Summary Class notes - Heelkunde en geneeskundige ziekteleer nuts

Course
- Heelkunde en geneeskundige ziekteleer nuts
- all
- 2018 - 2019
- Universiteit Gent
- Diergeneeskunde
121 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Heelkunde en geneeskundige ziekteleer nuts

 • 1556661600 Farmacotherapie - beginselen


 • B-lactam:
  • Interferentie peptidoglycaansynthese
  • Vnl. gram positief (grote peptidoglycaan celwand)
  • Bactericied
  • Tijdsafhankelijke werking
 • Natuurlijke penicillines

  Peni G (benzylpeni) niet oraal actief (bv. bij keizersnede)
  Peni V: wel actief, eerste keus bij necrotische enteritis

  Spectrum:
  • Gram positief aëroben: +++++
  • Gram negatief aëroben: ++ --> niet behandelen tegen AH-ziektes
  • Gram positief anaëroben: +++++
  • Gram negatief anaëroben: +++++
 • B-lactamase resistente penicillines
  Cloxacilline --> mastitis.
  Ingezet tegen B-lactamase resistente staphylococcen/streptococcen.
 • Breedspectrum penicillines
  Ampicilline
  Amoxicilline --> goed tegen S. suis

  Spectrum: overal ++++
  • Gram negatief aëroob spectrum: Actinobacillus pleuropneumoniae en Pasteurella multocida. Wordt lang gebruikt, maar nog altijd goede gevoeligheid van onze SRD pathogenen --> werkingsmechanisme blijft behouden omwille van clavulaanzuur.  
 • Cefalosporines - groep 1
  = ook B-lactam
  --> spectrum als benzylpenicilline: gram positieve kiemen, ook B-lactamase producerende Staph en enkele gram negatieve
  --> niet tegen Pseudomonas en Enterobacteriaceae
  Nutsdieren:
  • Cefapirine
  • Cefazoline
 • Cefalosporines - groep 2
  = 3e en 4e generatie
  --> spectrum als aminopenicillines
  • Gram +, gram -, ook Enterobacteriaceae, ook B-lactamase producerende bacteriën
  • Niet tegen Pseudomonas
  Nuts:
  • Ceftiofur (3e gen) --> Pododermatitis (voetrot), BRD (0D wachttijd melk)
  • Cefquinome (4e gen)  --> Pododermatitis (voetrot), BRD, E. coli septicemie
 • Cefalosporines - groep 3 en 4
  - Cefoperazone (intramammair)
  - Variabel, wel Pseudomonans 

  4: wordt niet gebruikt in DGK
 • Macroliden
  = zwakke basen, slecht biologisch beschikbaar maar wel goed werkzaam in longen.
  --> gebruikt tegen BRD en SRD pathogenen.
  Werkt in op proteïne synthese
  Bacteriostatisch + tijdsafhankelijk 
  O.a. erythromycine, tylosine
  Nooit IV
  IM/SC: enkel rund en schaap (niet bij geit)!
 • Macroliden - tylosine:
  • Gram positief spectrum en gram negatief anaëroben. Dus wel goed inzetten voor mycoplasma, maar niet voor BRD/SRD pathogenen (nieuwe macroliden (gami/tulathromycine) wel goed werkzaam tegen BRD/SRD) 
  • Tijdsafhankelijk
  • Bacteriostatisch
  Indicaties:
  • AH: Mycoplasma
  • Varkensdysenterie/PPE
  • Mastitis (Gram + Aëroben (staphl/strept) 
  Nooit aan paard  toedienen!  
 • Lincosamiden
  • Bacteriostatisch + tijdsafhankelijk
  • Inhibitie proteïne synthese (50S transpeptidatie/translocatie)

  Spectrum:
  • Gram positief: +++++
  • Gram negatief aëroben: ++
  • Gram negatief anaëroben: +++

  Bv. lincomycine, pirlimycine (--> mastitis)  
  • Lincomycine: Gr+, synergisme met spectinomycine (--> gram - aëroben) 
  • Pirlimycine: Gr+, anäeroben, mycoplasma 
 • Pleuromutilins
  Vb. tiamuline, valnemuline
  Inhibitie peptidyltransferase enzym
  Spectrum:
  • Gr positief aëroben
  • Mycoplasma
  • Anaëroben
  (vnl. geregistreerd voor gram - anaërobe kiemen)
  Interactie met ionofore coccidiostatica --> nooit samen toedienen!!


  --> varkensdysenterie, PPE (Lawsonia) en pneumonie (mycoplasma) bij het varken. 
 • Aminoglycosiden
  Vb. apramycine, neomycine

  Spectrum: vnl. gram - aëroben
  Werkt in op proteïnesynthese
  Bactericied + concentratieafhankelijk (Cmax/MIC)
  Oto- en nefrotoxisch
  Posologie: 1x/dag!
 • Aminoglycosiden:
  - Apramycine: enkel varken
  • GI infecties: Gr - 
  • Mycoplasma
  - Neomycine
  • Combinatie met B-lactam: synergisme
  • GI infecties (Gr-), mastitis, wond- en huidinfecties
  - Paromomycine
  • GI infecties (coli, salmonella)
  - Spectinomycine
  • Combinatie met lincomycine
  • Goede weefseldistributie
  • Ademhalingspathogenen 
 • Polymyxines
  Polymyxine E = colistine = belangrijkste AB voor GI infecties varken!!
  Kationische detergenten
  Aantasting fosfolipiden/LPS celwand
  Enkel gram negatief --> colstine gaat in celwand gram - dringen en lyse veroorzaken. Zorgt voor desruptie celwand en lyse bacterie.
  Bactericied + concentratieafhankelijk (AUC/MIC)
 • Colistine resistentie?

