Summary Class notes - GZC deux

Course
- GZC deux
- van Es
- 2017 - 2018
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
261 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - GZC deux

 • 1488236400 Week 5: centraal zenuwstelsel

 • Primaire tumoren van het zenuwstelsel
  • intracraniele tumoren
  • tumoren van het ruggenmerg
  • tumoren van de perifere zenuwen
 • neurologische complicaties van kanker
  • metastasen

  - hersenmetastasen
  - epidurale (wervel) metastasen 
  - leptomeningeal metastasering
  • paraneoplastische syndromen
  • andere neurologische complicaties a.g.v. behandeling
 • tumoren van jet centraal zenuwstelsel
  • primaire hersentumoren

  - gliomen
  - meningeomen
  • hersenmetastasen
 • primaire intracraniele tumoren: epidemiologie (volwassenen)
  - meningeoom
  - glioblastoom
  - hypofyseadenoom
 • Gliomen
  • astrocytomen -> astroglia (80%)
  • oligodendrogliomen -> oligodendroglia
  • (ependyoom -> ventrikelependym)
  • gemengde gliomen


  incidentie 9/100.000
 • gradering gliomen
  • laaggradige gliomen (WHO gr II)
  • hooggradige gliomen (WHO gr. III en IV)


  Dit is niet gelijk aan goedaardig of kwaadaardig. Alle diffuse gliomen maligne kenmerken/transformatie

  Geen TxNxMx klassificati
 • laaggradige gliomen
  • diffuus infiltrerend, langzaam groeiend
  • 20-40 jaar
  • 1e pesentatie

  - epileptische aanval
  - toevalsbevinding
  - (meestal) geen neurologische uitvalverschijnselen
 • laaggradige gliomen diagnostiek
  Beeldvormende diagnostiek
  • MRI sensitiever dan CT
  • onscherpe begrenzing
  • geen aankleuring na contrast
 • Hooggradige gliomen
  • diffuus infiltrerend, snel groeiend
  • 30-60 jaar of ouder
  • 1e presentatie

  - subacute focale uitvalsverschijnselen
  - epileptische aanvallen
  - verschijnselen a.g.v. drukverhoging
  - vaak prodroom met malaise, vermoeidheid, cognitieve problemen
 • Hooggradige gliomen diagnostiek
  Beeldvormende diagnostiek
  • MRI voorkeur, maar niet te missen op CT
  • grillige begrenzing
  • aankleuring
  • oedeem
  • cyste/ holtevorming
 • Meningeomen
  • uitgaande van de meningen
  • goedaardig
  • niet zeldzaam:

  - symptomatisch: 6/ 100.000
  - vaak toevalsbevinding
  - populatie >45 jaar: 0,9% meningeoom
 • Meningeomen diagnostiek
  Beeldvormende diagnostiek
  • CT en MRI
  • goed omschreven
  • vast aan de hersenvliezen
  • homogeen aankleurend
 • Hersenmetastasen
  Meest voorkomend
  • long (kleincellig en niet kleincellig)
  • mamma
  • huid (melanoom)
  • nier
  • lage tr. digestivus (colorectaal)


  Nooit hersenmeta's
  • prostaat
  • andere huidkankers 
  • oesophagus
 • Feiten hersenmetastasen
  • incidentie >11/100.000
  • ong 20% van de Patienten met kanker
  • 1e presentatie

  - focale uitvalsverschijnselen
  - verschijnselen t.g.v. drukverhoging
  - epilepsie
 • Hersenmeta's diagnostiek
  Beeldvormende diagnostiek
  • MRI sensitiever dan CT
  • >50% multipel
  • ringvormig aangekleurd
  • oedeem
  • bloeding in metastase (15%)
 • Kliniek bij hersentumoren
  • focale uitval afhankelijk van locatie

  -> snellere groei -> meer uitval
  • epilepsie
  • tekenen van intracraniele drukverhoging
  • cognitieve achteruitgang
  • aspecifieke symptomen: malaise, vermoeidheid
 • Primair intracerebraal lymfoom
  • meestal geïsoleerd in zenuwstelsel
  • 1e presentatie

