Summary Class notes - Individuele Verschillen

Course
- Individuele Verschillen
- R. Rouw & I. Sligte
- 2015 - 2016
- Universiteit van Amsterdam
- Psychobiologie
211 Flashcards & Notes
1 Students
 • This summary

 • +380.000 other summaries

 • A unique study tool

 • A rehearsal system for this summary

 • Studycoaching with videos

Remember faster, study better. Scientifically proven.

PREMIUM summaries are quality controlled, selected summaries prepared for you to help you achieve your study goals faster!

Summary - Class notes - Individuele Verschillen

 • 1452812400 Psychologische stoornissen

 • Welke term gebruiken we om te bepalen wanneer iemand abnormaal is?
  Maladaptive; they prevent the individual or society form functioning well.
 • Welke andere criteria gebruiken we om te bepalen of iemand abnormaal is?
  -personal distress
  -In hoeverre die persoon afwijkt van de culturele norm
  -unusualness
 • Welke 3 categorieën zijn er binnen meningen over de oorzaken van mentale stoornissen?
  -Biologisch
  -psychologisch; behavioral (het ligt aan associaties en de versterking van raar gedrag), psychoanalytical (onbewuste conflicten die in de vroege jeugd zijn ontstaan), cognitief (oorzaak ligt bij niet normaal functionerende cognitieve processen).
  -sociocultural/environmental: alle oorzaken liggen in de omgeving
 • Wat is het vulnerability-stressmodel?
  Om een stoornis te ontwikkelen, moet je er zowel uit jezelf al vulnerable voor zijn (bijv. door genen) als met stressvolle gebeurtenissen in aanraking komen.
 • Welke vier symptomen hebben angststoornissen?
  -fysiek: zweten, hartslag, enz.
  -cognitief: geloven dat er echt iets ergs staat te gebeuren
  -gedrag: plotseling bevroren stilstaan bijv.
  -emotioneel: daadwerkelijke gevoelens van hevige angst
 • Wat zijn de symptomen van generalized anxiety disorder?
  Angst in het algemeen, niet naar een specifieke bron; moeite met slapen; moeheid; moeite met beslissingen maken
 • Wat is een panic disorder?
  Regelmatige paniekaanvallen; patiënt is constant bang een aanval te krijgen
 • Wat is agorafobia?
  Betekent 'fear of the marketplace'; angst voor plekken waar het moeilijk is om snel te ontsnappen of hulp te krijgen in noodgevallen.
 • Welke mogelijke oorzaken zijn er voor angststoornissen?
  -wrs. genetisch; grotere fight-or-flightresponse
  -abnormaal functioneren van hersengebieden die respons genereren: amygdala, hippocampus, thalamus, hersenstam
  -GABA en serotonine
 • Wat is interoceptive conditioning?
  wanneer sommige fysiologische veranderingen aanwezig zijn die meerdere keren bij een aanval betrokken waren, kunnen deze (zelfs onbewust) de geconditioneerde angst opwekken.
 • Hoe kan men in een vicieuze cirkel belanden bij het proberen te bestrijden van een angststoornis?
  Het gevoel dat je controle hebt over bepaalde situaties en het krijgen van paniekaanvallen, zorgt ervoor dat je bepaalde situaties gaat vermijden en andere als veilig ziet, waardoor je in een vicieuze cirkel kan belanden. Heeft te maken met reinforcement  en operante conditionering. Hierdoor kan ook agorafobie door ontstaan.
 • Wat verstaan we onder een fobie en welke verschillende vormen zijn er?
  Het is pas een fobie wanneer dit het dagelijks leven sterk beïnvloed en mensen er last van ondervinden. Drie types bestaan: specifieke fobieën (bang voor specifieke objecten, dieren, situaties), agorafobie en social anxiety disorder (bang voor het oordeel van andere mensen). 
 • Welke twee verschillende meningen bestonden er over de oorzaken van fobieën?
  Freud zag fobieën als een onbewuste reactie op gebeurtenissen en gevoelens. Behavioristen waren hier fel tegen, zij zagen het als klassiek en operant conditioneren. Je hoeft het ook niet zelf meegemaakt te hebben, als je vaak ziet dat je ouders ergens bang voor zijn kan jij er bijvoorbeeld ook bang voor worden.
 • Wat betekent OCD?
  Repetitieve acties of gedachten. Deze kunnen ook aan elkaar gelinkt zijn.
  Obsessies: ongewilde gedachten of impulsen die zorgen voor angst. Compulsief: onweerstaanbare neiging om dingen te doen die deze angst wegnemen of verminderen. 

