Summary Class notes - Fysiologische regulatiesystemen

Course
- Fysiologische regulatiesystemen
- Ronald Vlasbolm
- 2015 - 2016
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek
212 Flashcards & Notes
5 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Fysiologische regulatiesystemen

 • 1455490800 termen les 5


 • Mechanically gated ion channels 
  are found in sensory neurons and open in response to physical forces such ass pressure or stretch.
 • Chemically gated ion channels 
  in most neurons respond to a varity of ligands, such ass extracelluair neurotransmitters and nuromodualtors or intracelluair signal molecules.
 • Voltage-gated ion channels 
  respond to the changes in the cell membrane’s potential. Voltage-gates Na+ and K+ channels play an in portend rule in the initiation and conduction of electrical signals align the axon.
 • Voltage changes across the membrane can be classified into two basic types of electrical signals, which are these?
  Graded potentials and Action potentials
 • Graded potentials
   Are variable-strength signals that can travel over short distances and lose strength as they travel through the cell. They are used for short-distance communication.
  If a depolarizing potential is strong enough when it reaches the integration region within a neuron, the graded potential initiates an action potential.
 • Action potential
  Geen enkele stimulus kan andere actiepotentiaal genereren 

  Are very brief, large depolarizations that travel that travel for long distances trough a neuron without losing strength. Their function is rapid signaling over long distances, such as form your toes to your brain.
 • Chemical synapses
  The vast majority of synapses in the nervous system are chemical synapses, which use neurocrine molecules to carry information from one cell to the next. At chemical synapses, the electrical signal of the presynaptic cell is converted into a neurocrine signal that crosses the synaptic cleft and binds to a receptor on its target cell.
 • relative refectory period
  Alleen een > normaal stimulus kan nieuwe actiepotentiaal initiëren

  A relative refectory period follows the absolute refractory period. During the relative refectory period, some but not all Na+ channel gates have the reset to their original positions. In addition, during the relative refractory period, K+ channels are still open. The Na+ channels that have not quite returned to their resting position can be reopened by a stronger-than-normal graded potential.
  Deze depolarisatie heeft wel een minder groot effect aangezien er K+ uit de nog open K+ kanalen lekt. Hierdoor zullen de signalen tijdens de relatieve refractaire peroide van klenier ampllitude zijn dan normaal.
 • 1550530800 Les 1:BASISBEGRIPPEN EN MICROSCOPISCHE BESCHERMING D.M.V. REGULATIESYSTEMEN