  - cognitieve klachten
  - focale uitvalsverschijnselen
  5- 20 % epilepsie

  • overleving zeer variabel: enkele maanden- (vele) jaren, soms curatie (30- 40%)
  • geen chirurgie -> wel evt biopt
  • wel chemotherapie ± radiotherapie
 • behandeling in neuro-oncologie algemeen
  Cut, burn and poison

  • cut - chirurgie
  • burn: radiotherapie
  • poison: chemotherapie


  recent: 
  'targeted' therapie
  immunotherapie

  keuze is sterk afhankelijk van de klinische conditie
 • Behandeling: symptoombehandeling
  • pijnstilling
  • anti-oedeem-therapie (dexamethason)
  • anti-epileptica
  • anti-emetica
 • Laaggradige gliomen: voorbeelden
  • WHO gr. II: astrocytoom
  • WHO gr II: oligodendrogliooom
  • WHO gr II: meningeoom
  • (WHO gr 1. pilocyoom)?
 • feiten laaggradige gliomen
  • mediane overleving variabel 5- > 15 jaar
  • behandeling afhankelijk van leeftijd, uitval, tumorfactoren
  • geen wereldwijde consensus
 • behandelingsstrategie: laaggradige gliomen
  • wait and scan beleid: patients < 40 alleen epilepsie (ook geen biopt)

  - tegenwoordig overweeg resectie indien mogelijk (wakker bij chirurgie)
  • bij focale uitval, aankleuring, > 40, (snelle) groei, grote tumorL chrirurgisch ingrijpen
  • indien PA laaggradig toont: (nog) geen nabehandeling
  • bij recidief groei en/of geen operatiemogelijkheid: radiotherapie (evt: chemotherapie)
 • hooggradige gliomen
  WHO gr III = anaplastisch
  • astrocytoom
  • oligodendroglioom
  • mengglioom  WHO gr. IV = glioblastoma multiforme
 • Mediane overleving hooggradige gliomen
  • anaplastische gliomen (WHO gr. III)

  - astrocytoom 2-6 jaar
  oligodendroglioom 7-15 jaar 1p-19q deletie
  • glioblastoma multiforme 12-16 maanden  Behandeling zo agressief mogelijk
 • Behandeling hooggradige gliomen
  • chirurgisch ingrijpen -> indien mogelijk zo groot mogelijke resectie (=debulking)
  • radiotherapie en chemotherapie, combinatie of sequentieel

  - MGMT methylate status )gr 4) -> temozolomide
  - 1p/19q-status ( gr 2-3) -> PCV
 • Temozolomide chemotherapie
  glioblastoma multiforme

  samen met radiotherapie = chemoradiatie
 • meningeomen feiten
  • 'gewoon' meningeoom 5 jaarsoverlevingskans 98%
  • asymptomatische: afwachten

  klachten of veel groei alsnog behandeling
  • symptomatische

  - resectie
  - stereotactische radiotherapie
 • feiten hersenmeta's
  • overleving/ prognose afhankelijk van primaire tumor

  solide tumoren l.h.a. niet-curatief

  • zonder behandeling <3 maanden
  • eventuele behandeling afhankelijk van:

  - metastasen elders
  - aantal en locatie van hersenmeta's 
  - primaire tumor
  - klinische conditie
 • behandeling hersenmeta's
  chirurgie /resectie:
  • een hersenmetastase
  • dreigende inklemming
  • invaliderende focale uitval


  verwachte overleving moet >3 maanden

  RT:
  • bestraling gehele schedelinhoud
  • stereotactische bestraling


  Chemotherapie bij chemosensitieve tumoren
  • kleincellig longcarcinoom
  • kiemceltumoren
  • hematologische maligniteiten


  Targeted therapie:
  • melanomen BRAF-gemuteerd
  • longcarcinomen (niet-kleincellig) EGFR/ALK-afwijkingen
  • mammacarcinoom Her-2-gemuteerd