  Mensen met deze stoornis lijken de neiging iets te doen niet van zich af te kunnen zetten, ze voelen zich verantwoordelijk voor anderen. Wanneer ze iets niet doen, zal bijvoorbeeld iets naars gebeuren met een geliefde. Ze weten dat hun gedachten onrealistisch zijn, en ze schamen zich hier ook vaak voor. Compulsies ontstaan vaak wanneer ze iets doen wat tijdelijk de angst weghaalt. Daarna zullen ze telkens bij die bepaalde angst (gedachte) deze compulsie moeten uitvoeren. 
 • Wat kunnen de oorzaken zijn van OCD?
  In het brein van mensen met OCD kunnen verschillen zijn in de frontale cortex, striatum en thalamus (beweging, cognitie, emotie). Ook serotonine speelt misschien een rol (regulator van primaire responsen).
 • Uit welke symptomen bestaat depressie?
  Bestaat uit emotionele, cognitieve, gedrags- en motivationele symptomen. Bijvoorbeeld droevig zijn, niets meer leuk vinden, niets willen doen, negatief zelfbeeld. Anhedonia: geen plezier meer kunnen ervaren. 
 • Welke symptomen heeft manische depressie?
  Wisselend tussen periodes van manie en depressie, met soms 'normaal gedrag' er tussenin. Manisch is energiek, enthousiast, ondernemend, alles willen doen (ook al is het niet praktisch). Dit klinkt heel positief, maar het kan ook doorslaan in agressie, (seksuele) impulsen, mensen zeggen alles wat ze denken. Dit slaat vaak terug in een depressie. 
 • Wat kunnen de oorzaken zijn van stemmingsstoornissen?
  -meesten genetisch vatbaar (vooral manisch)
  -levensgebeurtenissen
  -serotonine, noradrenaline, dopamine staan vooral in hersenstructuren die emotie regelen, in verband met stoornis
  -ACC, thalamus, PFC minder actief
  -interpretatie van ervaringen (cognitief perspectief); aangeleerd door omgeving; 'to ruminate': focussen op problemen in cirkel zonder oplossing; 'attributionele maladapties'
  -patiënten zoeken geruststelling door anderen, die aanvankelijk geërgerd reageren, zorgt voor nog meer depressiviteit
 • Wat zijn de symptomen van schizofrenie?
  Moeilijkheden in het begrijpen wat echt en wat ingebeeld is. Denken dat mensen een complot tegen je voeren. Ze laten verschillen zien in het denkproces en ook in wat ze denken. Vaak hebben de zinnen die ze zeggen op zichzelf wel een betekenis, maar passen ze niet goed bij elkaar (Loosening of associations). Soms rijmen de zinnen bijvoorbeeld, terwijl ze helemaal ongerelateerd zijn. 
  - Desillusies (delusions): mensen zijn bang dat hun gedachten door iemand anders bestuurd worden, dat er krachten zijn die ze acties laten doen die ze zelf niet willen. Dat anderen hun gedachten kunnen horen.
  - Paranoïde: mensen zijn bang dat ze achtervolgd worden en worden bijvoorbeeld ook achterdochtig naar hun familie en vrienden toe.

  Verstoringen van perceptie
  Schizofrene mensen laten weten dat de wereld anders voelt wanneer ze een schizofrene episode hebben. Geur, geluid en gezicht zijn allemaal verstoord. De grootste verstoringen worden hallucinaties  genoemd

