Summary Class notes - Geschiedenis van het economisch denken

Course
- Geschiedenis van het economisch denken
- a. gielen
- 2015 - 2016
- Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus Universiteit Rotterdam, Rotterdam)
- Economie en Bedrijfseconomie
250 Flashcards & Notes
10 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Geschiedenis van het economisch denken

 • 1455231600 HC1 cards

 • welke 2 periodes waren er in de voorgeschiedenis en wanneer
  vroege pre-klassiek periode (scholastiek) tot 1500
  pre klassieke periode (mercantillisme) 1500 - 1776
 • Hoe werd de vroege pre-klassieke periode genoemd?
  Scholastiek
 • Welke 2 periodes waren er in de voorgeschiedenis en wanneer
  Vroege pre-klassiek periode --> scholastiek (tot 1500)
  Pre-klassieke periode --> mercantilisme (1500 - 1776)
 • wat waren Aristoteles zijn gedachten? 384-322 v chr
  ruilhandel alleen als beide personen nut hadden ervan 
  beschreef afnemende meeropbrengsten
 • wanneer was het mercantillisme?
  1500-1776
 • hoe bereik je (1) positieve handelsbalans en (2) toename goud en zilver
  - zelf produceren en weinig importeren
  - toename geldhoeveelheid zorgt voor stijging welvaart
 • wat gebeurde er tijdens het mercantilisme?
  Commerciële revolutie in de landbouw, er kwam een surplus voor handel.
  mensen trokken naar de stad en hadden zo dezelfde belangen
 • Wat is het verschil met Mercantilisme en scholastiek?
  Mercantilisme werd staathuishoudkunde, door de handel. er waren veel handelsbelangen. Merchants=handelaren.
 • doel mercantilisme?
  positieve handelsbalans en meer goud en zilver
 • hoe bereik je dit een positieve handelsbalans en toename goud en zilver
  zelf produceren en weinig importeren (regulering economie)
  toename geldhoeveelheid zorgt voor stijging welvaart (positieve handelsbalans) E>M
 • Wanneer leefde David hume?
  1711-1776
 • Waar stond DH voor?
  hij vond dat geldhoeveelheid alleen op lange termijn effect had en het had effect op internationale handel, hoeveelheid geld in een land heeft geen effect op de reele economie --> Rechttegenover de mercantilisten
 • wanneer leefde quesnay
  1695-1774,
 • Wat deed Quesnay
  overeenkomend met de mercantilisten, hij brengt eerste economisch kringloopmodel (Tableau Economique) uit en landbouw was de belangrijkste factor en de economie moest met rust gelaten worden (laissez-faire)
 • Wat gebeurde er tijdens het mercantilisme?
  Commerciële revolutie in de landbouw, er kwam een surplus voor handel.
  Mensen trokken naar de stad en hadden zo dezelfde belangen
 • Wanneer leefden de fysiocraten
  18e eeuw
 • Wanneer was de klassieke school?
  18e en 19e eeuw
 • Doel mercantilisme?
  Positieve handelsbalans en meer goud en zilver
 • hoe ontstond het de klassieke school?
  Door de wetenschappelijke en Industriele revolutie. Door wetenschap besefte mensen steeds meer dat de natuur een grote rol speelde, en men deze haar gang moest laten gaan (laissez-faire,zonder overheid). Door indus revolutie in de 17e eeuw, werd het mogelijk op grotere schaal te produceren en ontstonden grote markten. Arbeiders werkte hard en kregen lage lonen
 • Wat is het verschil met Mercantilisme en Scholastiek?
  Mercantilisme werd staathuishoudkunde, door de handel. Er waren veel handelsbelangen. Merchants=handelaren.
 • Waarom was de klassieke school zo'n doorbraak?
  was economisch liberaal voor dei tijd, geen overheidsingrijpen oid, terwijl dit wel zo was bij mercantilisme
 • 7 Klassieke ideeën en kenmerken?
  Liberalisme
  Concurrentie zorgt voor lage lonen
  Minimale overheidsingrijpen
  handelen uit eigenbelang (self-interest beslissingen)
  Harmony of interest
  Alle economische bronnen zijn van belang
  Economische wetten
 • wanneer leefde adam smith?
  1723-1790
 • waarover ging Smith's boek 'the wealth of nations'?
  individuen moeten eigenbelang nastreven en er moest geïnvesteerd en gespecialiseerd worden in arbeid
 • welke functies heeft de staat volgens Adam Smith?
  bescherming van geweld, het individu beschermen tegen onderdrukkingen onrecht en publieke goederen verzorgen
 • Hoe ontstond de klassieke school?
  IR in de 17e eeuw, Engeland deed het goed, waarbij overheid kleine rol speelde
 • Wat houdt de prijstheorie/waardetheorie van Smith in
  Dat er een verschil is tussen de ruilwaarde en de gebruikswaarde van een product (denk aan water-diamant paradox) 
  daarbij werd de prijs bepaald door de imputfactor arbeid (productiekosten)
 • Waar stond David Hume voor?
  Hij vond dat geldhoeveelheid alleen op lange termijn effect had en het had effect op internationale handel
 • wanneer leefde Malthus?
  18e en 19e eeuw
 • Wat waren Malthus ideeën?
  radicaal, hij ontwikkelde de bevolkingstheorie, armenwetten moesten worden afgeschaft, armoede was een natuurlijke economische rem
