Summary Class notes - HNH-20306

Course
- HNH-20306
- Kees de Graaf
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Voeding en Gezondheid
208 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - HNH-20306

 • 1572303600 C1 sociaal wetenschappelijke aspecten van voedingsgedrag

 • je kunt de vraag 'waarom eten mensen wat ze eten?' bekijken/beantwoorden vanuit 4 verschillende disciplines:

  • Psychologisch
  • landbouw/economisch
  • sociologisch 
  • voedingskundige/fysiologisch 
 • Welke verschillende 'betekenissen' van voedsel zijn er
  • Instandhouding van je lichaam 
  • emoties 
  • maatschappelijke verschijnsel en politiek 
  • sociale betekenis 
   • meeste maaltijden in sociale context 
  • communicatie 
  • onderscheiding 
 • Het model van Shepherd, 1985: factors influencing food choice, gaat over de combinatie van:
  • Food 
   • energie 
   • structuur 
   • volume, gewicht 
  • person 
   • biologische eigenschappen 
    1. leeftijd, geslacht
   • smaak-en geurwaarneming 
   • persoonlijkheid 
   • sociaal-psychologische aspecten 
  • economic and social environment 
   • fysische eigenschappen 
    1. weer
    2. landbouw, bodem
   • technologische factoren 
   • economische factoren 
   • sociale factoren 
   • culturele factoren 
 • De sociologische stromingen kun je onderverdelen in twee groepen
  Functionalisme
  • no-nonsense
  • voedsel is functioneel, economisch 


  structuralisme
  • voedsel is meer dan nutriënten alleen --> voedsel heeft een sterke symbolische waarde 
  • 'je bent wat je eet' 
 • Wat wordt bedoeld met no-nonsense? In de categorie functionalisme
  --> voedsel taboes zoals in de bijbel geformuleerd waren economisch gezien rendabel 

  bv. varkensvlees taboe:
  • varken eet voedsel dat mensen ook eten 
  • varken hoort ecologisch niet thuis in het midden-oosten 
  • varken kan alleen maar voor vlees gebruikt worden 

  dus in geloof opgenomen geen varken 
 • Wat zegt Bourdieu/elias:  ('distinction: a social critique of the judgement of taste')
  • Sociale klassen en individuen proberen zich te onderscheiden t.o.v. Elkaar 
  • competitie tussen sociale klassen 
  • klassen en individuen kenmerken zich door economische en cultureel kapitaal 
 • Taxonomie acceptatie en verwerping - Rozin
  'psychological categories of acceptance and rejection (Fallon & Rozin, 1983)

  er zijn een 4 tal eigenschappen waarmee mensen voedsel accepteren 
  1. smaak, sensorische eigenschappen 
  2. anticipated consequences (potentiële gevolgen van inneming; als je weet dat iets positief op jou reageert ga je het meer accepteren als je er negatief op reageert ga je het minder accepteren 
  3. gepastheid; cultuur (zand eten als kind, beschuit met muisjes, oliebollen)
  4. wanneer ideeën/eigenschappen overdraagbaar worden --> transvalued: walging / law of sympathetic magic / law of contagion: objecten nemen eigenschappen van elkaar over (' je bent wat je eet')
 • Tranen van de krokodil - Piet Vroon
  Eetgedrag komt voort uit hersenfuncties:
  • hersenstam; klassieke conditionering (voorkeur voor zoet)
  • limbische systeem; instrumentele conditionering (misselijk na het eten van teveel drop?)
  • hersenschors; cognitie (gezond of ongezond?)
 • Voorkeur, linking vs preference; waar slaat de hersenstam, limbisch systeem en cognitie op?
  • Hersenstam --> zoet, bitter 
  • limbisch systeem --> voedselaversies; 1 of 2 per persoon, duurt gemiddeld 18 jaar 
  • cognitie --> gezond vs ongezond 
 • Theory of planned behavior
  • Gedrag is rationeel 
  • Geen onbewuste motieven, verlangens 
  • Gedrag wordt vooraf gegaan door intentie te gedrag 
  • intentie tot gedrag wordt bepaald door attitude, sociale norm, en ingeschatte vermogen om gedrag te realiseren 
  • attitude, sociale norm en controle worden bepaalt door afwegingen van voor- en nadelen 
  • invloed van externe variabelen verloopt via componenten model 
 • Schema van theory of planned behavior
  Zie de afbeelding
 • Kahneman: thinking fast and slow
  Twee manieren van denken, reageren op de omgeving:

  fast
  • onbewust 
  • frequent
  • kost weinig energie 
  • emotioneel 
  • stereotypisch 


  slow 
  • bewust 
  • infrequent/af en toe 
  • kost veel energie 
  • rationeel 
  • nadenkend
 • Wet van engel
  Ernst engel (1812-1896, Duitse statisticus)

  deel inkomen dat aan voedsel wordt besteed neemt af met groei inkomen 
 • Bijdrage macronutrienen als functie van BNP - perusse
  Bij een toename in BNP (bruto nationaal product, geld per hoofd)
  • omlaag in % koolhydraten, omhoog % suiker, omhoog & vet 
  • omhoog % dierlijk eiwit, omlaag % plantaardig eiwit, % totaal eiwit constant 
  • omhoog % dierlijke vetten, omlaag % plantaardige vetten 
 • Energie Kj neemt met de leeftijd toe en vervolgens weer af, zowel bij mannen als vrouwen

  bij mannen is het wel hoger dan bij vrouwen 
 • Eiwit; stijgt en daalt vervolgens met de leeftijd

  bij mannen en vrouwen is het vrijwel gelijk
 • Jongeren eten veel meer snacks dan ouderen
 • Kleine kinderen drinken meer melk dan volwassenen (en ouder mensen 65 +)
 • Vrouwen eten meer groente en mee fruit dan mannen. 
  ook blijft het met de jaren stijgen qua hoeveelheid 
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.