Summary Class notes - Fysiologische Functies Theorie

Course
- Fysiologische Functies Theorie
- Vicky Huyberechts
- 2021 - 2021
- St Fran
- Verpleegkunde
183 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Fysiologische Functies Theorie

 • 1612220400 Inleiding

 • Welke thema's worden in dit vak aangehaald?
  • Rondleiding verschillende afdelingen ziekenhuis
  • Cellen
  • Weefsel
  • Huid
  • Observatie (dermatologie)
  • Hart
  • Bloedsomloop
  • Longen
  • Geraamte
  • Decubitus
  • Vertering
  • Spijsverteringsorganen
  • Nausea
  • Braken
  • Diarree
  • Stoma
  • Urine
  • Incontinentie
  • EHBO
 • Wat willen volgende termen zeggen?
  • Ante: Naar voren
  • Anterior: Voorste
  • Dexter: Rechts
  • Epi: Eroverheen, boven, op
  • Extra: Buiten (Externa), Aan de buitenkant
  • Inter: Tussen
  • Intra: Binnenin (Interna of endo)
  • Para: Ernaast, rondom, in de buurt van
  • Peri: Eromheen, rondom
  • Post: na
  • Retro: Achter, Aan de achterkant
  • Sinister: Links
  • Sub: Onder (Inferior)
  • Supra: Boven
 • Beschrijf de termen die locaties op het lichaam aanduiden?
  • Craniaal: richting hoofd
  • Caudaal: richting staartbeen
  • Distaal: verder weg van het centrum; ook wel perifeer
  • Proximaal: dicht bij het centrum; ook wel centraal
  • Ventraal: richting buik
  • Dorsaal: richting rug
  • Mediaal: naar het midden
  • Lateraal: naar de zijkant
 • Beschrijf de meest gebruikte doorsneden?
  Horizontaal:
  Dwarsdoorsnede of transversaal vlak
  Verticaal:
  - Mediaan of middenlijn (altijd in het midden) verdeelt het lichaam in een linker en rechter helft
  - Sigittaal vlak is een vlak evenwijdig met de mediaan
  - Frontaal vlak verdeelt het lichaam in een voor en achterkant
 • 1612393200 De eerste stappen

 • Wat is een serviceflat en wanneer is deze aangewezen?
  De bewoner kan mits ondersteuning nog zelfstandig wonen. Deze ondersteuning kan bestaan uit oa. Poetshulp, thuisverpleging, maaltijdservice,...
 • Wat is een dagverzorgingscentrum en wanneer is deze aangewezen?
  Dit centra biedt verzorging gedurende de dag. De cliënt kan er dagelijks terecht voor verzorging en activiteiten. Dit kan gaan van activiteit rond revalidatie tot ontspanningsactiviteiten.
 • Wat is kortverblijf en wanneer is dit aangewezen?
  Een zorgvraag die beperkt is in tijd. Dit kan bvb zijn omdat de mantelzorger van een cliënt tijdelijk zelf hulpbehoevend is (bvb gebroken been).
 • Hoe kan het dat er lege bedden zijn en toch wachtlijsten?
  Een aantal bedden worden vrijgehouden voor kortverblijf.
 • Wat is het verschil tussen RVT en ROB?
  RVT = Rust- en verzorgingstehuis
  Deze cliënten zijn zeer hulpbehoevend.

  ROB = Rustoord voor bejaarden
  Cliënten zijn zelfstandig, maar kunnen niet alleen zijn.

  Werkingskosten en bezetting worden berekend adhv zorgvraag.
 • Cliënten in een woonzorgcentrum hebben meestal een chronische zorgvraag. Wat wil dit zeggen?
  Dit wil zeggen dat zij blijvende zorgen nodig hebben. Er is weinig tot geen kans op verbetering. De problematieken die zich stellen zijn van blijvende aard.
 • In welke 4 delen kunnen we een ziekenhuis opsplitsen?
