Summary Class notes - geschiedenis

178 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - geschiedenis

 • 1420498800 grieken

 • 750vC
  Athene/Griekenland bijzondere samenleving
 • Grieken beroemd om;
  - (bouw)kunst
  - denken
  - manier van besturen
 • kunst
  verhalen uitbeelden => griekse godenwereld
 • Goden
  1 grote familie, hoofd Zeus (bijengrot)
 • Amorfa (vaas) 4 mannen plus bijen
  mannen op zoek nar honing, Zeus veranderde de mannen in vogels zodat ze konden vliegen
 • oudheid
  tijd van grieken en romeinen
 • Akropolis (heuvel, hoge stad)
  grote tempel van Athene
 • Agora (verzamelplaats) naast acropolis
  atheners bijeen om te handelen en te roddelen
 • Stoia (zuilengang)
  mannen handelden daar in de schaduw
 • Pnyx (400m van Acropolis)
  vergaderen Atheners, politiek bespreken => belangrijkste beslissingen genomen
 • rechtbank
  aan Agora gelegen
 • Waar werden de griekse steden gebouwd?
  op plekken die goed te verdedigen waren, hoog -> Acropolis
 • Acropolis
  hoog, in geval van nood konden ze hiernaar toe vluchten
  ook belangrijkste tempels 
 • griekse steden verschilden veel van elkaar maar ook overeenkomsten
 • 750vC
  ontstonden verschillende stadstaten
 • stadstaat
  bestond uit een stad met een omringend land polis genoemd
 • wat is het meervoud van polis?
  poleis
 • Waardoorr waren de stadsten gescheiden?
  - bergketens
  - water
 • Hoeveel poleis waren er in totaal in Griekenland?
  ongeveer 700
 • hoeveel inwoners had 1 polis gemiddeld?
  1000 maar Athene en Sparta stuk groter
 • kenmerk van polis
  - bepaalde zelf hoe bestuur was en welke regels
  - bevolking voelde zich nauw verbonden met hun polis
 • Grieken
  - zelfde afstamming
  - zelfde taal
  - vereerde zelfde goden
  - zelfde bouwstijl
  - ze voelde zich eerst inwoner van een polis en als tweede een griek
 • Vruchtbare grond was schaars maar waar was er alleen vruchtbare grond?
  in de bergdalen
  en sommige plaatsen langs de kust
  => ze verbouwden gewassen
 • waar leefden de meeste Grieken van?
  landbouw
  -> graan, druiven en olijven
 • Waarom werd er handel gedreven?
  zodat iedereen genoeg te eten had
 • waar waar de Grieken nog meer goed in?
  ze waren goede scheepbouwers
 • Waarom was scheepbouw belangrijk?
  zo konden naar het middelands zeegebied om handel te drijven
 • Wat voor handel dreven de Grieken in het middelands zeegebied?
  zij verkochten aardewerk, wijn en olie en ze kochten graan IN
 • Griekse man
  - werken op land
  - dreven handel
  - zorgde voor inkomen
  - hoofd van het gezin
  - bepaalde met wie dochters trouwden
  - konden zonen onterven
 • jongens
  - kregen onderwijs (rekenen, schrijven en lezen)
  - sport was belangrijk
  - rijkere jongens kregen langer onderwijs
 • Rijke families; vrouw
  - hoofd huishouding
  - toezicht huisslaven
  - beheerden geld
  - dochters opgevoed om goede echtgenotes te zijn
  - trouwen vanaf 14 jaar
 • Wapenuitrusting Griek
  - panoplie (helm)
  - gordel
  - scheenbeschermers

  -> oorspronkelijk goudkleurig
 • waarvoor diende de wapenuitrusting van een Griek?
  - beschermen
  - indruk maken (pluimen en veren in helm, pantser leek op spieren)

  => vaak na hun dood meebegraven
 • Sparta
  dagelijks leven was anders
 • 8vC
  Spartanen veroveren buurland Messenie
 • Waarom wilde de Spartanen Messenie veroveren?
  omdat het een vruchtbaar gebied was, die wilden ze bezitten
 • Hoe heten de bewoner van Messenie toen ze veroverd waren?
  Heloten
 • Bleven de Heloten op hun eigen land werken?
  ja
 • Waren er meer Messeniers dan Spartanen?
  ja en dat was een probleem om ze de baas te blijven
 • Hoe bleven de Spartanen de Messeniers de baas?
  door continue oorlog te voeren
 • Vertel iets over de Spartaanse jongens
  vanaf hun 7e gingen ze in een kudde (klas) daar leerden ze oorlog te voeren tot hun 30 jaar
 • Wat kregen de Spartaanse jongens na hun 30e als ze alles goed afgerond hadden?
  een stuk land kregen ze toegewezen en dat land werd bewerkt door slaven
 • vertel iets over spartaanse meisjes
  ze werden door hun moeder opgevoed, het huishouden werd gedaan door Heloten
 • Hadden in Griekenland mensen verschillende rechten?
  ja er was ongelijkheid tussen vrije mensen en slaven
 • was slavernij in het oude Griekenland normaal?
  ja
 • slaaf
  -iemands eigendom, 
  -geen rechten
 • Wanneer was/werd je slaaf?
  als je ouders ook slaaf waren of als je krijgsgevangene werd
 • Wat voor werk deden slaven?
  - werkten in mijnen
  - roeien op schepen
  - werkten in het huishouden
  - leraar
 • Werden slaven vrijgelaten?
  heel soms of ze konden zich soms zichzelf vrijkopen
 • Was er ook verschil tussen vrije mensen?
  ja, in veel poleis hadden alleen rijke vrije mannen met land en wapenuitrusting, burgerrechten
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wie was de go van de geneeskunst?
Asklepios
Wat is het verschil met de toneelstukken van vroeger en nu, als ze worden opgevoerd?
De stukken worden tegenwoordig natuurlijk niet meer opgevoerd om de goden gunstig te stemmen en de vrouwenrollen worden gewoon door vrouwen gespeeld
waar gaan de meeste toneelstukken over?
de onderwerpen zijn zeer herkenbaar
-> liefde, jaloezie, verraad, wraak en dood.
Hoe konden de acteur duidelijk maken wie ze voorstelden?
door het dragen van maskers.
Wie speelden er toneel in Griekenland?
alleen mannen, ook de vrouwenrollen werden door mannen gespeeld
Wie zag Socrates als gevaar?
de polis Athene. Hij zou een slechte invloed op de jeugd hebben. Hij werd voor de rechtbank gesleept en ter dood veroordeeld, een gifbeker drinken
Wat wilde Socrates?
hij wilde mensen iets leren door hun vragen te stellen. Alleen als j veel kennis bezit, kun je de goede besluiten nemen, dacht hij
Noem een bekende filosoof
Socrates (470-399vC),
wat zijn filosofen?
sommige geleerden onderzochten NIET de natuur, maar stelden vragen over wat mensen doen en denken, vb;
- wat is goed en wat is slecht?
-wat is schoonheid?
-hoe weten we wat waar is?
-Wat is de beste bestuursvorm?
Wat onderzocht Herodotus onder andere? was hij subjectief of probeerde hij objectief te zijn?
Hij onderzocht de oorlogen tussen de Perzen en de Grieken
Hij probeerde objectief te zijn, dus bij het beschrijven van die oorlogen geen partij te trekken