Summary Class notes - Filosofie van de Bewegingswetenschappen

Course
- Filosofie van de Bewegingswetenschappen
- Rik Peels
- 2019 - 2020
- Vrije Universiteit Amsterdam
- Bewegingswetenschappen
207 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Filosofie van de Bewegingswetenschappen

 • 1546815600 Inleiding, dualisme en beweging tot de 16 eeuw (HC1)

 • Wat hebben filosofische vragen gemeen
  1. Niet te beantwoorden met een experiment
  2. Reflectie conceptuele argumenten
  3. Mensbeeld
 • Wat is een mensbeeld
  1. Homo Faber - de makende mens
  2. Hedonisme - de mens die zoveel mogelijk op genot uit is 
  3. Brein - de geest (het brein) is overal verantwoordelijk voor 
 • Adaptief bewegen
  motor of actiebenadering
 • Kikker experiment: onthoofde kikker haalt zuur van rug
  Pfluger zegt het lichaam heeft ook een bepaalde mate van intelligentie 
  Lotzte zegt het is slechts een reflex er zit geen intelligentie achter
 • Motortheorie:
  lichaam als instrument, het brein is een intelligent orgaan
 • Brooks:
  sense-model- action architectuur (hamburger model)
 • Actietheorie
  kritiek motor theorie Gibson, mensen nemen omgeving waar, informátie uit omgeving, optic flow, relatie tot romantiek (Darwin)
 • Theorieën uit boek:
  1. Dualisme (motortheorie): plato descartes
  2. Monisme: de Lamettrie, Feuerbach
  3. Derde weg (actieheorie), Aristoteles, Gibson, Merleau-Ponty
 • Klassiek Dualisme:
  scheiding ziel en geest
  Ziel = geestelijk, spiritueel, subject, onvergankelijk, affiniteit tot de hemel, redelijk rationeel, actief
  Lichaam = stoffelijk, materieel, object, vergankelijk, aards, onredelijk, passief
 • Vormen van dualisme 1:
  waardering (hoe worden lichaam en geest gewaardeerd)
  • mythe van de kerker van de ziel 
  • Lichaam hoger gewaardeerd
  • Lichaam-geest gelijkwaardig
 • Vormen van dualisme 2: 

  (hoe is de verhouding tussen lichaam en geest) 
  1. interactionisse
  2. Parallellisme (lichaam en geest staan los van elkaar)
  3. Epifenomenalisme (Ziel is bijproduct van het lichaam)
  4. Hypofenomenalisma (Lichaam is bijproduct van je geest)
 • Vormen van dualisme 3: 
  1. Ontologish (er is echt een lichaam en er is echt een geest)
  2. Methodologisch (veronderstellen dat het zo is, descartes doet dit heel erg sterk
 • Wanneer leefde plato?
  4e eeuw voor christus
 • Waneer leefde socrates?
  4e eeuw voor christus
 • Platos twee werelden leer:
  Platos twee werelden leer, de kant van het immateriële en de kant van het materiële. 

  Het idee is dat door goed nadenken we tot inzicht komen, door kennis.Er is een wiskundige werkelijkheid die staat los van ons. Wij komen tot ontdekking van deze werkelijkheid maar verzinnen hem niet.


 • Relatie ziel tot ideeën (plato)
  Relatie bestaat uit:
  • eeuwigheid 
  • Kenbaarheid
  • Anamnese

  Het gaat om nadenken!

  Platoonse dualisme lichaam ziel
  Kerker 
  Sterfelijkheid
  De rol van het zuivere denken


  Platoons dualisme: ethisch-religieus


  De Drie delen ziel: vergelijking ziel met een tweespan met wagenmenner (verstand) en twee paarden. De wil en de drift.
 • Wanneer leefde aristoteles
  begin 4e eeuw
 • Wat was aristoteles voor wetenschapper
  in verhouding tot plato een empirisch wetenschapper. Hij was opzoek naar de formele oorzaak van zinvolle dingen.
  De beeldhouwer metafoor:
  - Materiële (brons)
  - Formele (het idee, de beeldhouwer, moet op maxima lijken)
  - Bewerkende (de hand van de beeldhouwer)
  - Finale / doel oorzaak (het beeld van de koningin)
 • Onder welke stroming valt aristoteles
  Derde weg: lichaam en ziel bestaan allebei en zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
 • Beeld Aristoteles van de mens
  Hylemorphisme
  Hyle = stof
  Morph = vorm
 • Derde weg
  Stof heeft verschillende mogelijkheden, maar vorm en stof hangen wel samen. Ook potentie is belangrijk.
 • Wat is beweging volgens aristoteles
  Overgaan van potentie naar act, door een inwendige of uitwendige oorzaak. 

  • generatie
  • Corruptio
  • Alteratio
  • Augementatio / diminutio 
  • Motus localis (verandering van locatie)
 • Wat is echt een verschil tussen Aristoteles en Plato
  Stof en vorm zijn altijd aanwezig. Dit is belangrijk want dit was bij plato bijvoorbeeld nog helemaal gescheiden.
 • Wat vond aristoteles de geest
  Het vermogen om redelijk te denken.

  Dit is een derde weg want je hebt een lichaam en een ziel en die zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
 • Wat zijn verschillende soorten leven en typen van  ziel
  Leven van plant dier en mens is niet hetzelfde

  Vegetatief, sensitief en rationeel
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is de keerzijde van fitness
Er worden schoonheidsidealen getoond die totaal niet realistisch zijn. Deze hebben commerciele motieven. De gevolgen kunnen erg zijn, denk aan depressies en annorexia.
Hoe is de fitness zo groot geworden?
Door goede marketing methodes en idolen. Het was beschikbaar voor iedereen en je was niet afhankelijk van andere mensen.
Wat is een reactie op verstedelijking?
De fitnesscultuur, mensen hoefde niet meer op het land te werken en moesten er voor werk representabel uitzien.
Wat is een reden dat sporten steeds groter worden in andere landen
Als de elite er mee aan de haal gaat en toegankelijk is voor de massa. Vroeger waren de UK en Amerika bijvoorbeeld landen waar naar opgekeken werd. Daar komt de fitness cultuur bijv. ook vandaan.
Wat is het verschil tussen fit en gezond zijn vroeger ten opzichte van nu?
Het is een soort maatschappelijke burgerplicht aan het worden.
Wat is een mogelijk ethisch probleem van gendoping in het arikel:  "Het maakbare lichaam" van van Hilvoorde?
`Het gaat niet meer om het beter maken van zieke mensen, maar om het nog beter maken van gezonde mensen.
Tot welke stroming zou je leib en korper kunnen rekenen en waarom?
Derde weg, je kunt een onderscheid maken, maar de twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Wat is het verschil tussen leib en korper
Leib is bijvoorbeeld iets voelen. Korper is in de spiegel kijken en denken, he dat is mijn lichaam.
Waar maakt husserl onderscheidt tussen?
Tussen maetriele natuur en bezielde animalische figuren (het verschil tussen dode en levende materie)
Hoe verschillen de meningen van descartes en Husselrn?
Husselrn zegt dat je het bewust zijn (of de geest) niet kunt beschrijven als een substantie, het is een activiteit!