Summary Class notes - GHZ

79 Flashcards & Notes
4 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - GHZ

 • 1424214000 zenuwstel

 • Wat is een dendriet?
  uitlopers van de neuron
 • autosoom
  Chromosoom dat geen geslachtschromosoom is
 • Basaal
  Het begin dat als basis dient voor de verdere ontwikkeling
 • Affectieve/pedagogische
  het jonge kind krijgt niet wat het nodig heeft op het gebied van verwaarlozing, aandacht liefde, en voedsel. Het kind groeit op in een sfeer van ruzies, bedreigingen en soms mishandelingen of seksueel misbruik
 • Adaptief gedrag
  Activiteiten die je nodig hebt voor je dagelijkse leven
 • biomedische factor
  factor die te maken heeft met het biologische proces, zoals genetische stoornissen of voeding.
 • Burgerschapmodel
  model dat uitgaat van gelijkwaardigheid en recht op deelname aan de samenleving
 • Clonische fase
  de fase van een epileptische aanval waarin zich schokken voordoen
 • Cognitieve ontwikkelingspsychologie
  onderzoekt de manier waarop het cognitief functioneren zich ontwikkeld vanaf de geboorte tot in de ouderdom. Onderzoekt ook de afwijkingen en stoornissen in de ontwikkeling van het cognitief funtioneren
 • Complexe partïele aanval
  Deze epileptische aanvallen doen zich voor vanuit het hersengebied waar de emoties worden gereguleerd en uiten zich in vreemde of angstige gevoelens en gedrag met doelloze automatische bewegingen 
 • conditionering
  Het aanleren van een bepaald gedrag waardoor er een gewoonte onstaat
 • Disharmonie
  gebrek aan overeenstemming
 • Echolalie
  het dwangmatig naspreken van wat een ander zegt
 • Empowerment
  het versterken van de eigenwaarde en eigen macht bij een persoon
 • Executieve fucntie van de frontaalkwab
  het regelen, controleren en plannen van gedrag
 • FvO
  Federatie van ouderverenigingen. dit is een samenwerkingsverband tussen verschillende  ouderverenigingen van kinderen met verstandelijke beperkingen
 • Geslachtschromosoom
  XX voor de vrouw XY voor de man
 • Hypertelorisme
  afstand tussen de ogen is groter dan normaal
 • hypertonie
  te hoge spierspannig
 • Idiopathische epeleptie
  Epilepsie  waarvoor geen duidelijke oorzaak bepaald kan worden
 • Metabolestoornis
  stofwisselingstoornis
 • Oligofrenie
  verouderde term voor verstandelijke beperking
 • Omgekeerde integratie
  Het samen wonen in een woonwijk op het inrichtingsterrein van mensen met een verstandelijke beperking en andere burgers
 • Ontschotting
  Instellingen beperken zich niet maar aan de traditionele  zorgaanbod, dat ingedeeld kon worden in intr-, semi- en extramurale zorg, maar gaan steeds nauwere samenwerkingsverbanden aan om zo efficiënt mogelijk zorg op maat te kunnen leveren
 • Perinataal
  Tijdens de geboorte
 • Pre- intensionele
  De communicatie is niet gericht op het bereiden van een doel
 • Pre-logisch denken
  Denken verloopt concreet, men heeft niet altijd door of dingen wel kloppen
 • prenataal
  voor de geboorte
 • Preoccuupatie
  zich in gedachten voortdurend met iets bezig houden
 • Primaire generalisatie
  epileptische aanval die het gevolg is van een ontlading van de hersenen als geheel
 • Slaamkramp
  Epileptische aanval behorend bij het syndroom van west, waarbij de armen, hoofd tegelijkertijd in een kramp naar voren worden gegooid
 • Secundaire genaraisatie
  Partiële aanval die zich uitbreid naar andere hersengebieden
 • Sensorische partiële aanval
  epileptische aanval begint in het hersengebied waar zich de functie van het gevoel begint
 • Status epilepticus
  Een serie van epileptische aanvallen die elkaar gedurende minstens 30 minuten opvolgen
 • Symptomatische epilepsie
  epilepsie met als oorzaak een- al dan niet aanwijsbare hersenafwijking of beschadiging
 • tactiel contact
  aanraken en laten aanraken
 • Tonische aanval
  epileptische aanval gekenmerkt door aanhoudende spanning van de spieren
 • Tonische-Clonische aanval
  grote epileptische aanval waarbij spierkrampen, spierschokken en bewusteloosheid optreden.
 • spina bifida
  aangeboren afwijking waarbij de wervelkolom en/of het ruggenmerg niet volledig gevormd zijn. de ruggenwervelbogen zijn in mindere of meerdere mate niet gesloten, waardoor het ruggenmerg naar buiten kan puilen. Ook wel open rug genoemd.
 • spierdystrofie van Becker
  erfelijke progressieve aandoening die de spieren aantast en verzwakt. Het eiwit Dystrofine, dat nodig is voor de structuur en opbouw van spieren wordt maar gering aangemaakt door een defect gen, met als resultaat spierafbraak: dit geeft spierdystrofie
 • Sympathische zenuwstelsel
  deel van het autonome zenuwstelsel dat de organen zodanig beïnvloedt dat het lichaam arbeid kan verrichten. Het autonome zenuwstelsel werkt vooral regulerend en stimulerend op de stofwisseling (speekselklieren, maag, galblaas, darmen) en de uitscheiding (nieren, blaas)
 • Syndroom van Cornelia de Lange
  Zeldzame aangeboren genetische afwijking- men veronderstelt dat dit het gevolg is van een spontane verandering van chromosoom 5, maar tot dusver heeft men de precieze oorzaak nog niet kunnen vaststellen- die zowel de fysieke en intellectuele ontwikkeling van een kind beïnvloed. 
 • Syndroom van Prader- Willi
  aangeboren ontwikkelingsstoornis met onder meer spier-slapte, kleine geslachtsorganen, overgewicht en een vertraagde verstandelijke ontwikkeling als gevolg 
 • Syndroom van Rett
  aangeboren ontwikkelingsstoornis die vrijwel alleen bij meisjes voorkomt, gekenmerkt door zowel problemen in de verstandelijke ontwikkeling als fysieke beperkingen. kenmerken zijn onder andere meer een grote achterstand in de verstandelijke ontwikkeling, een sterk verhoogde prikkelbaarheid, een sterk verhoogde spierspanning, ernstige fysieke beperkingen en epilepsie
 • platform VG 
  overkoepelende organisatie voor de collectieve belangenbehartiging van  mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders en vertegenwoordigers
 • presbyopie
  verziendheid- waarbij men veraf scherp ziet, maar van dichtbij wazig- die optreed vanaf ongeveer het 45ste levensjaar (ouderdomsverziendheid) oorzaak veroudering van de ooglens 
 • Wat is het fragiele X-syndroom en noem de uiterlijke kenmerken
  erfelijke aandoening- een afwijking aan het geslachtschromosoom: het X-chromosoom- die gepaard gaat met de verstandelijke beperking, met op autisme gelijkend gedrag en dikwijls met bepaalde uiterlijke kenmerken.