  • Administratief deel (Personeelsdienst, boekhouding, facturatie)
  • Behandelingsgebouw (Spoed, dagziekenhuis, nierdialyse, OK, RX, CT, endoscopie, sterilisatie, labo, apotheek, ergo, kine
  • Huishoudelijk deel (Keuken, cafetaria, werkplaats, magazijnen)
  • Verpleegafdelingen
 • Waarom staat spoed niet bij verpleegafdelingen?
  Op spoed verblijft men normaliter niet voor langere tijd. Hier vinden geen overnachtingen plaats.
 • Wat is een PAZA en bij welke deel van het ziekenhuis hoort dit?
  Post-anesthesie-zorg-afdeling hoort bij het OK en maakt dus deel uit van de behandelingsinfrastructuur. Afhankelijk van de grote van het ziekenhuis kan hier soms een overnachting plaatsvinden. Normaal wordt de patiënt na het ontwaken naar een verpleegafdeling gebracht.
 • Wat zijn ziekenhuisbacteriën en op welke afdelingen vormen zij een zeer grote bedreiging?
  Net als virussen, kunnen bacteriën muteren. MRSA (Meticilline-resistente Staphylococcus aureus) is zo'n gemuteerde bacterie. Slechts 1 antibiotica is werkzaam tegen dit virus. Mensen in een ziekenhuis zijn doorgaans extra kwetsbaar voor deze bacterie. Op afdelingen waar mensen verblijven met een sterk verzwakte weerstand vormen deze bacteriën een extra grote bedreiging. Bvb. Oncologie, MS afdelingen,...
 • Beschrijf Anestesiologie?
  Specialist: Anesthesist
  Specialisme/Arts die zich bezig houdt met kunstmatige slaap en pijncontrole.
 • Beschrijf Heelkunde / Chirurgie?
  Specialist: Chirurg
  Specialisme / arts die operaties uitvoert.
 • Beschrijf Interne geneeskunde?
  Specialist: Internist
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de inwendige organen.
 • Beschrijf Cardiologie?
  Specialist: Cardioloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van het hart.
 • Beschrijf Dermatologie?
  Specialist: Dermatoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de huid, nagels en het haar.
 • Beschrijf Endocrinologie?
  Specialist: Endocrinoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van het endocrien systeem of klieren die afscheidingen geven in het lichaam (schildklier, hypofyse, alvleesklier en bijnieren)
 • Beschrijf Flebologie?
  Specialist: Fleboloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de aders.
 • Beschrijf Gastro-enterologie?
  Specialist: Gastro-enteroloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van maag en darmen.
 • Beschrijf Geriatrie?
  Specialist: Geriater
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van zieke bejaarden.
 • Beschrijf Gynaecologie?
  Specialist: Gynaecoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de vrouwelijke geslachtsorganen.
 • Beschrijf Hematologie?
  Specialist: Hematoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van bloed, de bloedvormende organen en lymfeklieren.
 • Beschrijf Hepatologie?
  Specialist: Hepatoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van lever, galblaas en galwegen.
 • Beschrijf Intensieve zorgen?
  Specialist: Intensivist
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van levensbedreigende aandoeningen.
 • Beschrijf Materniteit?
  Specialist: Gynaecoloog + Pediater
  Kraamafdeling
 • Beschrijf Nefrologie?
  Specialist: Nefroloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de nieren.
 • Beschrijf Neonatologie?
  Specialist: Neonatoloog (Multi-disciplinair team)
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van ziekte bij pas- of vroeg geborenen.
 • Beschrijf Neurologie?
  Specialist: Neuroloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de hersenen, het ruggenmerg en de zenuwen.
 • Beschrijf Oftalmologie?
  Specialist: Oftalmoloog (!Geen Optometrist!)
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van het oog.
 • Beschrijf Oncologie?
  Specialist: Oncoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van gezwellen en tumoren.
 • Beschrijf Orthopedie?
  Specialist: Orthopedist
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van het steun- en bewegingsapparaat.
 • Beschrijf Otorhinolaryngologie?
