Summary Class notes - HRM HERKANSING 1

Course
- HRM HERKANSING 1
- fds
- 2018 - 2019
- Hogeschool van Amsterdam
- Human Resource Management
105 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

Summary - Class notes - HRM HERKANSING 1

 • 1545606000 HERKANSING Week 1

 • 1870 - 1945 Industriële revolutie
 • 1945 - 1980 Humanisering
 • 1980 - 2000 Flexibilisering van de arbeid
 • 2000 - Heden Vervaging van grenzen
 • Industriële revolutie, welk jaar en welke kenmerken?
  1870 - 1945 
  - scientific management 
  - opkomst stoommachine, snelle en goedkope productie
  - bevolkingsgroei
 • Scientific management ontstaat:
  Menselijke arbeid opsplitsen in kleine delen die onderling als geheel functioneren
 • Humanisering, welk jaar en welke kenmerken?
  1945 - 1980 
  - vakbonden belangrijker 
  - human relations 
 • Human relations ontstaat:
  Goede betrekking tussen werkgever en werknemer, werknemer wordt betrokken bij de besluitvorming
 • Flexibilisering van de arbeid, welk jaar en welke kenmerken?
  1980 - 2000
  - economische terugval
  - meer werkloosheid
  - akkoord van wassenaar
 • Vervaging van grenzen, welk jaar en welke kenmerken?

  - vervagende grenzen werk- privé
  - meer vrouwen aan het werk
  - vergrijzing 
 • Missie
  Waar staat de organisatie voor?
 • Visie
  Waar gaat de organisatie voor?
 • Organisatie structuur
  Hoe is de organisatie gestructureerd?>
 • Strategie
  Hoe wil de organisatie de missie en de visie bereiken?
 • Primaire processen
  Hoe verdient de organisatie geld en hoe is het georganiseerd ?
 • Secundaire processen
  Wat zijn de ondersteundende activiteiten die nodig zijn om de primaire processen optimaal te kunnen laten verlopen
 • 5 schillen ui
  1. Symbolen
  2. Helden
  3. Rituelen
  4. Waarden
  5. Grondbeginselen
 • 1. Symbolen:
  logo, huisstijl, interieur van de organisatie
 • 2. Helden:
  Voorbeeldfiguur van de organisatie
 • 3. Rituelen
  Gewoontes binnen de organisatie zoals een vrijdagmiddagborrel
 • 4. Waarden
  Wat de organisatie wilt nastreven zoals eerlijkheid of loyaliteit
 • 5. Grondbeginselen
  Bron van cultuur, waar wordt het meeste belang aan gehecht?
 • 1546297200 HERKANSING Week 7

