Summary Class notes - Hersenen en Aansturing

Course
- Hersenen en Aansturing
- Onbekend
- 2017 - 2018
- Universiteit Leiden (Universiteit Leiden, Leiden)
- Geneeskunde
890 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Hersenen en Aansturing

 • 1497736800 Tussentoets

 • Welke bloedvaten gaan door foramen jugulare? welke zenuwen lopen hierbij mee?
  vena jugularis interna
  IX, X, XI
 • Wat loopt door foramen magnum?
  hersenstm/ruggenmerg
  a. vertebralis
 • Wat loopt door canalics caroticus
  a. carotis interna
 • WAt dloopt door foramen spinosum
  a. lingua media --> duramate
 • Wat loopt door foramen stylomastoideum?
  Ligt tussen rpocessen styloideus en processus mastoïdeus
 • Wat innerveert V1?
  Sensibiliteit bovenste gedeelte hoofd + neuspunt
 • Wat innerveert V2?
  Sensibiliteit Zijkant oog tot de slaap en bovenlip
 • Wat innerveert V3
  sensibiliteit langs oor, onderlip, kin en kaak (alleen achterste gedeelte niet)

  Kauwmusulatuur
  - m. temporalis
  m. masseter
  m. thyroid lateraal
  m. thyroid medidaal
  Mondbodemspieren
  m. tensor veli palantini
  m. tensor tympanie
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. I
  n. olfactorius
  telencephalon
  reuk
  lamina cribosa
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. II
  n. opticus
  diencephalon
  zicht
  canalis opticus naar orbita
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. III
  n. oculomotorius
  mesencephalon

  Extrinsieke oogspieren:
  m. rectus media
  m. rectus superior
  m. rectus inferior
  m. obliquus inferior


  m. levator palpebrae

  Intrinsiek:
  m. ciliaris -> acomodatie
  m. sphincter pappillae -> pupilreflex

  fissura orbitalis superior naar orbita
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. IV
  n. trochlearis
  mesencephalon
  m. obliquus superior
  fissura orbitlis superior
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. V
  n. trigeminus
  pons (metencephalon)
  n. opthalmicus: bovenste gedeelte + puntje neus
  n. maxillaris: sensibiliteit langs oog tot aan slaap
  n. mandibularis: onderlip kaak, kin + kauwmusculatuur

  2/3 sensibiliteit tong

  fissura orbitalis superior
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. VI
  n. abducens
  pons-medulla
  m. rectus lateralis
  fissura orbitglis superior
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. VII
  n. facialis
  pons-medulla
  aangezichtsmusulatuur,
  alle klieren, behalve parotis klier
  smaak 2/3 tong
  fmeatus acousticus internus, loopt door rotsbeenheen en treedt buit bij foramen stylomastodieum
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. VIII
  n. vestibulocohlearis
  pons-medulla
  evenwicht eng ehoor
  porus meatus accusticus interna
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. IX
  n. glossopharyngeus
  medulla oblongata
  m. stylopharyngeus, parotis klier
  sensibiliteit en smaak 1/3 achterste tong
  foramen jugulare
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. X
  n. vagus
  medulla oblongata
  m. palatoglossus
  viscera tot 2/e colon tranversum
  keelmusculatuur, behalve m. stylpharyngeus
  intrinsieke larynxspieren

  formane jugulaer
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. XI
  n. accessorius
  superior ruggenmerg
  m. sternocleidomastoïdus
  m. trapezius
  foramen jugulare
 • Noem: naam, oorsprong, functie en doorgang van n. XII
  n. hypoglossus
  medulla oblongta
  alle tongmusculatuur behalve m. palatoglossus
  : m. genioglossus, hpoglossus en stylogluss

  canalis hypoglossus
 • Welke zenuwen gaan door fissura orbitalis superior?
  n. ocuomotorius
  n. trochlearis
  n. trigeminius - opthalmicus
  n. abducens
 • Welke zenuwen gaan door meatus acousticus internus?
  n. facialis en 
  n. vestibulocochlearis
 • Welke twee herenvliezen zijn bij inspectie van hersenen nog aanwezig?Wat bevindt zich hiertussen
  ARachnoidea mater en pia mater
  Ruimte erutssen = subarachnodiale ruime. Hierin bevinden zich vaten en sCSF
 • Wat is d efuntie van de granulationes arachnodieae?
  Liquor verplaatsen van subarahnoidale ruimte naar veneuze sinus
 • Beschrijf de ciruclus arteriosus = willis
  A. vertebralis komen binnen door foramen magnum, wordt a. basilaris.
  Dit splitst zich in a. cerebri posterior

  arteria carotis interna komt door canalis caroticus
  wordt a. cerebri media en a. cerebri anterior