  - hoog voorhoofd
  - Lang gezicht met opvallende kin en grote oren
  - angstig en teruggetrokken gedrag
  - hyperactiviteit en concentratiestoornis
  - stereotyperend en zelf verwondend gedrag
 • wat is Het Angelman syndroom en noem kenmerken
  Het angelman syndroom is verwant met het Prader-willi syndroom. Ook hier gaat het om een afwijking in chromosoom 15. bij het prader-willie syndroom is het afwijkende chromosoom afkomstig van de vader, bij het angelman syndroom van de moeder.

  - ernstige verstandelijke handicap
  - nauwelijks ontwikkelde spraak
  - vertraagde motorische ontwikkeling
  - epilepsie
  - slaap- en eet problemen
  - schokkerig
  - hyperactief gedrag
  - lage pigmentwaarden
  - kans op automutilatie
 • kenmerken van het Prader- Willie syndroom
  ontbreken van een stukje van chromosoom 15. de afwijking doet zich voor bij het chromosoom 15 dat van de vader afkomstig is. bij het syndroom is er sprake van een gestoord functioneren van de hypothalamus en de hypofyse, gepaard gaande met een meestal licht tot matige verstandelijke handicap.

  - gebrek aan spiercontrole
  - onderontwikkelde geslachtshormonen
  - zwaarlijvigheid
  - smal voorhoofd
  - amandelvormige ogen (breed uit elkaar staand)
  - kleine kaak
  - Tent vormige mond met dunne bovenlip
 • Wat is Lesch -nyhan -syndroom en wat zijn de kenmerken
  Het syndroom is een ziektebeeld dat, evenals het het fragiele x-syndroom gekoppeld aan het x- chromosoom. dat betekend dat het beeld bij vrouwen veel minder voorkomt dan bij mannen. Het gaat over een stofwisselingsziekte die leidt tot overmatige productie van urinezuur.

  - gestoorde nierfunctie
  - moeite met slikken en braken
  - spasticiteit
  - bloed in de urine
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Example questions in this summary

Wat is een dendriet?
2
autosoom
1
Basaal
1
Affectieve/pedagogische
1
Page 1 of 20