Summary Class notes - HNH Nutrition behaviour

Course
- HNH Nutrition behaviour
- Kees de Graaf
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Gezondheid en Maatschappij
141 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - HNH Nutrition behaviour

 • 1572303600 College 1

 • Waarom eten mensen wat ze eten?
  Psychologisch: lekker, individueel niveau
  Sociologisch: sociale status, maatschappelijk niveau
  Landbouw/economisch: graan groeit goed, goedkoop
  Voedingskundig/fysiologisch: gezond, vitamines
 • Wat zijn verschillende betekenissen van voedsel?
  - Instandhouding van het lichaam
  - Emotie
  - Maatschappelijk verschijnsel en politiek
  - Sociale betekenis (meeste maaltijden in sociale context)
  • Sociale facilitatie (meer eten als je samen eet)
  • Modeling (voorbeeld geven)
  • Impression management (indruk maken)
  - Communicatie
  - Onderscheiding
       
 • Wat houdt de theorie factors influencing food choice van Shepherd in?
  Energie: eiwit, vet, koolhydraten, alcohol
  Structuur
  Volume, gewicht 
  --> terug te zien op verpakkingen

  Biologische eigenschappen: leeftijd, geslacht, gewicht
  Smaak- en geurwaarneming: smaak, geur
  Persoonlijkheid: lijngericht eetgedrag
  Sociaal-psychologische aspecten

  Fysische eigenschappen: weer, landbouw, bodem
  Technologische factoren
  Economische factoren
  Sociale factoren
  Culturele factoren
 • Hoe ziet het model of food choice van Rozin & Sobal eruit?
  .
 • Hoe ziet het model van Jos Mojet eruit?
  .
 • Welke sociologische stromingen zijn er?
  Functionalisme:
  • No-nonsense --> voedseltaboes zoals in de bijbel geformuleerd waren economisch gezien rendabel
   • Varkensvlees taboe: varken eet voedsel dat mensen ook eten, hoort ecologisch niet thuis in Midden-oosten want heeft beschutting nodig en veel water, kan alleen voor vlees gebruikt worden --> economisch niet voordelig
  • Voedsel is functioneel
  • Economisch 
   • Insecten eten populairder ivm duurzaamheid


  Structuralisme:
  • Voedsel is meer dan nutriënten alleen --> voedsel heeft een sterke symbolische waarde
  • 'Je bent wat je eet'
  • Distinction: a social critique of the judgement of taste
   • Sociale klassen en individuen proberen zicht te onderscheiden tov elkaar
   • Competitie tussen sociale klassen
   • Klassen en individuen kenmerken zich door economisch en cultureel kapitaal
   • Competitie en onderscheiding uit zich in smaak/voorkeuren op allerlei domeinen
    • Muziek, lectuur, auto's, films, voeding etc
  • Hangt sociale klasse samen met obesitas?
   • Resultaten literatuur
    • In LIC landen hebben lagere sociale klasses minste risico op obesitas
    • In MHIC landen hebben lagere sociale klasses meeste risico op obesitas
   • Risico op obesitas in lagere sociale klasse neemt toe naarmate BNP stijgt
 • Wat valt er te zeggen over taxonomie acceptatie en verwerping (Rozin)?
  Categorieën van voedselacceptatie en verwerping
  • Smaak
  • Potentiële gevolgen van inneming
  • Ideeën over (on)gepastheid bij situatie/eetbaarheid
  • Wanneer ideeën/eigenschappen overdraagbaar worden --> objecten nemen eigenschappen van elkaar over (je bent wat je eet) 
 • Wat valt er te vertellen over de tranen van de krokodil van Piet Vroon?
  Eetgedrag komt voor tuit hersenfuncties
  • Hersenstam, klassieke conditionering
  • Limbische systeem, instrumentele conditionering
  • Hersenschors, cognitie
  Voorkeur
  • Hersenstam --> zoet voorkeur, bitter afkeer
  • Limbische systeem --> voedselaversies (1 of 2 per persoon, duurt gemiddeld 18 jaar)
  • Cognitie --> gezond vs ongezond 
 • Wat houdt de theory of planned behavior in?
  - Gedrag is rationeel
  - Geen onbewuste motieven, verlangens
  - Gedrag wordt vooraf gegaan door intentie tot gedrag
  - Intentie tot gedrag wordt bepaald door attitude, sociale norm en ingeschatte vermogen om gedrag te realiseren
  - Attitude, sociale norm en controle worden bepaald door afwegingen van voor- en nadelen
  - Invloed van externe variabelen verloop via componenten model
 • Welke twee manieren van denken in reageren op de omgeving  zijn er volgens Kahneman?
  Fast: onbewust, frequent, kost weinig energie, emotioneel, stereotypisch

