Summary Class notes - GZC III

Course
- GZC III
- .
- 2016 - 2017
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
267 Flashcards & Notes
7 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - GZC III

 • 1473631200 HC - Introductie hemato-oncologie

 • Voorbeelden stamcelziekte?
  - Acute leukemie
  - MDS
  - MPN
 • Diagnostiek hematopoetische maligniteiten?
  Celtelling: kwantitatief en morfologisch. Cristabiopt uitstrijkje.

  Flowcytometrie: Immuunfluorisering. Ziekte indelen op basis van eiwit. Leukemie: afwijkende eiwitcombinaties

  Cytogenetische afwijkingen: grove chrom afwijkingen. Array CGH. Philadelphia-chromosoom. Translocatie. BCR-ABL.

  Moleculair onderzoek: specifieke DNA. FISH, next gen sequencing
 • Uitrijping en stamcelziekten
  Acute leukemie: geen uitrijping/rijpingsstop. >20% blasten

  MDS: Dysplastische uitrijping

  MPN: Normale uitrijping, maar geproduceerde aantallen afwijkend. Activatie receptor
 • Vormen stamceltransplantatie?
  Autoloog: Tijdelijk ingevroren cellen van patiënt

  Allogeen: Nieuwe stamcellen. Hemato en lymfopoese van donor. Ook gezonde cellen aanvallen.
 • Infecties -> lymfoom?
  Helicobacter pylori
  Chlamydia oog

  infectie behandelen -> lymfoom weg
 • Vraag
  Antwoord
 • 1473717600 HC - Pathologie

 • Oorzaken lymfoom?
  Reactief
  Maligne lymfoom
  Metastase (vaak)
  Stapelingsziekte (zeldzaam)
 • Vorm leukemie -> splenomegalie?
  CLL
 • Verschil leukemie en lymfoom?
  Leukemie presenteert zich in beenmerg en bloed
  Lymfoom is weefselmassa. Nodaal of extranodaal

  Kan in elkaar overgaan
 • Verschil Hodgkin/Non Hodgkin?
  H:

  - 2-4/100.000
  - nodaal
  - enkele tumorcel, rest reactief
  - voorspelbare uitbreiding
  - geen specifieke T-/B-celmarker
  - 20-30 en >55

  NH:

  - 10-15/100.000
  - extra nodaal
  - mn tumorcellen
  - onvoorspelbare uitbreiding
  - T- of B-cel marker (CD-3 CD-20)
  - >60
 • Kenmerk Reed-Sternbergcel?
  - Groot
  - Dubbele kern
  - Grote nucleulus

  Ook andere varianten:
  - Mononucleair
  - Pleiomorf
  - Lacunair
 • M. Walderström?
  Lymfoplasmacytair lymfoom
  IgM. M-proteine monoklonaal. Groot molecuul -> viscositeit.
  - Visus
  - Neurologisch
  - Bloeding
  - Cryoglobulinemie
  Th = plasmaferese
 • ALL?
  85% B-ALL. Meest voorkomende maligniteit op kinderleeftijd (3 jr.) T-ALL adolescente mannen en mediastinale localisatie.

  - Abrupt begin
  - Suppressie normale hematopoiese beenmerg -> anemie, neutropenie, trombopenie
  - Botpijn door rek op periost
  - Splenomegalie
  - Hepatomegalie (tumorinfiltratie)
  - Meningeale uitbreiding -> hoofdpijn, braken, zenuwuitval
 • Rijpe B-cel neoplasieën?
  - Chronische lymfatische leukemie
  - Hairy cell
  - Folliculair lymfoom
  - Mantelcellymfoom
  - Diffuus grootcellig B-cel lymfoom
  - Burkitt Lymfom
  - Marginale zone lymfoom (MALT)
 • CLL
  >50 jr
  M:V = 2:1
  Asymptomatisch
  Lymfocytose
  Pijnloze lymfadenopathie
  vermoeidheid, gewichtsverlies, koorts, hepatosplenomegalie
  CD20 en karakteristiek: CD5 en CD23
  Beloop afhankelijk van genetische afwijking
  5-10% Richter syndroom. Slechte prognose
 • Rituzimab?
  Grijpt aan op CD20 CLL
 • Folliculair lymfoom?
  laaggradig
  30-50% -> grootcellig B-cel lymfoom
  Overexpressie BCL-2. Anti-apoptose eiwit
  CD20, CD10, BCL6
 • Marginale zone lymfoom?
  Laaggradig
  MALT lymfoom (mucosa associated lymphoid tissue)
  Geassocieerd met HP gastritis, Hashimoto thyreoditis, M. Sjögren
  AB -> lymfoom weg
  laat metastase
  Lymfo-epitheliale laesies
  Memory B-cel
 • Hairy cell leukemie?
  Massale splenomegalie
  Niet in lymfeklier!
  Rijpe B-cel
  Man >50
  Pancytopenie
  beenmergfibrose
  BRAF-remmers
 • Lymfoplasmacytair lymfoom?
  B-cel lymfoom met plasmaceldifferentiatie
  Verhoogd Ig's door plasmacel
  M-proteïne
  MYD88 mutatie
  Th = plasmaferese

  IgM -> waldeström
 • mantelcellymfoom
  Man > 50 jr
  Splenomegalie, lymfadenopathie
  Naieve B-cel (mantelzone)
  Cycline D1 T(11;14) en CD20+
  Hooggradiger
 • Diffuus grootcellig B-cel lymfoom
  De-novo of Richter transformatie
  Vaak voorkomend
  Hooggradig -> chemo effectief
  30% extranodaal (primair hersenlymfoom)
  >60 jr, maar ook kinder
  cellen in kiemcentrum
 • Burkitt lymfoom
  Medical emergency
  Afrikaanse vorm: kaak EBV
  Sporadisch: Ileocoecaal
  HIV
  Hooggradig
  Extranodaal
  cMYC translocatie
 • Mycosis Fungoides?
  Rijpe T-cel
  Eczeem, plaque, tumoren
  Corticosteroïden in vroegstadium
  Chemo en lichttherapie
 • Perifeer T-cel lymfoom
  Slechte prognose
  jeuk, eosinofilie, gewichtsverlies
  mature T-cellen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Risicofactoren hart- en vaatziekten
DM
Roken
Hoog cholesterol
etc.
Risicofactoren voor hart en vaatziekten
Roken
DM
Familiegeschiedenis
etc.
Vraag
Antwoord
Plaats osteosarcoom?
Knie, femur RB1 tumorsuppressorgen. Niet gevoelig voor RT
Delier?
Fluctueert. Altijd somatische oorzaak. Verstoord dag-nachtritme. Haloperidol. Gerust stellen
Oorzaak obstipatie?
Hypercalciemie
Immobiel
Medicatie
minder vezels/vocht
Ascites oorzaak?
Peritonitis carcinomatosa: exsudaat = veel eiwit door tumor
Gevolgen botmeta's?
Dwarslaesie
Fractuur
Hypercalciemie
Pancytopenie
Pijn
Epiduraal/intrathecaal?
Epi is lokaler
Bijw pijnmedicatie?
NSAID: maag, bloeding, nierproblemen
Opiaat: hallucinatie, misselijk, obstructie, jeuk
Anti-epileptica: leverstoornis,
Anti-depressiva: Urineretentie, suf, droge mond