Summary Class notes - geschiedenis Fenix

Course
- geschiedenis Fenix
- de Kreek
- 2014 - 2015
- Het Nieuwe Eemland
- Havo/Vwo
297 Flashcards & Notes
8 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - geschiedenis Fenix

 • 1440453600 1 Het spaanse wereldrijk

 • Hoe veranderde de ontdekking van Amerika in de Amerikaanse en de Europese maatschappij?
  In Amerika waren goud en andere waardevolle spullen te vinden
  Die werden meegenomen naar Europa (Spanje)= enorme toestroom van  goud en zilver.
  De spaanse koning gebruikte dit geld voor zijn Europese oorlogen; daardoor werden veel dingen duur  Voor de Amerikanen betekende dit:
  bekeerd tot het christendom
  spaanse soldaten versloegen de indianen
  dus= einde van de Azteekse cultuur
 • rond welk jaar heeft Columbus Amerika ontdekt?
  1500 (1492)
 • Welk land begon als eerste met het verkennen van de wereld buiten Europa?
  Portugal
 • 1441231200 1.1 Varen voorbij de horizon

 • Waar dacht Columbus uit te komen door naar het westen te varen?
  Indië
 • Welk gereedschap gebruikte Columbus om de route te bepalen op zee?
  het kompas
 • Van welk land won Columbus omdat hij eerder Amerika ontdekte?
  Spanje
 • Wat zijn specerijen?
  kruiden
 • De Azteken hadden een geloof waarin ze bijvoorbeeld een regengod hadden. Hoe noem je zo'n geloof?
  klimaatsgodsdienst
 • Waarom waren de waren als specerijen en zijde zo duur (peperduur)? Noem 2 redenen
  populair in Europa en de Late Middeleeuwen
  schaars; kwam uit Oost-Azië Karavanen voerden deze handelswaar over land aan.
 • Noem de beroemdste handelsroute over land en vertel kort hoe dat ging
  De zijderoute
  vanuit China naar het Midden-Oosten. Een handelaar verzorgde telkens een etappe en verkocht het door= steeds duurder.
 • Hoe kan een route over zee goedkoper zijn dan over land? en welk land zocht als eerste een route over zee
  geen tussenhandel; Portugal zocht als eerste
 • Noem 3 verschillen tussen de Spanjaarden en de Azteekse strijders
  spanjaarden hebben: paarden + ijzeren wapens + bescherming
  ateken hebben: pijl en boog
 • wat was het probleem met een route over zee?
  Men had nog geen goede kaart van de wereld
  Navigeren was nog eenvoudig (kompas en knopen tellen voor de snelheid)
 • hoe pakten de portugezen hun ontdekkingsreizen aan?
  geld en schepen bekostigd door de Portugese prins Hendrik
  (Hij wilde handelswinst en het christendom verspreiden)
  (Canarische en Kaapverdische eilanden raakten bekend)
  Aan de Afrikaanse kusten werden forten gebouwd voor tussenstops
  Alle ontdekte informatie geheim houden
 • waarom is 1488 en belangrijk jaar voor de Portugezen?
  Bartholomeus Diaz ontdekt Kaap de Goede Hoop
 • Waarom is 1498 een belangrijk jaar voor de Portugezen?
  Vasco da Gama bereikt India
 • Waarom is 1492 een belangrijk jaar voor de Spanjaarden?
  Columbus ontdekt Amerika (hij noemt het San Salvador en de inwoners indianen omdat hij denkt dat hij in Indië was.
 • hoe pakken de Spanjaarden hun ontdekkingsreizen aan?
  1492 de spaanse koning Ferdinand en zijn vrouw Isabelle steunen het project om een zeeroute naar Indië te ontdekken.