  Slow: bewust, infrequent/af en toe, kost veel energie, rationeel, nadenkend
 • Wat houdt de wet van Engel in? + voorbeelden van rest college
  Gebaseerd op begrotingsonderzoek:
  • Deel van inkomen dat aan voedsel wordt besteed neemt af met groei inkomen 


  Random feitjes:
  - Samenstelling dieet oa afhankelijk van inkomen
  - Vleesconsumptie enorm gegroeid door jaren heen
  - Vrouwen structureel minder voedselconsumptie behalve op jonge leeftijd (snacks wisselend, maar mannen meer, melk redelijk gelijk, groeneten ook gelijk, fruit vrouwen meer)
 • 1572390000 College 2

 • Wat valt er te zeggen over inborn preferences and aversions?
  - Preference for sweetness; aversion to strong bitter and sour
  • Zoet voorkeur neemt eerst toe maar daalt na 12 maanden
  • Bitter en zuur blijft zelfde afkeer
  - Preference for salt is learned in the first year of life
  • Ontwikkelt bij 6 maanden en stijgt tot 12 maanden
  - Preference for umami?
  • Geen grote verschillen in inname
  - Odours, flavours, textures not known?
       
 • Hoe kan er 'learning tot like certain flavours' (mechanisms and familiarization)?
  Clara Davis studie:
  - Kinderen kunnen goed zelf energie balans verdelen (nu wellicht anders want oud onderzoek)
  - Regulation appetite is good without interference
  - Fast development certain preferences

  Mechanisms
  • Conditionering: Consumptie --> physological consequences/psychological consequences --> preferences

  Familiarization (repeated exposure; learned safety; most powerful)
  • Mere exposure
  • Exposure to variety and neophobia/tasting new foods
  • Ctitical periods
  • Change in optimal levels of sweet, sour
  • Carrot juice preference when exposed to it through mother by pregnancy and breastmilk
  • Variatie met artisjok en broccoli (fruit controle groep) --> inname na herhaalde blootstelling hoger (effect na aantal maanden verdwenen)
  • Conclusie
   • Beginnen met groente bij introductie vast voedsel leidt tot een hogere inneming van groente direct na het spenen
   • Effect is na 1,5 jaar verdwenen
   • Langere/hogere blootstelling langer effect?
  • Variety in flavor