 • Definieer de verschillende soorten gesprekken tussen medewerker en leidinggevende
  1. planningsgesprek
  2. Functioneringsgesprek 
  3. Beoordelingsgesprek 
  4. Persoonlijke ontwikkelingsgesprekken
 • Wat wordt er tijdens het planningsgesprek besproken?
  Afspraken over de activiteiten van een werknemer voor een komende periode
 • Wat wordt er tijdens het functioneringsgesprek besproken?
  hier wordt geëvalueerd over de afgelopen planperiode en wordt er vooruitgekeken hoe zaken verbeterd kunnen worden
 • Wat wordt er tijdens het beoordelingsgesprek besproken?
  Normerend gesprek over de realisatie van afspraken waarin een uitspraak wordt gedaan over de kwaliteit in relatie tot belonen
 • Wat wordt er tijdens het ontwikkelingsgesprek besproken?
  Centraal staat de persoonlijke ontwikkeling van de medewerker en de afspraken die daarover gemaakt kunnen worden.
 • Definieer: POP
  Persoonlijk ontwikkelingsplan: is een hulpmiddel om te werken aan de ontwikkeling van de medewerkers
 • Definieer: POR
  Persoonlijke ontwikkelingsrekening: het is een rekening waarop een medewerker aanspraak kan maken voor scholing- en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Persoonlijke ontwikkeling bestaat uit 6 stappen, noem deze:
  1. weten welke kennis en competenties moeten worden ontwikkeld
  2. een ontwikkelingsplan (POP) opstellen
  3. Per ontwikkelingspunt de benodigde activiteiten beschrijven en vastleggen in een persoonlijk activiteitenplan (PAP)
  4. De acties in uitvoering nemen
  5. Verzamelen van feedback over de bereikte resultaten
  6. Evalueren van de afspraken en het bijsturen van de acties
 • Kern van een goede HRM (3)
  1. Weten welke kwaliteiten de medewerkers hebben
  2. Het ontwikkelen van individuele medewerkers
  3. het stellen van doelen voor prestatieverbetering 
 • 3 redenen waarom je beloning zou willen ontvangen
  1. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger de status
  2. Geeft een goed gevoel van waardering
  3. Ze kunnen hun levensbehoeften voorzien
 • Definieer: Formeel contract:
  Hier worden rechten en plichten van een werkgever en werknemer beschreven (loon etc)
 • Definieer: Psychologisch contract:
  Dit bestaat uit het subjectieve beeld en verwachtingen van de werknemer en werkever over beloftes die onderling gemaakt zijn over hun relatie
 • Waarom belonen werkgevers hun werknemers?
  - het is een onderdeel van een contract
  - het helpt het aantrekken en behouden van het personeel
  - het kan werken als een sturingsmechanisme 
 • Soorten beoordelingsmethode (5)
  1. wegingsfactor 
  2. Waarderingsfactor
  3. Onderlinge rangschikking
  4. Keuzemethoden
  5. Kritische gedragingen 
 • Definieer: wegingsfactor:
  Dat betekend dat het ene onderdeel of onderwerp zwaarder of lichter meetelt dan het andere.
 • Definieer: Waarderingsschalen
  Dit betekend dat er per onderdeel duidelijk wordt beschermen welk gedrag men goed, gemiddeld of matig vindt.
 • Definieer: Onderlinge rangschikking
  Hier worden medewerkers binnen een bepaalde functiegroep of afdeling ten opzichte van elkaar vergeleken en daarna gerangschikt onder goed, gemiddeld en onvoldoende
 • Definieer: Keuzemethoden
  Hier maakt de leidinggevende een soort vragenlijst voor de medewerkers met beweringen die het gewenste gedrag van de medewerkers binnen de functie beschrijven.
 • Definieer: Kritische gedragingen:
  Hier wordt van tevoren bepaald wat een medewerker moet doen om goed te presteren en wat hij moet doen om de prestatie te moeten laten mislukken
 • Definieer: Groepsbeoordeling
  Als medewerkers in een team samenwerken worden deze ook als een team beoordeeld
 • Definieer: zelfbeoordeling
  Hier wordt de werknemer gevraagd kritisch naar zijn prestaties te kijken. hij maakt een analyse van zijn sterke en zwakke punten
 • definieer: 180 gradenbeoordeling
  Naast zelfbeoordeling wordt de medewerker ook door zijn manager en de mensen die onder hem werken beoordeeld.
 • Definieer: 360 gradenbeoordeling
  Hierbij geven verschillende personen die zicht hebben op van de medewerker feedback, dit kunnen collega's zijn, klanten, leveranciers, managers etc.
 • eisen aan beoordelingsmethoden (6)
  1. is de methode valide?
  2. is de informatie betrouwbaar?
  3. Is de informatie relevant?
  4. Acceptatiegraad
  5. Transparantie
  6. Informatiewaarde
 • HR-professionals kunnen de organisatie op de volgende manieren ondersteunen:
  - Betrokken blijven bij het beoordelingsproces
  - Organisatie adviseren om instrumenten simpel en transparant te houden
 • Belonen op het grondslag: prestatie:
  specifieke resultaten van werknemer(s)
 • Belonen op het grondslag: Lidmaatschap
  Hier ontvangt een medewerker een beloning omdat hij lid is van een organisatie
 • belonen op het grondslag: functie:
  - Hoe hoger de functie, hoe hoger je salaris
  - Je moet de werkzaamheden uitvoeren zoals in de functiebeschrijving staat
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

belonen op het grondslag: functie:
- Hoe hoger de functie, hoe hoger je salaris
- Je moet de werkzaamheden uitvoeren zoals in de functiebeschrijving staat
Belonen op het grondslag: Lidmaatschap
Hier ontvangt een medewerker een beloning omdat hij lid is van een organisatie
Belonen op het grondslag: prestatie:
specifieke resultaten van werknemer(s)
HR-professionals kunnen de organisatie op de volgende manieren ondersteunen:
- Betrokken blijven bij het beoordelingsproces
- Organisatie adviseren om instrumenten simpel en transparant te houden
eisen aan beoordelingsmethoden (6)
1. is de methode valide?
2. is de informatie betrouwbaar?
3. Is de informatie relevant?
4. Acceptatiegraad
5. Transparantie
6. Informatiewaarde
Definieer: 360 gradenbeoordeling
Hierbij geven verschillende personen die zicht hebben op van de medewerker feedback, dit kunnen collega's zijn, klanten, leveranciers, managers etc.
definieer: 180 gradenbeoordeling
Naast zelfbeoordeling wordt de medewerker ook door zijn manager en de mensen die onder hem werken beoordeeld.
Definieer: zelfbeoordeling
Hier wordt de werknemer gevraagd kritisch naar zijn prestaties te kijken. hij maakt een analyse van zijn sterke en zwakke punten
Definieer: Groepsbeoordeling
Als medewerkers in een team samenwerken worden deze ook als een team beoordeeld
Definieer: Kritische gedragingen:
Hier wordt van tevoren bepaald wat een medewerker moet doen om goed te presteren en wat hij moet doen om de prestatie te moeten laten mislukken