Summary Class notes - Fysiologische Regulatie Systemen

Course
- Fysiologische Regulatie Systemen
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
383 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Fysiologische Regulatie Systemen

 • 1611097200 Les 2 Kraakbeen

 • Waar bestaat kraakbeen uit?
  Kraakbeen bestaat uit cellen en matrix
 • Waar bestaat kraakbeen matrix uit?
  Voornamelijk uit Glucosaminoglycanen en collageen vezels
 • Wat zijn de functies van kraakbeen?
  Steun aan weke delen, verbinden van botten, glijvlak voor gewrichten en de groei van pijpbeenderen
 • Wat zijn de soorten kraakbeen in het lichaam?
  Hyalien kraakbeen, Vezelig kraakbeen en Elastisch kraakbeen
 • Wat kenmerkt Hyalien kraakbeen?
  Het is het meest voorkomend soort kraakbeen in het lichaam, 40% van de matrix bestaat uit collageen type 2 vezels en het vormt tijdens foetale ontwikkeling. Is veerkrachtig en dient voor schokdemping
 • Waar kun je Hyalien kraakbeen vinden?
  In epifysaire schijven van pijpbeenderen, in de wand van de luchtwegen als steun weefsel en articulaire oppervlakten van gewrichten
 • Wat kenmerkt vezelig kraakbeen?
  Het is een soort tussenvorm van Hyalien kraakbeen en dicht bindweefsel. Matrix bestaat uit type 1 en 2 collageen vezels. Het kan veel kracht weerstaan zonder verlies in draagvermogen
 • Waar kun je vezelig kraakbeen vinden?
  In plaatsen waar Hyalien kraakbeen en ligamenten/pezen samenkomen, tussenwervelschijven en in het schaambot
 • Wat kenmerkt Elastisch kraakbeen?
  Lijkt veel op Hyalien kraakbeen maar bevat ook elastische vezels in een goed ontwikkeld netwerk
 • Waar kun je Elastisch kraakbeen vinden?
  De oorschelp, epiglottis en sommige kraakbeen stukken van de larynx
 • Waar bestaan discus vertebralis uit?
  Een stevige ring van dicht bindweefsel, de annulus fibrosus, een vloeibare kern en de nucleus pulposus
 • Waar bestaat de Annulus Fibrosus uit?
  Meerdere lagen vezelig kraakbeen die haaks op elkaar liggen waarin collageen vezels spiraal gebonden in de matrix liggen
 • Wat is de functie van de Discus Vertebralis?
  Schokdemping en articulatie van de ruggenwervels
 • Wat is de Nucleus Pulposus?
  Binnen de Annulus Fibrosus kan men een waterrijke maar met een lage viscositeit matrix vinden van voornamelijk hyaluronzuur en ronde cellen, de Nucleus pulposus progenitor cellen
 • Wat is de functie van chondrocyten en waar kun je ze vinden?
  Productie van matrix. Ze bevinden zich meer aan de binnenkant van het kraakbeen vaak in isogene groepen van 8 in lacunes
 • Wat is de functie van chondroblasten en waar kun je ze vinden?
  Productie van matrix. Ze ontstaan uit mesenchym cellen en bevinden zich meer aan de buitenkant van een kraakbeen stuk
 • Wat is de morfologie van chondroblasten en chondrocyten?
  Ze hebben een goed ontwikkeld RER, grote kern en veel vet en glycogeen voor de productie van matrix eiwitten. Ze produceren collageen, proteoglycanen, hyaloronzuur en chondrorectine. Chondrocyten zijn iets kleiner dan chondroblasten
 • Wat induceert de activiteit van chondrocyten/chondroblasten?
  Somatropine, thyroxine en testosteron stimuleren de synthese van glucosaminoglycanen
 • Wat vertraagd de activiteit van chondrocyten/chondroblasten?
  Cortison, hydrocortison en oestradiol
 • Wat beïnvloed de deling van chondrocyten?
  Somatropine
 • Hoe vind de voeding van kraakbeen plaats?
  Kraakbeen is avasculair dus voeding vind plaats via diffusie vanuit omringend weefsel, het perichondrium.
 • Wat is het perichondrium?
  Een laag bindweefsel dat als een membraan om het kraakbeen deel van ontwikkeld bot zit. Bestaat uit een buiten laag met fibroblasten en een binnenlaag met chondroblasten en chondrocyten.
 • Wat zijn de twee soorten groei in kraakbeen?
  Interstitiële groei en Appositionele groei
 • Hoe vind Interstitiële groei plaats?
  Dit is groei van binnen uit, waarbij chondrocyten die verdeeld zijn in isogene kolommen en chondroblasten zich gaan delen en matrix afzetten.
 • Waar vind Interstitiële groei plaats?
  In epifysaire schijven en in gewricht kraakbeen waar geen perichondrium aanwezig is
 • Hoe vind Appositionele groei plaats?
  Perichondrium cellen gaan zich delen, differentiëren tot chondroblasten en zetten matrix af tegen het kraakbeen. Groei aan de buitenkant
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Hoe bepaal je of er glucose excretie plaatsvind?
Filtratie glucose is proportioneel met filtratie plasma:
FRGlucose = [glucose]inplasma * GFR

