Summary Class notes - Health!

Course
- Health!
- Jan Van Drommelen
- 2014 - 2015
- Fontys
- International Lifestyle Studies
224 Flashcards & Notes
0 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Health!

 • 1433109600 Health 1

 • Ziekte volgens Pols:
  Sprake van lijden, negatieve gedragsverandering, afwijking van het normale. 
 • Het aantal chronisch zieken neemt toe en gezondheid neemt ook toe.
 • Paradox van gezond ziek zijn:
  Verandering in het begrip ziek en gezond met de tijd.
  Chonisch zieken neemt toe, maar mensen voelen zich niet ziek.
  Want: gezond voelen is kunnen doen wat je wilt doen, gezond voelen en energie hebben.
 • Stijging zorgvraag:
  Technologische ontwikkelingen
  Meer welvaart eerder naar de dokter
  Betere diagnose mogelijkheden
  Individualisering
  Meer aandacht voor psychosociale problematiek
  Meer aandacht voor preventie en integratie
  Vergrijzing
  Hogere levensverwachting
 • Komende vergrijzing anders dan nu:
  Mondger, financieel vermogend, online aanwezig, vitaal veeleisender.
  Meer vrouwen chronisch ziek door leefstijl.
 • Cultureel:
  Andere zorgbehoefte
  Andere ziektes
  Anders omgaan met gezondheid
  Invloed op hoe NL omgaat met gezondheid
 • Type zorgconsument:
  Motivaction:
  1. Minder zelfredzame zorgconsument (49%)
  2. Pragmatische zorgconsument (41%)
  3. Maatschappijkritische zorgconsument (10%)
 • Belangrijkste wetten:
  1. Wet publieke gezondheid (Wpg)
  2. Zorgverzekeringswet (Zvw)
  3. Algemene wet bijzondere ziektekosten (AWBZ)
  4. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
 • Zvw & AWBZ:
  Zijn verzekeringswetten die de financiering regelen van de curatieve en landurige zorg. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders.
 • Wpg & Wmo:
  Regelen de uitvoering van de publieke gezondheidszorg en de maatschappelijke ondersteuning. Gemeenten.
 • De zorg is een kans voor de economie:
  46 miljard euro, 1 miljoen arbeidsplaatsen, lonen vloeien terug, belasting over loon, beter maken en investering preventie werknemers (hoge arbeidsproductiviteit)
 • Hoe zou de zorg goedkoper kunnen worden:
  Preventie
  Prikkels
  Solidariteit
  Incidentie
  Betere diagnose
  Oorzaak aangaan
  Benutting technologie
  Betere taakverdeling
  Complicaties voorkomen
 • Wie kost het meest van allen?
  Dementie en psychische ziekten, verstandelijk gehandicapten, hart en vaatziekten.
 • Welke zorg kost het meest?
  Kwetsbaar: langdurige intensieve zorg en begeleiding
  Chronisch patient
  Groot deel van de bevolking
 • Preventie:
  Focus verschil: van genezen naar gezond functioneren.
  Niet alleen voorkomen van ziekte: gericht op gezondheid, participatie, menswaardigheid en kwaliteit van de samenleving.
  Weinig successen op het gebied van leefstijl.
  Ook andere sectoren betrokken: verkeer en voeding.
 • Stijgende zorgvraag:
  Voldoende werknemers in de toekomst?
  Aanjager innovaties
  Opkomst commerciele instellingen zorgen voor grotere diversiteit aan banen.
  Groei chronisch zieken
  Toeristische industrie
 • Gezonde mensen:
  Hogere arbeidsproductiviteit
  Betere maatschappelijke participatie
  Minder ziekteverzuim
  Minder arbeidsongeschiktheid
  -> Hierdoor minder collectieve zorgkosten.
 • Zorgondernemerschap hot, buitenland:
  Medical tourism (Thailand, India, Singapore)
  Medische reisgidsen
  Kuur reizen naar bijv. Hongarije/Duitsland
  Kans voor NL - topzorgland
 • 1433196000 Health 2

