Summary Class notes - GZCIII

Course
- GZCIII
- -
- 2018 - 2019
- Universiteit Utrecht
- geneeskunde
375 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - GZCIII

 • 1522015200 HC-1 Hematopoiese

 • Waar begint en eindigt de Hematopoiesis mee?
  Multi potente stamcel
  -> leukopoese -> leukocyt (granulocyt, macrofaag, lymfocyt)
  -> erytropoese -> erytrocyt
  -> trombopoese -> trombocyt
 • Welke cellen met welke functie worden bij de Myelopoiese aangemaakt?

  Aspecifieke afweer
  Pluripotente stamcel -> Myeloblast 
  -> Basophil granulocyte
  • secretie histamine (vasodilatatie)
  • secretie heparine (anticoagulentia)
  • paarse stippen


  -> Eosinophil granulocyte
  • fagocytose van antigeen-antilichaam complexen
  • enzymen vrijmaken die parasieten kapot maken
  • dubbele paarse kern, rode stippen cytoplasma

  -> Neutrophil granulocyte 
  • meest voorkomend
  • bacteriën fagocyteren
  • gesegmenteerde kern
 • Wat zijn de belangrijkste functies van granulocyten?
  Neutrofielen
  -fagocytose ban bacterien
  -release van anitmicrobiele chemicalien

  - Eosinofiele
  -fagocytose van antigen-antibody complexen
  -release enzymen die parasieten kapot maken

  -Basofielen
  - secretie van Histamine
  - secretie van heparine
 • Hoe werkt fagocytose?
  - plaatje
 • Hoe kunnen monoblasten zich differentieren en met welke functie?
  Aspecifieke afweer
  Monoblast -> monocyt -> macrofaag 
  - fagocytose en transporteren naar lymfeklieren
  - gehele (intracellulaire) bacteriën opnemen en kapot maken   
  - differentiatie naar weefsel (kupfer, osteoclast, dendritisch)
 • Welke cascade zetten PAMPs in?
  Lichaamsvreemde stof geeft PAMPs af -> macrofaag actief (toll-like receptors en PRRs) -> migreert naar lymfeklieren -> presentatie aan T-lymfocyt via:
   - MHCII
   - CD80/CD28
   - cytokines
 • Welke cellen ontstaan uit lymfoblasten en waar?
  Specifieke afweer
  Lymfoblast -> lymfocyt
  -> beenmerg -> B-cellen -> lyfmeklier cortex
  -> thymus -> T-cellen -> lymfeklier medulla
 • Wat zijn de functies van B-cellen?
  Presenteren Antigenen via MHCII aan T-helpercel
  Naive -> actieve B-cel ->
  • plasmacellen -> antibodys tegen antigenen
  • memory B cells -> bij nieuwe presentatie
  • Cytokins -> communicatie
 • Waaruit bestaat een immunoglobuline en welke soorten ken je?
  2x light chain 2x heavy chain
  Hypervariabel, variabel en constant deel
  • IgG; dominante klasse
  • IgM; pentameer; 1ste respons
  • IgA; dimeer; slijmvlies; secreten
  • IgE; allergie, afweer parasietem
  • IgD; oppervlakte membraan B-lymfocyt
 • Extra CD'tjes
  nog geen dia van
 • Hoe ontwikkelen de T-cellen zich?
  gemaakt in beenmerg -> uitrijpen in thymus
  Progenitore T cellen:
  - NK cells -> aspecifieke afweer
  - naive CD4+ -> AG -> T-helpercellen -> activatie B-lymfocyten 
                                     Regulatoire -> supressor (auto-immuniteit)
                                        T-geheugen -> hernieuwde presentatie
  - naive CD8 -> AG -> Cytotoxische t-cellen -> lysis
  - cytokines 
 • Welke cellen worden bij de thrombopoese aangemaakt?
  Megakaryoblast -> Megakaryocyt -> trombocyten  
   oiv TPO
 • Welke groeifactoren zorgen voor welke uitrijping?
  G CSF -> myeloblasten
  M CSF -> monoblasten
  EPO -> erytrocyten
  TPO -> trombocyten
 • Hoe onderzoek je de hematopoiese bij een patiënt?
  Bloedbeeld: Hb, hematocriet, de erytrocyten, MCV, MCH, MCHC, trombocyten, leukocyten; granulocyten, lymfocyten en monocyten