  Specialist: Otorhinolaryngoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van oren, neus en keel.
 • Beschrijf Pediatrie?
  Specialist: Pediater/kinderarts
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van zieke kinderen.
 • Beschrijf Pneumologie?
  Specialist: Pneumoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de longen.
 • Beschrijf Stomatologie?
  Specialist: Stomatoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van mond en kaak.
 • Beschrijf Traumatologie?
  Specialist: Traumatoloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen veroorzaakt door ongeval of geweld.
 • Beschrijf Urologie?
  Specialist: Uroloog
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de urinewegen bij man en vrouw en de geslachtsorganen van de man.
 • Beschrijf Vasculaire heelkunde?
  Specialist: Vaatchirurg
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van aandoeningen van de bloedvaten.
 • Beschrijf Verloskamer?
  Ook wel arbeidskamer genoemd. Aparte afdeling in het ziekenhuis waar bevallingen plaatsvinden.
 • Beschrijf Paaz?
  Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis
  Specialist: Psychiater
  Specialisme / Arts houdt zich bezig met diagnose en behandeling van psychische aandoeningen, ziektebeelden en bij uitbreiding de psychische gezondheid in het algemeen.
 • Beschrijf Palliatieve zorgen?
  Bij een afdeling voor palliatieve zorgen, wordt de nadruk veeleer gelegd op het verzachten of verlichten van symptomen dan op het trachten te genezen ervan. Bij palliatieve zorg is er dus doorgaans spraken van een onomkeerbaar ziektebeeld, waarbij refractaire symptomen opduiken.
 • Beschrijf volgende termen: Diagnose, Therapie, Symptoom, Acute afdeling, Chronische afdeling?
  • Diagnose: Het vaststellen van een ziekte of aandoening waaraan iemand lijdt. Dit gebeurt aan de hand van onderzoeken zoals: klinisch onderzoek van de arts, technische onderzoeken, bloedanalyses, anamneses,...
  • Therapie: de behandeling van een ziekte of aandoening
  • Symptoom: Ziekteverschijnsel, teken waaraan men een ziekte kan herkennen. Een symptoom is niet altijd zichtbaar.
  • Acute afdeling: Afdeling waar patiënten opgenomen worden nadat er plots een ziekte optreedt die onmiddellijk moet behandeld worden.
  • Chronische afdeling: Afdeling waar patiënten worden opgenomen met chronische aandoeningen.
 • Wat is de Utility?
  Spoelruimte bevat een zuiver gedeelte en een vuil gedeelte met de was, bedpanspoeler (niet steriel), afvalbakken,...
 • Waaruit bestaat een afdelingsteam?
  • Artsen: Diagnostiek en therapie
  • Dokter assistenten: Specialisten in opleiding
  • Co-assistenten: Artsen in opleiding
  • Hoofdverpleegkundigen: coördinator
  • Verpleegkundigen: Opstellen, aanpassen, uitvoeren verpleegplan.
  • Studenten verpleegkunde
  • Verzorgende/zorgkundigen: ondersteuning dagelijkse verzorging en activiteiten.
  • Studenten verzorgende/zorgkundigen
 • Geef 3 extra medische en niet medische disciplines die het afdelingsteam kunnen aanvullen?
  Medisch: Logopedist, kinesist, psycholoog.
  Niet medisch: Pastorale medewerker, maatschappelijk werkster, vrijwilligers.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat is een articulatio? Beschrijf de bouw!
Een articulatio of gewricht is een bewegelijke verbinding van 2 of meer beenstukken.
 • Gewrichtskraakbeen laagje aan de uiteinden
 • Gewrichtsspleet scheidt de botten van elkaar
 • Gewrichtskapsel houdt structuur bij elkaar
 • Gewrichtsholte is de ruimte binnen gewrichtskapsel
 • Synoviale vlies aan binnenkant gewrichtskapsel scheidt gewrichtsvocht af.
 • Ligamenten of bindweefselbanden zorgen samen met spieren voor extra verbinding.