  • Enhances food acceptance
  • Faceresponses babies better when exposed to a lot of variety
  • Preference sweet after 8 times exposure went up, not with sour
  • Effect blootstelling
   • 5-10 blootstellingen voldoende om voorkeur op te bouwen
   • Al aanwezig bij geboorte en borstvoeding
   • Beneden 0.5 - 1 jaar window of opportunity om ook bitter en zure smaken aan te leren
   • Exclusieve introductie van groente leidt tot hogere groente acceptatie tot leeftijd van 1 jaar
   • Variatie--> reductie neophobia (tot en met 6 jaar?)
 • Hoe kan er 'learning to like certain flavours' (associative learning/conditioning)?
  - Flavour learning (smaak-smaak)
  • Pairing of an initial neutral stimils with a positive or negative stimilus (eg sweet or bitter taste)
  • Change in valence/liking
  • Vegetables with apple sauce; tomate ketchup (apple sauce, tomato ketchup is not only taste, also energy)
  - Onderzoeken
  • Vaststellen of smaak - smaak conditionering een effectievere strategie is om voorkeur voor groente aan te leren dan blootstelling
   • Chipjes met saus ketchup of witte saus
   • Meer inname van chips gecombineerd met ketchup en veel meer inname van ketchup vergeleken met neutrale witte saus
  • Veel evidentie van dierstudies, en aantal humane studies met geur en smaak
  • Resultaten mbt flavour-flavour learning als instrument om groentevoorkeur aan te leren bij baby's en peuters waren hetzelfde in Frankrijk, VK en Denemarken
  • In experimentele studies met baby's en peuters met groente is flavour-flavour learning niet effectiever dan herhaalde blootstelling
  - Flavour-nutrient learning (smaak-energie)
  • Positive or negative post ingestive consequences
   • Learned taste aversion; 1 time exposure --> sick --> aversion
   • Flavour-nutrient learning/energie-smaak leren
   • Before meal hungry, unpleasent
   • After meal satiated, pleasent
   • After meal with more energy more pleasent feeling than after meal with less energy
   • This is true for starch and fat energie-source
  • Onderzoeken
   • Learned taste aversion
   • Conditioned flavor preferences in children --> high energy more preferred
   • Doel: vaststellen of flavour-nutrient conditionering een effectievere strategie is om voorkeur voor groente aan te leren dan blootstelling
    • Kinderdagverblijf, hoge energy soep en lage energy soep --> geen verschil
  • Samenvattend
   • Effect is zeer robuust in dierstudies
   • Effect bij mensen herhaaldelijk aangetoond, maar blijft toch moeilijk reproduceerbaar
   • Bij baby's, peuters, kleuters is flavour-nutrient learning niet effectiever dan herhaalde blootstelling
 • Wat valt er te zeggen voor 'learning to like taste/flavours' (observational learning, modelling, imitation)?
  - Social reinforcement
  • Food as reward for good behavior --> preference up
  • Food in combination with positive attention of adults --> preference up
  • Food as instrument for a certain reward --> preference down; seen as bribing
  • Negative atmosphere, forcing --> preference down
  • Stay relaxed
  • Identification/social learning, imitation 
 • Wat is er te zeggen over stability of food preferences?
  - Impact of early food preference
  • Preferences in childhood, teenage and young adulthood are linked to early choices at 2-3 years old
   • For cheeses, animal products & for girls only for vegetables
   • Marked and stable dislike for mature cheeses
  - Impact of other determinants
  • Preference evolve with age
   • Increase for vegetables
   •  In girls, decrease for animal products after adolescence
  - Samenvattend
  • Veel voorkeuren zijn aangelegd bij de leeftijd van 2 jaar
  • Veel voorkeuren zijn daarna voor langere tijd stabiel
  • Voorkeuren zijn  nog wel veranderbaar
 • Wat is het effect parental practices on intake of (un)healthy foods?
  - Parental practices
  • Stimulate, increase consumption of healthy foods like fruits and vegetables
  • Prevent, decrease consumption of unhealthy foods, drink, like SSB (sugar sweetened beverages)
  • Modeling, availability, active guidance, reward
  - Conclusion of meta analysis
  • Modeling works --> correlations between intake parents and intake children
   • Applies for various types of nutrition behavior, healthy foods, unhealthy foods, fat-content
  • Availability also works --> parents and children share same food environment 
  • Strategies dependent on context
  • Healthy foods --> active guidance/education
  • Unhealthy foods --> restrictive guiding/rule-making (heterogeneous results)
  • > 7 years, unhealthy foods --> restrictive/rule making
  • < 6 years, (un)healthy foods --> verbal praise
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.