Summary Class notes - HSO Environmental Assets for Health

Course
- HSO Environmental Assets for Health
- Marleen Bekker, Lenneke Vaandrager, Caro-Lynn Verbaan
- 2019 - 2020
- Wageningen University (Wageningen University, Wageningen)
- Gezondheid en Maatschappij
107 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - HSO Environmental Assets for Health

 • 1572217200 College 1

 • Welke definities van gezondheid zijn er?
  ‘= de afwezigheid van ziekte of gebrek’
  --> te kort door de bocht

  ‘= een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken’ (WHO, 1948). –WELL BEING
  --> lastig meetbaar

  ‘= a resource of everydayliving thatallowsustocopewith, manage andeven change ourenvironments’ (Ottawa Charter, 1986). -OPPORTUNITY
  --> proces, wat te doen, hoe mee om te gaan

  ‘=  an ability to adapt and self-manage in the face of social, physical and emotional challenges’(Huber et al., 2011). -RESILIENCE
  --> vaardigheid, uitdagingen in het leven, veerkracht

  Definitie bepaalt: wijze van evalueren, beleidsfocus, financiering en geldstromen
 • Welke perspectieven zijn er?
  - Van een smal naar een breed gezondheidsbegrip
  • Biomedisch perspectief (dominant)
   • Geleid tot vaccins, zeer effectieve zaken
   • Moet uitgebreid worden, zeker niet verdwijnen
  • Levensloop perspectief
   • Effect kenmerken op langere tijd uitbouwen
  • Salutogenese (hulpbronnen gezondheid)
   • Wat maakt leven moeite waard --> met handicap kan je nog steeds goed leven hebben
  • Sociaal-ecologische benadering van gezondheid 
 • Wat voor ontwikkeling heeft het perspectief op milieu meegemaakt?
  - Van vervuiling naar ecosysteem
  • Bodem, water, lucht, geluid, licht
  • Energie, klimaat, biodiversiteit, duurzaamheid, circulaire economie 
 • Wat houdt de klassieke benadering met betrekking tot environmental health/medische milieukunde in?
  - Factoren uit de omgeving die een risico vormen voor de gezondheid (bijv. Blootstelling aan toxische stoffen)
  - Traditioneel veelal kwantitatief onderzoek naar (paden van) blootstelling
 • Wat houdt de integrale benadering van hulpbronnen (supportive environments) in?
  - Fysieke en sociale aspecten omgeving
  - Waar mensen leven, werken en spelen
  - Determinanten toegang tot bronnen voor levensonderhoud en tot kansen voor zelfontplooiing)
  - Dynamische interactie tussen dimensies: fysiek, sociaal, economisch, politiek en spiritueel
 • Wat zijn voordelen met betrekking tot ingrijpen in de omgeving ten behoeve van preventie?
  - Bereikt alle groepen
  - Langer effect
  - Geen 'blaming the victim' --> ongeschreven norm dat keuze en gevolg bij persoon zelf ligt, in plaats van door omgeving veroorzaakt
  - Kosteneffectiviteit
 • Wat houden health assets in?
  - De hulpbronnen waarover individuen en communities beschikken, die hen beschermen tegen negatieve gezondheidsuitkomsten en negatieve gezondheidsuitkomsten bevorderen
  - Iedere factor (of bron) die het vermogen van individuen, groepen, populaties, sociale systemen en/of instituties vergroot om hun gezondheid en welzijn te behouden of te verbeteren en bijdraagt aan het verminderen van ongelijkheid in gezondheid
 • 1572390000 College 2

 • Hoe ziet  in salutogenese de continuum van gezondheid er uit?
  .
 • Salutogenese: Wat houdt SOC (sense of coherence) in?
  - SOC: of je het idee hebt dat je de zaken onder controle hebt in iedere situatie onafhankelijk van wat er gebeurt
  - Het vermogen om de situatie te begrijpen en om hier mee om te kunnen gaan
  - De drie elementen van SOC
  • het gevoel van een zekere controle over invloed op de eigen werkelijkheid te hebben (managebility)
  • het gevoel dat de werkelijkheid een zekere voorspelbaarheid heeft (comprehensibility)
  • het gevoel dat de werkelijkheid ervaren wordt als betekenisvol (meaningfulness)   
 • Salutogenese: Wat zijn GRRs en Life experiences?
  GRR --> General Resistance Resources
  • Hulpbronnen, persoonlijk of in omgeving, bronnen herkennen en gebruiken
  Levenservaringen
 • Salutogenese: Wat houdt assets mapping in?
  - Assets for health: (hulp)bronnen die beschermen tegen  ziekte en gezondheid bevorderen
  - Assets for health: (hulp)bronnen die het vermogen van individuen, groepen, populaties, sociale systemen en/of instituties vergroten om hun gezondheid en welzijn te behouden of te verbeteren en bijdragen aan het verkleinen van gezondheidsverschillen

  Healthy ageing in Wales --> belangrijke assets voor ouderen, onafhankelijk zijn, gevarieerd beeld en gebruik (om policiy makers te bereiken)   

  Resultaten healthy ageing in Wales:

  - Social health assets
  • Family, friends, other company and pets
  • Social activities
  • Computer, facebook, letters
  - Faith
  • Services
  • Religious activities
  - Assets for physical health and well being
  • Availability and price of healthy food
  • Free swimming lessons, exercise classes, exercise equipment at home, walking space
  • Doctor's referral to exercise classes
  • Medicine tools
  • Health care and beauty facilities

  - Activities
  • Hobbies, work
  - Physical environment
  • Shops, markets, coffee shop and garden centre
  • Garden, home, terrace
  • Nature, public gardens
  • Swimming pool, exercise studio
  • Churches
  - Assets for mobility and independence
  • Car, computer
  • Cleaner, gardener
  - Positive and realistic attitude

  Conclusies en discussie
  • Veel assets dragen bij aan gezond ouder worden
  • Gevarieerd beeld van assets en ook hoe ze gebruikt worden verschilt
  • Om het idee te hebben dat hulpbronnen bijdragen aan gezondheid moeten ouderen wel het gevoel hebben dat ze er iets mee kunnen
  • Zowel positieve als negatieve ervaringen zijn van invloed op gevoel van controle
      
 • Wat houdt het sociaal-ecologisch perspectief in?
  ‘Challenge the traditional reductionism of biomedical approaches by locating human and animal health within their wider ecological context’

  An ecosystem approach is a transdisciplinary endeavor targeted at the sustainable development of human well-being ‘‘in the context of dynamic interactions between society, economies and ecosystems’’ 

  - Interactie met omgeving
  - Weg manier biomedisch onderzoek --> in de praktijk zijn problemen veel complexer (chaostheorie), hangen verschillende componenten en niveaus met elkaar samen (complex systems)
  • Fundamentele afhankelijkheid van variabelen onderling
  • Veranderlijk --> variabelen hangen met elkaar samen, dynamisch, dus geen momentopname
  • Geen uniforme oplossing beschikbaar
 • Wat zijn voorwaarden voor ecosystems benadering?
  .
 • Ecosystems benadering: wat houdt Eco Health en One Health in?
  .
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.