  a. communicans antrior tussen aa cerebri anterior
  a. communicans posterior tussen a. cerebri posterior en a. cerebri media
 • Wat houdt een afwezig A1 segment in? 10%
  a. erebri anterior is gedeeltelijk verstopt
  a. cerebri anterior wordt via de ramus communcians anterior door de ontralaterale arteria carotis communis gevoed
 • Wat houdt een eenzijdig foetaal type in? 20%
  A. cerebri posterior is gedeeltelijk verstopt Eenzijdig foetaal tpe. één arteria cerebri posterior wordt gevoed door de arteria carotis communis.
 • Wat houdt een tweezijdig foetaal type in? 10%
  beide arteriae cerebri posterior worden gevoed door de arteria carotis communis en dus niet de a. basilaris
 • Welke botten ondrscheid je in de schedelgroeven?
  ala minor ossis sphenoidalis
  sella turcica
  rotsbeen
  clivus
 • Wat is het tentorium cerebellig?
  Tentorium cerebelli zit vast aan het rotsbeen. 
  Boven ligt de occipitaal kwab
  Oner ligt het cerebellum.   
  Dit geeft bescherming en ondersteuning
 • Wat is de falx cerebri?
  Dubbelblad van dura mater tusswen twee hersenehlten
 • Wat bevat de subarachnoidale ruimte?
  venen en arteriën
  a. cerebri media
  liquor
 • Waar ligt sinus sagitttalis inferior?Waar concluens sinussum?
  sinus sagittalis inferior: falx
  confluens sinusuum: nok van tentorium cerebeli
 • Waar liggen Wernicke en Broca, wat is de functie?
  Gyrus temporalis superior: wernicke --> begrijpen
  Gyrus frontalis inferior : Broca --> zelf formuleren
 • Wat zit er in de sinus cavernosus?
  CN III, IV, V1 V2, VI
  a. carotis interna
  hypofyse
 • Uit welke onderdelen bestaat de hersenstam?
  mesencephalon, pons, medulla oblongata
 • Waar bevindt zich plexus choroideus?
  dak derde en vierde ventrikel
  bodem laterale ventrikel
  door appertura lateralis = bloemkorfje van Bochdalek
 • Wat doet de m. obliquus inferior?
  rottie naar binnen en omhoog
 • Wat doet de m. obliquus superior?
  rotatie naar binnen, naar beneden, en naar buiten
 • Welke sulcus eindigt precies waar sulcus precentralis ligt?
  sulcus frontalis superior sinistra
 • Welke structuren ontstaan uit het prosencephalon, mesencephalon en rhombencephalon
  Telencephalon: laterale ventrikels -> hemisferen
  Diencephalon: derde ventrikels: thalamus, subthalamus, hypothalamus, neurophyfse
  Mesencephalon: aquaduct - middenehersenen
  Metencephalon: rostraal, vierde ventrikel - pons en cerebellum
  Myelencephalon: audaal vierde ventrikel - medulla
 • Hoe staan laterale en derde ventrikel met elkaar in verbinding?
  Foramen interventricularis = foramen van Monro
 • Uit welke onderdelen bestaan de basale ganglia?
  Telencephalon:
  - nucleus caudatus
  - putamen
  - globus pallidus

  Mesencephalon:
  - substantia nigra

  Diencephalon: 
  - nulceus subthalamus
 • Hoe loopt de fornix?
  HIPPOCAMPUS naar coropora mamillaria die liggen in het vierde ventrikel
  Hij gaat naar inferior en anterior
 • Waar ligt de hippocampus?
  In de mediale wand van de inferior hoorn van het laterale ventriekel. 
  Eroverheen loopt fornix.
 • Waar ligt de amygdala?
  anterioer en mediaal van de hippocampus. Geschieden door laatste deel inferior hoorn van laterale ventrikel. 
  Ligt in frontale vlak onder ganglionaie basale.
 • Waar ligt nucleus caudatus?a
  laterale wand van laterale ventrikel
 • Hoe is de baan van het zicht?
  n. opticus
  chiasma opticum
  tractus opticus
  corpus geniculatum  
  radiatio optica
 • Met welke zenuw loopt het bloemkorfje van Bochdalek?
  n. vagus
 • Wat is de functie van de amygdala?
  Deel van het limbisch systeem:
  emoties, motivatie, genot en geheugen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Waarnaar projecteert de mediale thalmaische nucleus?
input amygdala
projecteert naar orbitofrontale cortex
Waar naar projecteert de anterior thalamische nucleus?
input mammillaire bdies
gyrus cinguli
Welke twee output circuits van de amygdala zijn er?
Ventrale amygdalofugale pad:
- hypothalamus
- septale nuclei
- mediale thalmus nucleus

Stria terminalis
- hypothalmaus
- nucleus accumbens
- stepale nuclei
Waar vindt de gewaarwording van emotie plaats?
Amygdala -> hypothalmaus -> thalamus schors
Cortex
Wat is de main input en output van de amygala?
Input: olfactoire input, neocortex en hippocampus, thalamus, hypothalamus, periaquedutaal grijs, ventrale tegementale gebied, substantia nigra, raphe kernen, locus coeruleus

Output: nucleus centralis ; dorsale thalamus, hypothalmaus, alle kernen van bovenstaand, sriatum, cortex

Ventrale amygdalofugale pad: hypothalmaus, septale nuclei, mediale thalmus nucleus

Stria terminalis: hypothalamus - nucleus acumbens septale nuclei
Waarnaar toe projecteert de amygdala?
hypothalamus
periaqueductale grijze stof in hersenstam
cerebrale cortex    
diffuse modulaire systemen: brein meer of minder alert maken
Wat is de belangrijkste emotie die de amygdala oproept?
Angst. Informatie gaat naar primaire visuele schors toe. Visuele schors zegt tegen de amygdala of je bang moet zijn of niet
Wanneer krijg je Kluver Bucy sndroom?
bilatera amygdalactomie
Wat is long term depression?
lang met een lage frequentie stimuleren. 
Heele kleine pulsjes van calcium zorgt ervoor dat protein ofsfatase wordt geacitveerd. Defosforyleren van MAPA kanalen.
Wat tref je aan in de synaps van de Schaffer collaterale en de piramidecel?
Schaffer collaterale geeft gluatmaat af. 
Twee soorten receptoren:
AMPA -> ligand gated knatrium kanalen -> gaan open bij vrijkomen van gluatmaat
NMDA: ligand en voltage ngated calcium kanalen, worden geblokkeerd door magnesium. Als de postsynaptische potentiaal voldoende hoog is, gaat magnesium eruit, en krijg je calcium influx   

Calcium activeert PKC: fosfolyreert AMPA kanlaen, deze gaan beter functionren
Activeert PKII: meer AMPA kanalen erbij