 • Wat is homeostase?
  Het constant houden van het interne evenwicht gecontroleerd door negatieve feedback
 • Wat is negatieve feedback?
  Een proces waarbij een toename van het resultaat een remming van het proces veroorzaakt
  • Een chauffeur wil niet harder dan met 40 km/uur van de helling af. Gaat hij langzamer dan 40 km/uur, dan zal hij zijn voet van de rem afhalen. Gaat hij harder dan 40 km/uur, dan zal hij harder remmen.
 • Benoem de onderdelen van de responsloop van homeostase
  1. Stimulus
  2. Sensor
  3. Afferent signaal
  4. Intergrerend centrum 
  5. Efferent signaal
  6. Doelwit
  7. Reactie 
 • Wat is positieve feedback?
  Een toename van het resultaat verstrekt het proces. Je werkt naar een climax --> het baren van een kind.
 • Noem de anatomische positie
  Rechtop, handpalm naar voren en duim naar boven.
 • Noem het axiale deel
  Delen van het lichaam rond de lichaamsas gelegen. 
  --> hoofd, hals, romp
 • Noem het appendiculaire deel
  De aanhangsels van het lichaam
  --> armen en benen
 • Mediaal
  Aan de binnenzijde, naar de middenlijn toe
 • Lateraal
  Aan de buitenzijde, van de middenlijn af
 • Ventraal
  Aan de buikzijde
 • Dorsaal
  Aan de rugzijde
 • Craniaal
  Aan de schedelzijde
 • Caudaal
  Aan de staartzijde
 • Synoniem ventraal
  Anterior
 • Synoniem dorsaal
  Posterior
 • Geef de definitie van distaal
  Verder van het centrum van het lichaam af
 • Geef de definitie van proximaal
  Dichter bij het centrum van het lichaam
 • Synoniem craniaal
  Superoir
 • Synoniem caudiaal
  Inferior
 • Beschrijf het frontale lichaamsvlak
  .
 • Beschrijf het saggitale lichaamsvlak
  .
 • Synoniem mediaan
  Midsagittaal
 • Beschrijf het transversale lichaamsvlak
  Zie 'horizontal'
 • Hoe wordt het inwendige van ons lichaam beschermd?
  D.m.v. huid, epitheel, botten/kraakbeen, vliezen en vloeistoffen
 • Wat is de thorax?
  De borstholte
  - Longen
  - Hart 
  - Mediastinum (ruimte tussen beide longen waar het hart in ligt) 
 • Wat is de abdominopelvische holte?
  Buikholte en bekkenholten 
  - Maag
  - Darmen
  - Milt
  - Alvleesklier
  - Lever
  - Nieren 
  - Urineblaas 
 • Wat is het diafragma?
  Het middenrif
 • Wat is het peritoneum?
  Het buikvlies
 • Wat is het parietale serosa?
  Het vlies aan binnenzijde van de lichaamswanden
 • Wat is het viscerale serosa?
  Het vlies dat de buitenkant van organen bekleedt
 • Wat is het pericardium?
  Het hartzakje
 • Wat is de pleura?
  Het longvlies
 • Wat zijn de meningen?
  Hersenvliezen
 • Noem de 3 vliezen die het centrale zenuwstelsel omsluiten
  1. Pia mater (zachte hersenvlies)
  2. Arachnoidea (spinnenwebvlies)
  3. Dura mater (harde hersenvlies) 
 • Wat is een tight junction?
  Een ondoordringbare verbintenis
 • Wat doen desmosomen?
  Verankeren cellen met elkaar --> zorgen zo voor stevigheid
 • Wat is een gap junction
  Kanaal die de ene cel verbindt met de andere cel.
  - Uitwisseling van ionen en andere kleine moleculen 
 • Geef eigenschappen van het basale membraan
  • Bestaat uit: Lamina lucida, Lamina densa en Lumina fibroreticularis
  • Heeft een hechtende functie 
  • Heeft een filterfunctie 
 • Wat is Pemphigus vulgaris?
  Een stoornis waarbij er blaren op het lichaam ontstaan
 • Wat is apicaal?
  Meer aan de buitenkant van het lichaam
 • Wat is basolateraal?
  Meer aan de binnenkant van het lichaam
 • Wat is de cerebrospinale vloeistof en wat is de functie?
  • Hersenvocht (liquor), de waterige vloeistof die zich in en om de hersenen en ruggenmerg bevindt. 
  • Zorgt voor schokdemping en bescherming van de hersenen. 


  • Cerebro= hersenen
  • Spinaal= ruggenmerg 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Geef de definitie van astrofie
Afname van weefsel
Geef eigenschappen van de Hypofyse
 • Een klier die hormoonproductie controleert in andere klieren
 • Heeft een grootte van een erwt
Noem de 2 soorten hormonen
 • Peptide hormoon

- Kunnen het membraan niet passeren --> 2e boodschapper nodig die de reactie uitvoert
 • Steroïd hormoon
- Zijn in vet oplosbaar --> kunnen het membraan gwn passeren.
Geef de definitie van Hyperkaliëmie
Een verhoogd kaliumgehalte in het bloed
Geef de definitie van Hypokaliëmie
Een laag kaliumgehalte in het bloed
Geef eigenschappen van het enzym Renine
.
Geef eigenschappen van het hormoon Aldosteron
 • Speelt een belangrijke rol bij het handhaven van de bloeddruk en het het water- en zoutgehalte in het lichaam.
 • Wordt gemaakt in de bijnier
 • Reabsorptie Natrium
 • Secretie Kalium
Wat maakt het tegenprincipe mogelijk?
Dat er tussen 2 stromende substanties (vloeistoffen & gassen) iets kan worden overgedragen van de ene op de andere.
Hoe wordt de extracellulaire vloeistof (ECF) gehandhaafd?
Door regulatie van de concentratie Natrium in urine
 • de nieren filteren 99,6% van het natrium terug
 • een kleine verandering in reabsorptie heef al een effect op bloeddruk en ECF
Noem de organen die betrokken zijn bij de waterbalans van het lichaam
De huid, longen, nieren, darmen en de mond.