 • Wanneer leefde Adam Smith?
  1723-1790
 • Wat zijn de twee uitganspunten van de bevolkingstheorie van Malthus?
  1. Omvang van de bevolking wordt bepaald door beschikbare levensmiddelen.
  2. Bevolking groeit exponentieel, maar middelen lineair (eerste vorm van afnemende meeropbrengesten). Dit is slecht voor economische welzijn.
 • Wanneer leefde Quesnay?
  1695-1774
 • Waar richtte de Schoslatiek zich op?
  Op de continuïteit van de gemeenschap, aan de hand van de Rooms katholike kerk, ook werd er gefocust op de huishoudwet (economie). Daarnaast vonden ze dat er een eerlijke prijs moest worden gevraagd en waren tegen uitbuiting van het volk.
 • Hoe ontstaat een eerlijk (natuurlijke) prijs? En een marktprijs?
  Wordt bepaald door de productiekosten(Klassieken) op lange termijnen. De marktprijs is de waarde die de consument eraan verbindt (mercantilisten). De marktprijs word dus bepaald door vraag en aanbod op dat moment, wel op korte termijn.
 • Welke functies heeft de staat volgens Adam Smith?
  Bescherming van geweld
  Het individu beschermen tegen onderdrukkingen 
  Onrecht en publieke goederen verzorgen
 • Wat vonden de fysiocraten
  volgers van Quesnay, kritiek op mercantilisme, ze vonden niet dat landbouw zwaar belast moest worden. Landbouw was namelijk het meest productief..
 • Wat deed Quesnay?
  Overeenkomend met de mercantilisten, hij brengt eerste economische kringloopmodel uit. 
  Landbouw was de belangrijkste factor 
  De economie moest met rust gelaten worden
 • Wat hield de prijstheorie van Wealth of Nations in?
  ook wel waardetheorie genoemd, een paradox, (diamant water) diamant wordt weinig gebruikt maar hoge prijs, en water andersom. Smith verklaarde dit door de productietijd (productiekosten met input-factor arbeid)
 • Wanneer leefde Malthus?
  1766-1834
 • Wat was het verschil met Smith, de mercantilisten en fysiocraten mbt bronnen van economische groei?
  Smith keek naar arbeid als belangrijkste productiefactor, mercantilisten naar geld en fysiocraten naar landbouw
 • Wanneer leefden de fysiocraten?
  18e eeuw
 • hoe waren de lonen in de tijd van de klassieke school?
  waren laag, aanbod van werk was hoog en vraag lager. daarnaast waren er nog geen vakbonden
 • waar hangen lonen vanaf volgens smith?
  1. moeilijkheid van een baan
  2. mate van vertrouwen
  3. normaalheid van een baan
  4. vooropleiding die vereist is 
  5. kans op succes bij de baan
 • Welke twee soorten remmen (checks) tegen bevolkingsgroei?
  1. Positieve: hongersnood, epidemie, oorlog
  2. Preventieve: vice (pil, abortus), moral restraint (pas gezin nemen als je er de middelen voor hebt) 
 • Hoe bepaalde iedereen de prijs?
  Scholasten: natuurlijke prijs (productiekosten en waarde die consument geeft aan het goed)
  Klassieke economen: Alleen productiekosten
  Mercantilisten: Alleen waardering vd consument
 • Hoe stond Malthus tegenover graanwetten?
  Hij was voor
 • Wat waren voordelen van een eerlijke prijs?
  - uitbuiting tegen gaan
  - kerk werd veilig gesteld
 • Hoe stond Malthus tegenover de theorie van martkverzadiging?
  Malthus was bang voor een tekort van effectieve vraag omdat de lonen van arbeiders te laag waren. Kapitalisten waren voornamelijjk geintereseerd in kapitaal. Hierdoor ontstond overschot aan goederen. Volgens Malthus moesten landeigenaren deze overschotten kopen om markt te verzadigen.
 • Hoe bereikten het Mercantilisme hun doel?
  - regulering van de economie (weinig import maar veel zelf produceren)
  - Positieve handelsbalans (export groter dan import, toename geldhoeveelheid)
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Welke school kwam overeen met Bentham's ideeën?
Klassieke school
Wat gebeurde er tijdens het mercantilisme?
Commerciële revolutie in de landbouw, er kwam een surplus voor handel.
Mensen trokken naar de stad en hadden zo dezelfde belangen
Doel mercantilisme?
Positieve handelsbalans en meer goud en zilver
Wat is het verschil met Mercantilisme en Scholastiek?
Mercantilisme werd staathuishoudkunde, door de handel. Er waren veel handelsbelangen. Merchants=handelaren.
Hoe ontstond de klassieke school?
IR in de 17e eeuw, Engeland deed het goed, waarbij overheid kleine rol speelde
Waar stond David Hume voor?
Hij vond dat geldhoeveelheid alleen op lange termijn effect had en het had effect op internationale handel
Wanneer leefde Adam Smith?
1723-1790
Wanneer leefde Quesnay?
1695-1774
Welke functies heeft de staat volgens Adam Smith?
Bescherming van geweld
Het individu beschermen tegen onderdrukkingen 
Onrecht en publieke goederen verzorgen
Wat deed Quesnay?
Overeenkomend met de mercantilisten, hij brengt eerste economische kringloopmodel uit. 
Landbouw was de belangrijkste factor 
De economie moest met rust gelaten worden