Summary Class notes - genetica

Course
- genetica
- Luc Peelman
- 2017 - 2018
- Ugent
- Diergeneeskunde
647 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - genetica

 • 1506290400 les 1

 • Wat is het fenotype?
  Alle kenmerken die zichtbaar zijn
 • Wat hadden de mensen al zeer vroeg ontdekt qua genetica?
  soortgelijk met elkaar kruisen brengt soortgelijk voort
 • Geldt soortgelijk kruisen brengt soortgelijk op altijd op?
  Nee, sommige kenmerken slaan generaties over
 • Wat is pangenesis?
  de eerste theorie voor erfelijkheid.
  fenotypes zijn gemmules. Gemmules komen samen in de gonade. De theorie is verkeerd, maar ze heeft desondanks lang stand gehouden
 • Welke reden is er om te denken dat er overerving is van verworven karakteristiek?
  kinderen treden vaak in de voetsporen van de ouders. Bijv: ouders kunnen goed piano spelen, kinderen ook
 • Welke reden is er om te denken dat er geen overerving is van verworven karakteristiek?
  afgehakte hand is verworven karakteristiek, gaat niet door op kinderen
 • Is er overerving van verworven karakteristiek?
  nee
 • Wat is lamarckisme?
  giraf die langere nek krijgt door steeds hogere bladeren te pakken en dit kenmerk door zou geven aan de nakomelingen
 • Wat is epigenetica?
  dat gaat over die paar verworven kenmerken die wel op de een of andere manier overerven
 • Wat is het preformationisme?
  Homunculus=klein mensje in de zaadcel of eicel (klopt natuurlijk niet)
 • Wat is een voor voor versmelting van kenmerken?
  hybriden hebben een intermediair uitzicht
 • Waarom kan het niet dat er versmelting van kenmerken bestaat?
  Dan zouden er geen kenmerken generaties over kunnen slaan
 • Is er bij intermediaire overerving wel een versmelting van kenmerken?
  nee
 • Waarmee worden de gelijkenissen bestudeerd in de genetica?
  diermodellen en klonen
 • Waarom worden de verschillen bestudeerd in de genetica?
  identificatie en gendefecten
 • Wat zijn de eigenschappen van monogenisch?
  afhankelijk van één gen. Ze hebben een discontinue variatie, dus zwart-wit, het is er wel of niet. Er zijn geen milieu-invloeden. Dit wordt bestudeerd in de kwalitatieve genetica.
 • Wat zijn de eigenschappen van polygenisch?
  afhankelijk van meerdere genen, kan gaan tot honderden. Daarom is er een continue variatie. Hier zijn ook vaak milieu-invloeden. Dit is de kwantitatieve genetica. Ongeveer 2/3 van de ziekten gaan zo. Voorbeeld: heupdysplasie. Milieu-invloeden: dik, overtraining.
 • Wat is transmissie genetica?
  doorgeven van genen (oude benaming)
 • Wat is populatiegenetica?
  kijken naar de gehele populatie
 • Wat is de moleculaire genetica?
  op moleculair niveau kijken en verklaren
 • Wat is monohybridisme?
  fokken met individuen die maar 1 kenmerk verschillen
 • Wat is het voordeel van het proefmodel van Mendel (de erwt)?
  - Uniforme en fokzuivere variëteiten beschikbaar
  -Gemakkelijk te kweken, korte generatieduur
  -Veel nakomelingen
  -Rassen zijn onderling gemakkelijk te kruisen
  - Kruisingen zijn vruchtbaar
 • zuivere fokouders
  parentes
 • eerste dochtergeneratie
  filiale 1
 • Wat is de eerste Mendelwet?
  de afzonderingswet: de erfelijke eigenschappen worden gecontroleerd door afzonderlijke en niet deelbare eenheden. Genen zijn alleen wel deelbaar.
  Alle F1 individuen zijn identiek en veruiterlijken slechts de dominante vorm van het kenmerk
  De eenheden komen steeds in paren voor: 1 van de vader en 1 van de moeder. Ook weer niet altijd zo.
  Bij de vorming van de gameet worden de eenheden van elkaar gescheiden.
 • Wat is een allel?
  variant van een gen
 • Wat is een drager?
  Uu, ze hebben niet zelf de ziekte, maar ze kunnen het wel doorgeven aan hun nakomelingen
 • ZZ
  homozygoot
 • Zz
  heterozygoot
 • X0
  hemizygoot, 1 allel is aanwezig (bijv. X bij de man)
 • Wat is een gen?
  onsplitsbare eenheid die de erfelijke overdracht van een kenmerk controleert
 • Wat is locus?
  chormosomale locatie van een gen
 • Wat is dihybridisme?
  individuen kruisen die voor 2 kenmerken verschillen
 • Wat krijg je bij dihybridisme bij de eerste generatie?
  alleen de dominante kenmerken
 • Wat krijg je bij dihybridisme bij de tweede generatie?
  9 dominante kenmerken, 3 dominante voor een, 3 dominante voor de ander, 1 recessief voor beiden.
 • Wat is de tweede wet van Mendel?
  afzonderlijke segregatie
  Wanneer meerdere kenmerken gezamenlijk worden gevolgd, dan kunnen deze als volkomen onafhankelijk van elkaar worden beschouwd. Deze wet gaat dikwijls niet op. 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarom worden de verschillen bestudeerd in de genetica?
identificatie en gendefecten
Wat is polymorfisme?
het allel dat het meest voorkomt moet kleiner zijn dan 95%
Waarvoor worden transgene muizen gebruikt?
als modelsysteem om de genfunctie te achterhalen. Kijken welk fenotype het uitschakelen van het gen geeft om zo te kijken wat het gen doet.
Waarom zou je transgene dieren gebruiken voor xenotherapie?
Om afstoting te voorkomen. Je zorgt er eigenlijk voor dat ze meer op menselijke organen lijken
Wat is xenotherapie?
een orgaan van een dier in een mens transplanteren
Wat is een toepassing van transgenie bij vissen?
antivriesgen in zalmen zodat ze noordelijker gehouden kunnen worden
Waarom is transgenie bij vissen meer succesvol dan bij zoogdieren?
Omdat de microïnjectie efficiënter is. Het transgen hoeft niet in de pronucleus te komen, kan ook vanuit het cytoplasma
Wat is de bedoeling van bioreactors?
Tal van therapeutische eiwitten kunnen niet geproduceerd worden in bacteriën omdat ze nodige posttranslationele modificaties niet kunnen aanbrengen. Daarom worden transgene dieren gemaakt die dat wel kunnen. Het is vaak een promotor die uitsluitend tot expressie komt in de uiercel-->eiwit wordt door de melk uitgescheiden
Wat zijn de voornaamste toepassingen van transgene dieren?
- bioreactors
- verbetering van de (re)productie
- xenotransplantatie
- gen(cel)therapie
- diermodellen
- in stand houden van bedreigde diersoorten
Waar staat SCNT voor?
somatische cel nucleus transfer