  Zij maakten gebruik van Toscanelli"s kaart waardoor zij wisten dat de aarde rond was. 
  Zij wisten hoe je moest navigeren op zee. (kompas+knopen tellen)
 • Wie is Toscanelli en wat is zijn rol in de geschiedenis?
  Italiaans wijsheer (wiskundige, astronoom en cartograaf) Heeft de theorie naar het Spaanse hof gebracht dat je door naar het westen te reizen in Indië uit kon komen.

  gewoon ff lezen=leuke achtergrond informatie......
  In 1474 stuurde Toscanelli een brief en een kaart naar zijn Portugese 
  correspondent , waarin hij een schema uiteenzette om westwaarts te zeilen om zo de Specerij-eilanden en Azië te bereiken.
  Deze bracht dit schema aan het hof onder de aandacht van koningAlfons V van Portugal .
  Toscanelli zelf heeft deze brief later samen met de kaart naar Christoffel Columbus gestuurd.
  Columbus nam deze brief en kaart op zijn eerste reis naar de nieuwe wereld met zich mee. Toscanelli had zich echter op de grootte van de aardeverkeken, wat er in resulteerde dat Columbus zich nooit zou realiseren dat hij een nieuw continent had gevonden.
 • Wat heeft Magalhaes  ontdekt?
  dat je de wereld helemaal rond kan varen
 • Wat heeft Cabral ontdekt?
  Dat je door eerst naar Zuid-Amerika te varen en daarna onder Afrika door naar het oosten te varen ook naar Indië kan varen.

   Tijdens de reis naar India ontdekte Cabral in 1500Brazilië
 • Waarom is het waar dat Columbus meer risico nam dan de Portugezen?
  Hij voor als eerste naar het westen.
  Had geen land meer in zicht.
  Er was nog geen bewijs dat de aarde inderdaad rond was.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wat werd er met teksten waarin de nieuwe denkbeelden verwoord werden gedaan
verboden of verbrand
degene die het had geschreven kon in de gevangenis worden gestopt

dus:
anoniem laten verschijnen
discussies in cafés en koffiehuizen
verspreiden van Verlichtingsideeën via brieven, romans en toneelstukken
=steeds meer aandacht voor het onderwerp
op welke 2 dingen is de Verlichting gebaseerd
vrijheid 
gelijkheid
op welke 3 dingen was in de Middeleeuwen de samenleving gebaseerd
geloof
traditie
gezag
waar was Rousseau anders in zijn denkbeelden over Verlichting dan de andere Verlichtingsdenkers
heeft niet veel vertrouwen in de moderne mens en zijn maatschappij

ging als basis voor de maatschappij uit van:
vrijheid
gelijkheid
broederschap

de mens is van nature goed, maar wordt bedorven door de beschaving
Noem 2 nieuwe Verlichters na Spinoza en Locke
Voltaire
Rousseau 1712-1778
Wat was het standpunt van Locke
Leefde en werkte in Engeland

overtuigd van het belang van tolerantie

komt door zijn wetenschappelijke ideeën; een mens kan niets zeker weten, dus kan ook niemand beweren: zo is het en niet anders= mogelijkheid open houden dat iemand met andere ideeën best gelijk kan hebben

zijn gedachtes over bezit:
recht op ons bezit door de arbeid die we ervoor verrichten
vrijheid om met het bezit te doen wat we willen
niemand mag het zomaar afpakken
(dat was wat de geestelijken en de adel nou precies deden!)
waarom kon Spinoza zijn werk alleen in Nederland doen?
vrijheid van meningsuiting niet populair bij veel machthebbers

Spinoza zei:
vrijheid nodig om samenleving in stand te houden
iedereen mag denken wat hij wil en zeggen wat hij denkt

Nederland het meest tolerante land van Europa= meer vrijheid van meningsuiting
wat is rationalisme
ander woord voor Verlichting

een denkstroming uit de 18de eeuw, waarin het gebruik van het eigen verstand centraal stond
Welke 2 filosofen hebben gezorgd voor het ontstaan van het "Verlichtingsdenken
Spinoza 1632-1677 ; vrijheid van meningsuiting
Locke 1632-1704

zij vonden dat je je eigen verstand moest gebruiken = ratio
en niet blind varen op het geloof
bekijk bron 9 en benoem de standen
de geestelijken en de adel verstrappen de derde stand (burgerij)
hier ligt volgens mij de bourgeoisie bedolven onder... (kleine lettertjes)