Dit geld tot het transport maximum is bereikt:
Tm = renal threshold * GFR

Vanaf dat punt vind er geen extra resorptie plaats van glucose waardoor excretie begint.
Wat zijn de percentages van Glomulaire filtratie?
100% in
20% volume wordt gefiltreerd in Bowman's capsule
>19%^ resorptie naar bloed
<1% van volume excretie via urine
Wat is katabool en het anabool hormoon en waar worden ze geproduceerd?
Anabool = Insuline - Beta cellen
Katabool = Glucagon - Alpha cellen
Wat zijn de drie typen cellen in de pancreas?
Alpha cellen, D cellen en Beta cellen
Wat is het effect van een dysbalans in het vetspectrum? Hoe wordt het behandeld?
Verhoogd risico op atherosclerose en cardiovasculair lijden. Behandeld door Statines om endogene productie cholesterol te remmen
Wat zijn de vormen cholesterol en wat zijn de functies?
 • LDL-C brengt cholesterol van lever naar weefsels (lethal cholesterol, erg groot)
 • HDL-C transporteert cholesterol uit plasma naar lever (healthy cholesterol)
Hoe is het proces van energie productie uit glucose in mitochondriën?
 • In het cytoplasma:
  • omzetten van glycogeen naar pyruvaat. Dit heet glycolysis en hier wordt een klein beetje (2) ATP vrij gemaakt en heeft een stap ervoor waarin het in Glucose 6-fosfaat wordt omgezet
   • (In de lever en nier wordt door glucose 6-fosfatase glucose omgezet in Glucose 6-fosfaat en is er geen glycogeen nodig)
 • In de mitochondriën:
  • Pyruvaat wordt omgezet in Acetyl CoA uit CoA wat het citroenzuur cyclus in gaat. Hieruit komt ook een beetje (4?) ATP vrij 
  • Protonen worden geladen vanuit het citroenzuur cyclus naar het electronen transport keten en hier wordt met behulp van zuurstof erg veel ATP geproduceert (24?) en komt er water vrij
Wat zijn de drie onderdelen van Fed-state metabolisme?
 • Koolhydraten voor ATP
  • Glucogeen korte termijn
  • Vet voor lange termijn
 • Aminozuren voor eiwitten
  • Structurele en functionele eiwitten
  • overmaat aan aminozuren wordt verbrand of gaat naar vet opslag
 • Opslag van energie in vetweefsel
  • Triglycerides = glycerol en 3 vetzuren
Wat is gluconeogenese?
Het maken van nieuwe glucose uit glycerol, aminozuren en lactaat. Dit vind plaats in de lever en nier door de aanwezigheid van het enzym glucose 6-phosphatase
Hoe wordt energie opgeslagen?
Als vet en glycogeen