 • Actieve organisaties binnen het bewustzijn van duurzaamheid:
  Greenpeace
  An inconvenient truth
  Cradle to cradle
 • Er is sprake van:
  Toenemend milieu bewustzijn
  Maatschappelijk verantwoord ondernemen
  People planet profit
  Aansluiten op hedendaagse behoeften, zonder daarbij de behoeften van volgende generaties in de weg te staan.
 • Positive and sustainable growth:
  Economy: Kosten baten in evenwicht, krijgen de mensen goed betaald en worden ze goed behandeld.
  Equity: Worden mensen met respect behandeld.
  Ecologie: Zijn de producten duurzaam, maken we efficient gebruik van onze grondstoffen.
 • Afval:
  Pharma filter nu in ziekenhuizen. Afval ziekenhuis riolering: afscheiding in ontlasting medicijnen, gaat riolering in, zuivering, terug in drinkwater.
 • Ontwikkelingen:
  Minder bevolkingsgroei, meer ouderen.
  Meer minderheden.
  Ander werk en anders leven.
  Verblijf en vervoer.
  Anders en hetzelfde.
 • Gelukkige mensen:
  Omgang met ziekte
  Zware pijn
  Levensverwachting
  Gedrag
 • Ongelukkige mensen:
  Snellere dood
  Zelfmoord
  Ongelukken
 • Gezondheid voorspelt nauwelijks later geluk, maar geluk voorspelt wel latere gezondheid.
 • Kracht van zingeving:
  Persoonlijke roeping
  Structuur en betekenis
  Verwerking problemen en tegenslagen
  Sociale relatie en participatie
 • Burn-out:
  Emotionele uitputting
  Hoge afstandelijkheid ten opzichte van het werk en het gevoel het werk niet meer goed aan te kunnen.
  Onderwijs
  Emotionele uitputting
  Hoge afstandelijkheid ten opzichte van het werk
 • Mindfulness:
  In nu zijn
  Vergroot zelfbewustzijn
  Welzijn: stress verlaging, stress, pijn en ziekte aangaan, omgaan met chronische pijn
  Geluk 
  Therapieeen
 • Dataopslag en verwerking:
  Data opslag
  EPD - eigen dossier
  Rongten/MRI
  Checklist dokters/ protocollen
  Quantified self zelf bijhouden van gezondheid zie ook zelfmanagement.
 • Domotica:
  De integratie van technologie en diensten, ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven.
 • Bedreigingen:
  Bekostiging
  Cultureel draagvlak: zorgvragers onvoldoende op de hoogte, ouderen.
  Draagvlak ICT en innovatie niet geliefd bij zorgverleners.
  Wet en regelgeving privacy
  Medical evidence over kosten besparing en effect E-health onbekend
  Bewijs en interpretatie van zelf diagnose
 • DNA:
  DNA en erfelijkheid
  DNA basis van vorming aminozuren
  Aminozuren basis van eiwitten
  Eiwitten zijn bouwstenen
 • Eiwitten:
  Zijn in het lichaam celwand, organenellen in cel, hormonen, enzymen dus opbouw organen.
 • Biotechnologie:
  Het bestuderen of gebruik maken van technieken om producten te maken met behulp van levende organismen.
 • Recombinant DNA geneesmiddelen:
  Deel van DNA van bijv. diercel wordt ander deel ingeplaatst, die bepaalde eiwitten kan aanmaken - enzymen die in de mensencel bijv. eiwitten kan aanmaken die nodig zijn.
 • Nanotechnologie:
  Is de techniek die het mogelijk maakt te werken met deeltjes in de grootteorde van nanometers. Dit is een schaal van grootte die net boven die van atomen en eenvoudige moleculen ligt.
  Verschil met biotechnologie is dat het niet om levend weefsel gaat.
 • Empathy technologie:
  Pak om je ouder te voelen.
 • Maakbaar leven:
  Organen met elkaar knutselen.
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Categorieen:
Biologische contaminanten
Natuurlijke contaminanten van biologische herkomst.
Natuurlijk contaminanten van niet biologische herkomst.
Niet-natuurlijke kunstmatige contaminanten.
Contaminanten:
Verontreinigingen die (onbedoeld) in ons voedsel terechtkomen, maar er niet in thuishoren.
Van zand in sla tot dioxine in melk.
Productie school voedsel: schone lucht, schone grond en schoon water.
Hogere opbrengsten door bestrijdingsmiddelen.
Je kunt E-nummers op verschillende manieren onderverdelen:
Op oorsoprong
Op totstandkoming
Op functie
Voor het veilig bevinden en goedkeuren van E-nummers gelden deze wettelijke verplichtingen:
Er wordt vastgesteld aan welke levensmidddelen deze additieven mogen worden toegevoegd.
De toevoeging wordt beperkt tot de kleinste hoeveelheid die nodig is om het gewenste effect te bereiken.
Er wordt voor gezorgd dat je nooit meer binnen kan krijgen dan de veilige hoeveelheid.
EFSA:
Europese voedselveiligheidautoriteit
EFSA:
Europese voedselveiligheidautoriteit
ADI:
Aanvaardbare dagelijkse inname.
E-nummers:
Ook wel additieven.
Ze komen van nature niet in voedsel voor en hebben geen voedingswaarde.
Additieven:
Natuurlijke of syntetische bereid e hulpstoffen die in kleine hoeveelheden opzettelijk aan voedingsmiddelen worden toegevoegd met als doel:
Technologische en organoleptische eigenschappen van voedingsmiddelen te wijzigen.
Culinaire bereidingsmogelijkheden wijzigen of vergemakkelijken.
Beinvloeding van uiterlijk, geur, smaak, verteerbaarheid, waarde van het genotmiddel, de fysische of chemische stabiliteit, de houdbaarheid, het kook-en bakproces
Gezondheidsclaims:
Claims gebaseerd op algemeen aanvaarde wetenschappelijke kennis. Dit product bevat Ca. Ca. bevordert de ontwikkeling van sterke botten.