Summary Class notes - Ik zelf

Course
- Ik zelf
- eigen
- 2019 - 2020
- NTI (Leiden)
- Doktersassistent
105 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Ik zelf

 • 1558044000 Eventuele examenvragen AFP2

 • Waar in het hart start de grote bloedsomloop?
  Vanuit de linkerkamer gaat het bloed naar de aorta.
  Van de aorta komt het in de slagaders. Die voeren het bloed naar de organen en vertakken daar tot haarvaten. In de haarvaten worden zuurstof en voedingstoffen afgegeven en afvalstoffen opgenomen. Vanuit de haarvaten gaat het bloed verder door aders en vervolgens in de onderste holle ader. Die komt ten slotte uit in de rechterboezem van het hart. 
 • Welke soorten onderzoekbanken zijn er?
  1. Vlakke bank
  2. Gynaecologische stoel of bank
  3. Mini-Multobank
 • Noem 3 kenmerken van een vlakke bank
  1. tweedelig
  2. verstelbaar hoofdeinde
  3. ontoereikend voor gynaecologisch onderzoek
 • Noem 4 kenmerken van een gynaecologische bank
  1. Voeteneinde kan in 1 of 2 delen worden neergeklapt
  2. tweetal verstelbare steunen voor benen
  3. Op dezelfde hoogte een bak om vloeistoffen en instrumenten  in op te vangen
  4. Voor de liggende patiënt vaak te kort en te smal
 • Noem 5 kenmerken van een mini-multobank:
  1. driedelige bank met verstelbaar hoofdeinde en neerklapbaar voeteneinde
  2. Kan makkelijk worden omgebouwd tot gynaecologische stoel (door het beenstuk in te schuiven)
  3. aan de zijkanten en voeteneinde bevinden zich lades 
  4. Een papierrol aan het hoofdeinde
  5. Trapje nodig in verband met de hoogte
 • Wat is een Atheroomcyste?
  Een onder de huid gelegen gezwel
  ontstaan door verstopping van de uitvoer van een klier
  bestaand uit epitheelcellen en vet
 • Noem 5 soorten ontsmettingsmiddelen voor de huid:
  1. Chloorhexidine 0.5% - 70%
  2. Alcohol 70% 
  3. Betdine Jodium
  4. Jodiumtinctuur (niet in een open wond) 
  5. Dettol
  6. Hexachlorofeen 
 • Gazen zwarte wond:
  • Zalfgaas
  • gazen drenken in vloeistof (vochtig verband)
 • Verbanden zwarte wond:
  • absorberend verband
  • Hydroactieve verbanden
 • Gazen gele wond met veel exsudaat:
  • Zoutcompres (in de wond)
  • Gaascompres (opvullen op zoutcompres)
 • Verbanden gele wond:
  • hydroactieve verbanden
  • absorberend verband
 • Gazen rode wond:
  • zalfgaas
  • hydrogel
 • Verbanden/ gazen diepe rode wond:
  1. Schuimverband
  2. Hydroactieve verbanden
 • Noem 3 functies van het bloed:
  1. transport( zuurstof, voedings-regulerende-afval,stoffen)
  2. afweer tegen ziektekiemen en giftige stoffen
  3. bloedstolling
 • Uit welke 4 onderdelen is het circulatiesysteem opgebouwd?
  1. Bloed
  2. Hart
  3. Bloedvaten
  4. Lymfevatenstelsel
 • Wat is de functie van slagaders?
  Zuurstof en voedingstoffen afgeven aan alle cellen in het lichaam
 • Wat is de functie van aders?
  Zorgt voor de terugvoer van het bloed naar het hart. Het bloed stroomt hier rustiger dan in een slagader en onder lage druk.
 • Wat is de functie lymfen?
  • Verwijderen van afvalstoffen uit het lichaam. 
  • Afweer tegen infecties. 
