt een netwerk tijdens afkoelen, waardoor de vloeibare fruitmoes een vaste vorm aanneemt, een gel
 • welke twee soorten pectine zijn er? (de commercieel meest gebruikte soorten)
  HM (hoog gemethyleerd)
  LM (laag gemethyleerd)
 • Wat doet HM pectine
  de moleculen bevatten relatief weinig lading. bij lage ph is er nagenoeg geen lading meer over en zullen de moleculen elkaar niet meer afstoten. de suiker zorgt ervoor dat er relatief weinig water over is. de pectine wordt naar elkaar toe gedrukt en vormt verbindingszones.
 • Wat doet LM pectine
  Lm pectine kunnen meer OH groepen dissociëren en dus lading bevatten. deze negatieve lading zorgt voor afstoting. echter vrije calcium ionen zijn positief geladen en kunnen bruggen vormen tussen de negatief geladen pectine moleculen en op die manier verbindingszones vormen.
 • schuimen systeem
  gas belletjes ingesloten in een vloeistof of vaste stof 

  in de meeste bieren is dit koolstofdioxide, dit is relatief grof en instabiel schuim. stikstof is Beel stabieler. 

  brood is ook een schuim, koolstofdioxide die gevormd is door de gistcellen zijn ingesloten in het vaste eiwitstructuur dat gevormd is door de gluten. 
 • (samengestelde) poeders systeem
  er moeten ook vetten en olies in verwerkt worden dat wordt gedaan door het te drogen, dit is echter een duur proces, dus er wordt alleen gedroogd wat er moet worden gedroogd
 • chemische reacties (voordelige en nadelige)
  verkleuring 
  • - bruinkleuring (karamellisatie, Maillardering)
  • smaak, kleur verbetering 
  eiwit denaturatie en/of aggregatie 
  geleren 

  verkleuring
  • bruinkleuring (enzymatische bruinkleuring)
  • bananen, avocado's, appels 
  oxidatie 
  • vetoxidatie (ranzig), vitamine oxidatie (nutriënten verlies)
 • fysische reacties (voordelig en nadelig)
  vorming van een levensmiddelensysteem 
  • schuimen (merengue)
  • gel vorming (melk stremmen om kaas te maken)

  sedimentatie 
  • uitzakken cacao deeltjes in chocolade melk 
  smelten van ijs op een warme dag 
 • microbiologische reacties (voordelig en nadelig)
  fermentatie 
  • langer houdbaar maken (conservering)
  • smaak verbetering 

  bederf 
  smaakafwijking
  • enzymen uit bacteriën 
  • eiwit hydrolyse (smaakafwijking)
  • vet hydrolyse (smaakafwijking)
 • Wat is het doel van additieven
  bedoeld om producten te verbeteren 
  veranderingen tegengaan 
 • Wat voor soorten additieven heb je?
  • kleurstoffen 
  • conserveermiddelen en voedingszuren 
  • antioxidaten en voedingszuren 
  • verdikkingsmiddelen/emulgatoren 
  • zuurteregelaars/rijsmiddelen 
  • smaakversterkers 
  • verdikkingsmiddelen/glansmiddelen 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom wordt er vitamine C toegevoegd aan lang houdbare sinaasappelsap in een pak?
een deel van de vitamine C is in het productie proces verloren gegaan en wordt zo weer aangevuld.
Als de pH van een eiwit boven het Iso elektrisch punt is heeft deze een netto negatieve lading. Dat betekent dat de eiwit deeltjes meer negatief dan positief geladen zijn en elkaar zullen afsturen. In een vloeibaar product kunnen mineralen hier invloed op hebben en de afstoting verlagen en zelfs aggregaatvorming (het aan elkaar hangen van eiwit deeltjes) veroorzaken. Welk mineraal is het meest waarschijnlijk om dat effect te hebben?
oplosbaar magnesium (Mg 2+) in de vorm van magnesiumchloride
'bovenstaande pastasaus bevat maiszetmeel, dit is een verdikkingsmiddel/stabilisator. Wat is de functie van het verdikkingsmiddel/stabilisator in dit product?
stabiliseren van de emulsie. d.m.v. verhogen van de viscositeit
Wat gebeurt er als er coalescentie optreedt in je emulsie?
de gedispergeerde deeltjes vloeien samen tot grotere deeltjes
voor de berekening van het nutrientenprofiel volgends de NRF9.3 methode van Drewnowsky is het nodig om het volgende te weten
voor welke doelgroep deze profilering wordt vastgesteld
Welke claims zijn NOOIT toegestaan:
 • claims waarin de indruk wordt gewekt dat het niet nuttigen van het levensmiddel de gezondheid kan schaden 
 • claims die inspelen op de snelheid of de mate van gewichtsverlies 
 • claims waarin wordt verwezen naar aanbevelingen van individuele artsen of beroepsbeoefenaren op het gebied van de volksgezondheid en andere niet in artikel 11 bedoelde verenigingen 
levensmiddel =
alle stoffen en producten, verwerkt, gedeeltelijk verwerkt of onverwerkt, die bestemd zijn om door de mens te worden geconsumeerd of waarvan redelijkerwijs kan worden verwacht dat zij door de mens worden geconsumeerd. 

NIET
- geneesmiddelen 
- levende dieren --> tenzij bereid om in de handel te worden gebracht voor menselijke consumptie 
Als je voedingssupplementen van medicijnen wil onderscheiden moet je kijken naar:
 • de samenstelling van het product 
 • de werking ervan 
 • de manier waarop het wordt gebruikt 
 • de omvang van de markt 
 • de bekendheid ermee bij de gebruiker 
 • de risico's verbonden aan het gebruik ervan 
VO 1924/2006 hangt samen met andere verordeningen en Europese richtlijnen. De volgende richtlijnen/verordeningen hebben voorrang op de VO 1924/2006:
 • Richtlijnen 2009/39 (bijzondere voeding), nu vervangen door verordening 609/2013 en uitvoeringsverordeningenn van de commissie (bv. glutenvrij)
 • Richtlijn 2002/46/EG (voedingssupplementen)(bv. vitamine bij kruidvat -> dan moet je deze richtlijn toepassen i.p.v. de verordening 1924/2006
informatie dat wordt geregeld door levensmiddeleninformatieverordening 1169/2011
verplichte informatie zoals voedingsinformatie, houdbaarheidsdatum, naam exploitant, allergenen 

(deze informatie wordt NIET geregeld door VO 1924/2006)