  Verstoorde emotionele expressie
  Terugtrekken uit de maatschappij
 • Hoe verschillen symptomen van schizofrenie over de wereld?
  Er zijn grote culturele verschillen en ook individuele verschillen in symptomen en of iemand terugvalt na een periode van herstel van de schizofrenie. Personen met schizofrenie in onderontwikkelende landen laten beter herstel zien, misschien omdat familie dichterbij is en meer helpt dan bij de meer individualistische maatschappij van ontwikkelde landen.
 • Wat zijn de mogelijke biologische oorzaken van schizofrenie?
  -Prefrontale cortex is kleiner en minder actief,
  -grotere ventrikels (misschien door achteruitgang van andere hersengebieden, waarbij het specifieke hersengebied zorgt voor specifieke symptomen).
  -Misschien te veel dopamine in het mesolimbisch systeem (cognitie en emotie) en te weinig prefrontaal (motivatie, zelfredzaamheid).
  -Kan komen door genetisch component, of misschien door complicaties bij de geboorte.
 • Wat is en sociale/psychologische factor bij het ontwikkelen van schizofrenie?
  In families waar veel emotie getoond wordt, hebben schizofrenen meer kans een episode te krijgen (als ze dus genetische aanleg ervoor hebben)
 • Wat is de overkoepelende definitie van persoonlijkheidsstoornissen?
  Wanneer iemands persoonlijkheidskenmerken zo maladaptief en inflexibel worden dat ze het functioneren van die persoon belemmeren. 
 • Wat zijn de symptomen van antisocial personality disorder?
  Weinig gevoel voor verantwoordelijkheid, moraliteit, empathie. Alleen maar gevoel hebben voor zichzelf. Geen schuldgevoel
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van antisocial personality disorder?
  -genetisch
  -aggressiviteit en impulsiviteit gelinkt
  -slechte executieve functies
  -breinproblemen vanaf jeugd/geboorte
  -minder arousal, dus minder bang voor dreiging/straf
  -opvoeding
  -kinderen met aanleg voelen zich snel aangevallen, gaan daardoor aggressief reageren; vicieuze cirkel
 • Wat zijn de symptomen van borderline?
  -variatie in relaties, humeur, zelfperceptie
  -tendens naar zelfbeschadiging & zelfmoord
  -onechtheid/niet weten wie ze zijn
  -misschien nooit echt opgegroeid als individu
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van borderline?
  -Ze kunnen opgevoed zijn met het idee dat ze iemand anders nodig hebben. Hierdoor zijn ze heel sensitief tegenover de mening van anderen, en kunnen ze een klein gebaar al opvatten als bewijs dat anderen hun niets vinden. Ze kunnen moeilijk de nuance tussen helemaal slecht en helemaal goed in personen zien.

  -Veel zijn opgegroeid in een omgeving waar afhankelijkheid beloond werd en afstandelijkheid gestraft. Dit wordt gezien als splitting. 
  -Emotieregulatie is ook aangedaan. Ze hebben anderen nodig om met moeilijke situaties om te gaan, maar kunnen het niet op een volwassen manier vragen. Daardoor worden ze manipulerend. 
 • Wat zijn de symptomen van autisme spectrum stoornis en welke stoornissen vallen eronder?
  Begint in de kindertijd en wordt steeds duidelijker. Omvat een aantal stoornissen zoals autisme, Asperger's syndroom. Sociale interacties, communicatie, gedrag en interesses zijn anders. 
 • Op welke verschijnselen kan autisme gediagnosticeerd worden?
  Kinderen maken geen contact met andere personen, reageren niet op emoties. Sommige symptomen:
  - Echolalia: anderen napraten. Bijvoorbeeld wanneer een jongetje dorst had, zei hij: 'Wil je wat te drinken?', dit associeerde hij met drinken, maar hij gebruikte dus niet de ik-persoon.
  - Routines en rituelen, geen rolspellen spelen (poppen). Als een handeling afwijkt van de routine kunnen ze er slecht tegen. 
  - De meeste van deze kinderen scoren slecht op een intelligentie test. Maar er zijn sommigen die alleen de sociale kenmerken vertonen, en buitengewoon intelligent zijn of een groot talent hebben voor iets specifieks. 
  -symptomen vóór 3e jaar
  -IQ-test en taalgebruik in 6e jaar
 • Wat zijn de symptomen van Asperger's syndrome?
  Kinderen die alleen moeilijkheden laten zien in sociale interacties, maar niet in taal. Tot drie jaar laten ze normale ontwikkeling en interesse in de omgeving zien (in tegenstelling tot autisme). De IQ scores lijken erg op die van normale kinderen. Wel hebben ze soms hele aparte interesses. 
 • Wat zijn de mogelijke oorzaken van autisme spectrum stoornissen?
  -genetisch
  -slechte ontwikkeling van brein
  -tieners vaak aanvallen (soort epilepsie)
  -hersengebieden voor empathie, gezichtsuitdrukkingen & omgang slecht abnormaal functionerend
Read the full summary
This summary. +380.000 other summaries. A unique study tool. A rehearsal system for this summary. Studycoaching with videos.

