Summary Class notes - ICS 1

Course
- ICS 1
- x
- 2019 - 2020
- Hogeschool Utrecht
- Orthoptie
143 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - ICS 1

 • 1554415200 ICS 1

 • wat zijn de kenmerken van incomitant scheelzien?
  - vaak paretisch
  - afwijkende hoek in de verschillende blikrichtingen
  - ttc
  - geassocieerd met een syndroom
  - oogstand neemt toe in bepaalde blikrichtingen
  - secundaire deviatie
 • welke onderzoeken zijn belangrijk om uit te voeren bij incomitant scheelzien?
  - motiliteit bino en mono
  - si en prismafusie
  - harmswand
  - veld van BEZ
  - MDR
  - visus
  - pupilreacties
 • waarom nemen patiënten met incomitant scheelzien een ttc aan?
  - voor behoudt van BEZ
  - voor het verkrijgen van een goede visus
  - centraal stellen van BEZ
  - om foveale fixatie vast te houden indien er beperking op het fixerend oog is 
  - soms om de beelden verder uit elkaar te krijgen als indien er geen bez is.
 • wat zijn de verschillende componenten van een ttc?
  - hoofd draai
  - hoofd kanteling
  - kin elevatie of depressie
 • wat zijn de kenmerken van een congenitale NIV?
  - grotere verticale fusie door aanpassing
  - in boven en beneden blik is er weinig verschil
  - vaak met asymmetrie van het gelaat
  - grotere verticale afwijking tot 20*
  - ttc is aanwezig (patiënt soms niet bewust van)
  - excyclo is subjectief niet aanwezig, wel in fundus te zien
  - verticale downward saccades kunnen afwezig zijn in adductie bij een totale parese
  -  sterke positieve bielschowsky
  - hess veld van ODS is bijna gelijk
  - intermitterende dubbelbeelden
  - groter veld van BEZ
 • wat zijn de kenmerken van een verworven NIV?
  - heel erg incomitant: toename in beneden blik
  - grotere cyclo deviatie
  - V patroon
  - vaker samen met pathologie: hypertensie, DM, trauma
  - kleiner veld van BEZ
  - altijd dubbelbeelden
  - veel klachten
  - er is een duidelijk punt in de tijd wanneer het ontstaan is
  - hess veld van het aangedane oog is kleinder
  - stereozien kan 60 bgsec zijn
  - normale fusiebreedte
  - normale bielschowksy
  - ttc naar niet aangedane oog
 • wat zijn de verschillende typen van een typische surso adductorius?
  1. adductie type: alleen verticale afwijking in adductie
  2. lineair type:  een lineaire toename van de verticale hoek van abductie naar adductie ( is heel normaal)
  3. gemixt type: bijna concomitante verticale afwijking bij horizontale versies en een positieve bielschowksy
 • wat zijn de kenmerken van een atypische sursoadductorius?
  - wijkt af van de typische gevallen
  - grotere concomitante, verticale afwijking in horizontale richting en kleine excyclo in ps
 • wat is een muscle sequelae?
  een parese die al langer bestaat
  factoren die hier invloed op hebben zijn: ziekte, verwonding, therapie, trauma
 • grootste kenmerken van een verworven bilaterale NIV parese?
  - ttc kin naar beneden
  -  >10* excyclo
  - klachten torsie
  - geen hoogte in adductie --> bilateraal heft elkaar op 
  - recessie MOI en harada-ito MOS
 • grootste kenmerken van een verworven unilaterale NIV parese?
  - ttc kin naar NIET aangedane oog
  -  5/8* excyclo
 • in welk kwadrant is de insertie van MOI op de oogbol?
  onderste laterale kwadrant
 • de maximale verticale werking van de MOS is in?
  adductie depressie
 • de maximale verticale werking van de MRS is in?
  abductie elevatie
 • de maximale verticale werking van de MOI is in?
  adductie elevatie
 • waar is de cyclo werking van de MOI maximaal?
  abductie
 • in welk kwadrant is de insertie van de MOS op de oogbol?
  bovenste laterale kwadrant
 • de maximale verticale werking van de MRI is in?
  abductie depressie
 • hoe groot is de hoek tussen de oogas en spieras van de MOS?
  54*
 • hoe groot is de hoek tussen de oogas en spieras van de MRS?
  23*
 • wat is de werking van de MRS wanneer de oogas en spieras samenvallen?
  elevatie
 • wat is de werking van de MOS wanneer de oogas en spieras samenvallen?
  depressie
 • waar is de cyclo werking van de MOS maximaal?
  abductie
 • wat zijn de meest voorkomende oorzaken van een NIV parese?
  - trauma
  - aneurysma
 • geef onderscheid tussen monoculaire en binoculaire diplopie
  monoculair: niet orthoptisch
  - cataract
  - cornea litteken
  - gaatjes na een laser behandeling
  - niet goed gecorrigeerde refractie
  - polyopia (cerebrale diplopie)
 • secundaire deviatie
  als het oog met strabismus de fixatie overneemt dan wordt de hoek van de deviatie groter
 • wat is skew deviation?
  - verticale deviatie
  - supranucleaire stoornis
  -  lijkt op een NIV parese
 • wat is strabismus surso adductorius?
  niet paretische hoogstand in adductie
  - lijkt op een congenitale NIV parese
  - overactie in bovenblik
 • wat is een Marlow occlusie test?
  patiënten met een gemixt type van surso adductorius kunnen veranderen naar een lineair type, waardoor je gewoon een recessie van de MOI kunt doen. hierbij wordt het aangedane oog afgeplakt
 • Als je een chirurgie wilt uitvoeren bij een NIV, waarmee houdt je rekening?
  - veld van BEZ
  - leeftijd --> amblyopie
  - hoeken --> lineaire hoogstand in adductie, cyclo, V patroon
  - langer of kort bestaand
  - ttc
  - lengte bulbus
  - voorgaande operaties
  - oorzaak
 • wat is het operatievoorstel bij een NIV parese?
  - recessie MOI
  - eventueel tuck MOS
 • wat voor een therapie doe je bij een NIV parese?
  - prisma/fresnell
  - occlusie aangedane oog
  - botox
 • harada-ito
  splitsing van de spier (mos)
  voorste deel wordt naar voren geplaatst, dit is alleen voor de cyclo werking, hierdoor wordt deze versterkt
 • hoelang moet je wachten voordat je een parese kunt opereren?
  9- 12 maanden
 • geef de cyclo in ps boven en beneden blik bij een congenitale NIV
  ps: 2* excycl
  boven: geen cycl
  beneden: 4* excycl
 • geef de cyclo in ps boven en beneden blik bij een verworven NIV
  ps: 6* excycl
  boven: 4* excycl
  beneden: 8* excyl
 • NVI parese
  - altijd neurogeen
  - er kan een contractuur bestaan aan de MRM als het een langbestaande NVI is.
 • wat is het kenmerk van een partiële NVI?
  komt over de middenlijn naar abductie
 • wat zijn de kenmerken van een totale NVI?
  - komt niet over de middenlijn naar abductie