  resistentie: vnl. verticaal doorgegeven. Is vrij beperkt, gaat moeilijk over van ene bacterie naar andere bacterie of van ene dier naar andere dier.= (MCR-1)
  I.t.t. tot horizontale transmissie, werd in 2016 ontdekt --> overdracht van resistentie gaat veel sneller (MCR-2)
 • Alternatief voor colistine?
  Colistine is laatste redmiddel voor MDR infecties bij de mens --> nood aan daling colistine gebruik intensieve veehouder!
  --> zinkoxide
  • Niet geresorbeerd, geen accumulatie in lichaam
  • Stabilisatie darmmicrobiota, inhibitie aanhechting pathogenen aan darmepitheel
  • Antibacterieel: Zn2+ = ROS (= reactive oxygen species: binnendringen in bacterie en zal bacterie lyseren)  
  • Dier: competitie met andere mineralen: Fe, Cu
  • Dier: inhibitie fytase (fosfor zit onder vorm van fytaat in granen --> fytaat afgebroken door fytase om fosfor vrij te stellen --> fosforgehaltes dalen)
  • Milieubelasting
  • Resistentie tov Zn++: effluxproteïne in Gram - --> kan leiden tot kruisresistentie 
  • Einde verhaal omwille van resistentie meehh
 • Sulfonamiden-trimethoprim
  - Bactericied
  - Tijdsafhankelijk
  - Breedspectrum (overal +++++)
  - Werkingsmechanisme: inhibitie van folaat
  - Eerste lijns AB
  - Natuurlijk resistent:
  • Mycoplasma
  • Chlamydia
  • Pseudomonas      
 • Florfenicol
  - Breedspectrum (overal +++++) en ook werkzaam tegen Mycoplasma
  - Bacteriostatisch + tijdsafhankelijk
  - Goede weefseldistributie
  - AH infecties, S. suis, pododermatitis, keratoconjunctivitis
  - Beperkte resistentie --> wordt steeds meer gebruikt. 
  - Toxiciteit:
  • Platte mest (door tijdelijke verstoring darmmicrobiota)
  • Perianale zwelling bij varkens      
 • Tetracyclines
  - Bacteriostatisch + concentratieafhankelijk (AUC/MIC)
  - Breedspectrum (overal +++++)
  - 1e gen: lage orale F
  - Niet oraal aan HK
  - Parenteraal: spiernecrose (LA)
  - Renale excretie behalve doxycycline (biliair)
  - Vleeskalveren: cardiale myopathie doxycycline (dosis)
 • Fluoroquinolonen
  - Concentratie afhankelijk
  - Bactericied
  - Gram + < Gram - --> vnl. gr - aëroob spectrum
  - 3e lijns GM!!
  - Jonge dieren: kraakbeentoxiciteit (zeker bij hond)
 • Bacteriostatische GM:
  Macroliden
  Pleuromutilins
  Tetracyclines
  Fenicolen   

  --> Langere duur van behandeling nodig
 • Bactericiede GM:
  B-lactam
  Sulfonamiden-trimethoprim
  Fluoroquinolones
  Colistine
  Aminoglycosiden

  --> potentere GM!
 • MIC = minimale inhibitorische concentratie = laagste concentratie dat de visuele groei van bacteriën stopt
  • = bacteriostatische werking
  MBC = minimale bactericiede concentratie = laagste concentratie dat de bacteriën afdoodt
  • = bactericiede werking 
 • Concentratieafhankelijk: hoge dosering van belang.
  • Cmax/MIC
  • AUC/MIC
  Tijdsafhankelijk: juiste interval van belang
  • T > MIC 
 • Conclusie alternatieven antibiotica
  Goed voor profylactisch gebruik, maar niet voor therapeutisch gebruik!! 
  Antibiotica is enige keuze dat we hebben om bacteriële infectie te bestrijden.
 • Penicillines: bactericied + tijdsafhankelijk
  Cefalosporines: bactericied + tijdsafhankelijk
  Macroliden: bacteriostatisch + tijdsafhankelijk
  Lincosamiden: bacteriostatisch + tijdsafhankelijk
  Pleuromutilins: bacteriostatisch + ..
  Aminoglycosiden: bactericied + concentratieafhankelijk (Cmax/MIC)
  Polymyxines: bactericied + concentratieafhankelijk (AUC/MIC)
  Sulfonamiden-trimethoprim: bactericied + tijdsafhankelijk
  Florfenicol: bacteriostatisch + tijdsafhankelijk
  Tetracyclines: bacteriostatisch + concentratieafhankelijk (AUC/MIC)
  Fluoroquinolonen: bactericied + concentratieafhankelijk (beide)
 • Welke Ab concentratieafhankelijk?
  • Aminoglycosiden (Cmax/MIC)
  • Polymyxines (AUC/MIC)
  • Tetracyclines (AUC/MIC)
  • Fluoroquinolonen (beide) 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.