Latest added flashcards

Wat zijn de mogelijke oorzaken van autisme spectrum stoornissen?
-genetisch
-slechte ontwikkeling van brein
-tieners vaak aanvallen (soort epilepsie)
-hersengebieden voor empathie, gezichtsuitdrukkingen & omgang slecht abnormaal functionerend
Wat zijn de symptomen van Asperger's syndrome?
Kinderen die alleen moeilijkheden laten zien in sociale interacties, maar niet in taal. Tot drie jaar laten ze normale ontwikkeling en interesse in de omgeving zien (in tegenstelling tot autisme). De IQ scores lijken erg op die van normale kinderen. Wel hebben ze soms hele aparte interesses. 
Op welke verschijnselen kan autisme gediagnosticeerd worden?
Kinderen maken geen contact met andere personen, reageren niet op emoties. Sommige symptomen:
- Echolalia: anderen napraten. Bijvoorbeeld wanneer een jongetje dorst had, zei hij: 'Wil je wat te drinken?', dit associeerde hij met drinken, maar hij gebruikte dus niet de ik-persoon.
- Routines en rituelen, geen rolspellen spelen (poppen). Als een handeling afwijkt van de routine kunnen ze er slecht tegen. 
- De meeste van deze kinderen scoren slecht op een intelligentie test. Maar er zijn sommigen die alleen de sociale kenmerken vertonen, en buitengewoon intelligent zijn of een groot talent hebben voor iets specifieks. 
-symptomen vóór 3e jaar
-IQ-test en taalgebruik in 6e jaar
Wat zijn de symptomen van autisme spectrum stoornis en welke stoornissen vallen eronder?
Begint in de kindertijd en wordt steeds duidelijker. Omvat een aantal stoornissen zoals autisme, Asperger's syndroom. Sociale interacties, communicatie, gedrag en interesses zijn anders. 
Wat zijn de mogelijke oorzaken van borderline?
-Ze kunnen opgevoed zijn met het idee dat ze iemand anders nodig hebben. Hierdoor zijn ze heel sensitief tegenover de mening van anderen, en kunnen ze een klein gebaar al opvatten als bewijs dat anderen hun niets vinden. Ze kunnen moeilijk de nuance tussen helemaal slecht en helemaal goed in personen zien.

-Veel zijn opgegroeid in een omgeving waar afhankelijkheid beloond werd en afstandelijkheid gestraft. Dit wordt gezien als splitting. 
-Emotieregulatie is ook aangedaan. Ze hebben anderen nodig om met moeilijke situaties om te gaan, maar kunnen het niet op een volwassen manier vragen. Daardoor worden ze manipulerend. 
Wat zijn de symptomen van borderline?
-variatie in relaties, humeur, zelfperceptie
-tendens naar zelfbeschadiging & zelfmoord
-onechtheid/niet weten wie ze zijn
-misschien nooit echt opgegroeid als individu
Wat zijn de mogelijke oorzaken van antisocial personality disorder?
-genetisch
-aggressiviteit en impulsiviteit gelinkt
-slechte executieve functies
-breinproblemen vanaf jeugd/geboorte
-minder arousal, dus minder bang voor dreiging/straf
-opvoeding
-kinderen met aanleg voelen zich snel aangevallen, gaan daardoor aggressief reageren; vicieuze cirkel
Wat zijn de symptomen van antisocial personality disorder?
Weinig gevoel voor verantwoordelijkheid, moraliteit, empathie. Alleen maar gevoel hebben voor zichzelf. Geen schuldgevoel
Wat is de overkoepelende definitie van persoonlijkheidsstoornissen?
Wanneer iemands persoonlijkheidskenmerken zo maladaptief en inflexibel worden dat ze het functioneren van die persoon belemmeren. 
Wat is en sociale/psychologische factor bij het ontwikkelen van schizofrenie?
In families waar veel emotie getoond wordt, hebben schizofrenen meer kans een episode te krijgen (als ze dus genetische aanleg ervoor hebben)