  Immunotherapie"
  • melanomen, longcarcinoom
 • specifieke cellen CZS
  • neuro-ectoderm
  • neuronen
  • gliacellen

  - astroglio
  - oligodendroglia
  - ependym
  - (microglia)
  • meningiale cellen
 • Feiten tumoren centraal zenuwstelsel
  • incidentie intracraniele tumoren 10-17/100.000
  • incidentie ruggenmergtumoren 1-2/100.000
  • Ca. 50% primair, 50% metastatisch
  • tumoren CZS 2-4% tumoren bij volwassenen
  • tumoren CZS 20% kindertumoren
  • bij kinderen 70% in infratentorieel (fossa posterior)
  • bij volwassenen 70% supratentorieel
 • Tumoren CZS: verschil maligne-benigne
  • minder duidelijk
  • ook benigne tumoren infiltreren in omgeving
  • beperkingen chirurgische resectie
  • prognose sterk bepaald door anatomie
  • zelden meta's buiten CZS
 • graderen van hersentumoren
  Volgens richtlijnen WHO; graad 1-4
  • graad 1-2: laaggradig
  • graad 3-4: hooggradig


  Voorspelt het biologische gedrag
  geeft richting aan therapie
 • indeling tumoren CZS
  • embryonale tumoren
  • neuronale en gemend neuronaal-gliale tumoren
  • gliomen
  • meningiomen
  • lymfomen
  • metastasen
 • embryonale tumoren
  Medullablastoom
 • Medullablastoom
  • vol bij kinderen
  • 20% hersentumoren kinderen
  • cerebellum
  • zeer maligne; WHO gr. IV
  • primitieve cellen die neuronale en/of glial differentiatiekenmerken kunnen tonen
 • neuronale en gemend neuronaal-gliale tumoren
  Ganglioom

  • overwegend laaggradige tumoren
  • vaak in temporaalkwab
  • vol bij kinderen en jong volwassenen
  • vaak geassocieerd met epilepsie
 • meningiomen
  • vol goedaardig; bij volwassenen
  • vol buitenoppervlak CZS
  • meestal afgeronde massa, vast aan dura
  • evt. uitbreiding in bot en weke delen


  • meeste meningsomen WHO graad I
  • klein deel graad II (atypisch) of graad III (anaplastisch, maligne)
  • hooggradiger tumoren grotere recidiefkans en aggressiever gedrag
 • varianten meningiomen
  • syncytiaal/ meningotheliomateus
  • fibreus
  • overgangstype
 • Primair hersenlymfoom
  • 2% extranodale lymfomen
  • 1% intracranial tumoren
  • vol bij immuungecompromiteerde patiënten
  • meestal b-cellymfoom
  • meestal hooggradig
 • Hersenmeta's plek
  • 50% intracranial tumoren
  • primaire tumoren

  - long
  - mamma
  - melanoom
  - nier
  - gasto-intestinaal

  • scherp omschreven, rondom oedeem
  • soms meningiale carcinomatosis
 • gliomen
  • astrocytomen (diffuus en overige)
  • oligodendrogliomen
  • ependyomen
  • (gemengde gliomen)
  • de diffuse astrocytaire en oligodendroglial tumoren vormen in de nieuwste WHO een groep
 • astrocytomen
  • 80% primaire hersentumoren
  • diffuus infiltrerende astrocytomen 

  - diffuus astrocytoom (WHO graad II)
  - anaplastische astrocytoom (WHO graad III)
  - glioblastoom (WHO graad IV)
  - Diffuus midline glioom, H3 K27M-mutant
  • andere astrocytaire tumoren

  - pilocytair astrocytoom
  - subependymaal Reusel astrocytoom
  - (anaplastisch) pleiomorf Xanthoastrocytoom
 • diffuus infiltrerende astrocytoom
  • diffuse infiltratie hersenweefsel
  • toegenomen celrijkdom
  • wisselende polymorfie
  • evt hooggradige kenmerken