 • Bursae of slijmbeurzen rondom de gewrichten.
Juist of fout. Tussen de wervellichamen bevindt zich niets. Verklaar je antwoord!
Fout. Tussen de wervellichamen liggen de discus intervertebralis of tussenwervelschijven. Ze vangen de wisselende drukken in de wervelkolom op. Ze bestaan uit:
 • Anulus fibrosus: ringvormig stevig, vlezig bindweefsel
 • Nucleus pulposus:  geleiachtige kern
Beschrijf de algemene bouw van een wervel!
Elke vertebrae bestaat uit:
 • Wervellichaam vooraan
 • Wervelboog achteraan
  • 1 doornuitsteksel
  • 2 dwarsuitsteksel
  • 4 gewrichtsuitsteksels
 • Wervelgat
  • Vormt ruggenmergkanaal
  • Bevat ruggenmerg zenuwbundel
Welke 5 groepen van vertebrae vormen de wervelkolom?
 • 7 cervicales vertebrae of halswervels
  • Atlas of drager
  • Axis of draaier
 • 12 thoracales vertebrae of borstwervels
 • 5 lumbales vertebrae of lendewervels
 • 5 vergroeide vertebrae sacrales of heiligbeenwervels
  • Os sacrum of heiligbeen
 • 3 of 4 vergroeide vertebrae coccygis, stuit- of staartbeenwervels
  • Os coccygis
Waaruit bestaat de cranium?
De cranium of schedel bestaat uit:
 • Hersenschedel
  • os frontale of voorhoofdsbeen
  • 2 ossa parietalia (evd. Os parietale) of wandbeenderen
  • os occipitale of achterhoofdsbeen
  • 2 ossa temporalia (evd. Os temporale) of slaapbeenderen
   • pars petrosum of rotsbeen
  • os ethmoidale of het zeefbeen
  • os sphenoidale of wiggebeen
   • Turks zadel (uitholling hypofyse)
 • Aangezichtsschedel
  • Maxilla of bovenkaak
  • Mandibula of onderkaak
  • Ossa zygomatica of jukbeenderen
In welke 4 groepen kunnen we de botten van het geraamte onderverdelen?
 • Hoofd of cranium (schedel)
 • Romp (wervelkolom, ribben en borstbeen)
 • Schouder en arm
 • Bekken en benen
Welke 5 soorten gewrichten onderscheiden we als we kijken naar vorm en bewegingsmogelijkheden?
 1. Scharniergewricht
  • Buigen en strekken
  • Beweging om één as
  • bvb kniegewricht, ellebooggewricht
 2. Kogelgewricht
  • Bewegingen in drie assen
  • bvb schoudergewricht, heupgewricht
 3. Rolgewrichten
  • Botten rollen over elkaar
  • Beweging om één as
  • bvb ellepijp en spaakbeen, eerste en tweede halswervel
 4. Eigewricht
  • Buigen en strekken + zijwaarts
  • Beweging in twee assen
  • bvb polsgewricht
 5. Zadelgewricht
  • Beweging naar links, rechts, voor en achter
  • Beweging in twee assen
  • bvb gewricht tussen duim en pols
Wat is verstaat men onder pronatie en supinatie van de onderarm?
 • Pronatie is het draaien van de handpalm naar onder
 • Supinatie is het draaien van de handpalm naar boven
Benoem de meest voorkomende bewegingen!
 • Flexie of buigen - extensie of strekken
 • Anteflexie (naar voor buigen) - retroflexie (naar achter buigen)
 • Adductie (naar de romp) - abductie (van de romp weg)
 • Endorotatie (draaien naar binnen) - exorotatie (draaien naar buiten)
Juist of fout: Een gewricht is altijd een verbinding tussen 2 botstukken. Verklaar je antwoord!
Fout. Er bestaan enkelvoudige gewrichten of articulationes simplices gevormd door 2 botstukken en er bestaan meervoudige gewrichten articulationes compositae bestaande uit meer dat 2 botstukken. Bvb ellebooggewricht.