 • Noem de 4 belangrijkste structuren van het hart:
  1. hartwand
  2. septum ( tussenschot) cordis;
  3. annulus fibrosis: een bindweefselring, met de hartkleppen
  4. hartholten
 • Welke 4 hartkleppen zijn er en waar liggen deze?
  1. tricuspidaalklep: rechterboezem-rechterventrikel
  2. mitraalklep: linkerboezem en linkerventrikel
  3. pulmonaalklep: rechterventrikel - longlagader
  4. aortaklep:  linkerventrikel - grotelichaamsader
 • Waaruit bestaat de hartwand?
  1. Epicard - dun vlies van dekweefsel
  2. Myocard - hartspierweefsel
  3. Endocard - binnenbekleding van de hartholten
 • Noem de 4 hartholten:
  1. rechterboezem 
  2. linkerboezem
  3. rechterkamer
  4. linkerkamer
 • Wat is atherosclerose?
  Een ziekteproces dat leidt tot vernauwing en verharding van de slagaders. Deze vernauwing wordt veroorzaakt door vetafzettingen op de binnenwand van de slagaders.
 • Noem factoren die atherosclerose veroorzaken:
  • erfelijkheid
  • geslacht: mannen hebben 2 keer zo hoog risico
  • roken
  • hypertensie
  • verhoogd cholesterol
  • overgewicht
  • te weinig lichaamsbeweging
  • slecht ingestelde bloedsuikergehalte bij suikerziekte
 • Hoe noem je een rode boedcel?
  Erytrocyt
 • Wat regelt de sinusknoop?
  Prikkelt de spierlaag van het hart
 • Wat regelt de AV-knoop?
  zorgt ervoor dat de prikkel zich via de bundel van His ook door het netwerk van beide kamerwanden verspreidt.
 • Wat regelt de bundel van his?
  bestaat uit hartspierweefsel dat gespecialiseerd is in het doorgeven van elektrische signalen uit de AV-knoop via de bundeltakken naar het myocard van de ventrikels, zodat die regelmatig en geordend samen kunnen trekken.
 • Wat zijn de vezels van Purcinje?
  De elektrische prikkel die wordt overgebracht via de bundel van His, bereikt de vezels van Purkinje, die de prikkel verder verspreiden over het grootste deel van de hartkamers. 
 • Noem de oorzaken van een hoge bloeddruk
  • mannelijk geslacht
  • leeftijd (boven de zestig)
  • familiair
  • overgewicht
  • eten van veel dierlijk voedsel en zout
  • drop
  • alcohol
  • te weinig lichaamsbeweging
  • roken
  • symptomen van een aandoening in het lichaam
 • Is hypertensie een ziekte of een aandoening?
  Een aandoening, 1 van de factoren die het ontstaan van hart- en vaatziekten bevorderen
 • Wat is een trombose embolie?

  Een embolie kan ontstaan doordat een stukje trombus van een bestaande trombose losschiet en in de kleine takken van een slagader een verstopping geeft.
 • Wat is de functie van de lever?
  1. koolhydraatstofwisseling
  2. vetstofwisseling
  3. eiwitstofwisseling
  4. ontgifting
  5. stapeling (opslag van KH, vetten, caroteen vit.A)
  6. Vorming van gal
  7. uitscheiding 
  8. warmteproductie en bloedreservoir
 • Waar bestaat maagsap uit?
  1. Pepsine 
  2. Zoutzuur
  3. Slijm
  4. Intrinsic factor
  5. Lipase
 • Waar bestaat het spijsverteringsstelsel uit?
  1. Mondholte (cavum oris)
  2. Keelholte (pharynx)
  3. Slokdarm (oesophagus)
  4. Maag (ventriculus)
  5. Dunne darm 
  • twaalfvingerige darm (duodenum)
  • nuchtere darm (Jejunum)
  • kronkeldarm (Ileum)
        6.  Dikke darm (colon)
  • blindedarm (caecum) en wormvormig aanhangsel (appendix vermivoris)
  • stijgende deel (colon ascendens)
  • dwarslopende deel (colon transversum)
  • dalende deel (colon descendens) 
  • S-vormige deel (colon sigmoideum of sigmoid)
  • endeldarm (rectum) met dubbele afsluitende kringspier (anus) 
 • Welke 3 vloeistoffen zorgen voor vertering in de dunne darm?
