Summary Class notes - HAP10306

Course
- HAP10306
- Arie Nieuwenhuizen
- 2015 - 2016
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
711 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - HAP10306

 • 1451862000 Introductie fysiologie

 • Fysiologie
  • studie van biologisch functioneren
  • functie= waarom? --> teleologische benadering
  • mechanisme = hoe? --> mechanistische benadering
 • 1546815600 college 1 Introductie fysiologie

 • teleologische benadering
  Waarom? Waarom is iets zoals het is?
 • mechanistische benadering
  Hoe? Hoe werkt het?
 • morfologie en fysiologie
  structuur en functie
 • homeostase
  het vermogen om relatief stabiele inwendige omstandigheden in stand te houden ondanks voortdurende veranderingen in de omgeving.
 • homeostase is NIET gelijk aan equilibrium
 • welke feedback moet er aanwezig zijn bij homeostase
  negatieve feedback
  positieve feedback 
 • fysiologie
  het bestuderen van biologisch functioneren
 • homeostase handhaaft stabiliteit in intern milieu
 • intercellulaire communicatie
  Zenuwstelsel; via elektrische signalen en lokale afgifte van neurotransmitters 

  hormonen; via boodschappers in de bloedcirculatie
 • homeostase kost energie
 • 1546988400 college 2 zenuwstelsel: prikkelgeleiding en neurotransmissie

 • Wat is het graduele potentiaal en wat zijn de eigenschappen? En welke twee soorten graduele potentialen heb je?
  - amplitude afhankelijk van stimulus sterkte 
  - amplitude vermindert met afstand: dooft uit 

  1. subthreshold graded potential 
  2. suprathreshold graded potential 
 • Wat is het actie potentiaal en wat zijn de eigenschappen?
  - All-or-none principe: amplitude van de actie potentiaal is altijd even groot
  - Refractaire periode: periode waarin geen nieuwe actiepotentiaal gegenereerd kan worden.
 • welke periode volgt er na een actiepotentiaal? En in welke twee delen is deze periode opgedeeld?
  De refractaire periode, bestaande uit absoluut en relatief.

  absoluut: geen a.p. mogelijk 
  relatief: a.p. mogelijk, maar met hogere stimulus 
 • Wat is de consequentie van de refractaire periode?
  Er ontstaat een unidirectionele voortgang, oftewel 1 richting verkeer.
 • Bij een actiepotentiaal geleidingssnelheid is de snelheid van de stroom afhankelijk van twee dingen, noem deze twee dingen.
  1. de weerstand waarmee ionen binnen in het axon kunnen verplaatsen 
  • diameter van de axon

  2. de weerstand over het celmembraan 
  • permeabiliteit van celmembraan: leak channels en myeline 
 • Waar zorgt de myeline voor bij de voortgeleidingssnelheid van een actiepotentiaal
  - verhoogt membraan weerstand
  - verlaagt lekkage
 • Wat is multiple sclerose
  Ontstekingsziekte waarbij de myelineschede wordt aangetast --> verlies van gevoeligheid voor (tast)prikkels, spierzwakte
 • Benoem de nummers 1 t/m 5 van de neuron bij de communicatie
  1. stimulatie
  2. signaal-opwekking
  3. signaal-transport en -overdracht
  4. informatie-verwerking (integratie)
  5. uitvoeren/handelen/effectueren
 • Wat is de meest voorkomende neurotransmitter in het lichaam?
  Acetylcholine
 • Wat zijn de eigenschappen van de neurale communicatie
  - over grotere afstanden 
  - relatief snel 
  - elektrische signalering 
  - chemische signalering 
 • feiten:
  - de membraan potentiaal is het spanningsverschil (V) over de celmembraan...
  - ... en ontstaat door ongelijke verdeling en ongelijke doorlaatbaarheid van diverse ionen 
  - elektrische signalering is het gevolg van ion beweging over een isolerend membraan, waardoor membraanpotentiaal veranderingen optreden 
 • Hoe treedt verandering van het membraan potentiaal op, als gevolg van ion beweging over een isolerend membraan door elektrische signalering?
  door de permeabiliteit van het celmembraan te reguleren
 • Noem 3 manieren hoe je de permeabiliteit van het celmembraan kan reguleren.
  1. mechanische gereguleerde ionkanalen (mechanically gated ion channels)
  2. chemisch gereguleerde ionkanalen (chemically gated ion channels)
  3. spannings gereguleerde ionkanalen (voltage gated ion channels)
 • klassen neurotransmitters:
  - acetylcholine
  - biogene amines
  - aminozuur transmitters 
  - neuropeptides 
 • Glutamaat en GABA

  - glutamaat receptoren; AMPA en NMDA, depolarisatie (membraanpotentiaal MINDER negatief)
  - GABA receptoren; ionkanaal of G-proteine gekoppeld, hyperpolarisatie (membraanpotentiaal meer negatief)
 • De neurale integratie kan zich in twee 'richtingen' voortbewegen in het zenuwstelsel.
  via de divergente manier 
  via de convergente manier 
 • alle actiepotentialen die aankomen in het postsynaptische deel worden opgeteld/tegen elkaar afgewogen. Dit wordt ook wel spatiële sommatie genoemd.
 • Naast postsynaptische modulatie is er ook presynaptische modulatie. Dit houdt in dat de communicatie in een synaps gereguleerd kan worden.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

energiegebruik (kJ/min) formule
energiegebruik (kJ/min)  =  20  X  VO2 (L/min)  

                                             = 20    X    (delta O2 (%)  X  Flow (L/min) / 100)
de hoeveelheid uitgeademde lucht per minuut wordt als volgt berekend:
Flow (l/min)  =   oppervlakte grafiek (L/s*min)   x   60/aantal minuten
formule van Adem-minuut-volume (AMV)
AMV = f x TV

f= ademfrequentie 
TV = ademdiepte 
formule van het hart-minuut-volume (HMV)
HMV = f x SV

f = hartslagfrequentie 
SV = slagvolume 
FEV1 =
hoeveel lucht je in 1 sec uit kan ademen
alveolaire ventilatie (formule)
(Vt x f) - (DV x f)
maximale adem minuut volume (MAMV)   (formule)
VC x F 
vitale capaciteit X frequentie (zoveel slagen per minuut)
valvula atrioventricularis sinister
deze klep voorkomt het terugstormen van het bloed naar het atrium tijdens ventriculaire contractie.
a. coronariae die zorgt voor de doorbloeding van de hartspier
kransslagader
valvulae semilunaires aortae zij verhinderen het terugstromen van het bloed in de ventrikels
halvemaanvormige kleppen.