Summary Class notes - Geschiedenis

61 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Geschiedenis

 • 1416351600 2.2 De Europese expansie begint

 • Wanneer gingen de Portugezen en Spanjaarden wat doen ?
  Omstreeks 1500 gingen ze op ontdekkingsreis om een eigen zeeroute naar oost-Azië te vinden.
 • Wie waren de eerste Europeanen die zich ver op de oceaan waagde ?
  De Portugezen
 • Waarom waagde de Portugezen zich zover op de oceaan ?
  Omdat de aanvoer van goud was gestopt door een oorlog met de arabieren in noord Afrika.
 • Onder leiding van wie gingen ze de oceaan op ?
  Hendrik de zeevaarder
 • Waarom namen ze hendrik mee ?
  Hij had de beste geleerden en zeevaarders en scheepsbouwers. zij hadden al allerlei navigatie en hulpmiddelen verzameld zoals het kompas.
 • 1426806000 Begrippen 4.1 en 4.2

 • absolutionisme
  beweging voor afschaffing van de slavenhandel en de slavernij
 • atheïsme
  niet geloven in een god
 • deïsme
  geloven dat god de wereld geschapen heeft, maar zich er niet mee bemoeit
 • mensenrechten
  rechten voor alle mensen
 • indirecte belastingen
  belasting die je bijvoorbeeld betaalt bij aankoop van producten
 • parlement
  volksvertegenwoordiging
 • pruikentijd
  18e eeuw, toen rijke en aanzienlijke mensen pruiken droegen
 • rationeel
  redelijk, door middel van het verstand
 • rechtsstaat
  staat waarin iedereen zich aan de wet moet houden ook de koning
 • standenmaatschappij
  maatschappij waarin de bevolking is verdeeld in standen
 • standenstaat
  staat die gebaseerd is op standen
 • tolerantie
  verdraagzaamheid
 • verlichting
  beweging van mensen die vinden dat met het verstand alles kan worden verklaard en dat de maatschappij op de rede gebaseerd moet zijn.
 • amerikaanse revolutie
  opstand van de dertien britse kolonies in Noord-Amerika tegen groot brittanie, waarbij in 1776 de verenigde staten van Amerika ontstonden.
 • dekolonisatie
  het onafhankelijk worden van een kolonie
 • democratische revolutie
  ingrijpende politieke verandering, waarbij een democratische grondwet wordt ingevoerd.
 • federatie
  verbond van staten die hun eigen zelfstandigheid voor een belangrijk deel behouden
 • grondrechten
  belangrijkste rechten van burgers die in de grondwet zijn vastgelegd
 • grondwet
  wet waarin staat hoe een land geregeerd wordt en wat de grondrechten van de burgers zijn
 • moederland
  land dat heerst over koloniën
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wanneer gingen de Portugezen en Spanjaarden wat doen ?
1
Wie waren de eerste Europeanen die zich ver op de oceaan waagde ?
1
Waarom waagde de Portugezen zich zover op de oceaan ?
1
Onder leiding van wie gingen ze de oceaan op ?
1
Page 1 of 15