  dit kun je controleren door forced duction test te doen.
 • wat zijn de kenmerken van een lang bestaande NVI?
  - komt niet vaak voor
  - meestal verworven: DM, hypertensie, maligniteit
 • welke operaties voer je uit als het een totale NVI parese is?
  - hummelsheim icm botox 
  - jensen procedure
  - Oconner
  - resectie MRL
 • welke operaties voer je uit als het een partiële NVI parese is?
  - contralaterale recessie MRM ( het goede oog wordt aangepast aan het strabismus oog, wordt dichtbij wel exo, max recessie is 5/6 mm)
 • een NVI parese gaat na verloop van tijd gepaard met een contractuur. Welke spier vertoont deze contractuur?
  Ipsilaterale MRM
 • neoplasie zoals een meningeoom kan een oorzaak zijn van een NVI parese. Wat zijn in het van deze tumor de klinische kenmerken?
  - langzame progressieve ttc
  - progressie van de parese
 • wat is bij een pas verworven NVI parese het beste differentiaal diagnostisch middel t.o.v een divergentie paralyse?
  anamnese
 • wat is de meest voorkomende oorzaak van een NVI parese bij kinderen?
  - midden oor ontsteking.
 • waar ligt de oorzaak van een hemiparese NVI?
  in de pons
 • welke test voer je uit om te beoordelen of de NIV betrokken is bij een NIII parese?
  - patiënt in abductie naar boven en naar beneden laten kijken: let op de incyclo beweging.
 • kenmerken van een totale NIII parese
  - alleen MRL en MOS doen het nog

  - ptosis
  - mydriasis
  - exotropie
  - hypotropie
  - intorsie
  - spier sequelae: overactie contralaterale MRL MRS MOI
  - afwijkende aberrante regeneratie
  - soms tc
  - soms dbb
 • wat betekend aberrante regeneratie/misdirection?
  de zenuwvezels van een spier zijn aan een andere spier gegroeid:
  - vezels van inferior zijn in de levator spier gegroeid
  - vezels van levator spier zijn in de medialis gegroeid

  komt alleen voor bij trauma/congenitaal
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.