  - motorische activiteit (graad III)
  - vaatproliferatie (graad IV)
  - tumornecrose (graad IV)
  • intrinsieke tendens tot progressie
 • moleculaire genetica diffuse astrocytomen
  laaggradige astrocytomen
  • inactivate P53
  • overexpressie PDGF-receptor
  • mutatie IDH-1 gen
  • toename chromosomen 7q, 5p 9 en 19p
  • verlies chromosomen 19q, qp en Xp  Hooggradige astrocytomen
  • verstoring RB-gen (13q14)
  • verstoring P16/CDKN2A gen
  • deletie 19q
  • mutatie p53
 • pilocytair astrocytoom
  • relatief goedaardig; WHO graad 1
  • mn bij kinderen en jong volwassenen
  • vooral in cerebellum
  • vaak goed omschreven, vaak cysteus
  • micro: bipolaire cellen, microcysten, Rosenthal vezels, bifasisch patroon
 • oligodendrogliomen
  • 5-10% van de gliomen
  • vol 4-5e decade
  • mn cerebrale hemisferen, vaak frontaal
  • goed omschreven, gelatineus, cysteus, bloedingen, verklaringen
  • laaggradig (WHO gr II) of hooggradig (WHO gr III) = anaplatisch oligodendroglioom
  • IDH-1 mutant en 1p/19q codeletie of NOS
 • moleculaire genetica oligodendrogliomen
  • mutatie IDH-1 gen
  • codeletie 1p en 19q (meestal ongebalanceerde translocatie)
  • zelden mutatie p53
 • Ependymomen
  • ependyoom
  • anaplastisch ependyoom  • langs ventrikelsysteem bij jongeren vnl rond 4e ventrikel
  • bij volwassenen bal in ruggenmerg
  • WHO graad II en III (anaplastisch ependyoom)
 • menggliomen
  • zowel astrocytoom als oligodendroglioom component
  • iedere component moet een substantieel deel van de tumor uit maken
  • oligoastrocytoom = WHO graad II
  • anaplastisch oligoastrocytoom = WHO graad III
  • indien necrose aanwezig: glijblastoom + WHO graad IV
  • in nieuwste WHO classificatie minder relevant
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

wervelmeta's kliniek bij epidurale uitbreiding
 • radiculopathie: uitstralende pijn in romp, arm of been
Histologie longca
- NSCLC 85%
 • non small cell lung carcinoma
 • niet kleincellig longcarcinoom

adenocdrcinoom 55%
plaveiselcelcarcinoom 35%
grootcellig ongedifferentieerd carcinoom 10%

-SCLC 15%
 • small cell lung carcinoma
 • kleincellig longcarcinoom
DD wervelmeta
 • intramedullaire metastase (in myelym): zeldzaam
 • leptomeningeale metastasering =

tumorinfiltratie in de zachte hersenvliezen met verspreiding van tumorcellen via de liquor in de subarachnoidale ruimt m.a.g. (multi)focale, vaak ernstige neurologische uitval
belangrijke punten wervelmeta's
 • rugpijn bij kanker = metastase tot tegendeel bewezen is
 • rugpijn bij kanker + zwakte of gevoelsstoornis = epidurale metastase tot het tegendeel bewezen is
 • rugpijn bij kanker + mictiestoornissen = epidurale metastase tot het tegendeel bewezen is


MRI met spoed
behandeling wervelmeta'smet epidurale uitbreiding
 • dexamethason
 • RT
 • soms chirurgie
behandeling wervelmeta'sZonder epidurale compressie
 • medicamenteuze pijnbestrijding
 • lokale RT
diagnostiek bij wervelmeta's
 • rontgen opname wervelkolom
 • MRI wervelkolom spoed 
Kliniek myelumcompressie
 • pijnloos krachtverlies benen
 • sensibiliteitsstoornissen
 • sfincterfunctie stoornissen (mn blaasretentie)
Vroege symptomen van myelumcompressie in de kliniek
 • teken van Lhermitte
 • imperatieve mictiedrang
 • obstipatie
kliniek meta's wervel
 • lokale pijn ('s nachts)
 • geleidelijk progressief
 • pink bij houdingsverandering