Summary Class notes - FM in Actie

Course
- FM in Actie
- -
- 2014 - 2015
- -
- -
213 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - FM in Actie

 • 1423436400 Huisvesting week 1

 • Welke soorten functies heeft een gebouw?
  -Gebruikers functie
  ruimtelijke organisatie van activiteiten
  klimaatregeling
  - Culturele functie
  symbool functie
  economische functie
 • Wanneer heeft een gebouw functionele kwaliteit?
  als het gebouw goed bruikbaar is voor de activiteiten die er verricht moeten worden .

  als zowel de gebruikersfuncties, als de culturele functies voldoen aan de eisen die er aan worden gesteld.
 • Architectonische kwaliteit bestaat uit: (5)
  - functionele kwaliteit
  - esthetische kwaliteit
  - bouwkundige kwaliteit
  - bouwfysische kwaliteit
  - economische kwaliteit
 • Wat is esthetische kwaliteit?
  of jij het gebouw mooi vind/subjectief
 • Wat is bouwtechnische kwaliteit?
  -moet voldoen aan de technische eisen
  - duurzaam
  - stabiel
  -daadkrachtig
 • Wat is functionele doelmatigheid?
  De vorm en indeling van gebouwen ondersteunen de functie (activiteiten) die er moeten plaatsvinden
 • Wat is constructieve doelmatigheid?
  De draagconstructie (zichtbaar gemaakt) wordt onderdeel van de omgeving
 • Waaronder verstaan we functionele doelmatigheid?
  - schoonheid door functionaliteit
  - moderne beweging
  - menselijke maat/toegang
  - functionalisme zonder dogma
 • Noem een aantal verschillende gebouwvormen en hoe herken je de stijlen?
  -classisme & neo-stijlen: verafgoding.

  - expressionisme:architect voelt zich een kunstenaar. mooie vormgeving, weinig rechte lijnen.

  - nieuwe bouwen: functionalisme (denk aan rietveld)

  - post modernisme: vanaf 1980 met versieringen, vormentaal, gebouwen uit het verleden

  - deconstructivisme: scheppen door afwezigheid. Niet verwijzen naar oude gebouwen. Vaak chaotische gebouwen
 • 1423522800 Services week 1

 • Wat zijn de kenmerken van services/dienstverlening? (6)
  - diensten zijn ontastbaar, zowel fysiek als mentaal
  - dienstenaanbod is vergankelijk
  - afnemer produceert mee
  - productie & consumptie vallen samen
  - dienst is persoonsgebonden
  - diensten zijn processen
 • Indeling serviceverlening. welke indeling kan je maken?
  - Materiegebonden
  onderhoud/schoonmaak/inrichting/bewaking & beveiliging/maaltijdbereiding

  - Gegevensgebonden
  informatieverstrekking/administratie/reprografie/postverzorging/telecommunicatie/menuvoorlichting

  - Interactiegebonden
  dialoog/receptie/afsprakenbalie/helpdesk/helpen op de afdeling bij de maaltijd
 • Wat is de formule van kwaliteit van de dienstverlening?
  verwachting - prestatie = kwaliteit van de dienstverlening
 • Waardoor wordt de verwachting van de klant bepaald?
  - mond tot mond reclame
  - persoonlijke behoefte
  - communicatie
  - ervaring met verleden
 • Uit welke diensten bestaat het Service delivery proces?
  - mensgerichte diensten
  - bezitgerichte diensten
  - mentaalgerichte diensten
  - informatiegerichte diensten
 • Van het meeste invloed naar het minste invloed, wie is de klant?
  Client (opdrachtgever)

  Customer (FM'er/Betalende klant)

  Consumer (gebruikende klant)
 • Wat is een PDC?
  een communicatie middel op operationeel niveau tussen facilitair bedrijf en de gebruiker/klant

  Boekje met daarin een overzicht van alle facilitaire diensten/services.
 • Welke functie heeft een PDC?
  - vertaling SLA
  - communicatie als facilitaire organisatie en eindgebruiker
  - communicatie over de uitvoering van de dienst/services
  - operationele afspraken
 • Wat staat er in een PDC?
  - omschrijving product/dienst
  - kwaliteitsniveau
  - bestelwijze
  - leveringscondities
  - prijs
  - klachten & aftersales
 • Hoe kan je meten welke vragen en hoe vaak die vragen aan een servicedesk worden gesteld?
  Met het KWIS programma

  management
  Klachten
  Wensen
  Informatie
  Storingen
 • Wat zijn kritische succesfactoren bij verandering?
  - Communicatie
  kick off meeting
  voorlichting
  inspraak/medezeggenschap

  - Promotie
  moet passen binnen de totale context van het bedrijf
  ontwikkeling huisstijl FM
  ontwikkeling motto
  informatie op beeldschermen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Uit welke aspecten aspecten bestaan de meetmethoden Evaluaties?
 
- Schriftelijke enquête
- Individueel interview
- Groepsinterview
- Observatie
- Bestuderen van documenten
-Workshops
- Excursies
Uit welke aspecten bestaad veiligheid?
 
- Gebruiksveiligheid
- Sociale veiligheid
- Brandveiligheid
- Constructieve veiligheid
- Verkeersveiligheid
- Chemische veiligheid
Waar moet je op letten bij het fysiek welbevinden?
- Licht
- Geluid
- Binnenklimaat
Waar moet je op letten bij Psychologisch welbevinden?
 
- Ruimtelijke oriëntatie
- Privacy, territorialiteit en sociaal contact
Hoe is het met de veranderbaarheid gesteld? (flexibiliteit) in welke vormen kan je de veranderbaarheid vinden?
 
- Intern
- Extern
- Contractvorm
Waar bestaat het cyclisch proces uit?
1. analyseren en beschrijven
2. programma van eisen opstellen
3. (deel)uitwerkingen bedenken
4. ontwerpvoorstel formuleren
5. ontwerp realiseren
6. ontwerp testen en evalueren
Waar moet je op letten bij doelmatigheid?
 
- Locatie
- Ontsluiting
- Gebouwindeling
- Vloeroppervlak
- Maatvoering 3e dimensie
- Kleuren en materialen
- Bedieningsgemak
- Fysische condities
Waar moet je op letten bij toegankelijkheid van een gebouw?
 
- Fysieke:
     –Bereikbaarheid
     –Toegankelijkheid in enge zin
     –Bruikbaarheid
 
- Psychologische
Waar bestaan unilitaire acpecten uit?
 
- Bereikbaarheid en parkeergelegenheid
- Toegankelijkheid
- Doelmatigheid
- Veranderbaarheid (flexibiliteit)
Waar bestaan economische en juridische aspecten uit?
 
- Investeringskosten
- Exploitatiekosten
- Tijdsinvestering
- Publieke en private regelgeving