Summary Class notes - Geschiedenis

61 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Geschiedenis

 • 1416351600 2.2 De Europese expansie begint

 • Wanneer gingen de Portugezen en Spanjaarden wat doen ?
  Omstreeks 1500 gingen ze op ontdekkingsreis om een eigen zeeroute naar oost-Azië te vinden.
 • Wie waren de eerste Europeanen die zich ver op de oceaan waagde ?
  De Portugezen
 • Waarom waagde de Portugezen zich zover op de oceaan ?
  Omdat de aanvoer van goud was gestopt door een oorlog met de arabieren in noord Afrika.
 • Onder leiding van wie gingen ze de oceaan op ?
  Hendrik de zeevaarder
 • Waarom namen ze hendrik mee ?
  Hij had de beste geleerden en zeevaarders en scheepsbouwers. zij hadden al allerlei navigatie en hulpmiddelen verzameld zoals het kompas.
 • 1426806000 Begrippen 4.1 en 4.2

 • absolutionisme
  beweging voor afschaffing van de slavenhandel en de slavernij
 • atheïsme
  niet geloven in een god
 • deïsme
  geloven dat god de wereld geschapen heeft, maar zich er niet mee bemoeit
 • mensenrechten
  rechten voor alle mensen
 • indirecte belastingen
  belasting die je bijvoorbeeld betaalt bij aankoop van producten
 • parlement
  volksvertegenwoordiging
 • pruikentijd
  18e eeuw, toen rijke en aanzienlijke mensen pruiken droegen
 • rationeel
  redelijk, door middel van het verstand
 • rechtsstaat
  staat waarin iedereen zich aan de wet moet houden ook de koning
 • standenmaatschappij
  maatschappij waarin de bevolking is verdeeld in standen
 • standenstaat
  staat die gebaseerd is op standen
 • tolerantie
  verdraagzaamheid
 • verlichting
  beweging van mensen die vinden dat met het verstand alles kan worden verklaard en dat de maatschappij op de rede gebaseerd moet zijn.
 • amerikaanse revolutie
  opstand van de dertien britse kolonies in Noord-Amerika tegen groot brittanie, waarbij in 1776 de verenigde staten van Amerika ontstonden.
 • dekolonisatie
  het onafhankelijk worden van een kolonie
 • democratische revolutie
  ingrijpende politieke verandering, waarbij een democratische grondwet wordt ingevoerd.
 • federatie
  verbond van staten die hun eigen zelfstandigheid voor een belangrijk deel behouden
 • grondrechten
  belangrijkste rechten van burgers die in de grondwet zijn vastgelegd
 • grondwet
  wet waarin staat hoe een land geregeerd wordt en wat de grondrechten van de burgers zijn
 • moederland
  land dat heerst over koloniën
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

49
De ontwikkeling van pluriforme en multiculturele samenlevingen. (tijdvak 10)
48
De toenemende westerse welvaart die vanaf de jaren zestig van de 20e eeuw aanleiding geeft tot ingrijpende sociaal-culturele veranderingsprocessen. (tijdvak 10)
47
De eenwording van Europa. (tijdvak 10)
46
De dekolonisatie die een eind maakt aan de westerse hegemonie in de wereld. (tijdvak 10)
45
De verdeling van de wereld in twee ideologisch blokken in de greep van een wapenwedloop en de daaruit voortvloeiende dreiging van een atoomoorlog. (tijdvak 10)
44
Vormen van verzet tegen de West-Europese imperialisme. (tijdvak 9)
43
Verwoesting op niet eerder vertoonde schaal door massavernietigingswapens en de betrokkenheid van burgerbevolking bij oorlogvoering. (tijdvak 9)
42
De Duitse bezetting van Nederland. (tijdvak 9)
41
Racisme en discriminatie die leiden tot genocide, in het bijzonder op de joden. (tijdvak 9)
40
Het voeren van twee wereldoorlogen. (tijdvak 9)