Summary Class notes - Hormonen

Course
- Module 2 Thema 1: vermoeidheid
- 2021 - 2022
- Hogeschool Utrecht (Hogeschool Utrecht, Utrecht)
- Physician Assistant
497 Flashcards & Notes
2 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - Hormonen

 • 1610751601 Module 2 Thema 1: Vermoeidheid

 • Wat is de samenstelling van bloed
   - 50% bloedplasma (voornamelijk vocht en eiwitten)
   - 50% bloedcellen (rode bloedcellen, witte bloedcellen en bloedplaatjes
 • Waarin worden witte bloedcellen onderverdeeld
  In:
   - monocyten.
   - lymfocyten.
   - granulocyten.
   - leukocyten.
 • Hoe beschermen leukocyten het lichaam tegen infecties
  Door schadelijke bacteriën van buiten te doden en ander ziekteverwekkers (met name virussen) op te ruimen
 • Hoe verloopt het transport van witte bloedcel naar de lichaamsweefsels
  Ze kruipen door de poreuze wand van de haarvaten, en gaan vervolgens door het extracellulaire vocht naar de cellen in de verschillende lichaamsweefsels
 • Wat doen leukocyten in de lichaamsweefsels
  Ze vallen de pathogenen aan.
 • Waar worden witte bloedcellen aangemaakt
  In het beenmerg
 • Wanneer worden mensen vatbaarder voor infectieziekten
  Wanneer er in het lichaam meer witte bloedcellen worden afgebroken dan aangemaakt
 • Wanneer vind men een verhoogd aantal leukocyten in het bloed (leukocytose)
  Bij
   - ontstekingen.
   - septische shock.
   - brandwonden.
   - stress.
   - sommige auto-immuunziekten.
   - leukemie.
 • Welke vorm heeft een witte bloedcel
  Witte bloedcellen kunnen allerlei vormen aannemen.
 • Wat vervoeren rode bloedcellen
  Rode bloedcellen vervoeren zuurstof en koolstofdioxide
 • Welk eiwit zit er in de rode bloedcel
  Hemoglobine
 • Wat doet hemoglobine in de rode bloedcel
  Het bindt zuurstof uit de lucht aan het bloed in de poreuze haarvaten van de longen.
 • Waar bindt hemoglobine zuurstof uit de lucht
  In de haarvaten van de longen
 • Hoe heet het proces van zuurstofbinding door hemoglobine in de haarvaten van de longen
  Diffusie
 • Wat doen de rode bloedcellen
  Afgifte van zuurstof en terugname van koolstofdioxide
 • Welk enzym heeft de rode bloedcel
  Koolzuuranhydrase
 • Wat doet het enzym koolzuuranhydrase in de rode bloedcel
  Het zet koolstofdioxide om naar bicarbonaat.
 • Hoeveel % van het menselijk bloed bestaat uit rode bloedcellen
  Bijna 45%
 • Welke vorm heeft een rode bloedcel
  Biconcave vorm (kleine ronde schijfjes, aan beide kanten wat ingedeukt)
 • Hoeveel rode bloedcellen bevat het bloed van een gezonde man per mm3
  5.4 miljoen
 • Hoeveel rode bloedcellen worden er per seconde door het beenmerg afgebroken en opnieuw aangemaakt
  2,4 miljoen
 • Wat is polycythaemia vera
  Polycythaemia vera is een ziekte waarbij chronisch teveel erytrocyten worden gevormd
 • Wanneer worden er teveel rode bloedcellen gevormd
  Bij zuurstofgebrek door een verminderde longfunctie zoals bij zware rokers, bij hartfalen, longziekten en tijdens verblijf op grote hoogte
 • Wat is anemie
  Anemie is wanneer er een te geringe aanmaak, of een te overdreven afbraak van rode bloedcellen is
 • Wat is een oorzaak van verminderde aanmaak van rode bloedcellen (anemie)
   - Ijzer tekort.
   - vit. B12 tekort.
   - Foliumzuur tekort.
 • Kunnen zwangere vrouwen ook anemie ontwikkelen
  Ja, de aanmaak van rode bloedcellen tijdens de zwangerschap neemt toe, maar ook het volume van het bloedplasma, zodat het relatieve gehalte (de concentratie) van de bloedcellen in het bloed toch af kan nemen
 • Zijn bloedplaatjes cellen
  Nee, bloedplaatjes zijn geen echte cellen maar kleine afsplitsingen van uitgerijpte cellen die in het beenmerg worden aangemaakt (megakaryocyten)
 • Waarbij spelen bloedplaatjes een belangrijke rol
  Bij de bloedstolling
 • Welk eiwit is een sleuteleiwit in  de bloedstolling
  Trombine
 • Wat doet trombine
  Trombine zorgt voor de vorming van een fibrine netwerk
 • Wanneer vind je een teveel aan bloedplaatjes
  Bij:
   - infecties.
   - ontstekingen.
   - ijzergebrek.
   - na verwijdering van de milt.
 • Wanneer krijg je bloed met een te laag gehalte aan bloedplaatjes
  Dat ontstaat door: 
   - verminderde aanmaak door het beenmerg.
   - verhoogd verbruik door vb.: een bloeding.
   - wanneer de bloedplaatjes verwijderd worden door de milt.
 • Waar worden bloedcellen aangemaakt
  In het beenmerg
 • Wat gebeurt er als de bloedcellen rijp zijn
  Dan zwermen ze uit naar de bloedbaan waar ze door het plasma vervoerd worden door het lichaam