  Bloeduitstrijkje: microscopie

  Beenmergpunctie (voorloopstadia)
 • Wat zijn oorzaken van leukocytopenie?
  - autoimmunziekten
  - leukemie
  - medicamenteus
  - (para) infectieus
 • Wat is neutropenie en wat zijn oorzaken?
  = tekort aan neutrofielen granulocyten
  • constitutioneel; genetisch bv afrikaanse mensen
  • congenitaal; jonge leeftijd
  • verworven; bv medicatie, viatminedeficientie, SLE, leukemie, infectie 
 • Wat is lymfocytopenie?
  = te weinig T-lumfocyten en B-lymfocyten
  • iatrogeen, secundair aan systeemziekte, para-infectieus, congenitaal 
 • Wat zijn mogelijke oorzaken voor trombocytopenie?
  Pseudotrombocytopenie
  Medicamenteus
  Para-infectieus
  Vergrote milt
  Zwangerschap (plasavolume neemt toe)
  Vitaminedeficientie (tekort aan B12 of foliumzuur)
  Beenmergziekte (leukemie)
  Auto-imuunziekten (ITP)
  Congenitaal
  Geactiveerde stolling (TMA, APS, HUS)
 • Wat is ITP?, welke symptomen geeft het?
  = immuun trombocytopenische purpura
  3 op 100.000 mensen
  antilichamen tegen lichaamseigen trombocyten  -> opgeruimd door milt en lever
  -> trombocytopenie -> probleem in primaire hemostase 
  • petechien
  • blauwe plekken
  • bloedingen in slijmvlies
  • hevige menstruaties
  • hersenbloedingen
  • bloedneuzen 
 • Hoe behandel je ITP?
  - Corticosteroïden; als prednison en dexamethason om de antilichamen die door de B-lymfocyten worden aangemaakt te onderdrukken
  - geven van TPO
  - immuniglobulines
  - milt verwijderen
 • Wanneer ontstaat leukocytose, welke vormen heb je?
  Kan ontstaan door: infectie, allergie, maligniteit
  Neutrofilie = extra veel neutrofielen, vel jonge cellen
  Primair: myeloproliferatieve zeikte; beenmerg maakt te veel aan of congenitaal
  Secundair: stress, medicatie, bacteriële infectie of roken   
  Lymfocytose = te veel lymfocyten
  Para-infectieus,
  niet infectieus; auto-immuun; medicatie,;endocrien; milt verwijderen,
  maligne; leukemie
 • Welke stappen in de diagnostiek onderneem je bij leukocytose?
  1. Is er recent een infectie geweest? -> meting later herhalen
  2. Flowcytometrie -> maligne oorzaak
  (neutro: hoge side en forward scatter,  dan monocyten, daarna lymfocyten)
  3. Andere afwijkende cellen -> alarmsymptoom -> microscoop
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van trombocytose?
  Reactieve oorzaken
  - infectie; meest voorkomend
  - postsplenectomie, niet functioneren of hyposplenisme
  - maligniteit
  - trauma
  - Niet infectieuze inflammatie; auto-imuunziekten
  - bloedverlies
  - Rebound trombocytose
  - onduidelijk

  Autonome oorzaken
  - afwijking in beenmerg (te behandelen met chemo)
 • Wat is de functie van de milt?
  Milt = grootste lymfoide orgaan
  - Eerste afweer tegen ingekapselde bacterien 
  - verwijderd oude en beschadigde erytrocyten
  - reservoir voor trombocyten
  - opslag van ijzer tijdens filtratie van RBC
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn karakterisieken van maligne adnex tumoren?
Verdwijnen van de haartjes = madarosis
Teleangectasieen
Basaalcel; sprieterig groeipatroon
Talgklier; verstopt
Waaruit ontstaat een traankliertumor, wat geeft een maligne ontaarding voor symptomen?
• Pleiomorf adenoom (menggezwel): is goedaardig, kan maligne ontaarden dus radicale resectie , geen biopt omdat het kapsel dan kapot gaat en kan transformeren

• Adenocystisch carcinoom
- rond 40e jaar 
- pijn en perineurale groei
- botdestructie
- proptosis
- CT gladde tumor
Waaruit en bij wie ontstaan een non-hodgin-lymfoon, symtpomen, diagnostiek, behandeling?
= maligne monoclonale lymfocytaire proliferatie
- vooral op oudere leeftijd (ook rond 40ste jaar)
- zalmkleurige zwelling onder de conjuctiva = salmon patch, dubbelzien, proptosis of zwelling van het oog (kan bilateraal)

Diagnostiek: MRI/CT, biopt of punctie
Behandeling: lokaal radiotherapie, en bij metastase systemisch met cytostatica
Prognose; afhankelijk van soort MALT = goed, gBClymfoom = slecht
Wat kan op een rhabdomyosacroom lijken?
Demoidcyste; goedaardig aangeboren aandoening die langzaam groeit
Capillair hemangioom; eerste weken na geboorte; goedaardig, groeit langzaam, geeft een aarbei rode leasie
Abces; ontsteking vanuit het ethmoid
Wat is de prognose van choroidea melanoom, waar metastaseert het naar?
- 5 jaars: 70.5% en 15 jaars: 55%
- afhankelijk van tumorgrootte en infiltratie in omliggend weefsel, celtype spoel cel a, b, epitheloid en mixed.
- metastaseert via het bloed, voornamelijk lever (93%), longen, botten, huid, lymfe en hersenen (andere oog 0%)
Kenmerken van het Choroidea melanoom
Gemiddelde leeftijd: 55
• piek m: 70 v: 60
• Transformatie risico vanuit neavus = 1: 8845
• De novo (meestal sporadisch)
• Verdubbelingstijd van de grootte: 6-48 maanden
Kenmerken van het Iris melanoom?
- lage incidentie, minst maligne vorm van uvea melanoom
• Observatie
• 5% kans op groei in 5 jaar
• Locale resectie of Brachytherapie
Wat zijn etiologische kenmerken van het Uvea melanoom?
- Meest voorkomende primaire maligne intraoculaire tumor
- voornamelijk bij mensen met lichte pigmentatie bv australie
(aziatisch en negroide incidentie lager)

- monosomie chromosoom 3: 37% 5jaars overleving
- geen monosomie: 90% 5 jaars overleving
Is het retinoblastoom erfelijk?
Bilateraal altijd erfelijk (25%)
Unilateraal is in 15% erfelijk (75%)

Indien erfelijk: autosomaal dominant, 90% penetratie
- RB1 (surpressor)gen op de lange arm 13q14
Wat zijn symptomen bij een retiniblastoom, bij wie komt het voor?
• Leucocoria & esotropie
• Ontstekingsverschijnselen
• Glaucoom

11 niewe gevallen per jaar bij kinderen <5jaar
Meest voorkomende orbitatumor bij kinderen
Gaat uit van de retina cellen