  1. Pancreassap (lipase, amylase en trypsine)
  2. Gal
  3. Amylase-enzymen en peptidase
 • Wat zijn de  functies van de nieren?
  1. uitscheiding van afvalstoffen 
  2. reguleren van de water- en 
  3. reguleren van zouthuishouding en zuurgraad
  4. aanmaak van rode bloedcellen
 • Noem de Latijnse benaming voor blaasontsteking
  Cystitus
 • Wat is een Nefron?
  Nefronen zijn de kleine functionele onderdelen van de nier. Elke nier bevat zo’n één miljoen nefronen.
 • Waaruit is een Nefron opgebouwd?
  • Elk nefron bestaat uit een glomerulus (een kluwen hele kleine bloedvaatjes), 
  • het kapsel van Bowman (een kapsel dat om de glomerulus heen ligt)  
  • nierkanaaltje. 
  De glomerulus en het kapsel van Bowman worden samen ook wel nierlichaampje of lichaampje van Malphigi genoemd.
 • Noem 2 medicijnen voor blaasontsteking:
  1. Trimethoprin
  2. Nitrofurantoine
 • Wat is de ziekte van Parkinson?
  is een hersenaandoening waarbij een kleine groep cellen in de hersenen (in de substantia nigra) beschadigt en afsterft.
 • Wat zijn de symptomen van Parkinson?
  • trillen (in rusthouding)
  • stijfheid
  • langzamer en minder bewegen
  • vermoeidheid
  • schuifelend lopen
  • arm of been niet meer kunnen bewegen
  • moeite met evenwicht houden en coördinatie
  • moeite met praten (zachter en monotoon)
  • moeite met schrijven (verkrampt)
  • vlakke gelaatsuitdrukking (‘masker’)
 • Wat is MS?
  ontstekingen in het zenuwstelsel beschadigt de myeline, een beschermlaagje rond de zenuwvezels.
  Dit betekent dat de hersenen prikkels en signalen niet goed meer kunnen verzenden naar het lichaam.
 • Wat zijn de symptomen van MS?
  • Problemen met de spieren; stijf of erg zwak.
  • Gevoelsproblemen in armen en benen (prikkelingen, tintelingen, doof of branderig gevoel).
  • Vermoeidheid.
  • Blaasproblemen.
  • Problemen met de spraak. MS-patiënten zijn soms moeilijk te verstaan.
  • Problemen met de ogen; slecht zien of minder contrasten zien.
  • Pijn laag in de rug.
  • Bewegingen die als het ware 'stuurloos' zijn.
  • Seksuele klachten.
 •  
  Wat is decubitus?
  Decubitus (doorliggen) is een beschadiging van de huid en/of het weefsel onder de huid. Decubitus ontstaat door aanhoudende druk op de huid of door druk in combinatie met schuifkrachten.
 • Wat zijn de eerste symptomen van decubitus?
  • een rode, niet-wegdrukbare, rode plek in de huid. 
 • Noem de 5 kinderziekten
  1. Bof (Parotitis epidemica)
  2. Kinkhoest(pertussis)
  3. rode hond(Rubella) 
  4. mazelen (Morbilli)
  5. waterpokken (Varicella)
 • Noem de symptomen van de Bof
  • Pijnlijk opzwellen van de oorspeekselklieren 
  • rode opgeblazen zwelling van het gezicht
 • Noem de symptomen van kinkhoest
  • op normaal verhoudheid lijkende klachten
  • verminderde eetlust
  • aanvalsgewijze hoestbuien
  • gierende ademhaling
  • braken
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.