 • Wat is hematopoëse
  De bloedvorming/vorming van bloedcellen
 • Wat is BSE
  BSE is de erytrocyt bezinkingssnelheid.
  De snelheid mm/h waarmee rode bloedcellen in een buisje bloed onder invloed van de zwaartekracht naar beneden zakken
 • Wat is trombocytopenie
  Bij trombocytopenie zijn er te weinig bloedplaatjes (trombocyten) in het bloed aanwezig
 • Oorzaken van trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes)
   - verminderde aanmaak
   - verhoogd verbruik. 
   - verhoogde afbraak door vb.: de milt
   - een combi van deze 3.
 • Breekt de milt bloedplaatjes af
  Ja, normaal gezien breekt de milt bloedplaatjes af die niet meer actief zijn. Bij trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes) breekt de milt soms ook nog de actieve bloedplaatjes af.
 • Hoelang zijn bloedplaatjes actief
  In gezonde mensen ongeveer 10 dagen
 • Wat kan een reden zijn van verminderde aanmaak van bloedplaatjes/trombo's
   - gebrek aan vit. B12
   - gebrek aan foliumzuur
   - beenmerginfiltratie zoals leukemie of myelodysplastisch syndroom
   - erfelijke ziektes zoals TAR-syndroom
   - chemotherapie of bestraling
 • Hoe behandel je trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes) bij kinderen
  Bij kinderen < 10j wordt het vaak niet behandeld; het gaat vanzelf over
 • Hoe behandel je trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes) bij volwassenen
  Meestal met Prednison
 • Waarom wordt er geen bloedtransfusie gegeven bij trombocytopenie (te kort aan bloedplaatjes)
  Omdat  bloedplaatjes maar kost blijven bestaan in de circulatie (10 dg).
  Wel in een acute situatie waarin er een vooruitzicht is dat de productie spontaan weer op gang zal komen
 • Wat doet men wanneer medicatie tegen trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes) niet werkt
  Men verwijdert de milt. Dit helpt ongeveer 70% van de mensen om van de ziekte te genezen.
 • Wat zijn verschijnselen van trombocytopenie (te weinig bloedplaatjes)
   - vaak bloedneuzen.
   - purpura. 
   - blauwe plekken.
   - puntbloedinkjes (petechiën).
   - bloedingen huid en/of slijmvliezen.
   - bloedingen in het maag-darmkanaal/bloedbraken/bloed in de ontlasting (melaena)
   - nier- of urineweg bloeding.
   - hersenbloeding.
 • Wat is trombocytose
  Een teveel aan bloedplaatjes in het bloed
 • Wat is een primaire trombocytose
  Wanneer de trombocytose te wijten is aan een bloedziekte zoals leukemie
 • Wanneer heb je primaire trombocytose (teveel aan bloedplaatjes)
  Wanneer het beenmerg teveel bloedplaatjes aanmaakt
 • Wanneer heb je een secundaire trombocytose (teveel aan bloedplaatjes)
  Dan is de stijging van het aantal bloedplaatjes een reactie op een andere aandoening, zoals een bloeding, ijzertekort, infectie, ontstekingsziekte (zoals reumatoïde artritis) of het gevolg van een ingreep of inname van bepaalde geneesmiddelen
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Synoniem voor Acromegalie
Ziekte van Marie -> naar de franse neuroloog Pierre Marie.
Acromegalie op volwassen leeftijd
Bij volwassenen is geen reuzengroei meer mogelijk omdat de groeischijven van het bot inmiddels verkalkt zijn. Wel vergroving van de extremiteiten mogelijk zoals grotere handen, voeten, kin, neus en oren.
Oorzaak acromegalie
Hypofyse tumor/adenoom (goedaardig) produceert veel groeihormonen
Wat groeit er bij acromegalie
Armen, benen, handen, voeten, neus, kaak en jukbeenderen
Wat is acromegalie
Een zeldzame ziekte die gepaard gaat met een buitenproportionele groei van lichaamsdelen
Beste test bij verdenking diabetes insipidus
De dorstproef: langere tijd niks drinken -> kijken of er minder urine komt, zo niet: diabetes insipidus.
Behandeling diabetes insipidus
 - de eigen productie van ADH stimuleren (met carbamazepine of thiazide)
 - gemodificeerde vormen van vasopressine kunnen de nieren aansporen tot het meer vasthouden van water -> geeft kans op teveel vochtvasthouden.
Symptomen diabetes insipidus
Symptomen worden veroorzaakt door het tekort aan lichaamsvocht:
 - dorst
 - hoofdpijn
 - sufheid
 - zonder behandeling coma en dood.
Oorzaken van Diabetes insipidus
 - het ontbreken van het ADH
 - ongevoeligheid van de nieren voor ADH
Wat is diabetes insipidus
Dit heeft niks met diabetes mellitus te maken.
DI is een aandoening die gekenmerkt wordt door polyurie (veel plassen) en polydipsie (veel drinken; 5 - 15L/dg). De urine is hierbij sterk verdund.